Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế pot

Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế các vùng kinh tế pot

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế pot
... Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế các vùng kinh tế I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Trình bày giải thích được sự phát triển phân bố của những ngành kinh ... ngành kinh tế chủ chốt của Nhật Bản. - Trình bày giải thích được sự phân bố của một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế ở đảo Hôn-xu Kiu-xiu. - Ghi nhớ một số địa danh. 2. Kỹ năng - Rèn ... động - Từ đó liên hệ để thấy được sự đổi mới phát triển kinh tế hợp lí hiện nay ở nước ta. II. Đồ dùng dạy học - Bản đồ kinh tế Nhật Bản. III. Trong tâm bài học - Vị trí công nghiệp Nhật Bản...
 • 7
 • 15,256
 • 69

Giáo ám địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 1 Tự nhiên, dân cư tình hình phát triển kinh tế docx

Giáo ám địa lý 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế docx
... chính Giáo ám địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 1 Tự nhiên, dân cư tình hình phát triển kinh tế I. Mục tiêu 1. Kiến thức Biết được vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản - Trình ... kinh tế “bong bóng”? - Duy trì cơ câú kinh tế hai tầng. 2. Tình hình kinh tế từ sau năm 197 3 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm từ 197 3 đến 198 0 do khủng hoảng năng lượng (năm 198 0 ... ngành then chốt? Sử dụng SGK B9.3 yêu cầu HS nhận xét về tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản từ 197 3 đến 20 01? * Tại sao gọi nền kinh tế Nhật Bản trong thời kỳ 198 6 đến 199 0...
 • 10
 • 14,175
 • 56

Giáo ám địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế các vùng kinh tế ppsx

Giáo ám địa lý 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế ppsx
... Bản. - Đặc điểm chủ yếu của nông nghiệp Nhật Bản, tình hình phát triển của cây lúa đánh bắt hải sản. Giáo ám địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 2 Các ngành kinh tế các vùng kinh tế ... càng giảm. IV. Vùng kinh tế Bốn vùng găn với các đảo lớn. - Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ kinh tế - Rèn luyện kỹ năng khai thác xử lí các nguồn thông tin từ các ô chữ bảng số liệu, ... tế Nhật Bản. III. Trong tâm bài học - Vị trí công nghiệp Nhật Bản trong nền kinh tế đất nước trên thế giới. Đặc điểm phát triển phân bố một số ngành công nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản. ...
 • 10
 • 2,005
 • 5

Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 1 Tự nhiên, dân cư tình hình phát triển kinh tế ppsx

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 1 Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế ppsx
... thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 1 Tự nhiên, dân cư tình hình phát triển kinh tế I. Mục tiêu 1. Kiến thức Biết được vị trí địa lý, phạm vi ... cư Nhật Bản tác động của chúng đến sự phát triển kinh tế. - Tình hình kinh tế Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. IV. Tiến trình dạy học 1. Bài cũ Kiểm tra vở thực hành 2. Bài ... cạnh tranh. - Tập trung cao độ vào ngành then chốt. - Duy trì cơ câú kinh tế hai tầng. GV sử dụng bản đồ các nước châu á, bản đồ tự nhiên Nhật Bản, lược đồ tự nhiên Nhật Bản hướng...
 • 8
 • 2,677
 • 13

Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản pps

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Nhật bảnTiết 3 Thực hành Phân tích hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật bản pps
... khác. 3. Tác động - Thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển mạnh. - Nâng cao vị thế của Nhật Bản trên thị trường thế giới. Giáo án địa 11 - Bài 9 Nhật bản Tiết 3 Thực hành Phân ... động kinh tế đối ngoại của Nhật bản I. Mục tiêu 1. Kiến thức Hiểu được đặc điểm của các hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản tác động của chúng đến sự phát triển kinh tế. 2. Kỹ năng - ... tích B9.7. * Sau khi nghiên cứu các ô thông tin phân tích các bảng số liệu HS rút ra kết luận về: - Đặc điểm nổi bật của các hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản. - Nêu tác động của các...
 • 5
 • 11,966
 • 39

Giáo án địa 11 - Bài 6: Hoa kì Tiết 2: Kinh tế pot

Giáo án địa lý 11 - Bài 6: Hoa kì Tiết 2: Kinh tế pot
... tạo. - Trong hai cuộc Đại chiến thế giới không bị tàn phá, lại thu lợi. II. Các ngành kinh tế 1. Đặc điểm của các ngành kinh tế Giáo án địa 11 - Bài 6: Hoa kì Tiết 2 : Kinh ... cơ cấu ngành kinh tế của Hoa Kì? Tỉ trọng các ngành trong GDP của Hoa Kì Ngành Năm 196 0 Năm 20 03 Dịch vụ Công nghiệp Nông nghiệp có sự phân hoá lớn giữa các vùng. 2. Chuyển ... đó. 2. Kĩ năng Phân tích bảng số liệu thống kê để so sánh giữa Hoa Kì với các châu lục, quốc gia; so sánh giữa các ngành kinh tế của Hoa kì. II. Đồ dùng dạy học phương pháp dạy học - Biểu...
 • 8
 • 9,302
 • 17

Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư xã hội ppsx

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx
... Bình Dương. - Thiên nhiên đa dạng dễ dàng mở rộng mối quan hệ với Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư xã hội I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Biết hiểu được ... cư Trung Quốc. - Biết được những thuận lợi khó khăn do các đặc điểm đó gây ra đối với sự phát triển đất nước. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ. - Phân tích bảng số liệu, biểu ... Nam, 10 lần Nhật Bản. - Tăng nhanh nhưng từ sau 197 5 có xu hướng tăng chậm do thực hiện có hiệu quả chính sách dân số. - Dân số tập trung đông ở nông thôn miền Đông lãnh thổ. - Dân số...
 • 6
 • 11,157
 • 32

Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 2 Kinh tế pot

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 2 Kinh tế pot
... cấu ngành sản lượng một số ngành công nghiệp? tăng. II. Các ngành kinh tế 1. Công nghiệp a. Khai thác nguồn lực phát triển công nghiệp - Thuận lợi để phát triển: Khoáng ... Thay đổi cách quản lí, nhà nước đóng vai trò điều tiết. - Phát hiện nâng cao chất lượng các ngành công nghiệp truyền thống. GV yêu cầu đai diện các nhóm trình bày kết quả. Các ý kiến ... thuật. - Biện pháp thực hiện: - Khuyến khích sản xuất, đưa khoa học kỹ thuật (KH-KT) vào sản xuất nông nghiệp (sản xuất NN). - Giao quyền sử dụng đất khoán sản phẩm cho nông dân. - Nhà...
 • 8
 • 15,576
 • 60

Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc doc

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc doc
... Việt Nam thế giới). Bài tập 2: - Vẽ biểu đồ hình cột. Bước 2: Nhận xét so sánh. Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung ... biểu đồ. Bài tập 1: - Xác định dạng biểu đồ cần vẽ qua ba bảng số liệu SGK? Bài tập 2: 1/ Dựa vào hình 10.4, lập lại bảng ghi tỷ lệ diện tích các loại cây trồng năm 197 8 năm 20 05 (chưa ... * Nhóm 1: Làm bài tập 1/bảng 10 .2. * Nhóm 2: Làm bài tập 1/bảng 10.3. * Như nhóm 3: Làm bài tập 1/bảng 10.3. * Nhóm 3: Làm bài tập 1/bảng 10.4. Hoạt động 3: Đại diện các nhóm trình...
 • 6
 • 17,720
 • 72

Giáo án địa 11 - Hoa kì (tiếp theo) Tiết 2 Thực hành tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì pot

Giáo án địa lý 11 - Hoa kì (tiếp theo) Tiết 2 Thực hành tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì pot
... yêu cầu HS dựa vào hình 6.1 bản đồ tự nhiên Hoa Kì xác định các khu vực. - Đồng bằng ven biển Đông Bắc nam Ngũ Hồ. - Đồi núi A-pa-lat - Đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô - Đồng bằng Trung ... điều tên các nông sản chính của 5 khu vực vào bảng kiến thức). 2. Nguyên nhân - Sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp Hoa Kì chịu tác động Giáo án địa 11 - Hoa kì (tiếp theo) Tiết 2 Thực ... vịnh Mê-hi-cô. - Khu vực đồi núi A-pa-lat với khu vực đồi núi Cooc-đi-e. Hoạt động 4: GV hướng dẫn HS thực hiện tuần tự các việc sau: - Lập bảng theo mẫu ở SGK - Quan sát lược đồ các trung...
 • 6
 • 1,405
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giao an dia ly 11 bai 9 nhat banđịa lý 11 bài 9 nhật bản tiết 2giáo án địa lý 11 bài 9 nhật bảntiết 1 tự nhiên dân cư và tình hình phát triển kinh tế ppsxđịa lý 11 bài 9 nhật bản tiết 3địa lí 11 bài 9 nhật bản tiết 2giáo án địa lý 11 bài 9giáo án địa lý 11 bài 9 tiết 1giao an dia ly 11 bai 9 tiet 2giao an dia ly 11 bai 9 tiet 3giao an dia ly 11 bai 9 tiet 3 thuc hanhgiáo án địa lý 11 bài 9 tiết 3giáo án địa lý 11 bài 10 trung quốc tiết 3 thực hành tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc docđịa lí 11 bài 9 nhật bản tiết 3dia li 11 bai 9 nhat ban tiet 3 thuc hanh tim hieu ve hoat dong kinh te doi ngoai cua nhat bangiáo án địa lý 10 bài 9Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP