Giảng dạy và học tập môn nghe tiếng Anh của giáo viên và học sinh bậc THCS ở các lớp 6,7,8,9 truờng THCS Hồng Thủy

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
... Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS Năm học 2010 2011 đáp án đề chính thức Môn: Tiếng Anh - Bảng A SECTION A: PHONETICS & ... this. (You should write within 200 - 220 words) ____THE END____Page 6 of 5 Sở GD&ĐT Nghệ An Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS Năm ... An Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS Năm học 201 0-2 011 Mụn thi: tiếng anh - bảng a (Đề thi gồm có 05 trang)Thời gian: 150 phút (khụng k thi gian giao )Điểm bằng số: Điểm bằng chữ: Họ...
 • 8
 • 1,057
 • 114

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
... month.MEETVARYDIRECTINHABITCHOOSEGROWEMPLOYAGREELOSEABLEDECIDEPage 2 of 8 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT CÀ MAU NĂM HỌC 201 0- 2011 Môn thi: Tiếng Anh Ngày thi: 14 11 2010 (Đề thi gồm có 8 trang) Thời gian: 180 phút ... Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Học sinh làm bài vào đề thi này ĐIỂMTOÀN BÀI THI Giám khảo 1(Họ, tên chữ ký)Giám khảo 2(Họ, tên chữ ký)SỐ PHÁCH(Do Chủ tịch HĐ ghi)Bằng ... D to indicate your answers.1. Motoring authorities credit mandatory seat-belt laws for the reduces in traffic fatalities. A B C D2. It is well-known fact that camels can go for extended periods...
 • 9
 • 1,081
 • 7

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
... Meanings of signals one implies towards a stranger.Page 5 of 9 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPTCÀ MAU NĂM HỌC 200 9- 2010 Môn thi: Tiếng Anh Ngày thi: 20 ... 12 2009 (Đề thi gồm có 8 trang) Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Học sinh làm bài vào đề thi này ĐIỂMTOÀN BÀI THI Giám khảo 1(Họ, tên chữ ký)Giám khảo 2(Họ, tên ... year, and he owed a lot of money (9)_____ the bank. But he had an interview that morning (10)______ Jamac Frozen Foods in Manhattan, and he was hoping they would offer him a job.Your answers:1/...
 • 9
 • 2,219
 • 7

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
... điểm)1. pen 2. many 3. test 4. seven SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề Câu I (1,0 ... cannot remember the man’s name. He phoned me last night. ( The man whose……………… HẾT.Họ tên thí sinh: ……………………… …… Số báo danh: …………… …… SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ... LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011– 2012 Môn thi: TIẾNG ANH ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨCCâu I: Ngữ âm (0,25 x 4 = 1.0 điểm)∆ Yêu cầu viết đúng số lượng từ theo qui định, chính xác. - Viết...
 • 3
 • 869
 • 11

Xây dựng nội dung quy trình đánh giá kiến thức ,kỹ năng dạy học môn toán của giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp huyện nghi lộc tỉnh nghệ an

Xây dựng nội dung và quy trình đánh giá kiến thức ,kỹ năng dạy học môn toán của giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
... quy trình đánh giá kiến thức, kỹ năng dạy học môn Toán của giáo viên Tiểu học theo Chuẩn nghề nghi p. Xây dựng nội dung, quy trình đánh giá kiến thức kỹ năng dạy học môn Toán theo chuẩn nghề ... trình đánh giá kiến thức, kỹ năng dạy học môn Toán của giáo viên Tiểu học theo chuẩn nghề nghi p huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 3.1 Nguyên tắc xây dựng nội dung, quy trình đánh giá 453.2 Xây ... nhà giáo cán bộ quản lí.26 - Xây dựng nội dung quy trình đánh giá kiến thức, kỹ năng dạy học môn Toán của giáo viên Tiểu học theo Chuẩn nghề nghi p huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An. -...
 • 30
 • 1,256
 • 4

Tài liệu ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC docx

Tài liệu ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC docx
... trợ của trang web. Xây dựng bài học trên mạng được thực hiện qua bao nhêu bước? 1 ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC oOo ĐẶT VẤN ĐỀ: Quản ... việc quản lớp học, xây dựng hồ chủ nhiệm nghĩa là để máy tính làm những phần việc của giáo viên, kể cả một số việc mà giáo viên cũng không thể làm được. Dạy học, quản công tác chủ nhiệm ... tác chủ nhiệm, thêm vào đó được sự chỉ dẫn thêm của CBCM PGD về việc thiết kế sổ chủ chủ nhiệm 8 việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung công tác quản lý, chủ nhiệm lớp học nói...
 • 8
 • 832
 • 0

Một số khó khăn trong việc dạy học kỹ năng nghe trong sách giáo khoa tiếng anh 10 mới trên thực tiễn của giáo viên học sinh lớp 10 tại trường PTTH quế võ II tỉnh bắc ninh

Một số khó khăn trong việc dạy và học kỹ năng nghe trong sách giáo khoa tiếng anh 10 mới trên thực tiễn của giáo viên và học sinh lớp 10 tại trường PTTH quế võ II  tỉnh bắc ninh
... Que Vo II upper-secondary school. 3.1.4. Procedures I conducted my study within 6 weeks at the end of the second term in the class 10A3 10A3, 10A1, 10A8, and 10A 10 at Que Vo II upper-secondary ... gì  hc sinh hc nghe tt hn, hiu qu hn thích hc k nng nghe hn? Suggestions Responses Equip more mordent technology or facilities: computers, T.Vs, CDs, Cassettes, 100 % Facilities ... Queston 14: How do you make use of the textbook “Ting Anh 10 in your listening lessons? 1 - strongly agree 2 - agree 3 - disagree 4 - strongly disagree 5 - don’t know 1 2 3 4 5 11...
 • 53
 • 1,691
 • 1

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Windows Server 2003 Mạng máy tính

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Windows Server 2003 và Mạng máy tính
... DNS. - 47 - Bài 4: Windows Server 2003 Mạng máy tính  Dịch vụ DNS – Truy vấn tên miền gián tiếp qua Root Server - 8 - Bài 4: Windows Server 2003 Mạng máy tính  Dịch vụ DHCP DNS ... ) - 2 - Bài 4: Windows Server 2003 Mạng máy tính  Hiểu biết về TCP/IP Dịch vụ DHCP DNS Dịch vụ IIS (Internet Information Service) - 50 - Bài 4: Windows Server 2003 Mạng máy tính  ... 209.191.93.52HTTP server - 48 - Bài 4: Windows Server 2003 Mạng máy tính  Dịch vụ DNS – Truy vấn tên miền qua DNS cache - 90 - Bài 4: Windows Server 2003 Mạng máy tính  Dịch vụ DHCP DNS Dịch...
 • 91
 • 1,329
 • 0

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Lập trình C những khái niệm cơ bản trong lập trình C

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Lập trình C và những khái niệm cơ bản trong lập trình C
... theo yêu c u c a bài toán ho c đến khi một số điều kiện nhất định đư c thỏa. Những c u tr c giúp làm vi c này gọi là c u tr c vòng lặp.20 Lập trình c bản C Bài 1 Những khái niệm c bản về ... là c u tr c chọn lựa, điều kiện hay c u tr c rẽ nhánh.  C u tr c chọn c bản c u tr c “IF”. C u tr c IF …ELSE giúp lập trình viên chỉ làm so sánh đơn sau đó th c thi c c c tùy theo ... chương trình, dựa trên c c điều kiện này hướng th c thi c a chương trình c thể rẽ nhánh. Những c u tr c cho vi c rẽ nhánh như là c u tr c chọn lựa, c u tr c điều kiện hay rẽ nhánh. Những c u...
 • 22
 • 902
 • 0

quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học bản tóm tắt tiếng anh

quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học bản tóm tắt tiếng anh
... regular and unconcentrated PPr organization method.CONLUSION AND RECOMMENDATIONS1. CONCLUSION1.1. Theory frameworkd of PPr management toward the Standard orientation, include: PPr definition, PPr ... evaluating./. 23development of managerial science and practice. 1.3. On the basis of research theory and the fact’s results, respecting for rules of goals, facts and systematic and feasibility, ... management, take the contribution to improve HSchs teacher training quality.The thesis has the theory and reality meaning in PPr management field; the results of research meet the principled...
 • 27
 • 411
 • 0

Vai trò người CB quản lý trong việc đánh giá tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên

Vai trò người CB quản lý trong việc đánh giá tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên
... sinh.3. Ứng dụng Công nghệ thông tin (truyền thông đa phương tiện) vào giảng dạy ởbậc tiểu học. Một khi giáo viên nắm vững được đặt trưng của môn học và ứng dụng thêmkhoa học công nghệ tiết dạy ... giáo khoa, đội ngũ giáo viên và phươngpháp giảng dạy. Nền giáo dục của chúng ta đã trải qua nhiều lần cải cách, sách giáo khoa khá hơn sau mỗi lần cải cách nhưng vẫn chưa tương xứng với vai ... nhiều giáo viên khó dạy, thậm chí giáo viên còn dạy sai cả kiến thức. Tình trạng giáo viên dạy bài Lịch sử như dạy bài Tập đọc còn rất phổ biến, nhiều giáo viên SKKN: NHỮNG GIẢI PHÁP...
 • 16
 • 240
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý xây dựng hồ sơ chủ nhiệm của Giáo viên Tiểu học

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và xây dựng hồ sơ chủ nhiệm của Giáo viên Tiểu học
... kiến kinh nghiệm:Đề tài: ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ S CH NHIM CA GIO VIấN TIU HC oOo ã ĐẶT VẤN ĐỀ: Quản lớp học thông qua hồ chủ nhiệm lớp. Sổ chủ nhiệm là một trong những ... nghiên cứu.Sử dụng máy tính như công cụ hỗ trợ trong việc quản lớp học, xây dựng hồ chủ nhiệm nghĩa là để máy tính làm những phần việc của giáo viên, kể cả một số việc mà giáo viên cũng không ... để học sinh không thể trả lời câu hỏi chỉ đơn giản bằng cách cắt dán thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.II. Giáo viên cần lưu ý khi thực hiện việc ứng dụng CNTT vào việc xây dựng hồ chủ nhiệm, ...
 • 11
 • 347
 • 0

50 quy tắc đánh vần đọc tiếng Anh HV Nghiên cứu đào tạo đánh vần tiếng Anh

50 quy tắc đánh vần và đọc tiếng Anh HV Nghiên cứu và đào tạo đánh vần tiếng Anh
... www.fb.com/danhvantienganh 1 50 QUY TẮC ĐÁNH VẦN VÀ ĐỌC TIẾNG ANH được trích từ PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH nghiên cứu giảng dạy: Nguyễn Ngọc Nam LƯU Ý:  Quy tắc này sẽ không ... tiết. CẢNH BÁO:  Các quy tắc này là một phần trong hệ thống Quy tắc đánh vần tiếng Anh, bao gồm: Sách học Đánh vần tiếng Anh, các buổi đào tạo của khóa học Đánh vần tiếng Anh. Nó bổ sung kiến ... có độ cao>>  QUY TẮC SỐ 25 & 26: [Áp dụng quy tắc đánh vần đọc tên người] Bao gồm quy tắc trọng âm & quy tắc đọc nguyên âm Áp dụng các quy tắc Đánh vần đọc tên các Diễn viên...
 • 23
 • 1,457
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nguyên nhân và giải pháp khắc phục tâm lý ngại học môn nghe tiếng anh đối với sinh viên năm thứ nhấnckh nguyên nhân và giải pháp khắc phục tâm lý ngại học môn nghe tiếng anh đối với sinh viên năm thứ nhất ở các trường đại họcthực trạng giảng dạy môn tiếng anh cho học sinh bậc thcs ở trường thcs thanh bacách học tốt môn nghe tiếng anhsáng kiến kinh nghiệm môn nghe tiếng anh tiểu học haybài tập luyện nghe tiếng anh tiểu họcđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2013 2014 môn thi tieng anh sở giáo dục và đào tạo thanh hóasau khi đã chỉnh lý xong tkb thực hiện in tkb của toàn trường của các tổ chuyên môn của từng giáo viên giảng dạy và có thể tự tạo ra các tkb theo ý muốnđã chỉnh lý xong tkb thực hiện công bố tkb của toàn trường trên web của các tổ chuyên môn của từng giáo viên giảng dạy và có thể tự tạo ra các tkb theo ý muốnbài tập luyện nghe tiếng anh ieltsbài tập luyện nghe tiếng anh cho trẻ emsáng kiến kinh nghiệm môn nghe tiếng anh tiểu họchayphương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâmbài tập luyện nghe tiếng anh lớp 6bài tập luyện nghe tiếng anh lớp 7Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP