Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 pptx

44 256 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 14:21

. khác Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 18 Câu 231: Kính thi n văn quan sát một vì sao ở xa trong cách ngắm chừng ở với độ bội giác ảnh G= 50. Vì nhầm lẫn mà một ng-ời mắt tốt đặt mắt sau vật kính để. (m) Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 17 Câu 222: Mắt cận có điểm nhìn rõ gần nhất và xa nhất cách mắt 10 (cm) và 40 (cm).Đặt mắt sát kính lúp D =10(dp) quan sát một vật nhỏ. Phải đặt vật tr-ớc kính. tác dụng. B. Các dao động tự do đều tắt dần. C. Mọi dao động điều hoà đều có chu kì xác định. D. Các dao động tuần hoàn là điều hoà. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 9 Câu 69. Mức c-ờng độ âm nào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 pptx, Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 pptx, Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn