GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN

18 228 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 00:01

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÍ PHẢI ĐƠNG – THỚI BÌNH – CÀ MAU B ài soạn lớp 3A Trường TH Trí Phải Đơng Lớp 3A PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN 32 Thứ Ngày Tiết dạy Tiết PPCT Môn dạy Tên bày dạy Hai 19/4/2010 1 SHDC Tuần 32 2 Đạo đức Dành cho đòa phương 3 Toán Luyện tập 4 Thủ công Làm quạt giấy tròn (T2) 5 Thể dục Ôn tung và bắt bóng cá nhân Ba 20/4/2010 1 Thể dục Tung và bắt bóng theo nhóm người 2 TĐ - KC Người đi săn và con vượn 3 TĐ - KC Người đi săn và con vượn 4 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vò(TT) 5 TN-XH Ngày, đêm, trái đất Tư 21/4/2010 1 Tập đọc Cuốn sổ tay 2 Toán Luyện tập 3 Mó thuật Nặn hoặc xé dán người đơn giản 4 Chính tả NV: Ngôi nhà chung 5 Năm 22/4/2010 1 LTVC Đặt và trả lời câu hỏi bằng gì? 2 Tập viết Ôn chữ hoa X 3 Toán Luyện tập 4 TN-XH Năm, tháng, mùa 5 Sáu 23/4/2010 1 Tập L văn Nói, viết về bảo vệ môi trường 2 Âm nhạc CMH 3 Toán Luyện tập chung 4 Chính tả NV: Hạt mưa 5 SHTT Tuần 32 Gi¸o viªn:LỮ VĂN PHÚC Trang 1 TRNG TIU HC TR PHI ễNG THI BèNH C MAU B i son lp 3A Tuần 32 Th hai ngy 19 thỏng 4 nm 2010 Hoạt động tập thể Toàn trờng chào cờ O C DNH CHO A PHNG Toán luyện tập chung A. Mục tiêu. Biết đặt tính và nhân (chia) số có năm chữ số (cho số có một chữ số). Biết giải toán co phép tính nhân chia. B. Các hoạt động dạy học : A. KTBC : Làm BT 2+ 3 ( 2 HS ) -> HS+ GV nhận xét B. Bài mới : 1. Hoạt động 1 : Thực hành a. Bài 1 : * Củng cố về nhân chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số . - Gv gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào bảng con 10715 30755 5 x 6 07 6151 64290 25 05 0 -> GV sửa sai cho HS b. Bài 3 + 2 : * Củng cố về giải toán có lời văn . * Bài 2 : - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập - 2 HS nêu yêu cầu - Yêu cầu làm vở Tóm tắt Bài giải : Có : 105 hộp Tổng số chiếc bánh là : Một hộp có : 4 bánh 4 x 105 = 420 ( chiếc ) Một bạn đợc : 2 bánh Số bạn đợc nhận bánh là : Số bạn có bánh : .bánh ? 420 : 2 = 210 ( bạn ) Đáp số : 210 bạn - GV gọi HS đọc bài - 3 4 HS đọc nhận xét -> GV nhận xét * Bài 3 : - GV gọi HS nêu yêu cầu bài - 2 HS nêu yêu cầu bài - Yêu cầu HS làm vào VBT Tóm tắt : Giải Chiều dài : 22cm Chiều rộng hình chữ nhật là: Chiều rộng : 12 : 3 = 4 (cm) DT : cm 2 ? Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 4 = 48 (cm 2 ) Giáo viên:L VN PHC Trang 2 TRNG TIU HC TR PHI ễNG THI BèNH C MAU B i son lp 3A Đ/S: 48 (cm 2 ) - GV gọi HS đọc bài - 3 4 HS đọc và nhận xét. - GV nhận xét. c) Bài 4: Củng cố về thời gian. - Gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu - HS làm nháp nêu kết quả + những ngày chủ nhật trong tháng là: 1, 8, 15, 22, 29. - GV nhận xét. III. Củng cố Dặn dò. - Chuẩn bị bài sau. Th cụng (tit 32) LM QUT GIY TRềN (t2) I.Mc tiờu: -Bit cỏch lm qut giy trũn. -Lm c qut giy trũn. Cỏc np gp cú th cỏch nhau hn mt ụ v cha u nhau. Qut cú th cha trũn. II.Gv chun b: -Mu qut giy trũn cú kớch thc ln hs quan sỏt -Cỏc b phn lm qut trũn gm 2 t giy ó gp cỏc np gp cỏch u lm qut, cỏn qut v ch buc -Giy th cụng, si ch, kộo th cụng, h dỏn -Tranh quy trỡnh gp qut giy trũn III.Cỏc hot ng dy hc: Tin trỡnh dy hc Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Kim tra (1-2 phỳt) Bi mi Gii thiu bi (1 phỳt) Hs thc hnh lm qut giy trũn trờn giy trng (20-22 phỳt) (5-7 phỳt) Nhn xột- dn dũ -Kim tra dng c hc tp ca hs -Nhn xột -Lm qut giy trũn (t2) -Mc tiờu: Hs võn dng k thut ó hc lm qut giy trũn bng giy trng ỳng quy trỡnh k thut -Tin hnh: -Gv gi mt, hai hs nhc li cỏc bc lm qut giy trũn -Gv nhn xột v dựng tranh quy trỡnh h thng li cỏc bc lm qut giy trũn -Bc1: Ct giy -Bc2: Gp, dỏn qut -Bc3: Lm cỏn qut v hon chnh qut -Sau ú, gv cho hs tp lm qut -Trong quỏ trỡnh hs thc hnh, gv quan sỏt, giỳp thờm cho nhng em cũn lỳng tỳng cỏc em hon thnh sn phm -Gv nhn xột mt s sn phm ca hs lm -Rỳt kinh nghim tit sau cỏc em lm tt hn -Nhn xột v s chun b, tinh thn, thỏi hc tp , k nng thc hnh ca hs -Dn hs gi sau ụn li cỏc bi ó hc v chun b giy th cụng, kộo th cụng v cỏc dựng tit sau thc hnh trang trớ qut giy trũn -chun b cỏc dng c cn cú -1, 2 hs nhc li cỏc bc lm qut giy trũn -hs chỳ ý lng nghe -Hs tp lm qut giy trũn theo nhúm ụi -nhn xột sn phm ca bn Giáo viên:L VN PHC Trang 3 TRNG TIU HC TR PHI ễNG THI BèNH C MAU B i son lp 3A (1-3 phỳt) Thể dục: tung và bắt bóng cá nhân I. Mục tiêu: Thực hiện đợc tung bắt bóng theo nhóm 2-3 ngời. Biết đầu biết cách chơi và tham gia đợc trò chơi. II. Địa điểm Ph ơng tiện. - Địa điểm: Sân trờng, vệ sinh sạch sẽ. - Phơng tiện: Bóng, sân trò chơi. III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp. Nội dung Đ/lg Phơng pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp. - Cán sự báo cáo sĩ số - GV nhận lớp, phổ biến ND. 2. KĐ: - Tập bài thể dục phát triển chung - Chạy chậm theo 1 hàng dọc. 5-6' 1lần - ĐHTT x x x x x x x x x B. Phần cơ bản. 1. Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2 ngời. 20- 25' - ĐHTT. x x x x x x - Từng HS tung và bắt bóng - HS tập theo tổ. - GV quan sát, HD thêm. 2. Học trò chơi "Chuyển đồ vật" - GV nêu tên trò chơi, HD cách chơi - GV cho HS chơi thử. - GV cho HS chơi trò chơi. - GV nhận xét. C. Phần kết thúc. 5' - ĐHXL: - Chạy lỏng thả lỏng, hít thở sâu. x x x - GV + HS hệ thống lại bài. x x x - Nhận xét giờ học. x x x - GV giao BTVN Th ba ngy 20 thỏng 4 nm 2010 Thể dục: tung và bắt bóng theo nhóm I. Mục tiêu: Thực hiện đợc tung bắt bóng theo nhóm 2-3 ngời. Biết đầu biết cách chơi và tham gia đợc trò chơi. II. Địa điểm và ph ơng tiện. - Địa điểm: Sân trờng vệ sinh sạch sẽ. - Phơng tiện: Bóng. III. Nội dung và ph ơng pháp lên lớp. Nội dung Đ/lg P 2 tổ chức A. Phần mở đầu. 5-6' - ĐHTT: Giáo viên:L VN PHC Trang 4 TRNG TIU HC TR PHI ễNG THI BèNH C MAU B i son lp 3A 1. Nhận lớp. x x x - Cán sự báo cáo sĩ số. x x x - GV nhận lớp, phổ biến ND. 2. Khởi động. - Tập bài thể dục phát triển chung. 1lần - Trò chơi tìm ngời chỉ huy. B. Phần cơ bản. 25' 1. Tung và bắt bóng theo nhóm 3 ngời. - HS đứng tại chỗ tập tung và bắt bóng 1 số lần. - GV chia số HS trong lớp thành từng nhóm (3HS). - HS tung và bắt bóng theo nhóm. - ĐHTL: x x x - GV hớng dẫn cách di chuển để bắt bóng. - HS thực hành. 2. Trò chơi "Chuyển đồ vật". - GV nêu tên trò chơi, nhắc cách chơi. - ĐHTC: C. Phần kết thúc. - ĐHXL: x - Đứng thành vòng tròn, thả lỏng hít thở sâu. x x x x - GV + HS hệ thống bài. - Chuẩn bị bài sau, GV giao BTVN. Tập đọc - kể chuyện Ngời đi săn và con vợn I. Mục tiêu: -Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. -Hiểu ND: ý nghĩa: giết hại thú rừng là tội ác; cần có ý thức bảo vệ môi trờng. -Trả lời đợc câu hỏi 1,2,4,5. -Kể lại đợc tong đoạn câu cuyện theo lời của bác thợ săn, dựa vào tranh minh họa SGK. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ chuyện trong SGK. III. Các hoạt động dạy học: A. KTBC: Đọc bài con cò + trả lời câu hỏi (3 HS) -> HS + GV nhật xét. b. Bài mới. 1. Giới thiệu bài ghi đầu bài. 2. Luyện đọc. a. GV đọc toàn bài - GV hớng dẫn cách đọc - HS nghe. b) Hớng dẫn luyện đọc + giải nghĩa từ. - Đọc từng câu. - HS nối tiếp nhau đọc. - Đọc từng đoạn trớc lớp - HS đọc đoạn. - HS giải nghĩa từ. - Đọc từng đoạn trong nhóm. - HS đọc theo nhóm 4. - Đọc cả bài. - Một số HS thi đọc. -> HS nhận xét. Giáo viên:L VN PHC Trang 5 TRNG TIU HC TR PHI ễNG THI BèNH C MAU B i son lp 3A 3. Tìm hiểu bài: - Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn? -> Con thú nào không may gặp phải bác thì coi nh ngày tận số. - Cái nhìn căm giận của vợn mẹ nói lên điều gì? -> Căm ghétrờng ngời đi săn độc ác. - Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vợn mẹ rất thơng tâm. -> Hái lá vắt sữa vào miệng cho con. - Chứng kiến cái chết của vợn mẹ, bác thợ săn làm gì? -> Đứng nặng chảy cả nớc mắt. - Câu chuyện muốn nói điều gì với chúng ta? -> Giết hại loài vật là độc ác 4. Luyện đọc lại. - GV hớng dẫn đọc đoạn 2. - HS nghe. - nhiều HS thi đọc -> HS nhận xét. Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ. - HS nghe 2. HD kể. - HS quan sát tranh, nêu vắn tắt ND từng tranh. - GV nêu yêu cầu. - GV nhận xét ghi điểm. - Từng cặp HS tập kể theo tranh - HS nổi tiếp nhau kể - HS kể toàn bộ câu chuyện -> HS nhận xét. c) Củng cố Dặn dò. - Nêu lại ND bài. - Chuẩn bị bài sau. Toán: bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp) A. Mục tiêu: Biết giảI bài toán liên quan đến rút về đơn vị . B. Các hoạt động dạy học. I. Ôn luyện. - Nêu các bớc giải bài toán rút về đơn vị đã học? (2HS) - Làm BT 2 (1HS) -> HS + GV nhận xét. II. Bài mới. 1. Hoạt động 1: HD giải bài toán có liên quan -> rút về đơn vị. * HS nắm đợc cách giải. - GV đa ra bài toán (viêt sẵc trên giấy). - HS quan sát. - 2 HS đọc bài toán. + Bài toán cho biết gì? + BT hỏi gì? - HS nêu. + Để tính đợc 10l đổ đợc đầy mấy can trớc hết phải tìm gì ? - Tìm số lít mật ong trong một can - Gọi 1 HS lên bảng làm+ lớp làm nháp Tóm tắt : Bài giải : 35 l : 7 can Số lít mật ong trong một can là : 10 l : . Can ? 35 : 7 = 5 ( L ) Số can cần đựng 10 L mật ong là ; 10 : 5 = 2 ( can ) Đáp số : 2 can - Bài toán trên bớc nào là bớc rút vè đơn vị ? - Bớc tìm số lít trong một can - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai bài toán liên quan rút về đơn - HS nêu Vị ? Vậy bài toán rút vè đơn vị đợc giải bằng mấy bớc ? - Giải bằng hai bớc + Tìm giá trị của một phần ( phép chia ) Giáo viên:L VN PHC Trang 6 TRNG TIU HC TR PHI ễNG THI BèNH C MAU B i son lp 3A + Tìm số phần bằng nhau của một giá trị ( phép chia ) - Nhiều HS nhắc lại 2. Hoạt động 2: Thực hành a. Bài 1+ 2 : * Củng cố về dạng toán rút về đơn vị vừa học . * Bài 1 : - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS phân tích bài toán - 2 HS nêu - HS làm vào vở + 1 HS lên bảng Tóm tắt : Bài giải : 40 kg : 8 túi Số kg đờng đựng trong một túi là : 15 kg : . Túi ? 40 : 8 = 5 ( kg ) Số túi cần để đựng 15 kg đờng là : - Gv gọi HS đọc bài , nhận xét 15 : 5 = 3 ( túi ) - GV nhận xét Đáp số : 3 túi * Bài 2 : - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu - Yêu cầu HS phân tích bài toán - 2 HS phân tích bài toán - 1 HS lên bảng + lớp làm vào vở Tóm tắt : Bài giải : 24 cúc áo : 4 cái áo Số cúc áo cần cho 1 cái áo là : 42 cúc áo : . Cái áo ? 24 : 4 = 6 ( cúc áo ) Số áo loại đỏ dùng hết 42 cúc áo là : 42 : 6 = 7 ( cái áo ) Đáp số : 7 cái áo - Gọi HS đọc bài , nhận xét - GV nhận xét b. Bài 3 : * Củng cố về tính giái trị của biểu thức . - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu - HS làm nháp nêu kết quả a. đúng c. sai b. sai đ. đúng - HS nhận xét - GV nhận xét 3. Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND bài ? - 1 HS nêu - Chuẩn bị bài sau Tự nhiên xã hội ngày và đêm trên trái đất I. Mục tiêu: Sau bài học HS có khả năng. - Bit s dng mụ hỡnh núi v hin tng ngy v ờm trờn Trỏi t . - Bit mt ngy cú 24 gi II. Đồ dùng dạy học. - Các hình trong SGK. - Đèn điện để bàn. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hoạt động 1: Quan sát tranh theo cặp * Giải thích đợc vì sao có ngày và đêm. * Tiến hành. - Bớc 1: + GV hớng dẫn HS quán sát H1, H2 trong SGK và - HS quan sát trả lời theo cặp Giáo viên:L VN PHC Trang 7 TRNG TIU HC TR PHI ễNG THI BèNH C MAU B i son lp 3A trả lời câu hỏi thong sách. - Bớc 2: + GV gọi HS trả lời. - 1 số HS trả lời - Nhận xét. * Kết luận: Trái đất của chúng ta hình cầu lên mặt trời chỉ chiếu sáng một phần koảng thời gian phần trái đất đợc mặt trời chiếu sáng là trong ban ngày 2. Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm. * Mục tiêu: - Biết tất cả mọi nơi trên trái đất đều có ngày và đêm kế tiếp nhau không ngừng. - Biết thực hành biểu diễn ngày và đêm. * Tiến hành: - B1: GV chia nhóm. - HS trong nhóm lần lợt thực hành nh hoạt động trong SGK. - B2: Gọi HS thực hành. - 1 số HS thực hành trớc lớp. - HS nhận xét. *Kết luận: Do trái đất luôn tự quay quanh mặt trời, nên với mọi nơi trên trái đất đều lền lợt đợc mặt trời chiếu sáng. 3. Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp. * Mục tiêu: Biết đợc thời gian để trái đất quay đợc 1 vòng mặt trời là một ngày biết 1 ngày có 24 giờ. * Tiến hành. - B1: GV đánh dấu một điểm trên quả địa cầu. + GV quay quả địa cầu 1 vòng. - HS quan sát. + GV: Thời gian để trái đất quay đợc 1 vòng quanh mình nó đợc quy ớc là một ngày. - HS nghe. - B2: Một ngày có bao nhiêu giờ? - 24 giờ. 4. KL: SGK. IV. Củng cố dặn dò. - Chuẩn bị bài sau. Th t ngy 21 thỏng 4 nm 2010 Tập đọc: Cuốn sổ tay I. Mục tiêu: -Biết đọc và phân biệt lời ngời dẫn chuyện với lời các nhân vật. -Nắm đợc công dụng của sổ tay; Biết cách ứng xử đúng; không tự xem sổ tay của ngời khác . -Trả lời đợc các câu hỏi trong SGK. II. Đồ dùng dạy- học: - Bản đồ thế giới. - 2- 3 cuốn sổ tay. III. Các hoạt động day- học: A. KTBC: - Đọc bài Mè hoa lợn sóng? (3 HS) HS + GV nhận xét. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện đọc: a. GV đọc toàn bài - HS nghe - GV hớng dẫn đọc b. HD luyện đọc + giải nghĩa từ: - Đọc từng câu. - HS nối tiếp đọc. - Đọc từng đoạn trớc lớp - HS đọc đoạn. - HS giải nghĩa từ - Đọc từng đoạn trong nhóm - HS đọc theo nhóm 4 - 1- 2 HS đọc lại toàn bài 3. HD tìm hiểu bài: - Thanh dùng sổ tay làm gì? - Ghi ND cuộc họp, các việc cần làm, những Giáo viên:L VN PHC Trang 8 TRNG TIU HC TR PHI ễNG THI BèNH C MAU B i son lp 3A chuyện lí thú - Hãy nói một vài điều lí thú trong sổ tay của Thanh? - VD: Tên nớc nhỏ nhất, nớc có dân số đông nhất. - Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn? - Vì sổ tay là tài sản riêng của từng ngời, ngời khác không đợc tự ý sử dụng. 4. Luyện đọc lại: - HS tự hình thành nhóm, phân vai. - Một vài nhóm thi đọc theo vai - HS nhận xét GV nhận xét 5. Củng cố - dặn dò: - Nêu lại nội dung bài. - Chuẩn bị bài sau. Toán: luyện tập A. Mục tiêu: -Biết giảI bài toán liên quan đến rút về đơn vị. -Biết tính giá trị của biểu thức số. B. Các HĐ dạy học: I. Ôn luyện. Nêu các bớc giải toán rút về đơn vị. Làm BT 2 + 3 (2HS) -> HS + GV nhận xét. II. Bài mới: 1. HĐ 1: Thực hành. a) Bài 1 + 2: Củng cố về giải toán rút về đơn vị. * Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu BT. - Yêu cầu phân tích bài toán. - 2 HS. - Yêu cầu làm vào vở. Tóm tắt Bài giải 48 đĩa : 8 hộp 30 đĩa : hộp? Số đĩa có trong mỗi hộp là: 48 : 8 = 6 (đĩa) Số hộp cần để đựng hết 30 đĩa là. 30 : 6 = 5 (hộp) Đ/S: 5 (hộp) - GV gọi HS đọc bài - nhận xét - GV nhận xét. * Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu. - Phân tích bài toán. - 2 HS . Tóm tắt Bài giải 45 HS: 9 hàng. 60 HS: ? hàng Số HS trong mỗi hàng là: 45 : 9 = 5 (HS) Số hàng 60 HS xếp đợc là: 60: 5 = 12 (hàng) Đ/S: 12 (hàng) - GV gọi HS đọc bài. - GV nhận xét. c) Bài 3: Củng cố tính giá trị của biểu thức. - Gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS . - Nêu cách thực hiện. - 1 HS. - HS làm SGK. Giáo viên:L VN PHC Trang 9 TRNG TIU HC TR PHI ễNG THI BèNH C MAU B i son lp 3A 8 là giá trị của biểu thức: 4 x 8 : 4 4 là giá trị của biểu thức: 56 : 7 : 2 -> GVnhận xét. III. Củn g cố dặn dò. - Nêu lại ND bài. - Chuẩn bị bài sau. Mĩ thuật : Tập nặn tạo dáng tự do : xé dán hình ngời I. Mục tiêu : Nhận biết hình dáng của ngời đang hoạt động. Biết cách nặn hoặc xé dáng hình ngời. Nặn hoặc xé dán đợc hình dáng ngời đang hoạt động. HS: khá giỏi: Hình nặn hoặc xé dán cân đối, tạo đợc dáng hoạt động. II. Chuẩn bị : - Giấy xé dán, dán, hồ III. Các hoạt động dạy học : 1. GTB : ghi đầu bài 2. Bài mới : 1. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét - GV HD HS xem, tranh ảnh - HS quan sát + Các NV đang làm gì ? - HS nêu + Động tác của từng ngời nh thế nào? - Đầu quay, chân đứng bớc - HS làm mẫu 1 vài dáng đi, chạy, nhảy 2. Hoạt động 2: Cách xé dán hình ngời - HS tự chọn 2 dáng ngời đang hoạt động để xé dán - GV hớng dẫn + Chọn giấy màu cho các bộ phận : đầu, Mình, chân, tay + xé hình các bộ phận - HS nghe + xé các hình ảnh khác + Sắp xếp hình trên giấy - dán 3. Hoạt động 3: Thực hành - HS xé dán 2 hình ngời nh đã hớng dẫn - GV quan sát HD thêm 4. hoạt động 4 : Nhận xét đánh giá - GV thu 1 số bài - HS nhận xét -GV nhận xét * Dặn dò : chuẩn bị bài sau Chính tả : ( Nghe Viết ) Ngôi nhà chung I. Mục tiêu : Nghe viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng bài tập 2 a/b. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết 2 lần BT 2a. III. Các HĐ dạy học: A. KTBC: - GV đọc; rong ruổi, thong dong, gánh hàng rong (HS viết bảng) - HS + GV nhận xét. B. Bài mới : 1. GTB : ghi đầu bài 2. HD nghe - viết . Giáo viên:L VN PHC Trang 10 [...]... a - GV gäi HS nªu yªu cÇu - Yªu cÇu lµm bµi c¸ nh©n -> GV nhËn xÐt * Bµi 3a : - GV gäi HS nªu yªu cÇu – - Lµ tr¸i ®Êt - B¶o vƯ hoµ b×nh, MT , ®Êu tranh chèng ®ãi nghÌo … - HS nghe viÕt vµo b¶ng con - HS nghe viÕt bµi vµo vë - HS dïng bót ch× , ®ỉi vë so¸t lçi - 2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm bµi c¸ nh©n - 2 HS lªn b¶ng lµm - ®äc kÕt qu¶ a n¬ng ®ç - n¬ng ng« - lng ®Ìo gïi TÊp nËp - lµm n¬ng - vót... nµo ®ã - HS nghe Gi¸o viªn:LỮ VĂN PHÚC Trang 12 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÍ PHẢI ĐƠNG b) Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - GV d¸n 3 tê phiÕu lªn b¶ng - GV nhËn xÐt c) BT3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu – THỚI BÌNH Bài soạn lớp 3A – CÀ MAU - 2 HS neu yªu cÇu BT - 1 HS ®äc ®o¹n v¨n - HS lµm vµo nh¸p - 3 HS lªn b¶ng lµm bµi -> HS nhËn xÐt 1 ChÊm 2 + 3: Hai chÊm - 2 HS nªu yªu cÇu - HS ®äc c¸c c©u cÇn ph©n tÝch - HS lµm... l¹i bµi - GV thu vë chÊm ®iĨm 3 HD lµm bµi tËp 2a: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - GV nhËn xÐt 4 Cđng cè dỈn dß - Nªu l¹i ND bµi - Chn bÞ bµi sau – CÀ MAU -> H¹t ma đ trong vên thµnh mµu mì cđa ®Êt… -> H¹t ma ®Õn lµ nghÞch … råi µo µo ®i ngay - HS viÕt b¶ng con - HS nghe viÕt bµi - HS ®ỉi vë so¸t lçi - 2 HS nªu yªu cÇu - HS lµm vµo nh¸p - 3 HS lªn b¶ng lµm, ®äc kÕt qu¶, nhËn xÐt a) Lµo - Nam cùc - Th¸i Lan... nªu yªu cÇu BT - PT bµi to¸n - 2HS - Yªu cÇu lµm vµo vë Tãm t¾t: Bµi gi¶i: 12 phót: 3 km Sè phót cÇn ®Ĩ ®i 1 km lµ: 12: 3= 4( phót) 28 phót: … km Sè km ®i trong 28 phót lµ: 28: 4= 7(km) §S: 7 km - GV gäi HS ®äc bµi - NX - GV nhËn xÐt Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - 2 HS nªu - PT bµi to¸n? - 2 HS - Yªu cÇu lµm vµo vë Tãm t¾t: Bµi gi¶i: 21 kg: 7 tói Sè kg g¹o trong mçi tói lµ: 21:7= 3 ( kg) 15 kg: …... häc - Tranh ¶nh vỊ b¶o vƯ m«i trêng - B¶ng líp viÕt gỵi ý III Ho¹t ®éng d¹y häc 1 Giíi thiƯu bµi 2 HD lµm bµi - GV gäi HS ®äc yªu cÇu vµ gỵi ý - HS nªu yªu cÇu - 1 HS ®äc gỵi ý -GV giíi thiƯu vỊ mét sè tranh ¶nh vỊ b¶o vƯ m«i - HS quan s¸t trêng - HS nãi tªn ®Ị tµi m×nh chän kĨ - HS kĨ theo nhãm 3 - GV gäi HS ®äc bµi - Vµi HS thi ®äc - HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt b) Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - 2... ®¬n vÞ * Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - Yªu cÇu lµm vµo vë Tãm t¾t 5 tiÕt : 1 tn 175 tiÕt : … tn? - GV gäi HS ®äc bµi , nhËn xÐt - GV nhËn xÐt * Bµi 3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu – CÀ MAU = 42846 - 2 HS nªu yªu cÇu - 2 HS ph©n tÝch bµi to¸n Bµi gi¶i Sè tn lƠ thêng häc trong n¨m häc lµ 175 : 5 = 35 (tn) §/S: 35 (tn) - 2 HS nªu yªu cÇu - 2 HS ph©n tÝch bµi - Yªu cÇu lµm vµo vë Tãm t¾t 3 ngêi : 175.00®... ®ùng hÕt 15 kg g¹o lµ: 15 :3= 5 ( tói) §S: 5 tói - GV gäi HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt b Bµi 3: Cđng cè tÝnh biĨu thøc - GV gäi HS nªu yªu cÇu - 2 HS nªu yªu cÇu - HS lµm nh¸p nªu KQ 32 : 4: 2= 4 24: 6: 2=2 24: 6 x 2=8 - GV gäi HS nªu KQ - GV nhËn xÐt III Cđng c - dỈn dß: Gi¸o viªn:LỮ VĂN PHÚC Trang 14 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÍ PHẢI ĐƠNG – THỚI BÌNH Bài soạn lớp 3A – CÀ MAU - Nªu ND bµi - Chn bÞ bµi sau Tù nhiªn... ¤n lun: Lµm BT 1 + 2 (T59, 2HS) -> HS + GV nhËn xÐt II Bµi míi: 1 Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh a) Bµi 1: Cđng cè tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc - GV gäi HS nªu yªu cÇu - Yªu cÇu lµm b¶ng con Gi¸o viªn:LỮ VĂN PHÚC - 2 HS nªu yªu cÇu ( 138 29 + 20718) x 2 = 34 547 x 2 = 69094 (2 035 4 - 9 638 ) x 4 = 10716 x 4 Trang 16 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÍ PHẢI ĐƠNG – THỚI BÌNH Bài soạn lớp 3A - GV sưa sai b) Bµi 2 + 3: Cđng cè vỊ bµi to¸n... ë Hµ - HS nghe Néi… - HS viÕt tõ øng dơng trªn b¶ng con - GV nhËn xÐt c Lun viÕt c©u øng dơng: - Häc c©u øng dơng? - 2 HS - GV: C©u tơc ng÷ ®Ị cao vỴ ®Đp vỊ tÝnh nÕt con - HS nghe ngêi… - HS viÕt c¸c ch÷ Tèt, XÊu trªn b¶ng con 3 HD viÕt vë TV: Gi¸o viªn:LỮ VĂN PHÚC Trang 13 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÍ PHẢI ĐƠNG - GV nªu yªu cÇu 4 ChÊm, ch÷a bµi: - GV thu vë chÊm ®iĨm - NX bµi viÕt 5 Cđng cè - dỈn dß: - VỊ... ho c©u hái B»ng g× II §å dïng d¹y häc - B¼ng líp viÕt bµi tËp 1 - 3 tê phiÕu viÕt BT2 III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A KTBC: Lµm miƯng BT2 ,3 (tn 31 ) -> HS + GV nhËn xÐt B Bµi míi: 1 Giíi thiƯu bµi - ghi ®Çu bµi 2 HD lµm bµi tËp a) BT 1: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - 2 HS nªu yªu cÇu BT - 1 HS lªn b¶ng lµm mÉu - HS trao ®ỉi theo nhãm - C¸c nhãm cư HS tr×nh bµy - HS nhËn xÐt - GV: DÊu hai chÊm dïng ®Ĩ b¸o hiƯu . trũ Kim tra ( 1-2 phỳt) Bi mi Gii thiu bi (1 phỳt) Hs thc hnh lm qut giy trũn trờn giy trng (2 0-2 2 phỳt) ( 5-7 phỳt) Nhn xột- dn dũ -Kim tra dng c hc tp ca hs -Nhn xột -Lm qut giy trũn (t2) -Mc tiờu:. = 35 (tuần) Đ/S: 35 (tuần) - GV gọi HS đọc bài , nhận xét. - GV nhận xét. * Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - 2 HS phân tích bài. - Yêu cầu làm vào vở. Tóm tắt Bài giải 3. cá nhân - HS làm bài cá nhân - 2 HS lên bảng làm - đọc kết quả a. nơng đỗ - nơng ngô - lng đèo gùi Tấp nập - làm nơng - vút lên -& gt; HS nhận xét -& gt; GV nhận xét * Bài 3a : - GV gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN, GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN, GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn