Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cây lúa

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa
... ------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... ----------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 ... đã nghiên cứu một số yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng tạo thành mô sẹo và tạo thành cây lúa từ hạt phấn bằng phƣơng pháp nuôi cấy invitro. Sau nhiều năm tiến hành nghiên cứu về nuôi cấy bao phấn, ...
 • 134
 • 490
 • 0

Thạc sĩ nông nghiệp: NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA

Thạc sĩ nông nghiệp: NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA
... tài: Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cây lúa 2. Mục đích của đề tài - Xác định đƣợc mức ảnh hƣởng của các nhân tố: vật lý, môi ... NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung ... ----------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN...
 • 134
 • 1,166
 • 1

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cây lúa

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa
... tài: Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cây lúa 2. Mục đích của đề tài - Xác định đƣợc mức ảnh hƣởng của các nhân tố: vật lý, môi ... NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung ... ----------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN...
 • 134
 • 828
 • 3

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cây lúa .pdf

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa .pdf
... tài: Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cây lúa 2. Mục đích của đề tài - Xác định đƣợc mức ảnh hƣởng của các nhân tố: vật lý, môi ... NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung ... ----------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN...
 • 134
 • 765
 • 2

NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA

NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA
... ------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... ----------------------------------------------------- ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 ... đã nghiên cứu một số yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng tạo thành mô sẹo và tạo thành cây lúa từ hạt phấn bằng phƣơng pháp nuôi cấy invitro. Sau nhiều năm tiến hành nghiên cứu về nuôi cấy bao phấn, ...
 • 134
 • 456
 • 0

Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ cho chọn giống cà chua kháng bệnh mốc sương (phytophthora infestans)

Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ cho chọn giống cà chua kháng bệnh mốc sương (phytophthora infestans)
... mẫu giống cà chua kháng bệnh mốc sương (phytophthora infestans) phục vụ cho công tác lai tạo giống sau này. - Rút ra một số mẫu giống có những tính trạng giá trị phục vụ cho vật liệu chọn giống. ... dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh, chúng tôi thực hiện ñề tài: Nghiên cứu vật liệu khởi ñầu phục vụ cho chọn tạo giống cà chua kháng bệnh mốc sương (phytophthora infestans)”. Trường ðại ... Tình hình sản xuất, nghiên cứu cà chua Việt Nam..............................21 III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................27 3.1. Vật liệu nghiên cứu. ...............................................................................27...
 • 120
 • 501
 • 1

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống dưa chuột(cucumis sativus l ) ưu thế lai phục vụ chế biến

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống dưa chuột(cucumis sativus l ) ưu thế lai phục vụ chế biến
... công trình nghiên cứu có hệ thống về ñánh giá, phân loại và sử dụng nguồn vật liệu khởi ñầu các giống dưa chuột phù hợp với mục tiêu chế biến làm cơ sở cho các nghiên cứu về chọn tạo giống dưa ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGÔ THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ðẦU CHO CHỌN TẠO GIỐNG DƯA CHUỘT (Cucumis sativus L.) ƯU THẾ LAI PHỤC VỤ CHẾ BIẾN LUẬN ÁN ... 1.4 Tạo giống dưa chuột cho chế biến 40 1.4.1 Tạo giống dưa chuột cho chế biến trên thế giới 40 1.4.2 Tạo giống dưa chuột cho chế biến trong nước 42 CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 201
 • 1,062
 • 3

Luận văn nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn, tạo giống lúa chất lượng cao cho đồng bằng sông hồng

Luận văn nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn, tạo giống lúa chất lượng cao cho đồng bằng sông hồng
... giống này là nguồn vật liệu khởi ñầu tốt phục vụ cho công tác chọn tạo giống lúa chất lượng cao cho vùng ñồng bằng sông Hồng. 2. ðã xác ñịnh và chọn lọc ñược một số giống lúa có năng suất cao, ... VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN TRƯỜNG GIANG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU KHỞI ðẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN, TẠO GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG ... 1. Tiếp tục nghiên cứu và sử dụng các mẫu giống lúa có một số ñặc tính quý ñã ñược xác ñịnh làm nguồn vật liệu bố, mẹ trong công tác tạo giống lúa chất lượng cao cho vùng ñồng bằng sông Hồng....
 • 112
 • 563
 • 0

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng
... ñược 2 tổ hợp 119/D4 và 119/D5. Khi nghiên cứu về ñộ trội, kết quả cho thấy ñã thu ñược siêu trội dương tất cả các tổ hợp khi lai các dòng /giống với cả 2 vật liệu thử. Như vậy kết quả nghiên ... bệnh này, ñây là nguồn vật liệu quí trong chọn tạo giống cà chua giai ñoạn hiện nay. Khi nghiên cứu các tổ hợp lai cho thấy hầu hết chúng ñều có dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn, và hữu ... 88 Nghiên cứu về biểu hiện UTL cho thấy hầu hết các tổ hợp ñều cho UTL trung bình và UTL thực, ñặc biệt giá trị UTL thực ñạt rất cao khi lai các dòng nghiên cứu với giống thử PT18....
 • 229
 • 720
 • 1

Đề tài : nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp miền bắc việt nam

Đề tài : nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp ở miền bắc việt nam
... Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp miền Bắc Việt Nam”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá được vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp có ... đoàn giống lúa nếp gieo trồng tại Bộ môn chọn tạo giống lúa đặc sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. - Xác định các vật liệu khởi đầu có ... [\[\ NGUYỄN VĂN VƯƠNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG LÚA NẾP MIỀN BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống cây trồng Mã số: 62.62.01.11...
 • 181
 • 775
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: vật liệu khởi đầunghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọngchế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng nhóm sản phẩm renghiên cứu sản xuất artemisinin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh haonghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM