GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN)

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN)
... tra ( 1-2 phỳt)Bi miGii thiu bi (1 phỳt)Hs thc hnh lm qut giy trũn trờn giy trng (2 0-2 2 phỳt) ( 5-7 phỳt)Nhn xột- dn dũ (1 -3 phỳt)-Kim tra dng c hc tp ca hs-Nhn xột-Lm qut giy trũn (t2)-Mc ... - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS neu yêu cầu BT. - 1 HS đọc đoạn văn. - HS làm vào nháp. - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng. - 3 HS lên bảng làm bài. -& gt; HS nhận xét1. Chấm - GV nhận xét. 2 + 3: ... con. ( 138 29 + 20718) x 2 = 34 547 x 2 = 69094 (2 035 4 - 9 638 ) x 4 = 10716 x 4 = 42846 - GV sửa sai.b) Bài 2 + 3: Củng cố về bài toán rút về đơn vị.* Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu...
 • 16
 • 156
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN
... trũKim tra ( 1-2 phỳt)Bi miGii thiu bi (1 phỳt)Hs thc hnh lm qut giy trũn trờn giy trng (2 0-2 2 phỳt) ( 5-7 phỳt)Nhn xột- dn dũ-Kim tra dng c hc tp ca hs-Nhn xột-Lm qut giy trũn (t2)-Mc tiờu: ... = 35 (tuần)Đ/S: 35 (tuần) - GV gọi HS đọc bài , nhận xét. - GV nhận xét.* Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - 2 HS phân tích bài. - Yêu cầu làm vào vở.Tóm tắt Bài giải 3 ... cá nhân - HS làm bài cá nhân - 2 HS lên bảng làm - đọc kết quả a. nơng đỗ - nơng ngô - lng đèo gùi Tấp nập - làm nơng - vút lên -& gt; HS nhận xét -& gt; GV nhận xét * Bài 3a : - GV gọi...
 • 18
 • 229
 • 0

GA lớp 3- Tuần 16-CKT-KNS

GA lớp 3- Tuần 16-CKT-KNS
... cầu bài. - Cả lớp cùng thực hiện làm mẫu một bài rồi thực hiện vào vở. - 2HS lên bảng thực hiện, lớp booe sung. a/ 37 5 -1 0 x 3 = 37 5 – 30 = 34 5 b/ 64 : 8 + 30 = 8 + 30 = 38 - Đổi vở ... đề bài . - Cả lớp làm vào vở . - Một em giải bài trên bảng, lớp bổ sung.GiảiSố máy bơm đã bán là : 36 : 9 = 4 ( cái )Số máy bơm còn lại : 36 – 4 = 32 ( cái) Đ/ S: 32 máy bơm - Một em đọc ... bài . - Các nhóm cử đại diện lên thi làm nhanh. - Yêu cầu cả lớp nhận xét và chốt ý chính - Từ cần tìm là: Lưỡi - những - thẳng băng - để - lưỡi: là lưới cày.Thuở bé - tuổi - nửa chừng - tuổi...
 • 21
 • 279
 • 0

GA lớp 3- Tuần 17-CKT-KNS

GA lớp 3- Tuần 17-CKT-KNS
... bài nhau. - 2HS lên bảng thực hiện, lớp bổ sung. 1 23 x ( 42 – 40 ) = 1 23 x 2 = 246 64 : ( 8 : 4 ) = 64 : 2 = 32 - Một học sinh nêu yêu cầu bài - Cả lớp thực hiện vào vở. - 2 em lên ... tiết học. - Dặn về nhà học và làm bài tập.tự. - Lớp thực hành tính giá trị biểu thức. - 1HS lên bảng thực hiện, lớp nhận xét bổsung 3 x ( 20 – 10 ) = 3 x 10 = 30 - Nhẩm HTL quy tắc. - 1HS nêu ... vở. - Hai học sinh lên bảng tính, lớp bổ sung . a/ ( 65 + 15 ) x 2 = 80 x 2 = 160 b/ 81 : ( 3 x 3 ) = 81 : 9 = 9 - 1HS đọc bài toán. - Cùng GV phân tích bài toán. - Cả lớp làm vào vở. - 1HS...
 • 34
 • 259
 • 0

Bài giảng GA lớp 3 Tuần 20-CKT-KNS- Vân

Bài giảng GA lớp 3 Tuần 20-CKT-KNS- Vân
... < ; > ; = . ( cột a)-Nhn xột bng con.Bi 2 :in < ; > ; = . Bi 3: (HSKG)-Tỡm s ln nht.s bộ nht.-Nhn xột,cho im.-V lm bi tp. C) Củng cố-Nhn xột tit hc79 63= 79 63 1 em nờu yờu cu.Hc ... chi 3) Phn kt thỳc 1-2 ph1p3p 6-8 p 7-8 p 7-9 p* * * * * ** * * * * * GV* * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * * * GV 3 t t tp luyn6 - GV vẽ hình lên bảng , HS làm bài miệng -Nờu ... tit hc.-Hc sinh vit vo v.-Hc sinh soỏt li.-Lng nghe. -1 em c yờu cu. -4 nhúm lm bi vo bng ph v dỏn lờn bng.-Quan sỏt v hc tp bn.Thể dụcBài 39 I m c tiờu : - Thực hiện đợc tp hp hng ngang...
 • 19
 • 368
 • 0

Tài liệu GA-Lớp 3- Tuần 20.CKT-KNS.Hường

Tài liệu GA-Lớp 3- Tuần 20.CKT-KNS.Hường
... “Học –tập-đội-bạn. Chúng-ta-cùng-nhau-học-tập-đội-bạn” - i đều 1-4 hàng dọc. Chú ý nhắc những HS thực hiện chưa tốt Làm quen trò chơi “Lò cò tiếp sức ”: - GV cho khởi động kó các khớp , - HD ... thực hiện - 1 HS nêu 3 cách so sánh đãc học - 2 HS lên bảng làm bài tập 3 và 4 - Lớp theo dõi nhận xét bạn. - 3 HS nhắc lại … ta đặt tính rồi tính - HS tính và nêu cách tính ? - 6 cộng 9 ... …; rồi viết dấu cộng, - Bước đầu biết kể về 1 vị anh hùng ( BT 2). - Đặt thêm được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn( BT3)II . ĐỒ DÙNG D - HỌC - Tóm tắt tiểu sử 13 vị anh hùng nêu tên...
 • 34
 • 328
 • 0

Gián án GA lớp 3- Tuần 22, CKT-KNS- Vân

Gián án GA lớp 3- Tuần 22, CKT-KNS- Vân
... ming.-Hc sinh tr lờichính tả (nghe viết)ê đI xơnI-M c tiêu :-Hc sinh nghe v vi t úng on vn v Ê-i- xn. - Làm đúng các bài tập chính tả (BT2) a/bIIChu n b : -4 bng ph ghi b i 2b.III-Hoạt ... xét tiết học -2 em lên bảng viết.-Lắng nghe.-Lắng nghe.-Quan sát.-Hai em đọc lại đoạn văn. -4 câu.-Những chữ đầu mỗi câu.Nguyễn Văn Kí.-Học sinh trả lời.-Cả lớp viết bảng con - ọc từ khó ... lời hứa.-Lắng nghe.-Ca ngợi nhà bác học vĩ đại - i-xơn có rất nhiều sáng kiến. -1 số em đọc và trả lời câu hỏi.-Chú ý theo dõi. -3 em đọc theo cách phân vai.-Học sinh nhận xét. -1 em nêu...
 • 22
 • 322
 • 0

Tài liệu GA lớp 3- Tuần 23,CKT-KNS- Vân

Tài liệu GA lớp 3- Tuần 23,CKT-KNS- Vân
... sinh h thng li bi Nhn xột gi hc - dn dũ v nh 1-2 ph1p3p1 0-1 2p 7-8 p 7-9 p 3- 5P* * * * * ** * * * * * GV* * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * * * GV 3 t t tp luyn* * * * * ** * * ... tớnh cú d -1 HS c bi -GV hng dn HS chn phộp tớnh gii bi toỏn ( 1250 : 4 )-GV hng dn HS cỏch trỡnh by bi gii -1 HS lờn bng lm bi , c lp lm vo v .Bi 3 : -1 HS c yờu cu ca bi -HS chi trũ ... 0 ( số dư của lần chia thứ nhất ) Lần 4 : • 9 chia 3 được 3 3 nhân 3 bằng 9• 9 trừ 9 bằng 0 2 . Hướng dẫn thực hiện phép chia 1276 :4 -cả lớp theo dõi bài của bạn . -2 HS nhắc lại -Cả...
 • 22
 • 245
 • 0

Tài liệu GA lớp 3 Tuần 21 CKT-KN-BVMT

Tài liệu GA lớp 3 Tuần 21 CKT-KN-BVMT
... 630 0 + 500 = 6800 5600 - 400 = 5200 6800 - 500 = 630 0b) 4000 +30 00 = 7000 6000 + 4000 = 10000 7000 - 4000 =30 00 10 000 - 6000 = 4000 7000 - 30 00= 4000 10000 - 4000 =6000Bài 2 - ... bài. - GV yêu cầu HS nêu cách đặttính và tính - 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính, cả lớplàm vào vở 2 HS đổi vở KT nhau a) +1 536 6924+0 636 5718b) - 36 6784 93 - 0729 438 0 8460 635 4 4826 36 51Bài ... TIÊU: - Nắm được 3 cách nhân hóa (BT2) - Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu? (BT3) - Trả lời được câu hỏi về thời gian địa điểm trong bài tập đọc đã học (BT4a/b hoặc a/c). - HS khá...
 • 34
 • 242
 • 0

Bài soạn GA lớp 3 tuần 23 CKT-KN-BVMT

Bài soạn GA lớp 3 tuần 23 CKT-KN-BVMT
... 2. 936 5: 3 = 31 21 dư 2.-HS thực hiện lại phép chiatrên.-HS đặt phép tính vào giấynháp. -Một HS lên bảng đặt.-HS lắng nghe.-HS đọc yêu cầu đề bài.-Học sinh cả lớp làm bài vàobc. -3 HS ... trăm. 3 chia 3 đượcmấy?-HS đặt tính theo cột dọc vàtính.-HS: Chúng ta bắt đầu chia từhàng nghìn của số bị chia.+ 9 chia 3 bằng 3. + 3 chia 3 được 1.-Một HS lên bảng làm. Cả lớp - GV nhận ... thảoluận.-HS đọc yêu cầu đề bài.-Học sinh cả lớp làm bảng con. -4 HS lên bảng làm.-HS nhận xét. 32 24: 4 = 806 2819: 7 = 402 dư5.1516: 3 = 505 dư 1. 1865: 6 = 31 0 dư 5.-HS đọc yêu cầu đề bài.-HS...
 • 48
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP