Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot
... nghiệp phát triển? - Các nhà nước Lý - Trần - Lê đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển của giống cây nông nghiệp. CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I. ... được công cuộc x y dựng phát triển kinh tế của nhân dân Đại Việt trong thế kỷ X- XV chúng ta cùng tìm hiểu bài 18. 2. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp Hoạt động của thầy trò ... 2. Dẫn dắt vào bở bài mới Với niềm tự hào chân chính ý thức vươn lên, từ thế kỷ X cho đến thế XV kỷ nhân dân ta đã nhiệt tình lao động x y dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn...
 • 13
 • 1,057
 • 1

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc
... chính ý thức vươn lên, từ thế kỷ X cho đến thế kỷ XV nhân dân ta đã nhiệt tình lao động x y dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc x y dựng phát triển ... lớp - GV phát vấn: Bối cảnh lịch sử đại Việt từ thế kỷ thứ X XV, bối cảnh đó có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế? - HS theo dõi đoạn đầu tiên của mục I trong SGK, dựa vào ... để trả lời. GV nhận x t, bổ sung, kết luận.  Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử thế kỷ X XV: - Thế kỷ X XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh,...
 • 13
 • 730
 • 1

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV
... nước ta trong các thế kỉ X XV? Nông nghiệp phát triển mọi mặt (mở rộng diện tích canh tác, XD các công trình thuỷ lợi lớn, bảo vệ sản xuất, phát triển giống cây trồng ).-Thủ công nghiệp ... Em hÃy nhân x t về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đương thời?Em đánh giá như thế nào về thương ... Sơ.Câu 2: Để phát triển nông nghiệp, các triều đậi đều quan tâm đến việc này. HÃy điền tiếp vào ô trống: Ê Câu 3: Tình hình chính trị kinh tế nước ta ở các thế kỉ X- XV như thế nào?A....
 • 9
 • 2,286
 • 13

Giáo án Lịch Sử lớp 10: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN pps

Giáo án Lịch Sử lớp 10: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN pps
... THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thứcc Sau khi học xong bài học yêu cầu học sinh cần: - Nắm được quá trình x y dựng ...  Trần. - Học sinh nghe ghi nhớ - Học sinh tiếp tục trình bày về cải cách ở địa phương của Lê Thánh Tông. - Giáo viên bổ sung kết luận. - Học sinh nghe, ghi: - Giáo viên bổ xung thêm: ... Đinh Bộ Lĩnh lên - Học sinh suy nghĩ trả lời - Giáo viên kết luận Trong thế kỷ X nhà nước độc lập tự chủ theo thiết chế quân chủ chuyên chế đã được x y dựng. Còn sơ khai, xong đã là nhà...
 • 15
 • 995
 • 3

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pdf

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pdf
... tôn giáo nguyên thuỷ của mình tiếp thu Ki-tô giáo, x y dựng nhà thờ tìm cách chiếm ruộng của nông dân. - Các giai cấp mới hình + Nhóm 1: Miêu tả cuộc sống của nông nô trong các ... của các quốc gia phong kiến ở Tây Âu. -Nắm được các giai cấp địa vị x hội của từng giai cấp trong x hội; hiểu được thế nào là lãnh địa đời sống kinh tế, chính trị trong lãnh địa. -Nắm ... sản xuất, trao đổi buôn bán, thợ thủ công đến ngã ba đườn, bến sông nơi có đông người qua lại lập x ởng sản xuất buôn bán hình thành các thành thị. - Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân -GV...
 • 8
 • 1,894
 • 4

bai 18: cong cuoc xay dung va phat trien kinh te the ki X- xv

bai 18: cong cuoc xay dung va phat trien kinh te the ki X- xv
... kinh tế lớn nhất của Đại Việt lúc bấy giờ. Bài 18: Công cuộc x y dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ x- xv 1. Mở rộng phát triển nông nghiệp:* Hoàn cảnh lịch sử thế kỉ X- XV: - Thế ... ngồi”.Thăng Long trở thành trung tâm kinh t - chính trị lớn nhất của Đại Việt trong suốt thế kỉ X- XV cả giai đoạn sau TK XVI-XVIII ngày nay Thăng Long vẫn mãi x ng đáng với niềm tự hào của cả ... rộng phát triển nông nghiệp thế kỉ X- XV: - Diện tích đất ngày càng mở rộng. - Thuỷ lợi đ ợc nhà n ớc quan tâm x y dựng. - Bảo vệ sức kéo, chăn nuôi gia súc, gia cầm đ ợc đẩy mạnh - Phát triển...
 • 13
 • 696
 • 2

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KI NH TẾ TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KI NH TẾ TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx
... hiểu được công cuộc x y dựng phát triển kinh tế của nhân dân đại Việt trong thế kỷ X XV chúng ta cùng tìm hiểu bài 18. 3. Tổ chức dạy học bài mới Các hoạt động của thầy trò Những ... lớp - GV phát vấn: Bối cảnh lịch sử đại Việt từ thế kỷ thứ X XV, bối cảnh đó có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế? - HS theo dõi đoạn đầu tiên của mục I trong SGK, dựa vào ... cảng buôn bán với nước ngoài. Với niềm tự hào chân chính ý thức vươn lên, từ thế kỷ X cho đến thế kỷ XV nhân dân ta đã nhiệt tình lao động x y dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ...
 • 13
 • 349
 • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 10: NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X - XV potx

Giáo án Lịch Sử lớp 10: NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X - XV potx
... nhân tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở thế kỷ XI - XV. Câu 2: Sự phát triển của thủ công nghiệp thời Lý - Trần - Lê. 2. Dẫn dắt vào bài mới Trong những thế kỷ đầu độc lập, x y dựng đất nước, ... chuẩn bị cho cuộc sâm lược. NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI X M Ở CÁC THẾ KỶ X - XV. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức - Gần 6 thế kỷ đầu thời ... được coi là cuộc kháng chiến rất đặt biệt trong lịch sử: Em cho biết những nét đặc biệt ấy là gì? - Học sinh dựa vào diễn biến cuộc II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC - Bản đồ lịch sử Việt...
 • 14
 • 1,004
 • 5

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG HÀ LAN CÁCH MẠNG ANH pps

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH pps
... Nha từ giữa thế kỉ XVI là một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thời kì lịch sử cận đại thế giới. -Nhận thấy rằng Cách mạng tư sản Anh ( thế kỉ XVIII) là sự tiếp tục cuộc tấn công vào chế độ ... đầu thế kỉ XVI Nêđéclan là một trong những vùng kinh tế TBCN phát triển nhất châu Âu. - Giai cấp tư sản Nêđéclan ra đời, thế lực kinh tế ngày càng lớn mạnh. - Tháng 8- 1566 ... Pháp) giải thích vì sao vùng đất này có tên gọi “ Nêđéclan” ( Vùng đất thấp). - GV: Dựa vào đâu để nói rằng, đầu thế kỉ XVI Nêđéclan là một trong những vùng kinh tế TBCN phát triển nhất...
 • 7
 • 1,754
 • 1

Giáo án Lịch Sử lớp 10: PHONG TRÀO TÂY SƠN SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII pps

Giáo án Lịch Sử lớp 10: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII pps
... ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp HS nắm hiểu: - Thế kỷ XVI - XVIII đất nước bị chia làm 2 ... TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Thế kỉ XVI - XVIII kinh tế nước ta có bước phát triển mới, phồn thịnh như thế nào? Câu hỏi 2:Tại sao thủ công nghiệp ngày càng tăng ... 1: Cả lớp, cá nhân. - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để II. Các cuộc kháng chién ở cuối thế kỷ XVIII. 1. Kháng chiến chống quân Xiêm 1785. quân Xiêm, 1786...
 • 12
 • 4,588
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ xxv violetcông cuộc xây dựng và phát triển kinh tếquan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta hiện naytiểu luận mối quan hệ giữa xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa – xã hội phải đi đôi với bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giữa xây dựng với bảo vệ tổ quốc xhcngiáo án lịch sử lớp 10 bài 17giáo án lịch sử lớp 10 bài 13Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ