Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 10 doc

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1
... nht. 102 3 1663 163 16015153A (10) =102 3→ A(16)=3FFH1326 2321101201A (10) =13→ A(2)= 1101 Bài ging K THUT S Trang 6Ví d 1. 7: 10 5 → 101 0 101 2 101 10 (2) = 2 (10) ... thp lc phân0123456789 10 1112131415000000010 010 0011 0100 0101 0 110 0111 100 0 100 1 101 0 101 1 1100 1101 1 110 11110001020304050607 10 111213141516170123456789ABCDEFng ... am-1 .10 m-1 + am-2 .10 m-2 + + a0 .10 0 + + a-n .10 -n1999,959 (10) =1 .10 3 + 9 .10 2+ 9 .10 1+ 9 .10 0+ 9 .10 -1 + 5 .10 -2+ 9 .10 -3i N=2 (h nh phân ): A(2) = am-1.2m-1 + am-2.2m-2...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2
... nh sau:Vòng gom 1: x1Vòng gom 2: x4y: f(x1,x2,x3,x4) =x1 + x400 01 11 10 00X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1 10 1 1 X 100 01 11 10 00X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1 10 1 1 X ... bin.Xét f(x) =x : Ta c : x = 1. x + 0. xt khác:( )()( )==⇒=10f01fxxfSuy ra: f(x) =x có th biu din:f(x) =x = f(0). x + f(1).xXét f(x) = α (α là hng s ): Ta c : α = α.1 = ... ?i gii:u tiên, ta qui nh trng thái ca các công tc và bóng èn:- Công tc h : 0 èn tt : 0- Công tc óng : 1 èn  : 1ng trng thái mô t hot ng ca mch nh sau:Công tc...
 • 15
 • 691
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3
... c : DDDS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(OFF)/Q2yVRRRV+=DD77VK101KK10+=⇒ Vy VDD⇒ y = 1- Khi x =1 (hình 3.33b ): Q1 tt, Q2 dn, ta c : DDQONDSQOFFDSQONDSyVRRRV2/)(1/)(2/)(+=DDVKKK7 101 1+= ⇒ Vy7 10 1VDDvì ... ta c : DDDS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q2yV)])//(R[(RR))//(R(RV+=DD7777VK)K/ /10( 10200KKK/ /101 0+=⇒ Vy VDD⇒ y = 1- Khi x1=0, x2=1 (hình 3.31b ): Q1 ... (hình 3.72 ): - DFF→ RSFF:RSFF có phng trình logic: Qn+1= Sn+nR Qn ng nht vi phng trình ca DFF ta c : Dn = Sn+nR Qn S mch thc hin chuyn i:- DFF→ JKFF: Hoàn...
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4
... ra e:ng chính tc 1: e =A .B +CAng chính tc 2: e =A (C + B) =AC +A .B00 01 11 10 001 0 x 1010 1 x 1111 1 x x 10 1 1 x x00 01 11 10 001 1 x 1011 0 x 1111 1 x x 10 1 ... logic ca ngõ ra c:ng chính tc 1: c =B + A + Cng chính tc 2: c = C +B + APhng trình logic ca ngõ ra d:ng chính tc 1: d = D+BA +CA +BC+CBAng chính tc 2: d =D)CBA)(CBA)(CB(A ... ra a:ng chính tc 1: a =ACCABD +++ng chính tc 2: a =)CBD)(ACBA( +++++ =CAACBAD +++Phng trình logic ca ngõ ra b:ng chính tc 1: b =C + BA + B ABAC ⊕+=ng chính tc 2: b...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5
... sau: Bài ging N T S 1 Trang 108 d. m modulo M:ây là bm ni tip, theo mã BCD 8421, có dung lng m khác 2n.Ví d : Xét mch m 5, m lên, m ni tip. lng TFF cn dùng: ... thc hin nh sau:- Cách 1: p hàm Jlên, Jxung, Klên, Kxung (gi s ta dùng JKFF).i X là tín hiu u khin. Xét 2 trng hp:+ Nu quy c X = 0: m lên; X = 1: m xung.Lúc ... giá thành h. Ví d : DRAM.- B nh tun tVí d : a mm, a cng, bng t.2.ROM (Read Only Memory)- MROM (Mask ROM ): c lp trình bi nhà sn xut.u và nhc m: Ch có tính kinh...
 • 21
 • 586
 • 3

bài giảng điện tử lớp 2 tập đọc ngôi trường mới

bài giảng điện tử lớp 2 tập đọc ngôi trường mới
... Thứ ngày tháng 9 năm 2 010 TẬP ĐỌC: Thứ ngày tháng 9 năm 2 010 TẬP ĐỌC:1. Kiểm tra bài c : M U GI Y V NẨ Ấ Ụ Thứ ngày tháng 9 năm 2 010 TẬP ĐỌC: Luyện đọc: Đọc mẫu bài: Ngôi trường mới*Hướng ... Đọc từ chú giải:Thứ ngày tháng 9 năm 2 010 TẬP ĐỌC:Lấp l : lúc ẩn lúc hiệnBỡ ng : chưa quen trong buổi đầuVân: những đường sống trên mặt gỗ, mặt đá giống như hình vẽ.Rung động: ý nói( tiếng ... thương: thân yêu, gần gũi.C, Đọc từng đoạn trong nhómd, Thi đọc giữa các nhóm( từng đoạn; đồng thanh) e, Cả lớp đọc đồng thanh( cả bài ) Thứ ngày tháng 9 năm 2 010 TẬP ĐỌC:TÌM HIỂU BÀI:Đọc...
 • 9
 • 2,331
 • 15

Bài giảng điện tử : Số 6 dễ thương

Bài giảng điện tử : Số 6 dễ thương
... 4653thanhng721@gmail.comPhần thi thứ 2 : Bé thông minh66665316666...
 • 15
 • 501
 • 1

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ 1

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SỐ 1
... logic ch to bng NMOS Bài ging K THUT S Trang 6Ví d 1. 7: 10 5→ 101 0 101 2 101 10 (2) = 2 (10) 00 0ng dng thanh ghi dch thc hin phép toán nhân hai, chia hai:1.2.2. Khái nim v ... phân 4 bit (a3a2a1a0) theo quyc sau: 0→ 0000 ; 5→ 0101 1→ 0001 ; 6 → 0 110 2→ 0 010 ; 7→ 0101 3→ 0011 ; 8 → 100 0 4→ 0100 ; 9 → 100 1Các s nh phân dùng  mã hóa các s thp ... nh sau:Vòng gom 1: x1Vòng gom 2: x4y: f(x1,x2,x3,x4) =x1 + x400 01 11 10 00X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1 10 1 1 X 100 01 11 10 00X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1 10 1 1 X...
 • 123
 • 450
 • 0

Bai giang Điện tử số

Bai giang Điện tử số
... 100 01 11 10 ABCD000111 10 1 11 11 100 01 11 10 ABCD000111 10 E0 11 11 11 100 01 11 10 ABCD000111 10 1 11 11 100 01 11 10 ABCD000111 10 F01451.1. Đại số Boole ... B.A Kết hợp: A + (B+C) = (A+B) + C = A + B + CA . (B.C) = (A.B) . C = A . B . C Phân phối: A(B+C) = AB + ACA + (BC) = (A+B)(A+C) Không có số mũ, không có hệ s :  Phép b :    A A ... BCD: mã hóa số nguyên thập phân bằng nhị phân 100  Tính chất các hàm lôgic cơ bản Tồn tại phần tử trung tính duy nhất cho phép toán Hoặc và phép toán V : A + 0 = A A.1 = A Giao hoán: A...
 • 209
 • 367
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử địa lý 10bài giảng điện tử vật lý 10bài giảng điện tử hóa học 10bài giảng điện tử lịch sử 10bài giảng điện tử công nghệ 10bài giảng điện tử tin học 10bài giảng điện tử toán học 10bài giảng điện tử sinh học 10bài giảng điện tử tiếng anh 10bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbài giảng điện tử công nghệ 10 bài 54bai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử tin học 10 bài 8bài giảng điện tử tin học 10 bài 7bài giảng điện tử công nghệ 10 bài 24Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP