Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ppt

22 358 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 09:16

. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 12 Câu 1. Gia tốc trong dao động điều hoà cực đại khi : A. vận. Câu 34. Vật khối lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống dưới VTCB 1(cm) rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ppt, Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ppt, Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn