Đề gdcd 8 kì II có ma trận cực chuẩn

ĐỀ KT HỌC II (có ma trận 100%)

ĐỀ KT HỌC KÌ II (có ma trận 100%)
... MA TRẬN ĐỀNội dung Cấp độ nhận thức TổngNhận biết Thông hiểu Vận dụngDòng điện - dòng điện trong ... nguồn.Dòng điện gây ra 5 tác dụng : Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng , tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý.Câu 2: Muốn cho một vật đang nhiễm điện trở thành vật trung hòa về điện ta...
 • 2
 • 544
 • 1

Đê thi học II(Có Ma trận)

Đê thi học kì II(Có Ma trận)
... 16. Một lớp có 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bìnhchiếm 713 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 56 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi ... Số x bằng:A. 86B. 86C. 3 D. - 3Câu 6. Một lớp có 15 học sinh nam và 30 học sinh nữ. Số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp?A. 3B. 12C. 13D. 23Câu 7. Tổng ... 660,250,25 0,25 0,2516Số học sinh trung bình là: 7.52 2813=(Hs)Số học sinh giỏi và khá là: 52 - 28 = 24 (Hs)Số học sinh khá là: 5.24 206= (Hs)Số học sinh giỏi là: 24 - 20 = 4...
 • 5
 • 641
 • 0

DE DAP AN VAT LI 8 KI II CO MA TRAN

DE DAP AN VAT LI 8 KI II CO MA TRAN
... đường II ứng với vật c, đường III ứng với vật a;B. Đường I ứng với vật a, đường II ứng với vật c, đường III ứng với vật b; C. Đường I ứng với vật c, đường II ứng với vật b, đường III ứng ... ngoài.3 Vật lí/ lớp 8/ học kỳ II / Đề Số 1. (Thời gian làm bài: 45 phút)I. Phạm vi ki m tra Ki m tra học kì 2 lớp 8. II. Mục tiêu ki m traĐánh giá mức độ đạt được các ki n thức và kĩ năng ... ra môi trường chung quanh thì trường hợp nào dưới đây đúng?5 Nhóm biên soạn:Bùi Gia Thịnh: 090325 989 0Lơng Việt Thái: 0912 782 244Nguyễn Phơng Hồng: 091 584 3 288 Địa chỉ li n lạc: Viện Chiến...
 • 8
 • 309
 • 0

ĐỀ ĐỊA 8 2 CO MA TRẬN

ĐỀ ĐỊA 8 KÌ 2 CO MA TRẬN
... phẩm trong nước của Việt Nam năm 1990 và năm2000 (đơn vị :%) Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ1990 20 00 1990 20 00 1990 20 00 38, 74 24 ,30 22 ,67 36,61 38, 59 39,09Vẽ biểu đồ và nhận xét sự chuyển ... 13 nước. c.17 nước . d. 19 nước. Câu2. Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới từ năm nào ? a. Năm 188 6. b.Năm 189 6 . c.Năm 1 986 . d.Năm 20 00. Câu 3. Địa hình nước ta có các hướng chính ... chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước ta qua bảng ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II (20 09- 20 10) 0 ,25 đ 0 ,25 đSông ngòiViệt nam 1câu 3đ1câu 0 ,25 đDân cư Đông Nam Á Đđ pt ktĐông Nam Á3câu 0,75đ1câu...
 • 3
 • 633
 • 2

15p Đại 8, II, ma trận

15p Đại 8, kì II, có ma trận
... Phơng trình 2 2 4x x+ = + nghiệm là:A. x = -2 B. x = 2C. x = 0 D. Vô số nghiệm x-2Hãy trả lời câu 8, 9, 10 bên dới với bài toán sau: Một khu vờn hình chữ nhật chiều dài hơn chiều rộng ... 16743,75m2C. 900m2 D. 238 68,7 5m2Biểu điểm và đáp án:Mỗi câu đúng đợc 1 điểmCâu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10D C B A D C A D A C Ma trận: Ni dung kin thcMc ỏnh ... 0,25Câu 3. Phơng trình nào sau đây một nghiệm ?A. x(x 1) = 0 B. (x + 2)(x2 + 1) = 0 C. x2 3x = 0 D. 2x + 1 = 2x + 1Câu 4. Phơng trình 4x(x 1) (2x + 2)(x 1) = 0 nghiệm: A. x = 1 B. x =...
 • 2
 • 159
 • 0

ĐỀ THI HOC KI II MA TRẬN - ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HOC KI II CÓ MA TRẬN - ĐÁP ÁN
... 5.5đ - Đúng 3c : 1đ - Đúng 18c : 6đ - Đúng 4 → 5c: 1.5 đ - Đúng 19 → 20c: 6.5đ - Đúng 6c : 2đ - Đúng 21c : 7đ - Đúng 7 → 8c: 2.5 đ - Đúng 22 → 23c: 7.5đ - Đúng 9c : 3đ - Đúng 24c : 8đ - Đúng ... GD-ĐT T T Huế ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ II Trường THPT Hương Lâm Môn: Tiếng Anh 7 Thời gian: 45 phútHọ và tên: Lớp: A. MA TRẬNChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TổngKQ TL KQ TL KQ TLI. Speaking ... 3đ - Đúng 24c : 8đ - Đúng 10 → 11c: 3.5đ - Đúng 25 → 26c: 8.5đ - Đúng 12c : 4đ - úng 27c : 9đ - Đúng 13 → 14c: 4.5đ - úng 28 → 29c: 9.5đ - Đúng 15c : 5đ - Đúng 30c : 10đ ...
 • 4
 • 317
 • 0

de kiem tra ki II( co ma tran)

de kiem tra ki II( co ma tran)
... 1(2đ;7’) 3ChươngIV4,6 0,5 ≈ 1 1(1đ;6’) 1Tổng 100 10 6(3đ;14’) 4(7đ;31’) 10 (đ)NỘI DUNG ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ II - MÔN VẬT LÍ 9A. TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sauCâu...
 • 5
 • 202
 • 0

ĐỀ THI HỌC II MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KÌ II CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 8A -MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ LỚP 8Cấp độ nhận thứcTỔNGNhận biết Thông hiểu ... phải dùng lực kế nào trong các lực kế sau? - Lực kế 1 GHĐ 5N ĐCNN 0,1N ; - Lực kế 2 GHĐ 2N ĐCNN 0,05N ; - Lực kế 3 GHĐ 1N ĐCNN 0,05N. Hãy giải thích việc lựa chọn của mình. ... dựa vào hình này các câu sau đây để mô tả phương án thí nghiệm. a. Liệt kê tên các dụng cụ dùng trong thí nghiệm. b.Nếu quả nặng dùng trong thí nghiệm khối lượng 125g, ròng rọc động có...
 • 3
 • 258
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HK II MA TRẬN CỰC CHUẨN

ĐỀ KIỂM TRA HK II CÓ MA TRẬN CỰC CHUẨN
... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ( 2010 – 2011)MƠN: GDCD 6Nội dung chủ đề (Mục tiêu)Các cấp độ tư duyNhận biết Thơng hiểu Vận dụngTN ... 2 câu 2 câu 1 câuTổng số điểm 1,0 đ 1,5 đ 3 đ 2,,5 đ 2 đTỷ lệ % 10% 15% 30% 25% 20% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN GDCD 6 Năm học 2010-2011 (Thời gian 45 phút) A. TRẮC NGHIỆM : ( 4 đ )Khoanh ... 2: Công dân là : a. căn cứ xác định công dân của một nước b. người mang quốc tịch Việt Nam c. mọi người dân đều quyền Quốc tịch d. là người dân của một nướcCâu 3:Những hành vi nào dưới...
 • 3
 • 206
 • 0

ĐỀ THI HỌC II MA TRẬN MỚI + ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KÌ II CÓ MA TRẬN MỚI + ĐÁP ÁN
... (2.4.2011)ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II LỚP 7I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử Việt Nam ( thế kỷ XV-XVII). Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá ... so sánh, giải thích sự kiện.- Về tư tưởng, thái độ, tình cảm: kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinhđối với các sự kiện lịch sử… II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA- Hình thức : Tự luận III. ... Trên đây là những nội dung cơ bản của đáp án. u cầu bài thi nội dung phải đầy đủ, chính xác, phần tự luận diễn đạt phải rõ ràng, sạch sẽ, bài làm vượt đáp án thể thưởng điểm nội dung đó, song...
 • 3
 • 621
 • 6

de sinh 7 ki II co ma tran 2011

de sinh 7 ki II co ma tran 2011
... bộEFe123Ka[>'Rc--,45P&+.!,I+-,C!,a. Hàm có răng, không có mai, yếm và hàm không có răng , có mai và yếm.b. Có chi, màng nhỉ rõ và không có chi không có màng nhĩ.c. Hàm rất ... Nam?Z'mnmI/ Trắc nghiệm( 60 điểm): Mỗi câu đúng đạt 5 điểm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12d c c a d b c a c a d b II/ Tự luận( 140 điểm): EF Qop6/R 1q!,K&b%&"4@4',C-,->-RM-R49+-UF'YA!"A&4-=5',r',C-,!",4%24R ... 1q!,K&b%&"4@4',C-,->-RM-R49+-UF'YA!"A&4-=5',r',C-,!",4%24R 4[\!"%&':3'C!,Ps!'\!?N',O 67 RLông mao dày và xốp Giữ nhiệt, bảo vệ cơ thể 9 đChi trước Ngắn Đào hang 9 đChi sau Dài, khỏe Bật...
 • 4
 • 169
 • 0

De KT hoc ki II ma tran-dap an

De KT hoc ki II có ma tran-dap an
... TRƯỜNG THCS CAO MINH BÀI KI M TRA HỌC KÌ II MÔN HOÁ HỌC 9Họ, tên: Lớp:9BNgày ki m tra: /4/ 2011Ngày trả bài: / 4/ 2011.I.TRẮC NGHIỆM :(4 điểm)Câu1 .(2,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu ... rắn, tan nhiều trong nước, phản ứng tráng gương. Hợp chất đó công thức là : A. C12H22O11 ; B. CaCO3 ; C. C6H12O6D. (C17H35COO)3C3H5 ; 3. Cho các chất: ancol etylic, ... 32TRƯỜNG THCS CAO MINH BÀI KI M TRA HỌC KÌ II MÔN HOÁ HỌC 9Họ, tên: Lớp:9Ngày ki m tra: /4/ 2011Ngày trả bài: / 4/ 2011.I.TRẮC NGHIỆM :(4 điểm)Câu1 .(2,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu...
 • 3
 • 194
 • 0

ĐỀ THI HỌC II MA TRẬN MỚI VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KÌ II CÓ MA TRẬN MỚI VÀ ĐÁP ÁN
... Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Ma Trận Đề Kiểm Định Chất Lượng Kỳ II . Toán 8 : Thời gian 70 phút . I- Đại số (6đ)Chủ Đề chính Các mức Độ cần đánh giá TổngNhận biết(TLKQ)Thông ... 1,51 1,53- btoán tư duy 1 1,01 1,0Tổng 4,0Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà Năm học : 2010 - 20111 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Đề khảo sát chất lượng học kỳ II - Năm học : 2010 - ... đạt Max) , Tìm gtrị (max) đó? II. Hình học : (4đ) ( Hình vẽ đúng 0,5đ ) Cho tam giác nhọn ABC , AB = 12cm , AC = 15 cm . Trên các cạnh AB AC lấy các điểm D E sao cho AD =4 cm...
 • 3
 • 352
 • 0

ĐỀ THI HỌC II MA TRẬN MỚI VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KÌ II CÓ MA TRẬN MỚI VÀ ĐÁP ÁN
... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 9 – NĂM HỌC: 2010-2011Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụngTổngTN TL TN TL TN TLHệ hai ... MinhHƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN 9HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 -2011Bài Nội dung Điểm1a(1,0đ)25 7 6 0x x− − =. Ta 49 120 169 0.∆ = + = >Vậy PT đã cho hai nghiệm phân biệt:17 ... Xác định tâm I của đường tròn đó.ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn : TOÁN 9Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨCb) Chứng minh KM DB⊥.c) Chứng...
 • 4
 • 485
 • 4

Đề gdcd 8 II ma trận cực chuẩn

Đề gdcd 8 kì II có ma trận cực chuẩn
... Ngày soạn: Ngày giảng: 8A:8B:Tiết: kiểm tra học II I. Mục tiêu bài kiểm tra1. Về kiến thức - Nhằm củng cố cho học sinh kiến ... đức, tinh thần chấp hành nội quy quy chế ỳ thức chấp hành luật pháp của học sinh. II. Nội dung đề 1. Ma trn Cp Tờnch Nhn bit Thụng hiuVn dngCngCp thp Cp caoTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL ... trm010,5011021,5Chủ đề 4Hiến pháp nước CHXHCN Việt NamCơ quan quyền ban hành hiến phápCác thời điểm ban hành hiến phápSố câusố điểm tỉ lệ phần trăm010,25011021,25Chủ đề 5Pháp...
 • 5
 • 793
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra su 9 ki ii co ma tranđề thi toán 8 học kì 1 có ma trậnđề kiểm tra toán 8 chương 1 có ma trậnđề kiểm tra hóa 8 tiết 53 có ma trậnđề kiểm tra toán 8 chương 2 có ma trậnđề kiểm tra toán 8 chương i có ma trậnđề thi toán 7 học kì 2 có ma trậnđề kiểm tra 1 tiết lịch sử 6 học kì 1 có ma trậnđề kiểm tra vật lý 8 tiết 27 có ma trậnđề kiểm tra 1 tiết lịch sử 6 kì 1 có ma trận đáp ánde kiem tra toan 8 hinh 8 chuong 1 co ma tran dap ande kiem tra toan hinh 8 chuong 1 co ma tran dap anđề thi cuối học kì i có ma trậnde kiem tra tieng viet 8 tiet 60 co ma trande kiem tra vat ly lop 10 hoc ki 1 co ma tran v dap anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI