Đánh giá kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em

Đánh giá kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ trẻ em

Đánh giá kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em
... dẫn đến nguy nhược thị Đó hậu nghiêm trọng lệch khúc xạ 4.2 Kết điều trị nhược thị tật khúc xạ trẻ em 4.2.1 Tình trạng nhược thị tật khúc xạ sau điều trị Vấn đề nhược thị tật khúc xạ giới có nhiều ... thị lực trước sau chỉnh kính Khám phát kiểu định thị 1.3.2 Các phương pháp điều trị nhược thị tật khúc xạ: Điều trị nhược thị tật khúc xạ phức hợp gồm trình điều chỉnh tật khúc xạ, điều trị nhược ... khám thị giác hai mắt lần khám lại, đo khúc xạ 2.2.4.4 Đánh giá kết điều trị - Đánh giá kết điều trị nhược thị + Tốt: Hết nhược thị (thị lực mắt ≥ 8/10) + Khá: thị lực có cải thiện nhược thị mức...
 • 26
 • 905
 • 4

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ trẻ em

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em
... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN THANH VN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG KếT QUả ĐIềU TRị NHƯợC THị DO TậT KHúC Xạ TRẻ EM Chuyờn ngnh: Nhón khoa Mó s : 62 LUN N TIN S Y HC Ngi ... th tt khỳc x tr em ỏnh giỏ kt qu iu tr nhc th tt khỳc x tr em Nhn xột cỏc yu t nh hng ti kt qu iu tr 8 Chng TNG QUAN 1.1 C IM GII PHU V SINH Lí LIấN QUAN N BNH SINH CA NHC TH DO TT KHC X 1.1.1 ... th gm cú vin th biu hin v vin th tim n Lc iu tit ca tr em quỏ mnh, biờn iu tit rng, tr em b vin th 2D hoc 3D cú th bự tr c Vỡ vy, him tr em n khỏm vỡ vin th nh c Cỏc hỡnh thỏi vin th Hỡnh thỏi...
 • 160
 • 679
 • 5

nhận xét các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ trẻ em

nhận xét các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em
... sàng kết điều trị nhược thị tật khúc xạ trẻ em với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng nhược thị tật khúc xạ trẻ em Đánh giá kết điều trị nhược thị tật khúc xạ trẻ em Nhận xét yếu tố ảnh hưởng ... tháng 7,92% Các yếu tố nh hưởng tới kết quả iều trị Mức độ nhược thị ảnh hưởng đến kết điều trị (p...
 • 156
 • 364
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ trẻ em (tóm tắt)

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em (tóm tắt)
... Mô tả đặc điểm lâm sàng nhược thị tật khúc xạ trẻ em Đánh giá kết điều trị nhược thị tật khúc xạ trẻ em Nhận xét yếu tố ảnh hưởng tới kết điều trị 11 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm ... nhược thị tật khúc xạ: Điều trị nhược thị tật khúc xạ phức hợp gồm trình điều chỉnh tật khúc xạ, điều trị nhược thị Việc điều trị tật khúc xạ đòi hỏi phải thăm khám toàn diện, tỉ mỉ, đo khúc xạ ... biết đặc điểm lâm sàng nhược thị tật khúc xạ (tất loại tật khúc xạ) để có biện pháp điều trị kịp thời Việc điều trị nhược thị tật khúc xạ điểm riêng biệt Đặc biệt vấn đề chỉnh kính định kết điều...
 • 33
 • 762
 • 4

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ trẻ em

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em
... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN THANH VN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG KếT QUả ĐIềU TRị NHƯợC THị DO TậT KHúC Xạ TRẻ EM Chuyờn ngnh: Nhón khoa Mó s : 62.72.56 LUN N TIN S Y HC ... tt khỳc x tr em ỏnh giỏ kt qu iu tr nhc th tt khỳc x tr em Nhn xột cỏc yu t nh hng ti kt qu iu tr 10 Chng TNG QUAN 1.1 C IM GII PHU V SINH Lí LIấN QUAN N BNH SINH CA NHC TH DO TT KHC X 1.1.1 ... th gm cú vin th biu hin v vin th tim n Lc iu tit ca tr em quỏ mnh, biờn iu tit rng, tr em b vin th 2D hoc 3D cú th bự tr c Vỡ vy, him tr em n khỏm vỡ vin th nh c Cỏc hỡnh thỏi vin th Hỡnh thỏi...
 • 168
 • 612
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị nhược thị do lệch khúc xạ trẻ em potx

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị nhược thị do lệch khúc xạ ở trẻ em potx
... nhợc thị nói chung V Kết luận Qua nghiên cứu đặc điểm lâm sàng phân tích kết điều trị nhợc thị lệch khúc xạ 102 trẻ em từ 4-16 tuổi có kết luận sau: 90 Về đặc điểm lâm sàng - Hình thái khúc xạ ... loạn thị viễn gặp nhiều (65,7%) Giữa độ lệch khúc xạ tật khúc xạ liên quan có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 87 TCNCYH 26 (6) - 2003 Bảng Kết điều trị nhợc thị qua thời điểm điều trị T gian điều trị ... bệnh nhân nhợc thị nặng trớc điều trị 27,5%, sau tháng điều trị không trờng hợp Qua kết thu đợc đây, so với kết điều trị nhợc thị lác, thấy kết điều trị lệch khúc xạ cao hơn, điều phù hợp với...
 • 8
 • 580
 • 6

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương
... Nhận xét phẫu thuật kết hợp x-ơng điều trị gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em Đánh giá kết phẫu thuật gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em 3 Ch-ơng Tổng quan 1.1 Đặc điểm hệ x-ơng trẻ em X-ơng trẻ em đ-ợc ... dụng điều trị gẫy kín thân x-ơng đùi giới vào thập kỷ 70 kỷ trứơc, nẹp vít đ-ợc dùng để điều trị gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em: - Năm 1987 Van Niekerk J.L.M cộng điều trị cho 20 ca gẫy kín thân ... tiện kết x-ơng đại, phẫu thuật viên có kinh nghiệm, yêu cầu xã hội, gia đình, việc điều trị phẫu thuật kết x-ơng gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em đ-ợc thực nhiều bệnh viện n-ớc Phẫu thuật kết hợp gẫy...
 • 79
 • 400
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em bằng nắn kín, xuyên đinh Kirschner qua da dưới màn tăng sáng

Đánh giá kết quả điều trị gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em bằng nắn kín, xuyên đinh Kirschner qua da dưới màn tăng sáng
... trị gãy kín lồi cầu xương cánh tay trẻ em nắn kín, xuyên đinh Kirschner qua da tăng sáng với mục tiêu sau: Đánh giá kết điều trị gãy kín lồi cầu xương cánh tay trẻ em nắn kín xuyên đinh Kirschner ... mỏm lồi cầu mỏm lồi cầu Đặt đinh vào mỏm lồi cầu mỏm lồi cầu xuyên đinh qua gãy lên đầu gãy trung tâm, xác định hướng xuyên đinh vị trí đinh tăng sáng Khi đinh xuyên qua thành xương dừng lại ... định ổ gãy + Hướng xuyên đinh + Chăm sóc điều trị sau mổ + Các phương pháp tập vận động phục hồi chức sau phẫu thuật - Đánh giá kết điều trị + Đánh giá kết điều trị gần + Đánh giá kết điều trị xa...
 • 73
 • 1,755
 • 11

đánh giá kết quả điều trị loạn thị bằng laser excimer theo phương pháp lasik

đánh giá kết quả điều trị loạn thị bằng laser excimer theo phương pháp lasik
... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH NGUYT đánh giá KếT QUả ĐIềU TRị LOạN THị BằNG lASER Excimer THEO PHƯƠNG PHáP LASIK CHUYấN NGHNH : NHN KHOA M S : 607256 LUN VN THC S Y HC ... ni nhón 26 1.4 Laser excimer phu thut khỳc x 27 1.4.1 Lch s phỏt trin ca laser excimer v phu thut khỳc x bng laser excimer 27 1.4.2 c im vt lý ca laser excimer phu thut khỳc ... ỏp, viờm mng b o, viờm ni nhón 27 1.4 Laser excimer phu thut khỳc x 1.4.1 Lch s phỏt trin ca laser excimer v phu thut khỳc x bng laser excimer [41] Laser excimer bt u phỏt trin t nm 1975, ngi...
 • 92
 • 368
 • 1

đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người trên 70 tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại bệnh viện xanh pôn và bệnh viện 198

đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người trên 70 tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại bệnh viện xanh pôn và bệnh viện 198
... ủi u tr chỳng tụi th y: t i b nh vi n Xanh Pụn, ba nm g n ủõy, s l ng b nh nhõn góy LMCX, trờn 70 tu i ngy cng tng, t 50 - 60 - 70 tr ng h p / nm; b nh vi n 198 l 10 - 20 - 30 tr ng h p / nm Ng ... c, m t lo i góy r t khụng v ng, khụng ủ c x p lo i 19 1.5.2 Phõn lo i c a AO (1981 -1987 ) Mỹller v nhúm AO (1981 - 1987 ), ủó cỏch phõn lo i m i, d a trờn h ng ủ ng góy, s l ng m nh v , m c ủ góy ... H NI PH MNH CễNG NH GI KT QU IU TR GY LIấN MU CHUYN XNG I NGI TRấN 70 TUI BNG KT XNG NP VT NG TI BNH VIN XANH PễN V BNH VIN 198 Chuyờn ngnh : Ngoi khoa Mó s: 60 72 07 LUN VN THC S Y HC Ngi hng...
 • 105
 • 1,758
 • 21

đánh giá kết quả điều trị góy liờn mấu chuyển xương đùi người cao tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại bệnh viện xanh pụn và bệnh viện 198

đánh giá kết quả điều trị góy liờn mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại bệnh viện xanh pụn và bệnh viện 198
... nẹp vít động Bệnh viện Xanh Pụn Bệnh viện 198 ” Với mục tiêu: Đánh giá kết điều trị phẫu thuật góy liờn mấu chuyển người cao tuổi kết xương nẹp vít động 3 Rút số nhận xét định, kinh nghiệm điều ... đánh giá hiệu qua đưa lựa chọn phương pháp điều trị hợp lý cho cỏc góy LMCXĐ người cao tuổi, tiến hành nghiên cứu: “ Đánh giá kết điều trị góy liờn mấu chuyển xương đùi người cao tuổi kết hợp xương ... Chết nóo 1.2.3 Bệnh loãng xương người cao tuổi, bệnh loãng xương yếu tố nguy làm tăng tỷ lệ gãy LMC xương đùi người cao tuổi, vậy, 95% số gãy LMC bệnh nhân 70 tuổi người trẻ tuổi, ngược lại,...
 • 75
 • 791
 • 0

đánh giá kết quả điều trị tắc ruột do dính sau mổ tại bệnh viên đa khoa trung ương cần thơ và đa khoa thành phố cần thơ

đánh giá kết quả điều trị tắc ruột do dính sau mổ tại bệnh viên đa khoa trung ương cần thơ và đa khoa thành phố cần thơ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ NGUYỄN THANH NHÃ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT DO DÍNH SAU MỔ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ VÀ ĐA KHOA THÀNH ... Trong tắc ruột dính sau mổ cắt ruột thừa tắc ruột chung cao Tại bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ thường xuyên tiếp nhận ca tắc ruột dính sau mổ từ tuyến trước chuyển ... Trung Ương Cần Thơ Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ ” Nhằm mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tắc ruột dính sau mổ Đánh giá kết điều trị tắc ruột dính sau mổ Chương TỔNG QUAN...
 • 109
 • 885
 • 2

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RUỘT THỪA VIÊM CHƯA BIẾN CHỨNG PHỤ NỮ MANG THAI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RUỘT THỪA VIÊM CHƯA BIẾN CHỨNG Ở PHỤ NỮ MANG THAI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
... chưa biến chứng phụ nữ mang thai Đánh giá kết điều trị viêm ruột thừa chưa biến chứng phụ nữ mang thai phẫu thuật nội soi 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan viêm ruột thừa Từ năm 1581, ... triệu chứng thật rõ ràng viêm phúc mạc [24] 1.4.5 Điều trị ruột thừa viêm chưa biến chứng phụ nữ mang thai 1.4.5.1 Điều trị Điều trị viêm ruột thừa bệnh nhân có thai phẫu thuật Nên có định phẫu thuật ... chưa biến chứng phụ nữ mang thai phẫu thuật nội soi , ba bệnh viện nêu trên, từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2014, với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng viêm ruột thừa chưa biến chứng...
 • 92
 • 1,049
 • 6

Phân loại nguyên nhân và nhận xét kết quả điều trị ban đầu suy hô hấp cấp trẻ em tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ương

Phân loại nguyên nhân và nhận xét kết quả điều trị ban đầu suy hô hấp cấp ở trẻ em tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ương
... HNG Phân loại nguyên nhân v nhận xét kết điều trị ban đầu suy hấp cấp trẻ em khoa cấp cứu bệnh viện nhi trung ơng Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : 60.72.16 LUN VN THC S Y HC Ngời hớng dẫn khoa ... ơn sâu sắc tới: PGS.TS Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Bệnh viện, Phó chủ nhi m môn Nhi trờng Đại học Y Hà Nội, Trởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ơng ngời thầy tận tình dạy dỗ, bảo trực tiếp hớng ... nhn xột kt qu iu tr ban u suy hụ hp cp tr em ti Khoa cp cu Bnh vin Nhi Trung ng vi mc tiờu: Phõn loi nguyờn nhõn suy hụ hp cp tr em Nhn xột kt qu iu tr ban u suy hụ hp cp tr em 12 13 Chng TNG...
 • 114
 • 744
 • 4

Đánh giá kết quả điều trị Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân Tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Điều Dưỡng và PHCN tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả điều trị Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân Tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Điều Dưỡng và PHCN tỉnh Thái Nguyên
... l bnh nhõn lit na ngi sau TBMMN ngy cng tng Do ú PHCN ng cho bnh nhõn TBMMN l mt nhng ni dung quan trng ca ngnh PHCN Cú rt nhiu phng phỏp PHCN cho ngi bnh b TBMMN, nhng hin phng phỏp Bobath c ... 500.000 ngi b tai bin mi, phn ln xy sau 55 tui, t l t vong cao kho ng 30% - 40% thỏng u tiờn sau tai bin, 2/3 s ngi c cu sng b tn tt, hng nm c tớnh phi chi phớ trờn t ụ la cho iu tr v PHCN bnh nhõn ... QUAN 1.1 c im dch t hc ca tai bin mch mỏu nóo 1.2 Tỡnh hỡnh di chng v tn tt tai bin mch mỏu nóo 1.3 Phc hi chc nng cho bnh nhõn lit na ngi tai bin mch mỏu nóo 1.4...
 • 104
 • 1,975
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùiđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênđánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngựcđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bvđk trung ương thái nguyênnghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản bằng laser holmium tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa hà giangđánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy lithoclast tại bệnh viện thanh nhànđánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng nimotuzumabhóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ