đề thi ĐH HÓA khối B 2010

đề thi ĐH HÓA khối B 2010

đề thi ĐH HÓA khối B 2010
... hiđrocacbon X và H2 với Ni. Nung nóng b nh mộtthời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. BiếtVA=3V B . Công thức của X làA. C3H4 B. C3H8C. ... lỏng gồm benzen, phenol, rượu etylic, axit axetic đựng trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất đó là:A. K2CO3, dd Br2, dd NaOH B. K2CO3, dd Br2, qùi ... là:Trang 1/5 - Mã đề < /b> thi < /b> 254A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 2, 3, 4Câu 10: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì tỉa 1lệ là: A. > b 41 B. <41C....
 • 6
 • 289
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐH - HÓA KHỐI B 2010

ĐỀ LUYỆN THI ĐH - HÓA KHỐI B 2010
... Cho a mol b t kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm điều kiện liện hệ giữa a và b để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại. a) b ≥ 2a b) b = 2a/3 c) a ≥ 2b d) b > 3aCâu ... ÁN1 b 23c45d2 b 24d46a3 b 25c47d4c26 b 48 b 5c27a49d6a28 b 50c7d29 b 8a30c9c31d10 b 32dCâu 10. Cho 6,48 gam b t kim loại nhôm vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 ... còn lại b gam hỗn hợp chất rắn B. Cho hấp thụ hoàn toàn khí nào b hấp thụ trong dung dịch Ba(OH)2 dư của hỗn hợp khí thoát ra khỏi ống sứ, thu được x gam kết tủa. Biểu thức của a theo b, x...
 • 7
 • 286
 • 0

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)
... Zn - Pb B. Pin Pb - Cu C. Pin Al - Zn D. Pin Zn - CuCâu 53: Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng B. Glucozơ tác dụng được với nước bromĐỀ THI < /b> ... bromĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009Môn thi < /b> : HOÁ, khối < /b> B - Mã đề < /b> : 637Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đề< /b> Cho biết khối < /b> lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố ... ñaëc, tHBr Mg,ete khan2 4Bu tan 2 ol X(anken) Y ZTrong đó X, Y, Z là sản phẩm chính. Công thức của Z làA. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 B. (CH3)3C-MgBrC. CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr D. (CH3)2CH-CH2-MgBrCâu...
 • 6
 • 274
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH - HÓA KHỐI B 2010

ĐỀ THI THỬ ĐH - HÓA KHỐI B 2010
... thu c. đề < /b> thi < /b> thử đại học năm 2010 môn: hoá học khối:< /b> b Thời gian làm b i : 90 phút Câu 1Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y. Khi đốt cháy Y ta chỉ thu đợc CO2 và H2O với số mol b ng nhau ... :Có 5 b t màu trắng đựng trong 5 b nh riêng biệt mất nhÃn là NaCl; Na2CO3; Na2SO4; BaCO3; và BaSO4 chỉ dùng H2O và CO2 có thể nhận biết đợc những muối nào:A.Cả 5 muối. B. NaCl; ... hai b n kim loại ra thì trong dd thu đợc nồng độ của ZnSO4 b ng 2 lần nồng độ của FeSO4. mặt khác khối < /b> lợng của dd giảm 0,11 g. khối < /b> lợng Cu b m lên mỗi kim loại là:A. Kết quả khác B. 1,28...
 • 4
 • 261
 • 0

De thi DH Hoa Khoi A_2009

De thi DH Hoa Khoi A_2009
... chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009Môn thi < /b> : HOÁ, khối < /b> A - Mã đề < /b> : 825Cho biết khối < /b> lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :H ... a5,6= −. B. Vm 2a11,2= −. C. Vm 2a22,4= −. D. Vm a5,6= +.Câu 37: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancoletylic, benzen, anilin ... chiếm 94,12% khối < /b> lượng. Phần trăm khối < /b> lượng của nguyên tố X trongoxit cao nhất làA. 27,27%. B. 40,00%. C. 60,00%. D. 50,00%.Câu 34: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (b ng một phản...
 • 5
 • 202
 • 0

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)
... muối của chúng là:A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu.ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009Môn thi < /b> : HOÁ, khối < /b> A - Mã đề < /b> : 825Cho biết khối < /b> lượng nguyên tử (theo ... a5,6= −. B. Vm 2a11,2= −. C. Vm 2a22,4= −. D. Vm a5,6= +.Câu 37: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin ... chiếm 94,12% khối < /b> lượng. Phần trăm khối < /b> lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất làA. 27,27%. B. 40,00%. C. 60,00%. D. 50,00%.Câu 34: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (b ng một phản...
 • 5
 • 309
 • 0

Đáp án đề thi ĐH Sinh khối B 2009

Đáp án đề thi ĐH Sinh khối B 2009
... truyền của b nh trên ?A. Nếu mẹ b nh thường, b b b nh thì tất cả con gái họ họ đều b b nh B. Nếu mẹ b b nh, b không b b nh thì các con của họ đều b b nhC. Nếu mẹ b nh thường, b b b nh thì ... lai trên ?A. ABabDd × ababdd B. AdaDBb × adadbb C. AaBDbd× aabdbdD. ADadBb × adadbb.PHẦN RIÊNG (10 câu)Thí sinh chi làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương ... 34: Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể ?A. Đột biến điểm. B. Đột biến dị đa b i. C. Đột biến lệch b i. D. Đột biến tự đa b i.Câu 35:...
 • 7
 • 317
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: huong dan giai de thi dh hoa khoi b 2010đáp án đề thi đh toán khối b 2010đề thi đh hóa khối b 2011đề thi dh hóa khối b 2012đề thi đh hóa khối b 2012đề thi đh toán khối b 2010chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ