nghiên cứu các vật liệu polymer có khả năng tự phân hủy sinh học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường
... 11 hấp phụ trong nước, tính ưa nước hoặc kị nước của chất hấp phụ, mức độ kị nước của các chất bị hấp phụ trong môi trường nước. So với hấp phụ trong pha khí, sự hấp phụ trong môi trường nước ... học nghiên cứu biến tính mía để làm vật liệu hấp phụ xử môi trường Nhóm nghiên cứu ở viện hóa học, viện khoa học công nghệ Ấn Độ đã khảo sát chế tạo VLHP từ mía qua xử bằng ... sử dụng các VLHP chế tạo từ mía để xử nước thải chứa các phẩm màu. Như vậy, mía qua xử bằng fomanđehit hoặc axit sunfuric có khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước với...
 • 55
 • 1,194
 • 9

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa và thử nghiệm xử lý môi trường

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa và thử nghiệm xử lý môi trường
... hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía thử nghiệm xử môi trường . Với mục đích đó, trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu các nội dung sau: Số ... tiềm năng để chế tạo các vật liệu hấp phụ (VLHP) để xử lí ô nhiễm môi trường. Xuất phát từ những lí do trên, trong luận văn này chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ ... độ metyl đỏ còn lại trong các dung dịch sau hấp phụ. Tính dung lượng hiệu suất hấp phụ của các VLHP đối với metyl đỏ. Kết quả được trình bày ở bảng 2.9 Bảng 2.9 Các thông số hấp phụ của...
 • 55
 • 605
 • 4

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy nitrobenzene và 2,4 dichlorophenol bằng hệ xúc tác quang hóa đồng thể fe2 h2o

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy nitrobenzene và 2,4 dichlorophenol bằng hệ xúc tác quang hóa đồng thể fe2 h2o
... lí các chất hữu cơ ñộc khó phân huỷ. qua quá trình nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình phân huỷ Nitrobenzene 2,4- dichlorophenol bằng hệ xúc tác ñồng thể ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MINH TRANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HUỶ NITROBENZENE 2,4- DICHLOROPHENOL BẰNG HỆ XÚC TÁC QUANG HÓA ĐỒNG THỂ ... chuyển hoá hiệu suất tách COD của dung dịch chứa Nitrobenzene 2,4- dichlorophenol bằng hệ xúc tác ñồng thể fenton/UV ñược khảo sát trên mẫu giả. Trước khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng...
 • 26
 • 698
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam
... về sinh trưởng một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla) một số giống Bạch đàn lai UP (E. urophylla x E. pellita) trên một số vùng sinh thái. 2.1.2. Nghiên cứu khả năng di ... tính chất gỗ của Bạch đàn urô một số giống Bạch đàn lai UP; tương quan tuổi - tuổi của các tính trạng sinh trưởng của Bạch đàn urô. 2.1.4. Nghiên cứu tương quan di truyền tương tác di truyền ... tương tác di truyền hoàn cảnh về sinh trưởng của Bạch đàn urô một số giống Bạch đàn lai UP trên một số vùng sinh thái. 2.1.3. Nghiên cứu tương quan giữa các chỉ tiêu sinh trưởng tính...
 • 133
 • 568
 • 0

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy chloroform bằng tác nhân fe0h+ và nanh3

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy chloroform bằng tác nhân fe0h+ và nanh3
... các thit b   X lí cp II: bao gm các quá trình sinh hc có khi kèm theo quá trình hóa hc. Nhiêm v: tách hu ht các tp cht hu  phân hy bng sinh hc. Bao gm các quá ... s phân hy Chloroform: 52 35  X lí cp I: bao gm các quá trình lng , lc, tuyn ni, tách du m nhim v ca nó là tách các cht rn nc ln ra khng ng ... ) thn , mt s i phát trin vm mình trong chloroform. 1.2 Cơ chế của quá trình khử [8][9][12] 1.2.1 Bằng tác nhân Fe0/H+ 10 2. Mục đích nghiên...
 • 56
 • 623
 • 0

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm levafix red ca bằng tác nhân h2o2uv và fe3+(c2o4)2-h2o2vis

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm levafix red ca bằng tác nhân h2o2uv và fe3+(c2o4)2-h2o2vis
... tìm, ít độc hại khá hiệu quả nên chúng tôi quyết định chọn đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm Levafix red CA bằng tác nhân 4 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ... LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. BÙI XUÂN VỮNG LỚP: 08CHP SVTH: LƢƠNG THỊ HÀ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC NHUỘM LEVAFIX RED CA BẰNG TÁC NHÂN H2O2/UV VÀ Fe3+/C2O42-/H2O2/VIS ... quả khảo sát ảnh hƣởng của nồng độ Fe3+ đến sự phân hủy Levafix red CA a/ Hiệu suất chuyển hóa Levafix red CA( %) Bảng 3.9: Ảnh hưởng của Fe3+ đến sự chuyển hóa Levafix red CA( %) [Fe3+](ppm)...
 • 46
 • 758
 • 0

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc trừ sâu diazinon bằng tác nhân (fenton uv) fe2+h2o2uv

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc trừ sâu diazinon bằng tác nhân (fenton uv) fe2+h2o2uv
... tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc trừ sâu Diazinon bằng tác nhân (fenton UV) Fe2+/H2O2/UV” với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc xử lí nước thải thuốc trừ ... xử lý kết quả. 4.2. Nghiên cứu thực nghiệm. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân huỷ Diazinon bằng tác nhân Fe2+/H2O2/UV. Xác định hiệu suất tách COD bằng phương pháp Bicromat ... BÀN LUẬN Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chuyển hoá và hiệu suất tách COD của dung dịch Diazinon bằng hệ xúc tác đồng thể fenton/UV được khảo sát trên mẫu sản phẩm thuốc trừ sâu Diazinon...
 • 54
 • 651
 • 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: "ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT CHẤT KHẢ NĂNG KHÁNG VI SINH VẬT VÀ KHÁNG DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ TỪ XẠ KHUẨN" pot

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
... ðiều tra, nghiên cứu một số hoạt chất khả năng kháng vi sinh vật kháng dòng tế bào ung thư từ xạ khuẩn Mã số: QG. 09. 48 Chủ trì ñề tài: TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên Cơ quan: Vi n Vi sinh ... tôi ñã ñề xuất ñã ñược ðại học quốc gia Hà Nội phê duyệt thực hiện ñề tài: “ðiều tra, nghiên cứu một số hoạt chất khả năng kháng vi sinh vật kháng dòng tế bào ung thư từ xạ khuẩn” ... trong những chất khả năng diệt tế bào (ellipithine, vinblastine hoặc taxol) pha trong DMSO. Hep-G2: dòng tế bào ung thư gan, Lu: dòng tế bào ung thư phổi, RD: dòng tế bào ung thư cơ vân tim....
 • 75
 • 520
 • 0

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU CÁC CHỦNG NẤM MEN KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI docx

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU CÁC CHỦNG NẤM MEN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI docx
... pháp lên men xốp xác định hoạt tính phân giải xenluloz của các chủng nấm men III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Tuyển chọn các chủng nấm men phân giải xenluloz: Các chủng nấm men phân lập ... ở bảng sau: Bảng 1. Sơ tuyển các chủng nấm men khả năng phân giải CMC. 32 chủng nấm men vòng phân giải CMC tiếp tục được kiểm tra khả năng phân giải CMC. Trong thí nghiệm này chúng ... tính phân giải nguồn xenluloz tự nhiên của các chủng nấm men Trong thực tế, rất nhiều chủng vi sinh vật hoạt tính phân giải xenluloz hòa tan (CMC) nhưng lại không khả năng phân giải...
 • 6
 • 493
 • 4

Đồ án tốt nghiệp;“Nghiên cứu tổng hợp màng nanocomposit khả năng phân hủy sinh học từ phế phụ phẩm để xử lý các chất màu hữu trong nước thải “

Đồ án tốt nghiệp;“Nghiên cứu tổng hợp màng nanocomposit có khả năng phân hủy sinh học từ phế phụ phẩm để xử lý các chất màu hữu cơ trong nước thải “
... hiện:“Nghiên cứu tổng hợp màng nanocomposit khả năng phân hủy sinh học từ phế phụ phẩm để xử các chất màu hữu trong nước thải Mục tiêu của đề tài:- Tổng hợp được màng nanocomposit từ các ... bị hấp phụ các ion vô cơ, các chất hữu ở dạng ion hoặc chất hữu phân cực. Các chất hữu phân cực kích thước và khối lượng nhỏ bị hấp phụ bằng cách tạo phức trực tiếp với các cation ... loang, xử nước thải sinh hoạt, tái sử dụng nước hồ bơi, thu hồi protein và khoáng từ nước thải nông nghiệp, phân lập các chất hoạt tính sinh học trong nước tiểu và tách các độc tố từ dung...
 • 56
 • 717
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của bạch đàn urô (e. urophylla st. blake)

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của bạch đàn urô (e. urophylla st. blake)
... được đặc điểm biến dị khả năng di truyền của một số tính trạng sinh trưởng, chất lượng thân cây một số tính chất gỗ. + Xác định được một số dòng Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP có năng ... LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Nội dung nghiên cứu 2.1.1. Nghiên cứu biến dị về sinh trưởng một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla) một số giống Bạch đàn lai UP (E. urophylla ... pellita) trên một số vùng sinh thái.2.1.2. Nghiên cứu khả năng di truyền tương tác di truyền hoàn cảnh về sinh trưởng của Bạch đàn urô một số giống Bạch đàn lai UP trên một số vùng sinh thái.2.1.3....
 • 24
 • 492
 • 0

tổng hợp oxim từ dầu vỏ hạt điều việt nam và nghiên cứu các đặc tính lý-hóa, khả năng hấp thụ ion kim loại (cu2+, ga3+) của chúng

tổng hợp oxim từ dầu vỏ hạt điều việt nam và nghiên cứu các đặc tính lý-hóa, khả năng hấp thụ ion kim loại (cu2+, ga3+) của chúng
... TỰ NHIÊN Bùi Quốc Nam TỔNG HỢP OXIM TỪ DẦU VỎ HẠT ĐIỀU VIỆT NAM VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH LÝ-HÓA, KHẢ NĂNG HẤP THỤ ION KIM LOẠI (Cu2+, Ga3+) CỦA CHÚNG LUẬN VĂN THẠC ... HỌC TỰ NHIÊN Bùi Quốc Nam TỔNG HỢP OXIM TỪ DẦU VỎ HẠT ĐIỀU VIỆT NAM VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH LÝ-HÓA, KHẢ NĂNG HẤP THỤ ION KIM LOẠI (Cu2+, Ga3+) CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Hóa ... phẩm của quá trình tổng hợp oxim 45 3.2. Đánh giá kết quả hấp thụ ion kim loại của andoxim 53 3.2.1. Khả năng hấp thụ Ga3+ của andoxim 53 3.2.2. Khả năng hấp thụ Cu2+ của adoxim 54 KẾT LUẬN...
 • 68
 • 1,006
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chuỗi polypeptide khả năng ức chế độc tố thần kinh α - CBTX của nọc rắn hổ mang đất (naja kaouthia) bằng phần mềm discovery studi114554

Nghiên cứu thiết kế chuỗi polypeptide có khả năng ức chế độc tố thần kinh α - CBTX của nọc rắn hổ mang đất (naja kaouthia) bằng phần mềm discovery studi114554
... tài: Nghiên cứu thiết kế chuỗi polypeptide khả năng ức chế độc tố thần kinh α Cbtx của nọc Rắn hổ mang đất (Naja kaouthia) bằng phần mềm Discovery Studio”, nhằm mục đích thiết kế một polypeptide ... Đinh Thị Lan NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHUỖI POLYPEPTIDE CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĐỘC TỐ THẦN KINH α CBTX CỦA NỌC RẮN HỔ MANG ĐẤT (NAJA KAOUTHIA) BẰNG PHẦN MỀM DISCOVERY STUDIO Chuyên ... ĐINH THỊ LAN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHUỖI POLYPEPTIDE CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĐỘC TỐ THẦN KINH α CBTX CỦA NỌC RẮN HỔ MANG ĐẤT (NAJA KAOUTHIA) BẰNG PHẦN MỀM DISCOVERY STUDIO LUẬN...
 • 59
 • 582
 • 0

CÁC yếu tốt ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH PHÂN hủy SINH học

CÁC yếu tốt ẢNH HƯỞNG đến QUÁ TRÌNH PHÂN hủy SINH học
... CÁC YẾU TỐT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC YẾU TỐT ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY SINH HỌCQUÁ TRÌNH PHÂN HỦY SINH HỌC1 .Ảnh hưởng cấu trúc của polyme1 .Ảnh hưởng cấu trúc của polyme Các phân tử ... xenluloz”.B/ Thủy phân phân hủy sinh học và quang – phân B/ Thủy phân phân hủy sinh học và quang – phân hủy sinh học: hủy sinh học: ++Polyme thủy phân phân hủy sinh học Polyme thủy phân phân ... (ATP)… PHÂN HỦY SINH HỌCPHÂN HỦY SINH HỌC Phân hủy sinh học: Phân hủy sinh học:Phân hủy sinh học là phản ứng do hoạt động của vi sinh Phân hủy sinh học là phản ứng do hoạt động của vi sinh...
 • 33
 • 401
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các ngán hàng không có khả năng tự bù đắp rủi ronghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acidnhóm phương pháp nghiên cứu lí luận thống kê phân tích và tổng hợp các công trình nghiên cứu các tài liệu chuyên môn để xây dựng cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứucác vật liệu vô cơnghiên cứu nguồn vật liệu khởi ðầu cho chọn tạo giống dưa chuột cucumis sativus l ưu thế lai phục vụ chế biếnnghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúathực vật chuyển gen có khả năng chống chịu các độc tốnghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite phân hủy sinh học polyphân hủy các vật liệu vô cơ bằng chất nung chảynghiên cứu các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân bệnh tậtvới năm 2002 đều tăng lên song để nghiên cứu các khoản phai thu có ảnh hưởng nhưtác hại các chất phóng xạ có khả năng gây đột biến ở người và sinh vật gây ra một số bệnh di truyền và bệnh ung thưkết quả nghiên cứu hệ vật liệu bzt pha tạp laphần 3 kết quả nghiên cứu 3 1 nhu cầu và khả năng cung ứng lúa giống xn của công ty cổ phần giống cây trồng nông lâm nghiệp tỉnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015