Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot

13 1,054 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 19:21

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp học sinh nắm và hiểu được: - Trải qua 5 thế kỷ độc lập, mặc dù đôi lúc còn có nhiều biến động, khó khăn nhân dân ta vẫn xây dựng cho mình nền kinh tế nền kinh tế đa dạng và hoàn thiện. - Nền kinh tế Việt Nam thời phong kiến chủ yếu là nông nghiệp, tuy có nhiều mâu thuẫn trong vấn đề ruộng đất, nhưng những yếu tố cần thiết để phát triển nông nghiệp vẫn được phát triển như: Thuỷ lợi, mở rộng ruộng đất, tăng các loại cây trồng phục vụ đời sống ngày càng nâng cao. - Thủ công nghiệp ngày càng phát triển, đa dạng, phong phú, chất lượng được nâng cao không chỉ phục vụ trong nước mà còn góp phần trao đổi với bên ngoài. Thương nghiệp phát triển. - Trong hoàn cảnh của chế độ phong kiến, ruộng đất ngày càng tập trung vào tay giai cấp địa chủ. 2. Về tư tưởng tình cảm - Tự hào về những thành tựu kinh tế dân tộc đã đạt được. - Thấy được sự hạn chế trong nền kinh tế phong kiến ngay trong giai đoạn phát triển của nó từ đó liên hệ với thực tế hiện nay. 3. Về kỹ năng - Rèn kỹ năng phân tích, nhận xét. - Rèn kỹ năng liên hệ thực tế. II. THIẾT BỊ, TƯ LIỆU DẠY HỌC - Tranh ảnh, lược đồ có liên quan. - Những câu ca giao về kinh tế, một số nhận sét của người nước ngoài III. Tiến trình tổ chức dạy và học. 1. Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nếu các giai đoạn hình thành, phát triển, hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam. Câu 2: Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý - Trần - Hồ, nhận xét. Câu 3: Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lê Sơ, nhận xét. 2. Dẫn dắt vào bở bài mới Với niềm tự hào chân chính và ý thức vươn lên, từ thế kỷ X cho đến thế XV kỷ nhân dân ta đã nhiệt tình lao động xây dựng và phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của nhân dân Đại Việt trong thế kỷ X- XV chúng ta cùng tìm hiểu bài 18. 2. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững Hoạt động1: Cả lớp I- Mở rộng, phát triển nông - GV phát vấn: Bối cảnh lịch sử Đại Việt từ thế kỷ thứ X - XV bối cảnh đó có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế? - Học sinh theo dõi đoạn đầu tiên của mục I trong sách giáo khoa, dựa vào kiến thức đã học của bài trước để trả lời. nghiệp Giáo viên nhận xét, bổ sung, kết luận * Bối cảnh lịch sử thế kỷ X- XV: - Thế kỷ X- XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sô. - Đây là giai đoạn đầu của thế kỷ phong kiến độc lập, đồng thời cũng là thời kỳ đất nước thống nhất.  Bối cảnh này r ất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Những biểu hiện của sự mở rộng và phát triển nông nghiệp từ thế kỷ X-XV. - Giáo viên gợi ý: ở thời kỳ đầu phong kiến độc lập sự mở rộng và phát triển nông nghiệp được biểu hiện qua các lĩnh vực: + Mở rộng diện tích ruộng đất + Mở mang hệ thống đê điều + Phát triển sức kéo và gia tăng vác loại cây công nghiệp, các lĩnh vực đó được biểu hiện như thế nào? - HS theo dõi sách giáo khoa, thực hiện những yêu cầu của giáo viên, phát triển ý kiến. - Giáo viên nhận xét, bổ sung, kết luận Giáo viên có thể giải thích thêm về phép quan điểm chia ruộng công ở các làng xã dưới thời Lê - Diện tích đất ngày càng mở rộng nhờ: + Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông lớn và ven biển. một chính sách ruộng đất điển hình đối với ruộng đất công ở thời kỳ phong kiến tác dụng của phép quân điền. + Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang. + Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền. - Thuỷ lợi được nhà nước quan tâm mở mang. + Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên. + 1248 Nhà Trần cho đắp hệ thống đê quai vạc dọc các sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển. Đặt cơ quan: hà đê sứ trông nom đê điều: - GV: Minh hoạ bằng đoạn trích trong chiếu của Lý Thánh Tông (trang38) và sự phong phú của các giống cây nông nghiệp ngoài lúa nước. - Pháp vấn: Em có nhận xét gì về sự phát triển nông nghiệp X- XV? Do đâu nông nghiệp phát triển? - Các nhà nước Lý - Trần - Lê đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển của giống cây nông nghiệp. tác dụng của sự phát triển đó? vai trò của nhà nước? - HS suy nghĩ và trả lời - Giáo viên kết luận: - GV minh hoạ bằng những câu thơ + Nhà nước cùng nhân dân góp sức phát triển nông nghiệp. + Chính sách của nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển  đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã h ội ổn định, độc lập được củng cố. Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - Giáo viên giúp học sinh thấy được nguyên nhân thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển trong thời kỳ từ X - XV chủ yếu xuất phát từ những nhu cầu trong nước gia tăng. - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được sự phát triển của thủ công nghiệp trong nhân dân. + Biểu hiện sự phát triển II- Phát triển thủ công nghiệp + Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thủ công nghiệp đương thời. - HS theo dõi SGK phát biểu - Giáo viên nhận xét bổ sung, kết luận về sự phát triển thủ công nghiệp trong nhân dân. - Giáo viên có thể sưa tầm một số tranh ảnh chuông, tượng, đồ gốm, hình rồng để minh hoạ cho học sinh thấy được sự phát triển cuả ngành nghề thủ công cả về số lượng và chất lượng. - GV khẳng định sự ra đời của các ngành nghề thủ công có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của thủ công nghiệp thể hiện ổn định nghề nghiệp và nâng cao trình độ kỹ thuật. - PV: Theo em nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành nghề thủ công đương * Thủ công nghiệp trong nhân dân: - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệp ngày càng phát triển chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. - Các ngành nghề thủ công ra đời như: Thổ Hà, Bát Tràng. thời? - HS trả lời tiếp: - GV: nhận xét bổ sung, kết luận về những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp là: + Do: Truyền thống nghề nghiệp vốn có, trong bối cảnh đất nước, đối lập thống nhất có điều kiện phát triển mạnh. + Do nhu cầu xây dựng cung điện đền chùa nên nghề sản xuất gạch chạm khắc đá đều phát triển Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh tiếp tục theo dõi SGK để thấy được sự phát triển thủ công nghiệp nhà nước. - Học sinh theo dõi sách giáo khoa, phát triển ý kiến. - GV: Bổ sung kết luận về sự phát triển của thủ công nghiệp nhà nước * Thủ công nghiệp nhà nước: - Nhà nước thành lập các quan xưởng (Cục bách tác) Tập trung thợ giỏi trong nước sản xuất: Tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan, thuyền chiến. - Sản xuất được một số sản phẩm kỹ thuật cao như : Đại bác, thuyền chiến có lầu. * HĐ 3: Cá nhân: - PV: Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đương thời? - HS: Dựa vào kiến thức vừa học để trả lời. - GV: nhận xét, bổ sung, kết luận - Nhận xét: Các ngành nghề thủ công phong phú. Bên cạnh các nghề cổ truyền đã phát triển những nghề mới yêu cầu kỹ thuật cao: Đúc súng, đóng thuyền - GV: có thể minh hoạ để học sinh thấy kỹ thuật một số ngành đạt trình độ cao như dệt, gốm khiến người Trung Quốc phải khâm phục. (Trích đọc chữ nhỏ sách - Mục đích Phục vụ nhu cầu trong nước là chính. + Chất lượng sản phẩm tốt. giáo khoa trang 84) * HĐ1: Cả lớp, cá nhân: - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được sự phát triển nội thương và ngoại thương đương thời. -Học theo dõi sách giáo khoa và phát biểu. - Giáo viên bổ xung, kết luận về sự phát triển mở rộng nội ngoại thương. + GV minh hoạ bằng lời nhận xét của sứ giả nhà Nguyễn (SGK - thang 84) III.Mở rộng thương nghiệp * Nội thương: - Các chợ hàng, chợ huyện, trợ chùa mọc lên ở khắp nơi, là nơi nhân dân trao đổi sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp. - Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn (36 phố phường) Trung tâm buôn bán và làm nghề thủ công. - Giáo viên dùng tư liệu sách giáo khoa để minh hoạ, kết hợp một số tranh ảnh sưu tầm về sự sầm uất của bến cảng đương thời. * Ngoại thương Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để buôn bán với nước ngoài. - Vùng biên giới Việt Trung cũng hình thành các đặc điểm buôn bán. [...]... yếu phát triển nội thương, còn ngoại thương mới chỉ buôn bán với Trung Quốc và các nước Đông Nam á * HĐ1: Cả lớp IV.Tình hình phân hoá x hội và - Giáo vên trình bày để học sinh cuộc đấu tranh của nông dân thấy được những yếu tố thúc đẩy + Sự phát triển kinh tế trong sự phân hoá x hội (phân hoá hoàn cảnh chế độ phong kiến giai cấp ) và hệ quả của x hội thúc đẩy sự phân hoá x hội phát triển kinh tế. . .- Thời Lê: Ngoại thương bị thu hẹp *Hoạt động 2: Ca nhân - Pháp vấn: Em đánh giá như thế nào về thương nghiệp nước ta đương thời: + Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển? + Phát triển như thế nào? - Học sinh dựa vào phần đã học để trả lời: - Giáo viên bổ sung, kết luận - Nguyên nhân  sự phát triển: + Nông nghiệp thủ công phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển + Do thống nhất tiền lệ, đo lường -. .. sản xuất và đời sống nhấn làm đời sống nhân dân cực khổ dân + Thiên tai, mất mùa đói kém làm đời sống nhân dân cực khổ  Những cuộc khởi nghĩa nhân dân bùng nổ: + Từ 1344 đến cuối thế kỷ XIV nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra làm chính quyền nhà Trần rơi vào khủng khoảng 4 Củng cố: + Sự phát triển nông nghiệp và thủ công nghiệp thế kỷ XI - XV 5 Dặn dò: Học bài, làm bài tập, đọc trước bài 19, tìm hiểu các vị... tế trong hoàn + Ruộng đất ngày càng tập trung cảnh của chế độ phong kiến thúc vào tay địa chủ, quý tộc, quan đẩy sự phân hoá x hội lại + Ruộng đất ngày càng tập trung + Giai cấp thống trị ngày càng vào tay địa chủ, quý tộc, quan ăn chơi, sa sỉ không còn chăm lo lại đến sản xuất và đời sống nhấn + Giai cấp thống trị ngày càng dân ăn chơi, sa sỉ không còn chăm lo + Thiên tai, mất mùa đói kém đến sản xuất . nhiệt tình lao động x y dựng và phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc x y dựng và phát triển kinh tế của nhân dân Đại Việt trong thế kỷ X- XV chúng ta cùng tìm. CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp học sinh nắm và hiểu được: - Trải. nghiệp Giáo viên nhận x t, bổ sung, kết luận * Bối cảnh lịch sử thế kỷ X- XV: - Thế kỷ X- XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sô. - Đây là
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot, Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot, Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn