Bài giảng điện tử môn hóa học: nghiên cứu về vật liệu polyme potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: nghiên cứu về vật liệu polyme potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: nghiên cứu về vật liệu polyme potx
... mỏng, vật liệu điện, bình chứa …1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozitnCH2 = CH2 (-CH2 - CH2 -)n t0, xt Tô sôïi VẬT LIỆU POLIMEVẬT LIỆU POLIMEI. CHẤT DẺO1. Khái niệm về ... bền với axit  vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa…1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit nCH2 = CH (-CH2 - CH -)n Cl Clt0, xt VẬT LIỆU POLIMEVẬT LIỆU POLIMEI. ... dẻo và vật liệu compozit- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.- Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất 2 thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau. VẬT LIỆU...
 • 32
 • 530
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: khái niệm về tecpen potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: khái niệm về tecpen potx
... GỐCThực vật: từ các bộ phận như lá, thân, hoa, quả hoặc rễ cây Động vật: như cá, lòng đỏ trứng gàỨng dụngThực phẩm Dược phẩm Mĩ phẩmII. KHAI THÁC TECPEN- Khai thác tecpen từ thực vật dùng ... hở hoặc mạch vòng* Có chứa các liên kết đôi C=CNGUỒN GỐCThực vật: từ các bộ phận như lá, thân, hoa, quả hoặc rễ cây Động vật: như cá, lòng đỏ trứng gàKHAI THÁC TECPEN: chưng cất lôi cuốn ... Khai thác tecpen từ thực vật dùng cách chưng cất với hơi nước để lôi cuốn lấy tinh dầu của thực vật. * Phương pháp:*Cách khai thác:...
 • 14
 • 1,041
 • 13

Bài giảng điện tử môn hóa học: đại cương về polyme_1 docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: đại cương về polyme_1 docx
... may quần áo ấm, …nCH2CHCNCH2CHCNnt0, p, xtacrilonitrinMột số hình ảnh về PEBÀI TẬP CỦNG CỐ Bài 2 : poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% CH4) theo sơ ... -(CHà2)4– COOHD. HOOC -(CH2)4– NH2v Hà2N -(CH2)4– COOHMột số ví dụ về tơ tổng hợp:nilonBôngMột số ví dụ về tơ thiên nhiên:2.Một số polime dùng làm chất dẻoa) Polietilen(PE)nCH2CH2CH2CH2nt0, ... tằm.b) Tơ hóa học- Tơ tổng hợp chế tạo từ các polime tổng hợp như tơ poliamit (nilon, capron), tơ nitron, …- Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế hóa thêm...
 • 38
 • 774
 • 6

Bài giảng điện tử môn hóa học: đại cương về polyme_2 pot

Bài giảng điện tử môn hóa học: đại cương về polyme_2 pot
... RÁC THẢI VÀ SỬ DỤNG CHÚNG VÀO NHỮNG VIỆC CÓ ÍCH Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi:1. Thế nào là polime, monome, hệ số polime hóa? 2. Phân tử khối của polime phụ thuộc vào giá trị nào?10/27/20102SSSSSSSSSSSS ... trườngBÀI TẬP10/27/201016POLIME THIÊN NHIÊN10/27/20106Tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi:1. Nêu cơ sở phân loại polime?2. Polime có mấy loại? Lấy vd?10/27/20104 Bài 6/SGKTính hệ số polime hóa ... nào?10/27/20102SSSSSSSSSSSS st0+Cao su chưa lưu hóa Ph©n tö polimeCÇu nèi ®isunfuaCao su đã lưu hóa 10/27/201015CÁC KIỂU MẠCH POLIMEa.b.c.10/27/20108Tên của polime...
 • 18
 • 746
 • 5

Bài giảng điện tử môn hóa học axit H2SO4

Bài giảng điện tử môn hóa học axit H2SO4
... 3. Ứng dụng 1. Tính chất vật lí 3. Ứng dụng HOAN HÔ ĐÚNG RỒI!3 3. Ứng dụng BÀI TẬP VỀ NHÀ: BÀI TẬP 1, 2, 4, 5, 6 SGK Cách pha loãng axit sunfuric ... pha loãng axit H2SO4 đặc nào an toàn ? Ñuùng roài !Ñuùng roài !1 Bạn chưa nắm kỹ bài 2 31 4 Cách pha loãng axit sunfuric đặcRót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước và khuấy ... đầy đủ tính chất chung của một axita) Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãngII. Tính chất hóa học Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trong phòng thí nghiệm, ta phải thực hiên:ABCDCho...
 • 34
 • 2,362
 • 21

Bài giảng điện tử môn hóa học: amin amino axit protein pot

Bài giảng điện tử môn hóa học: amin amino axit protein pot
... 2014III. CẤU TẠO PHÂN TỬ - TÍNH CHẤT HÓA HỌCThursday, June 19, 20141. Cấu tạo phân tử NHHHAmoniacNHRHAmin bậc 1NHRRAmin bậc 2NRRRAmin bậc 3- Học bài - Làm bài tập 1, 2, 3, 5, ... PHÂN TỬ - TÍNH CHẤT HÓA HỌC2. Tính chất hóa họcb) Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin+ 3Br2 → + 3HBrNH2BrBrBrNH2HHHKết tủa trắngDo ảnh hưởng của nhóm NH2 nên 3 nguyên tử hiđro ... phân tử khối cao hơn là chất lỏng hoặc rắn, nhiệt độ sôi tăng dần và độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.- Các amin thơm đều là chất lỏng hoặc rắn, dễ bị oxi hóa chuyển...
 • 16
 • 1,308
 • 32

Bài giảng điện tử môn hóa học: Aminoaxit potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: Aminoaxit potx
... >/EF%(GN7-%./012340+13*+)<.;%(*#MO)#-MP=.Q9R6S*6T*6U*.Q9*V.Q9*V$%.Q9W,%*V)9D)I=E%E7 Tiết 15: AMINO AXITII. CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌCR – CH – COO NH2HTính axitTính bazơH3 – + Dạng ion lưỡng cực – R – ... thể)(Trong dung dịch)R – CH – COOH NH2Dạng phân tử TRONG DUNG DỊCH AMINO AXIT TỒN TẠI Ở DẠNG NÀO ? c. Phản ứng riêng của nhóm COOH: phản ứng este hóa H2N- CH2- COOH + C2H5OH H2N- ... trùng ngưng•ĐN:Trong phản ứng trùng ngưng OH của nhóm COOH ở phân tử aminoaxit này kết hợp với H của nhóm NH2 ở phân tử aminoaxit kia thành nước và sinh ra polime do các gốc aminoaxit kết...
 • 14
 • 754
 • 8

Bài giảng điện tử môn hóa học: aminoaxit cơ bản docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: aminoaxit cơ bản docx
... Ví d:(alanin)propionic-amino Axitpropionic II – CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC1) Cu tạo phân tử -Trong phân tử amino axit nhm COOH thể hiện tính axit v nhm NH2 thể hiện ... một phân tử sẽ xảy ra điều gì?−+−−⇔−− COOCHNHCOOHCHNH2322Em hãy nêu tính chất vật lý của amino axit? I – KHÁI NIỆM-Amino axit l loại hp cht hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng ... ε…) chỉ vị trí của nhm NH2 trong mạch. Ngoi ra cc amino axit còn c tên thường. Em hãy nghiên cứu SGK cho biết tên gọi của các amino axit được xuất phát từ đâu? - Các amino axit...
 • 17
 • 562
 • 6

Bài giảng điện tử môn hóa học: peptit-protein pdf

Bài giảng điện tử môn hóa học: peptit-protein pdf
... Khi thủy phân 500 gam protein X, thu được 170 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 50.000 thì số mắc xích alanin trong phân tử X làĐSA. 562. B. 704. C. 191.D. 239.I – PEPTIT1. Khái niệm ... nitơ. - Axit nucleic có 2 loại: AND VÀ ARN. - Axit nucleic giúp tổng hợp protein; chuyển hóa, hóa, giải mã thông tin cho sinh trưởng, phát triển và di truyền.I – PEPTIT1. Khái niệm ... II – PROTEIN1. Khái niệm - Protein là những polipeptit cao phân tử có M từ vài chục nghìn đến vài triệu. - Protein gồm 2 loại + Protein đơn giản: thủy phân tạo...
 • 19
 • 565
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn hóa học lớp 9bài giảng điện tử môn hóa học 9bài giảng điện tử môn hóa học lớp 8bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12bài giảng điện tử môn hóa học lớp 10bài giảng điện tử môn hóa học 12bài giảng điện tử môn hóa học 10bài giảng điện tử môn hóa học 8bài giảng điện tử môn sinh học thực vật góp phần điều hòa khí hậu potxbài giảng dien tu mon khoa hoc lop 5 bai co quan sinh san cua thuc vat co hoabài giảng điện tử môn sinh học lớp 7 tiến hoá về tổ chức cơ thểbài giảng điện tử môn tin học lớp 7bài giảng điện tử môn tin học lớp 8bài giảng điện tử môn tin học 8bài giảng điện tử môn tin học 7Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP