Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 pptx

Bộ đề thi trắc nghiệm vật 12 pptx

Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 pptx
... (m)Câu hỏi trắc nghiệm vật 12 18Câu 231: Kính thi n văn quan sát một vì sao ở xa trong cách ngắmchừng ở với độ bội giác ảnh G= 50. Vì nhầm lẫn mà một ng-ời mắt tốt đặtmắt sau vật kính để ... t-ơng ứng tăng n lầnCâu hỏi trắc nghiệm vật 12 24d. Vật sáng tiến lại gần thấu kính thì ảnh của nó qua thấu kính cũng tiến lại gầnthấu kínhCâu 284: Tìm độ bội giác ảnh qua kính lúp khi ... h-ớngtheo ph-ơng :Câu hỏi trắc nghiệm vật 12 40a. 1,69(v) b. 2,2(v) c. 2,5(v) d. Kết quả khácCâu 402: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa trên hiện t-ợng vật nào?a. Hiện t-ợng...
 • 44
 • 260
 • 0

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật 12 doc

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 doc
... lúp trên để quan sát một vật nhỏ trong cách ngắm chừng ở vô cực. Vật phải đặt cách kính lúp bao nhiêu, và độ bội giác ảnh bằng bao nhiêu? C©u hái tr¾c nghiÖm vËt 12 18 C. Dòng điện xoay ... đặt mắt sau vật kính để quan sát vật ở rất xa bằng kính thi n văn ở trạng thái trên thì độ bội giác là bao nhiêu? a. G>50 b. G = 50 c. G = 1/50 d. Kết quả khác Câu 232: Để Kính thi n văn ... hái tr¾c nghiÖm vËt 12 31 a. ở H1 và H2. b. ở H1 và H3. c. ở H2 và H3 d. ở H2 Câu 277: ảnh của một vật sáng thực nằm trên tiêu vật thấu kính hội tụ thì vật đặt ở đâu? a....
 • 59
 • 409
 • 0

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT 12

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12
... quả khác.8Câu hỏi trắc nghiệm vật 12 a. ở H1 và H2. b. ở H1 và H3. c. ở H2 và H3 d. ở H2Câu 277: ảnh của một vật sáng thực nằm trên tiêu vật thấu kính hội tụ thì vật đặt ở đâu?a. ở ... 411: Đồng vị của 1 nguyên tốlà gì?40Câu hỏi trắc nghiệm vật 12 C. Gia tốc dao động cùng pha với li độ. D. Chuyển động của vật là biến đổi đều.Câu 22. Dao động điều hoà có phơng trình ... sát một vật nhỏ. Phải đặt vật trớc kính lúp cách một khoảng d bằng bao nhiêu?a. 5 (cm) d 10 (cm) b. 4 (cm) d 8 (cm)c. 5 (cm) d 8 (cm) d. Kết quả khác16Câu hỏi trắc nghiệm vật 12 Câu...
 • 44
 • 425
 • 1

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật 11 docx

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 11 docx
... ống dây điện có từ trường đều Chỉ có dòng điện một chiều mới có từ trường Dòng điện xoay chiều làm cho cảm ứng từ tại mỗi điểm triệt tiêu Bài tập trắc nghiệm vật lí 11 * Dùng qui ứơc ... trường đều có cảm ứng từ B = 1,2T với vận tốc →0vhợp với →B một góc a = 300 , có độ lớn v0 = 107 m/s. Lực Lorenxơ tác dụng lên electron có độ lớn: a, 0,8. 10 -12 N b, 01,2. 10 -12 N ... 6 V c, 60V d, 12V Câu 41, Một cuộn dây phẳng có 100 vòng bán kính 0,1m . Cuộn dây đătj trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ của từ trường tăng đều từ giá trị...
 • 24
 • 769
 • 2

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật 12 ppt

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ppt
... truyền ngược chiều nhau trên 1 phương thì tạo ra sóng dừng. Chọn câu trả lời đúng. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 12 Câu 1. Gia tốc trong dao động điều hoà cực đại khi : A. vận tốc dao động ... Câu 34. Vật khối lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống dưới VTCB 1(cm) rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao động thì biên độ dao động của vật là ... Toa xe chuyển động thẳng đều lên cao. B. Toa xe chuyển động thănggr đều xuống thấp. C. Toa xe chuyển động thẳng đều theo phương ngang. D. Toa xe chuyển động tròn đều trên mặt phẳng ngang....
 • 22
 • 363
 • 0

Đề thi trắc nghiệm vật 12 ppsx

Đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ppsx
... Mã đề thi 209 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MƠN VẬT LÝ 12 Họ, tên thí sinh: Mã đề thi 209 Câu 1: Con lắc lị xo dao động điều hịa theo phương ngang với biên độ là A (hay xm). Li độ của vật ... A. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều .B. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng. C. Chuyển động của vật là một dao động điều hoà. D. Chuyển động của vật là chuyển động ... Câu 40: 1 .12. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos(4)tπcm, biên độ dao động của vật là A. A = 4cm B. A = 4m C. A = 6cm D. A = 6m Câu 41: Trong thí nghiệm tạo vân...
 • 4
 • 293
 • 0

Đề thi trắc nghiệm vật khối A thi thử số 12

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A thi thử số 12
... Một vật dao động điều hòa với phơng trình 10sin( )2 6x t cm = + thời gian ngắn nhất từ lúc vật 4UAKOiĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 12 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)M«n : VËt 12 §Ò ... tiết và độ bội giác khi đó là A. 120 cm ; 25B. 125 cm ; 24C.115cm ; 20D. 124 cm ; 30Câu 33 : Một kính lúp có độ tụ D = 20dp ,với khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ= 30cm kính này có độ bội giác ... THI TH I HC S 12 hòn sỏi cách mắt bao nhiêu ? Biết chiết suất của nớc là 4/3A.1,25mB.553mC.1,5mD.Không tính đợcCâu 32 : Một kính thi n văn có tiêu cự vật kính 1 120 f cm=...
 • 6
 • 614
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf
... I=0,005(A) B. U=5,5(V) và I=20/9 (A) C. U=55(V) và I=0,2(A) D. Kết quả khác.Câu 123 . ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM .MÔN VẬT LÝ 12. Câu 1. Gia tốc trong dao động điều hoà cực đại khi : A. vận tốc dao động ... -20(m/s2)Câu 34. Vật khối lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống dưới VTCB 1(cm) rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao động thì biên độ dao động của vật là ... máy đI lên nhanh dần đều, đại lượng vật nào thay đổi :A. VTCB.B. Chu kìC. Cơ năng D. Biên độ.Câu 92. Con lắc đơn có chiều dàI l=0,25 (m) thực hiện 6 dao động bé trong 12( s). khối lượng...
 • 13
 • 1,270
 • 5

Đề thi trắc nghiệm Vật 14 toàn tập

Đề thi trắc nghiệm Vật Lý 14 toàn tập
... góc vào mặt nước.D. Tất cả các trường hợp trên. Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT + E,r VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 14) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN ... < λ1 < λ0.- - - - - HẾT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐTλ2,J2λ1,J1UAKIOUh VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 14) biên soạn giảng dạy thầy ... trị C0 và cách ghép C0 với C là Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐTB CL;RHình vẽ 4A + E,r VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 14) biên soạn giảng dạy thầy...
 • 7
 • 883
 • 5

Đề thi trắc nghiệm Vật - Toàn tập số 15

Đề thi trắc nghiệm Vật Lý - Toàn tập số 15
... âmC. Sóng trên dây thẳng D. Sóng trên mặt nớc ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ15) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 ... ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VT Lí 12 THI TH I HC ( S15) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Cõu 12: Đoạn mạch có cảm ... =+=TtxTtvvTtvTtxxsin.cos.sin.cos.1 12 1 12 B. =+=TtxTtvvTtvTtxx2sin 2cos.2sin.2cos. 112 1 12 C. +=+=TtxTtvvTtvTtxx2sin2cos.2sin.2cos.1 12 1 12 D....
 • 7
 • 797
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm vật lý 12 có đáp ánđề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12luyện thi trắc nghiệm vật lý 12đề thi trắc nghiệm vật lý 11tài liệu tham khảo về đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 10đề thi trắc nghiệm vật lý a2chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật