bước đầu nghiên cứu tình hình ô nhiễm nước mặt tại 1 số sồng chính trên địa bàn tỉnh đồng tháp - đề xuất giải pháp kiểm soát môi trường

bước đầu nghiên cứu tình hình ô nhiễm nước mặt tại 1 số sồng chính trên địa bàn tỉnh đồng tháp - đề xuất giải pháp kiểm soát môi trường

bước đầu nghiên cứu tình hình ô nhiễm nước mặt tại 1 số sồng chính trên địa bàn tỉnh đồng tháp - đề xuất giải pháp kiểm soát môi trường
... Loan 13 Bước đầu nghiên cứu tình hình ô nhiễm nước mặt tại một số sông chính trên đòa bàn tỉnh Đồng Tháp Đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hmax 14 8 12 7 11 9 10 4 11 5 12 1 ... Phượng Loan 10 0 Bước đầu nghiên cứu tình hình ô nhiễm nước mặt tại một số sông chính trên đòa bàn tỉnh Đồng Tháp Đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ... Loan 10 1 Bước đầu nghiên cứu tình hình ô nhiễm nước mặt tại một số sông chính trên đòa bàn tỉnh Đồng Tháp Đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm - Rác thải sinh hoạt: Dùng phương pháp chôn lấp...
 • 102
 • 611
 • 0

Nghiên cứusở khoa học về tiêu chuẩn phế liệu về đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Nghiên cứu cơ sở khoa học về tiêu chuẩn phế liệu về đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
... dẫn đến ô nhiễm dioxin/furan cho môi trường lao động, cho môi trường không khí xung quanh, cho môi trường nước và đất khi sa lắng. Sự tồn tại dioxin/furan phát thải vào môi trường không khí ... chế nhựa tại Hưng Yên [3]: Bảng 5: Các thông số ô nhiễm Thông số ô nhiễm Đơn vị Giá trị pH 4 -1 0 COD mg/L 17 0-3 50 BOD mg/L 10 0-3 00 SS mg/L 20 0-3 60 Dàu mỡ mg/L 6-2 0 Tổng N mg/L 2-4 0 Tổng ... VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO TỔNG KẾT KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TIÊU CHUẨN PHẾ LIỆU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM...
 • 160
 • 732
 • 2

bước đầu nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường làng sắt thép đa hội – bắc ninh. đề xuất việc xây dựng một mô hình phát triển bền vững cho làng nghề đa hội

bước đầu nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường ở làng sắt thép đa hội – bắc ninh. đề xuất việc xây dựng một mô hình phát triển bền vững cho làng nghề đa hội
... Kinh tế - Môi trường 41B ĐH Kinh Tế Quốc DânSơ đồ 2: Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế – dân số môi trường Luận văn tốt nghiệp 15 Đ o Mà ạnh Thông Kinh tế Môi trường Xã hộiHỆ MÔI TRƯỜNG ... người, môi trường sống có ý nghĩa vô cùng quan trọng do có ba chức năng:Luận văn tốt nghiệp 21 Đ o Mà ạnh Thông Khoa quản lý Kinh tế - Môi trường 41B ĐH Kinh Tế Quốc Dân 1. Môi trường là không ... dịch vụ môi trường đã được thiết lập8. Số cán bộ làm trong các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ môi trường 9. Ngân sách Nhà nước về bảo vệ môi trường 10 . Chi cho bảo vệ môi trường theo...
 • 83
 • 913
 • 1

Nghiên cứu điều kiện địađịa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội của người mã liềng tĩnh

Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế  xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh
... chung. 1. 2. Địa hình Ngời Mã Liềng phân bố trên vùng núi thấp phía Tây Nam của huyện Hơng Khê ở độ cao trung bình 15 0- 200 m. Địa hình thấp dần theo hớng Tây Nam- Đông Bắc. Ngoài địa hình đồi, ... còn địa hình đồng bằng tơng đối bằng phẳng, nằm trong thung lũng sông Tiêm- một nhánh của sông Ngàn Sâu (độ cao trung bình 14 5 m). Tại địa bàn này diễn ra các hoạt động sinh sống và sản xuất ... vinh nghiên cứu điều kiện địa địa bàn c trú và đề xuất giải pháp tổng thểphát triển kinh tế - xã hội của ngời Mã liềng ở Hà Tĩnhkhoá luận tốt nghiệpPhạm Thị Tuyết MaivinhMục lục 1 thành...
 • 69
 • 569
 • 1

Nghiên cứu đánh giá sự phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đánh giá sự phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên
... độ giải quyết vấn đề ô nhiễm KCN (hệ thống xử lý chất thải tập trung), đặc biệt các KCN gần khu dân cư. Mức độ ứng dụng công nghệ sạch và công nghệ ít gây ô nhiễm môi trường. Có Báo cáo môi ... CÔNG NGHỆ 65(03): 15 - 25 15 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN ... các khu, cụm công nghiệp tiêu biểu, tạo môi trường thu hút đầu tư. KCN Sông Công hiện đang tập trung xây dựng mới với diện tích gần 10 0 ha, vốn đầu tư hơn 10 0 tỷ đồng, do Công ty Phát triển...
 • 11
 • 771
 • 15

32 Nghiên cứu, thực hiện đánh giá chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

32 Nghiên cứu, thực hiện đánh giá chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
... 25. 411 .7252 Đất nông nghiệp hạng 2 716 ,9 18 .10 0 12 .975.8903 Đất nông nghiệp hạng 3 853,0 15 .700 13 .392 .10 04 Đất nông nghiệp hạng 4 1. 418 ,8 13 .400 19 . 011 .9205 Đất nông nghiệp hạng 5 202,7 10 .700 ... 590 .17 0 1 Đất nông nghiệp hạng 1 178.953,2 20.25 23.0 3.6 802.3002 Đất nông nghiệp hạng 11 6.8 51, 9 18 .10 15 .0 2 0 2 .1 19.3903 Đất nông nghiệp hạng 3 95 .19 6,0 15 . 94.700 1. 4 577.2004 Đất nông ... 10 .000 5 .14 0.000ĐK từ 5 đến 10 cm 514 ĐK từ 11 đến 13 cm 514 12 .000 6 .16 8.00 0- - ĐK từ 14 đến 20 cm 37 14 .000 518 .000 - ĐK từ 20 đến 50 cm 257 18 .000 4.626.000 Cộng 1. 378 18 .0 31. 000 ực...
 • 131
 • 786
 • 4

Luận văn nghiên cứu đánh giá thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh bắc giang

Luận văn nghiên cứu đánh giá thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh bắc giang
... 19 /12 /19 94 của UBND tỉnh Hà Bắc (cũ) và quyết định số 646/QĐ-CT ngày 6/8 /19 97 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc GiTrám cũng không áp dụng hệ số điều chỉnh K theo thông t 14 5 /19 98/TT-BTC ngày 14 /11 /19 98 ... Nghiệp 1 Đất nông nghiệp hạng 2 M2 14 .903,4 12 .10 0 18 0.3 31. 140 2 Đất nông nghiệp hạng 4 23.398,2 7.400 17 3 .14 7.050 II Bồi thờng đất thổ c 1. 854,7 294. 210 .000 1 Bồi thờng ... 14 /11 /19 98 của -Về đất ở: Dự án này diện tích thu hồi chủ yếu là đất nông nghiệp, khô có ể c khu dâ g thôn). - ố ự á ông ng ình Trám trên địa bàn huyện Việt Yê tỉnh iang áp dụn P của Chính...
 • 131
 • 620
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước và sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước và sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.
... 18 xã , 16 1 thôn , 39 .10 1 hộ và 14 6 .17 2 người. SỐ THÔN – HỘ - NHÂN KHẨU (Chia theo xã, thị trấn) TT Đơn vị Số thôn (thôn) Số hộ (hộ) Nhân khẩu (người) Tổng số 16 1 39. 010 14 6 .17 2 ... 654.524,00 10 - CN SX sản phẩm từ kim loại 35. 811 ,10 48.8 81, 50 11 - CN SX bàn ghế, tủ 18 . 514 ,00 31. 738 ,11 12 -Sản phẩm từ giấy và bao bì - 283,00 Bảng 2.2 : Giá trị sản xuất ngành CN- TTCN ... 3 10 Đại Hưng 9 12 ,15 6 - - Đại Hồng 10 7,636 3 2 Đại Đồng 10 19 ,220 2 3 Đại Quang 13 16 ,496 3 12 Đại Phong 7 6,379 - 2 Đại Minh 19 18 ,387 - 14 Đại Cường 9 17 ,927...
 • 107
 • 693
 • 1

Sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam

Sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam
... 14 3 204 224 Chu Lai 4 15 9 61 138 1. 487 1. 849 Đông Q.Sơn 0 4 14 5 11 2 13 5 Phú Xuân 0 0 0 0 - - Tổng cộng 26 6 81 196 325 10 .546 11 .774 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam Nhìn chung, lao ñộng ... năm 2 010 TT KCN Tổng số DN Tổng LĐ LĐ nam LĐ nữ tỷ lệ LĐ nữ 1 ĐN-ĐN 13 9.566 1. 483 8.083 84,50 2 Thuận Yên 1 224 14 210 93,75 3 Chu Lai 11 1. 849 577 1. 272 68,79 4 Đông Q.Sơn 2 13 5 ... VÀ NHU CẦU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM. 3 .1. 1. Dự báo tình hình thị trường lao ñộng của Quảng Nam trong thời gian tới 2 011 -2 015 . Dự báo cung lao...
 • 26
 • 474
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sảnđề tài nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp tháp chàm đến năm 2020đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa hình tỉnh tây ninhnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nộiđánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên giai đoạn 20082013nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương đến năm 2020tình hình ô nhiễm nước mặtnghiên cứu thực trạng ô nhiễm nướcbước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nộitình hình ô nhiễm nước mặt khu vực thành phố thái nguyênnghiên cứu tính đóng góp của khoa học công nghệ trong tăng trưởng kinh tếluận văn đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề suất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại xã đồng xoài tỉnh bình phướcnghiên cứu mô hình cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán việt nam đồng thời đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò qlnn đối với ttck việt namnghien cuu thuc trang cong tac boi thuong giai phong mat bang tai mot so du an tren dia ban huyenluận văn đánh giá tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trìNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ