Bài giảng Điện tử số - Chương 4 pptx

Bài giảng Điện tử số - Chương 4 pptx

Bài giảng Điện tử số - Chương 4 pptx
... tần số. Hệ số chia tần số đúng bằng môđun của bộ đếm Bộ đếm tiến (tăng): số đếm tăng lên 1 mỗi khi có 1 xung đếmVí dụ Bộ đếm tiến môđun 8: 0-1 - 2-3 - 4- 5 - 6-7 - 0-  Bộ đếm lùi (giảm): số đếm ... khi có 1 xung đếmVí dụ Bộ đếm lùi môđun 8: 7-6 - 5 -4 - 3-2 - 1-0 - 7- Các IC được chế tạo làm bộ đếm thường cho phép đếm theo cả 2 chiềuBộ đếm và chia tần số 19811/13/200991 Trigger D có 1 đầu vào ... dung chương 4 4.1. Khái niệm 4. 2. Các mô hình của hệ dãy 4. 3. Các Trigger 4. 4. Một số ứng dụng hệ dãy157t5t 4 t3t2t1X1=0 1 1 0 0X2=0 1 1 1 0Bộ cộng liên tiếpYt5t 4 t3t2t1X1=...
 • 25
 • 505
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... Vcc - IOHR5 - Vces/ Q4 - Vγ/DThông thng khi có ti Vlogic1 max = (3,4V → 3,6V )yx2R2Q4x1Q1R5DR4Q2Q3.R3VCCR1Hình 3.35. Ngõ ra ct chm Bài ging N T S 1 Trang 46 VDDyRDS/ ... Ea. E tích cc mc cao - b. E tích cc mc thpa)b)13 4 2ABCDHình 3 .40 . ng dng ca ngõ ra 3 trng tháiE Bài ging N T S 1 Trang 40  ECL (Emitter-Coupled-Logic)Logic ghép emitter ... tng.R1R3x1R2Q.x2D3VCCR3.D1D2D1 D4Hình 3 .42 Bài ging N T S 1 Trang 44 Hình 3.28b (cng NOR)Ta ln lt xét các trng hp sau: (s tng ng hình 3.31) - Khi x1 = x2 = 0 (hình 3.31a)...
 • 13
 • 291
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx
... quá trình thiết kế của bộ mã hoá ưu tiên 9 lối vào, 4 lối ra. Bài giảng Điện tử số V1.0 94 Mã chẵn, lẻBCD 842 1 lẻPLBCD 842 1chẵnPCBCD 842 110011000011101100101010000110010000100000110010110100110000111011001010100001100100001000000100101011011000111010001100110011000100000110000 ... (1,3,5,7,9) Bài giảng Điện tử số V1.0103Bộ hợp kênh (MUX-Multiplexer) Phương trình tín hiệu ra của MUX 2n 1: Thực chất, MUX là chuyển mạch điện tử dùng các tín hiệu điều khiển (An-1An-2…A0) ... và2 ,4, 6,8 bằng “0”1=“1” vàC = 2 .4. 5.8.9 +3 .4. 5.8.9 +6.8.9 +7.8.9B = 4. 8.9 +5.8.9 +6.8.9 + 7.8.9A = 8+9 Bài giảng Điện tử số V1.01 04 Bộ phân kênh (DEMUX-DeMultiplexer) Phương trình tín...
 • 18
 • 386
 • 4

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx
... hợpphức tạp hơn.5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2AD4B5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2Aa) b) Bài giảng Điện tử số V1.063Cổng logic TTL và CMOS Bài giảng Điện tử số V1.060Công suất tiêu thụHai ... Bài giảng Điện tử số V1.062Nội dung Chương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS Chương 4: Mạch logic tổ hợp Chương 5: ... VCCH+VccICCHLHL+VccICCLHH Bài giảng Điện tử số V1.056Các tham số chính Mức logic Độ chống nhiễu Hệ số ghép tải K Công suất tiêu thụ Trễ truyền lan Bài giảng Điện tử số V1.058Độ chống...
 • 18
 • 237
 • 0

Bài giảng Điện tử số - Chương 2 pps

Bài giảng Điện tử số - Chương 2 pps
... tích hợp số  Đặc tính cơ* DIL/DIP (Dual In Line Package): số chân từ 8 đến 64. 2.2. Các mạch tích hợp số 7611/13/2009 42 Phần tử NOR dùng IC83Phần tử XOR dùng ICBABABA 84 11/13/2009 44 11ABA+B=1ABA ... tích hợp số 7211/13/200931 Chương 2 Các cổng logic cơ bản và mạch thực hiện61Nội dung chương 22.1. Các phần tử logic cơ bản2.2. Các mạch tích hợp số 2.3. Ký hiệu các phần tử logic ... bản6211/13/200938 Một số đặc tính của các mạch tích hợp số  Đặc tính điện • Công suất tiêu thụ ở chế độ động:MHzf0,1110100mWPTTLECLCMOS0,11102.2. Các mạch tích hợp số 75 Một số đặc tính...
 • 14
 • 330
 • 0

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4
... y2c3 = 1 → x = y3 c 4 = 1 → x = y 4 c1c2y 4 y1y2y3x123 4 Hình 4. 27. S logic thc hin mch phân ngy 4 y2y3y1x1→ 4 c1c2c3c 4 Hình 4. 28 Bài ging N T S ... gin). 4. Thành lp s h t hp.Các mch t hp thông dng: - ch mã hoá - gii mã - ch chn kênh - phân ng - ch so sánh - ch s hc v v 4. 2. MCH MÃ HOÁ & MCH GII MÃ 4. 2.1. ... khin bng s lng kênh vào.c1c2x 4 x1x2x3x1x2x3x 4 y123 4 Hình 4. 24. S logic mch chn kênh t 4 1Chng 4. H t hp Trang 91 4. 4.2. Mch so sánh 1 bitLà mch thc...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1
... :A(N) = am-1.Nm-1 + am-2.Nm-2 + + a0.N0 + a -1 .N -1 + + a-n.N-nHay:∑−−==1mniii(N)NaA(1.1)i N=10 (h thp phân):A(10) = am-1.10m-1 + am-2.10m-2 + + a0.100 ... = am-1.16m-1 + am-2.16m-2 + + a0.160 + a -1 16 -1 + + a-n16-n3FF(16) = 3.162+ 15.161+ 15.160 = 1023(10)i N=8 (h bát phân):A(8) = am-1.8m-1 + am-2.8m-2 ... a0.100 + + a-n.10-n1999,959(10) =1.103 + 9.102+ 9.101+ 9.100+ 9.10 -1 + 5.10 -2 + 9.10 -3 i N=2 (h nh phân):A(2) = am-1.2m-1 + am-2.2m-2 + + a0.20 +a-n2-n1101(2)...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2
... 10fx1x2x3x 4 0001111000 01 11 10fx2x3x 4 x50001111000 01 11 10 10 11 01 00x1=0 x1=1 Bài ging N T S 1 Trang 14 - x1 = 0, x2 = 1 → f(0,1) = 0 + 1 = 1 - x1 = 1, ... x 4 y: f(x1,x2,x3,x 4 ) =x1 + x 4 00 01 11 1000X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1101 1 X 100 01 11 1000X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1101 1 X 1x 4 x3x2x1f(x1,x2,x3,x 4 )x 4 x3x2x1f(x1,x2,x3,x 4 )Vòng ... s BOOLE Trang 25Ví d 2.17: Ti thiu hóa hàm 4 bin cho di dng biu thc sau:f(x1,x2,x3,x 4 ) =Σ(2,6,10,11,12,13) + d(0,1 ,4, 7,8,9, 14, 15)Thc hin ti thiu hóa theo dng chính tc...
 • 15
 • 691
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3
... dòng ti IOH:VY = Vlogic1 = Vcc - IOHR5 - Vces/ Q4 - Vγ/DThông thng khi có ti Vlogic1 max = (3,4V → 3,6V )yx2R2Q4x1Q1R5DR4Q2Q3.R3VCCR1Hình 3.35. Ngõ ra ct ... cùng h mà mch vn hot ng bìnhthng (hình 3 .41 ).Hình 3 .41 . Khái nim v Fanout Bài ging N T S 1 Trang 40  ECL (Emitter-Coupled-Logic)Logic ghép emitter chung (ECL) là h logic ... nên Q3 dn, Q 4 tt → y1 = 1, y2 = 0. - Khi x1= x2=1: Q1, Q2 tt nên n th ti cc nn (2), (3) ca Q3, Q 4 càng dng nên Q3, Q 4 n → y1 = 0, y2 = 0.DR 4 R2x1x2Q1R1Q2R3R5yQ3Q 4 VccHình...
 • 46
 • 789
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử đạo đức 4bài giảng điện tử mỹ thuật 4bài giảng điện tử địa lý 4bài giảng điện tử khoa học 4bài giảng điện tử tiếng việt 4bài giảng điện tử công suất 4bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về lazebài giảng điện tử số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về luật xa gầnbài giảng điện tử số từ lượng từbài giảng điện tử số 0 trong phép cộngbài giảng điện tử số 7 tiết 1bài giảng điện tử số học 6Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP