Đề tài " Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam " pptx

II.Thực tiễn phân cấp quản lí hành chính Nhà nước một số vấn đề định hướng cho công tác phân cấp quản lí ở Nhà nước ta hiện nay

II.Thực tiễn phân cấp quản lí hành chính Nhà nước và một số vấn đề định hướng cho công tác phân cấp quản lí ở Nhà nước ta hiện nay
... 2. Một số vấn đề định hướng cho công tác phân cấp quản nước ta hiện nay Để việc phân cấp quản thể hiện được nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản hành chính Nhà nước, chúng ta phải ... phương cơ sở.2.2. Phân cấp quản một biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản hành chính Nhà nước Đảng Nhà nước ta chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản nhà nước ... hoá quản Nhà nước, tinh giảm Bộ máy Nhà nước nhưng quan trọng hơn là phân cấp quản Nhà nước đã nâng cao hiệu quả của quản hành chính Nhà nước làm cho Bộ máy Nhà nước trở nên nhịp nhàng...
 • 9
 • 1,297
 • 24

Vai trò của công nghệ thông tin đối với sự hình thành phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Vai trò của công nghệ thông tin đối với sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
... TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N KINH TẾ TRI THỨC VIỆT NAM 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGHÊ THÔNG TIN VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n công nghệ thông tin Người ... HÌNHTHÀNH VÀ PHÁT TRI N KINH TẾ TRI THỨC Ngày nay hầu hết các chính phủ đều nhận thức được việc phát tri n công nghệ thông tin có ý nghĩa quyết định đối với sự hình thành phát tri n kinh tế tri thức. ... công nghệ thông tin không chỉ là điều kiện để kinh tế tri thức phát tri n mà bản thân nó đã trở thành một phương thức phát tri n của kinh tế tri thức. Công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin...
 • 107
 • 2,094
 • 13

Tính toán lưới một số vấn đề nghiên cứu, phát triển tính toán lưới ở Việt Nam

Tính toán lưới và một số vấn đề nghiên cứu, phát triển tính toán lưới ở Việt Nam
... Thuỷ•Phạm Kỳ Anh, Lê Anh Dũng Tính toán lưới một số vấn đề nghiên cứu, phát triển tính toán lưới Việt Nam Hội thảo quốc gia lần thứ XI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT - TT Huế, 12 – 13/6/2008VNGrid ... XI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT - TTVNGrid ProjectHuế, 12 – 13/6/2008Về các hoạt động nghiên cứu phát triển Grid Computing e-ScienceHội thảo quốc gia lần thứ XI: Một số vấn đề ... Information System: Đặc tính tính trạng của CE SEHội thảo quốc gia lần thứ XI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT - TT Huế, 12 – 13/6/2008VNGrid ProjectEGEE User Forum• Châu Âu có EGEE User...
 • 95
 • 667
 • 0

Tài liệu Đề tài "Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơc" pptx

Tài liệu Đề tài
... trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơc" Đồng thời, xuất phát từ tư tưởng của C.Mác về sự phát triển vì con người, vì sự nghiệp giải phóng của con người, ... thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do vậy, muốn công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành công thì phải đổi mới cơ bản các chính sách đầu tư cho các ngành khoa học, văn hoá, ... trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng mức độ tác động và vai trò của chúng đối với toàn bộ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá không giống nhau, trong đó nguồn lực con người là yếu tố...
 • 29
 • 1,133
 • 2

Tài liệu Đề tài “Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam” pptx

Tài liệu Đề tài “Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam” pptx
... lao động trong phát triển kinh tế. Những lý do trên là cơ sở của đề tài: “Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam”. Nội dung của đề tài là phân tích thực trạng của lao động Việt ... lượng lao động 4 3. Vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế 6 II. Sự cần thiết phải nâng cao vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước đang phát ... VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM TỪ NAY TỚI 2010 I. Mục tiêu phát triển của Việt Nam tới năm 2010. 1. Mục tiêu kinh tế. Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, ...
 • 44
 • 475
 • 1

Tài liệu Đề tài "VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY" doc

Tài liệu Đề tài
... tính toán từ Thời báo Kinh tế Việt Nam, Kinh tế Việt Nam và thế giới, 2007 – 2008 VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAYPosted on ... cơ bản của Nhà nước ta trong việc thực hiện chức năng phát triển, tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa. Nhà nước chủ động tham gia kinh tế thị trường ... trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường Để nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực tác động của Nhà nước tới phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, Nhà nước...
 • 6
 • 641
 • 6

Báo cáo " Luật kiện tụng hành chính Nhật Bản một số vấn đề cải cách tố tụng hành chính ở Nhật Bản" ppt

Báo cáo
... trở thành đối tượng khởi kiện yêu cầu huỷ bỏ, luật kiện tụng hành chính Nhật Bản chỉ cho phép khi có sự từ chối đơn xin của cơ quan hành chính thông qua một quyết định. Giới luật gia Nhật Bản ... tư vấn hành chính cho người dân rất được coi trọng. Đây là điểm mạnh của hành chính Nhật Bản. Tuy nhiên, xem xét dưới góc độ kiện tụng, nó được xem là lý do làm giảm vụ kiện hành chính bởi ... quyết bởi toà án địa phương toà án tối cao là 20,1%; năm 1999 là 15,5%. Số vụ án hành chính Nhật Bản còn ít, theo thống kê năm 1998 là 1795 vụ, so sánh với số vụ án hành chính Đức năm...
 • 7
 • 502
 • 5

Mô hình giao dịch thương mại điện tử của Hoa Kỳ một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Mô hình giao dịch thương mại điện tử của Hoa Kỳ và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
... MÔ HÌNH GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA HOA KỲ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ THẾ GIỚI & QHKTQT MÃ SỐ : 60.31.07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH ... PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO VIỆT NAM. 3.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIAO DỊCH TMĐT Ở VIỆT NAM. 3.1.1. Thực trạng ứng dụng hình giao dịch TMĐT ở Việt Nam. Trong ... HÌNH GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO VIỆT NAM 3.1. Thực trạng phát triển hình giao dịch tmđt việt nam …………… 66 3.1.1. Thực trạng ứng dụng hình giao dịch TMĐT ở Việt Nam … 66 3.1.2....
 • 119
 • 726
 • 3

Chiến lược hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản một số gợi ý đối sách cho Việt Nam

Chiến lược hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản và một số gợi ý đối sách cho Việt Nam
... CHIẾN LƢỢC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TNC NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT VÀI GỢI Ý ĐỐI SÁCH CHO VIỆT NAM NHẰM TĂNG CƢỜNG THU HÚT FDI TỪ TNCs NHẬT BẢN 55 I. Tổng quan hoạt động của TNCs Nhật Bản tại Việt ... từ các doanh nghiệp Nhật Bản nhất là từ các TNC Nhật Bản. Chính từ những lý do trên, em xin lựa chọn đề tài: Chiến lược hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản một vài gợi ý ... của TNC 6 2. Chiến lƣợc hoạt động của TNCs 7 2.1. Khái niệm chung về chiến lƣợc hoạt động của công ty 7 2.2. Các chiến lƣợc hoạt động chủ yếu của các công ty xuyên quốc gia 8 3. Một số lý...
 • 90
 • 731
 • 1

Tìm hiểu về bài toán Pompeiu một số vấn đề liên quan

Tìm hiểu về bài toán Pompeiu và một số vấn đề liên quan
... chúng ta sự tương đương gi ữa bài toán Pompeiu trong miền C có biên là đường cong đóng có độ dài hữuhạn bài toán Morera cho đường cong.Định lý 2.2. Cho D là một tập các miền trong mặt phẳng ... độ dài hữu hạn, bài toán Pompe iucho miền D đúng thì bài toán Morera cho Γ cũng đúng. Khoá luận này sẽchứng minh rằng điều ngược lại cũng đúng (Định lý 2.2) .Cặp giữa E(Rn) E′(Rn) được ... Fn(−ξ)) ∈ J1 Hn→ 1 trongE′(R). Sử dụng Mệnh đề 0.1 chứng m inh trên ta có: tồn tại dãy {fn}vớifn∈J hội tụ tới 1 trongE′(R2), kết hợp vớiJ ⊂ J J đóng suy...
 • 55
 • 655
 • 1

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của singapore một số bài học kinh nghiệm cho việt nam

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của singapore và một số bài học kinh nghiệm cho việt nam
... 2. HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC 57 CHƢƠNG III: MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THU HÚT FDI CỦA SINGAPORE CHO VIỆT NAM 61 I. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG THU HÚT FDI CỦA SINGAPORE 61 1. THU HÚT FDI PHÙ ... về đầu tƣ nƣớc ngoài FDI.  Nghiên cứu chính sách thực trạng thu hút FDI của Singapore trong thời gian qua.  Khái quát tình hình thu hút FDI của Việt Nam rút ra một số bài học kinh ... KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI CỦA SINGAPORE VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Phạm Vũ Trà My Lớp : Nga...
 • 97
 • 1,298
 • 5

mô hình liên kết giữa các ngân hàng tđkt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu một số đề xuất hoàn thiện hóa

mô hình liên kết giữa các ngân hàng và tđkt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và một số đề xuất hoàn thiện hóa
... một hình liên kết phù hợp.Vì lí do này, chúng em đà quyết định lựa chọn đề tài: hình liên kết giữa các ngân hàng TĐKT trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu một số đề xuất hoàn ... thì hình liên kết giữa NHTM các TĐKT đợc chiathành hai hình chính: hình các TĐKT tham gia vào ban quản trị củaNHTM hình TĐKT xoay xung quanh NHTM.1.2.1. TĐKT tham gia vào ... một chỗ đứng tránh lệ thuộc vào TĐKT.Để đảm bảo đợc các yêu cầu về hoàn thiện hình liên kết giữa NHTM với TĐKT ở Việt Nam thì việc đầu tiên là phải hoàn thiện từ bản thân các TĐKT các...
 • 50
 • 587
 • 0

Đề tài " Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam " pptx

Đề tài
... những lý do trên, ngƣời viết chọn đề tài " ;Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam& quot; làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học. ... biến tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 1.3.1. Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Theo Wikipedia tiếng Việt, khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua “là cuộc khủng hoảng ... VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại VAI TRÒ CỦA KHỐI BRICs TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT...
 • 87
 • 602
 • 0

NHỮNG vấn đề PHÁP lí về MUA bán sáp NHẬP DOANH NGHIỆP (ma) tại NHẬT bản một số bài học KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

NHỮNG vấn đề PHÁP lí về MUA bán và sáp NHẬP DOANH NGHIỆP (ma) tại NHẬT bản và một số bài học KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
... tư vào công ty Livedoor.NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A) TẠI NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Thứ ba, sự phân biệt giữa hợp nhất sáp nhập. ... trường.NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A) TẠI NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM LỜI NÓI ĐẦU Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (mergers and acquisitions ... cùng một NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A) TẠI NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM nhu cầu cải cách cơ chế kiểm soát tập trung kinh tế đúc...
 • 92
 • 753
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề đặt ra cho việt nam khi phải cắt giảm trợ cấp xuất khẩu đối với hàng công nghiệphệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của eu đối với nông sản nhập khẩu và những vấn đề đặt ra cho việt nambiện pháp ổn định giá trị đồng euro và một số vấn đề đặt ra cho việt namnghiệm của một số địa phương trong nước về sử dụng vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế thị trường và những vấn đề rút ra cho thành phố đà nẵngvai trò của luật sư trong vụ án hành chínhvai trò của luật sư trong tố tụng hành chínhvai trò của luật sư trong khiếu nại hành chínhvai trò của tin học trong quản lý hành chínhvai trò của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩmphân loại theo vai trò của nhà nước trong sự phân công giữa nhà nước và các doanh nghiệpchức năng đối ngoại thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước và dân tộc khác như các quan hệ ngoại giao hợp tác phát triểncuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những vấn đề của châu phitổng quan tài liệu nghiên cứu và một số vấn đề lý luận thực tiễn về chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpđánh giá kết quả đạt được tồn tại và một số giải pháp đối với honda việt namnghiệm xử lý nợ xấu của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm rút ra cho việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ