Luận văn:Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm ppt

Luận văn:Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ chất giàu pectin ứng dụng trong công nghệ thực phẩm ppt

Luận văn:Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm ppt
... có thể sơ bộ kết luận chủng nấm mốc phân lập ñược là A. niger ñược kí hiệu là A. niger PL. - So sánh về khả năng sinh trưởng phát triển khả năng tổng hợp pectinase của chủng A. niger ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1.PHÂN LẬP NẤM MỐC TỪ CÁC NGUỒN TỰ NHIÊN Bảng 3.1. Đặc ñiểm hình thái của các chủng nấm mốc Đặc ñiểm Chủng nấm mốc A.niger PTN Chủng nấm mốc PL Sợi nấm Sợi nấm ... pectinase từ các chủng nấm mốc ñã phân lập ñược. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay ñổi hàm lượng pectin, pH ban ñầu thời gian nuôi cấy ñến khả năng sinh tổng hợp enzyme polygalacturonase pectinesterase...
 • 25
 • 645
 • 0

Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ chất giàu pectin ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ cơ chất giàu pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
... “Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinase của nấm mốc phân lập từ chất giàu pectin ứng dụng trong công nghệ thực phẩm nhằm phân lập chủng nấm mốc khả năng tổng hợp enzym pectinase cao, từ ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÚY HÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TỔNG HỢP PECTINASE CỦA NẤM MỐC PHÂN LẬP TỪ CƠ CHẤT GIÀU PECTIN ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Chuyên ngành: Công ... ít tốn kém. 3.4. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYM PECTINASE 3.4.1. Ảnh hưởng của chất cảm ứng ñến khả năng sinh tổng hợp pectinase Bảng 3.5:...
 • 26
 • 629
 • 1

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN PHÔI LÚA MÌ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM " pdf

BÁO CÁO
... ngắn sản phẩm từ phôi vẫn chưa được sử dụng phổ biến. Do đó trong đề tài này tôi đã nghiên cứu các phương pháp nhằm kéo dài thời gian bảo quản phôi lúa mì ứng dụng nó vào trong các thực phẩm ... đổi ít thấp nhất. 3.3. Nghiên cứu đề xuất ứng dụng phôi lúa mì trong công nghệ thực phẩm Sản phẩm phôi lúa mì có mùi thơm, vị ngọt nhẹ do đó có thể bổ sung vào nhiều loại thực phẩm khác ... rất dễ bị ôi hóa có thời gian bảo quản ngắn [6] Với lý do như vậy tôi đã chọn đề tài “Nghiên cứu các phương pháp bảo quản phôi lúa mì ứng dụng trong công nghệ thực phẩm Tuyển tập...
 • 6
 • 808
 • 1

Nghiên cứu thu nhận protease từ một số nguồn khác nhau ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu thu nhận protease từ một số nguồn khác nhau và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
... từ một số nguồn khác nhau ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. 2. Mục đích của luận án - Thiết lập đợc quy trình thu nhận chế phẩm proteinase ở quy mô phòng thí nghiệm có khả năng ứng dụng ... Nghiên cứu Thu nhận chế phẩm protease từ một số nguồn khác nhau v ứng dụng trong công nghệ thực phẩm Chuyên ngành : Công nghệ thực phẩm đại cơng Mã số : 2.11.00 Tóm tắt Luận ... sử dụng. Trong thời gian gần đây, trên thế giới, nhiều nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, đa vào ứng dụng các chế phẩm protease trong công nghiệp chế biến thực phẩm thơng mãi hóa chế phẩm...
 • 27
 • 904
 • 2

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sản xuất của gà lai TP2 khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống sasso x44 với gà mái TP2

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sản xuất của gà lai TP2 và khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống sasso x44 với gà mái TP2
... tiêu của ñề tài 1. Xác ñịnh khả năng sản xuất của gà mái lai TP2. 2. ðánh giá năng suất, chất lượng thịt của tổ hợp lai XTP2. 1.3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của ñề tài Trên sở của luận ... (2007), “Nghiên cứu khả năng sinh sản của gà lai TP2 khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống Sasso X44 với gà mái TP2”, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ, Nhà xuất ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ TIẾN DŨNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ LAI TP2 VÀ KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA TỔ HỢP LAI GIỮA GÀ TRỐNG...
 • 124
 • 604
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng phát triển của một số cây trồng thích hợp trên vùng đất khô hạn ở tỉnh ninh thuận trong điều kiện tưới tiết kiệm nước

Luận văn nghiên cứu khả năng phát triển của một số cây trồng thích hợp trên vùng đất khô hạn ở tỉnh ninh thuận trong điều kiện tưới tiết kiệm nước
... acid hữu cơ, pectin, tanin. Liên kết acid hữu với tanin có tác dụng kích thích tiết dịch vị mạnh. Một số loại rau có khả năng thích ứng phát triển tốt trong điều kiện sinh thái kỹ thuật ... ………………………113 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 1. Kết luận 1.1. Vùng đất ven biển của Ninh Thuận có chế độ khí hậu khô nóng khá đặc biệt của Việt Nam. Đất cát chiếm ưu thế với đặc điểm khả năng giữ nước dinh ... cú độ ẩm cao ngập nước kộo dài sẽ làm giảm khả năng sinh trưởng của cõy cà chua. Nhiệt độ thớch hợp cho cà chua để đạt năng suất cao, chất lượng tốt là khoảng 21 – 24 độ C thời tiết...
 • 120
 • 656
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa gà hồ với gà lương phượng

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa gà hồ với gà lương phượng
... sinh dục của gà mái Lương Phượng cũng như các chỉ tiêu về khả năng sinh sản: tỷ lệ ñẻ sản lượng trứng, năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn/ 10 trứng giống, tỷ lệ ấp nở gà con loại I của ñàn ... (1978), sở sinh học của nhân giống nuôi dưỡng gia cầm, (Nguyễn Chí Bảo dịch), NXB Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp. 6. Lê Công Cường (2007), Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai ... tiêu của ñề tài 2 1.3 Ý nghĩa nghĩa khoa học thực tiễn của ñề tài 2 Phần thứ hai: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khả năng sinh sản của gia cầm 3 2.1.1 Một số yếu tố ảnh hưởng ñến năng suất trứng...
 • 101
 • 726
 • 8

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà TP4 TP3

Luận văn nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà TP4 và TP3
... nghiên cứu ñề tài “Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà TP4 TP3”. 1.2. Mục ñích của ñề tài - ðánh giá ñược khả năng sinh sản của gà TP3. - Tạo ra tổ hợp lai thương phẩm TP43 ... Năng suất trứng (quả/mái) Tổng trứng ñẻ ra trong kỳ (quả) Năng suất trứng (quả/mái) = Số mái bình quân có mặt trong kỳ (con) TTTĂ/10 trứng Tổng thức ăn thu nhận (kg) TTTĂ/10 trứng = Tổng ... gà kiêm dụng trứng thịt hoặc thịt trứng, nhằm tận dụng khả năng dễ nuôi, sức chống chịu cao của gà ñịa phương khả năng lớn nhanh, sức ñẻ cao, ấp nở tốt, khối lượng trứng cao… của gà nhập nội....
 • 89
 • 549
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa thử nghiệm xử lý môi trường

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mĩa và thử nghiệm xử lý môi trường
... nhuộm tổng hợp từ lâu ngày càng được sử dụng nhiều trong dệt may, giấy, cao su, nhựa, da, mỹ phẩm, dược phẩm các ngành công nghiệp thực phẩm. Vì thuốc nhuộm có đặc điểm: sử dụng dễ ... tính của chất hữu trong môi trường nước. Trong môi trường nước, các chất hữu có độ tan khác nhau. Khả năng hấp phụ trên VLHP đối với các chất hữu có độ tan cao sẽ yếu hơn với các chất ... các chất hữu có độ tan thấp hơn. Như vậy, từ độ tan của chất hữu trong nước có thể dự đoán khả năng hấp phụ chúng trên VLHP. Phần lớn các chất hữu tồn tại trong nước dạng phân tử trung...
 • 55
 • 593
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxittuyển dụng ngành công nghệ thực phẩm tại đà nẵngluận văn nghiên cứu luật kết hợp hiếmluận văn nghiên cứu áp dụng 5s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòng ban chức năng của công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nộnghiên cứu khả năngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP