mức tiêu hao nguyên liệu

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Nông - Lâm - Ngư

... nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu dùng lớn cho phép để sản xuất ... chủ động nguyên liệu cho trìn sản xuất 1.2.7 Tiêu chuẩn đánh giá nguyên liệu Để đánh giá chất lượng nguyên liệu thường dựa vào ba tiêu Nhưng thực tế công ty dựa vào hai tiêu tiêu cảm quan tiêu hóa ... định mức tiêu hao nguyên liệu nâng cao chất lượng sản phẩm Xuất phát từ thực tế này, Khoa chế biến trường Đại học Nha Trang giao cho thực đồ án tốt nghiệp: Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu...
 • 94
 • 1,219
 • 3

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, làm cơ sở định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất ván ghép thanh

Nông - Lâm - Ngư

... nghệ, nguyên vật liệu, kinh tế kỹ thuật thực nghiệm, phơng pháp đo thiết bị đo tơng ứng với Xi Giá trị cố định yếu tố thứ i thí nghiệm gọi mức yếu tố Trong mức khác yếu tố i quan trọng mức số ... đặt: Trong đó: Xi dạng mã, xi dạng thực, mức xio mức sở, li khoảng biến thiên biến thứ i Theo cách biểu diễn này, mức cần biến X i max = +1; mức dới Xi = -1; mức sở Xio = hay ta ghi (=); (-); (0) ... định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sỡ để sản xuất ván ghép từ gỗ Keo tràm ,làm sở định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất ván ghép từ loại gỗ Gỗ keo tràm loại gỗ rộng có giác ,lõi phân biệt gỗ...
 • 21
 • 583
 • 1

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Khoa học tự nhiên

... nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu dùng lớn cho phép để sản xuất ... chủ động nguyên liệu cho trìn sản xuất 1.2.7 Tiêu chuẩn đánh giá nguyên liệu Để đánh giá chất lượng nguyên liệu thường dựa vào ba tiêu Nhưng thực tế công ty dựa vào hai tiêu tiêu cảm quan tiêu hóa ... định mức tiêu hao nguyên liệu nâng cao chất lượng sản phẩm Xuất phát từ thực tế này, Khoa chế biến trường Đại học Nha Trang giao cho thực đồ án tốt nghiệp: Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu...
 • 95
 • 412
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp " Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh " docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu dùng lớn cho phép để sản xuất ... chủ động nguyên liệu cho trìn sản xuất 1.2.7 Tiêu chuẩn đánh giá nguyên liệu Để đánh giá chất lượng nguyên liệu thường dựa vào ba tiêu Nhưng thực tế công ty dựa vào hai tiêu tiêu cảm quan tiêu hóa ... Ký hiệu ĐMTHNL (I) Ict If Ild Ich Inq BTP VSV CL&KL BPKP Ý nghĩa Định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn cắt tiết ĐMTHNL khâu fillet ĐMTHNL khâu lạng da ĐMTHNL...
 • 95
 • 452
 • 1

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Luận văn XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THÀNH KHÍ ĐỊNH MỨC KHI XẺ THANH CƠ SỞ ĐẺ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ KEO LÁ TRÀM, LÀM CƠ SỞ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU KHI SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ LOẠI GỖ NÀY potx

Nông - Lâm - Ngư

... Chương :TỔNG QUAN 1.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức xẻ sở đẻ sản xuất ván ghép từ gỗ keo tràm, làm sở định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất ván ghép từ ... nghị 1.4 Phạm vi nghiên cứu : Việc xác định tỷ lệ thành khí định mức, tỷ lệ lợi dụng gỗ công nghệ xẻ, xác định mức tiêu hao nguyên liệu chế biến việc cần thiết quan trọng Nó không sở cho đánh gía ... nghệ, nguyên vật liệu, kinh tế kỹ thuật thực nghiệm, phương pháp đo thiết bị đo tương ứng với Xi Giá trị cố định yếu tố thứ i thí nghiệm gọi mức yếu tố Trong mức khác yếu tố i quan trọng mức số...
 • 25
 • 312
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm sú pto cấp đông iqf và thành phần phụ phẩm tại công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu minh hải

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm sú pto cấp đông iqf và thành phần phụ phẩm tại công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu minh hải

Thủy sản

... Định mức tiêu hao nguyên liệu 2.3.1 Khái niệm định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức nguyên liệu lượng nguyên liệu để tạo đơn vị sản phẩm Định mức tiêu hao nguyên liệu định nghĩa: Khối lượng nguyên ... lượng sản phẩm đặt Định mức tiêu hao nguyên liệu phụ thuộc vào kích cỡ nguyên liệu Kích cỡ lớn định mức tiêu hao nguyên liệu nhỏ ngược lại Tôm PTO có định mức tiêu hao nguyên liệu lớn công đoạn lặt ... ty Khảo sát định mức tiêu hao nguyên liệu thay đổi yếu tố công nhân, thiết bị Khảo sát định mức tiêu hao nguyên liệu với nguồn nguyên liệu khác Khảo sát định mức tiêu hao nguyên liệu quy trình...
 • 48
 • 1,173
 • 3

tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Công nghệ - Môi trường

... giá phù hợp Yếu tố mức độ tiêu hao nguyên liệu, ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm Mức tiêu hao nguyên liệu thấp giảm chi phí sản xuất, giúp hạ giá thành sản phẩm Với mục tiêu công ty xí nghiệp ... nhằm giải vấn đề 1.2 MỤC TIÊU Khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh nhằm đề xuất biện pháp làm giảm chi phí sản xuất dựa mức tiêu hao nguyên liệu 1.3 NỘI DUNG Tìm hiểu ... 2.4 ĐỊNH MỨC 2.4.1 Khái niệm Là lượng nguyên liệu để tạo đơn vị sản phẩm theo qui trình sản xuất Định mức tiêu hao nguyên liệu xác định công thức: Khối lượng nguyên liêu trước xử lý Định mức = Khối...
 • 58
 • 100
 • 0

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

Công nghệ - Môi trường

... 4.4: Mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn lặt đầu 43 Bảng 4.5: Mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn lột PTO 44 Bảng 4.6: Mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn lột PD 45 Bảng 4.7: Mức tiêu hao nguyên ... giá nguyên liệu chi phí sản xuất Do mức tiêu hao nguyên liệu thấp lợi mặt kinh tế, giúp hạ giá thành sản phẩm Mức tiêu hao nguyên liệu lượng nguyên liệu lớn để tạo đơn vị sản phẩm Mức tiêu hao nguyên ... thấy mức tiêu hao nguyên liệu nhỏ cỡ 13-15 (1,14 ± 0,005) lớn cỡ 31-40 (1,17 ± 0,005) Như mức tiêu hao nguyên liệu phụ thuộc vào kích cỡ nguyên liệu Tôm nhỏ mức tiêu hao nguyên liệu lớn, hao hụt...
 • 61
 • 812
 • 14

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến cá tra -basa phi lê đông rời

khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình chế biến cá tra -basa phi lê đông rời

Công nghệ - Môi trường

... liệu phụ thuộc vào kích cỡ nguyên liệu Nguyên liệu lớn tiêu hao nguyên liệu mức tiêu hao nguyên liệu nhỏ Nguyên liệu nhỏ tiêu hao nguyên liệu nhiều mức tiêu hao nguyên liệu thu lớn Mức tiêu hao ... 120-170 Cân Cân Mức tiêu hao nguyên liệu Mức tiêu hao nguyên liệu 170-220 Cân Mức tiêu hao nguyên liệu 220-300 Cân Mức tiêu hao nguyên liệu 300-trở lên Cân Mức tiêu hao nguyên liệu Hình 3.4: Sơ ... định mức tiêu hao nguyên liệu 2.3.2.1 Nguyên liệu + Kích cỡ: Nguyên liệu lớn hay nhỏ ảnh hưởng nhiều đến định mức tiêu hao nguyên liệu Nếu nguyên liệu lớn tiêu hao nguyên liệu định mức tiêu hao nguyên...
 • 60
 • 154
 • 0

Khảo sát dây chuyền sản xuất bia và định mức tiêu hao nguyên liệu - năng lượng. Đề xuất các biện pháp cải tiến - nâng cao chất lượng sản phẩm

Khảo sát dây chuyền sản xuất bia và định mức tiêu hao nguyên liệu - năng lượng. Đề xuất các biện pháp cải tiến - nâng cao chất lượng sản phẩm

Công nghệ thực phẩm

... đề xuất biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm 5/ Khảo sát định mức tiêu hao ngun liệu 6/ Khảo sát lượng tiêu hao nhà máy Do thời gian thực tập hạn hẹp, lượng kiến thức hạn chế nên em ... chất lượng sản phẩm - Cùng với phận vật tư tiêu thụ cơng ty kiểm tra xác nhận ngun liệu nhập vào có đảm bảo chất lượng khơng - Kiểm tra loại bỏ ngun liệu, bán thành phẩm, thành phẩm khơng đạt ... mưu cho ban lãnh đạo cung ứng vật tư, hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Quản lý cơng tác nhập kho ngun vật liệu tiêu thụ sản phẩm cơng ty SVTH : Nguyễn Hữu Phước Trang 11 PDF created...
 • 73
 • 191
 • 0

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ TÍNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM BẠCH TUỘC CẮT LUỘC ĐÔNG BLOCK ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV HÙNG PHÚC

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ TÍNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO SẢN PHẨM BẠCH TUỘC CẮT LUỘC ĐÔNG BLOCK ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV HÙNG PHÚC

Kinh tế

... 33 B ành ph 36 B hao nguyên li 41 B lu hao nguyên li 42 B c hao nguyên li 43 B B hao nguyên li 44 hao nguyên li 45 vi DANH ... PH 49 K ê thí nghi hao nguyên li c 49 K ê thí nghi hao nguyên li c 50 K ê thí nghi hao nguyên li c 51 K ê thí nghi hao nguyên li thâm niên công nhân ... TNHH MTV Hùng Phúc vào quy trình s àb K kh hao nguyên í thí nghi hao nguyên li ình cho th t ên c ên li kho l t àng nhi K c t công ì ì không khí không c hao nguyên li ích c v 1,16±0,0 b 1,18±0,005...
 • 63
 • 89
 • 1

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

Nông - Lâm - Ngư

... chất lượng nguyên liệu dẫn đến định mức có khác biệt 3.2.4 Định mức tiêu hao nguyên liệu theo kích cỡ nguyên liệu công đoạn đông IQF Định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu theo ... Hình định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn lặt đầu Qua Hình cho ta thấy cỡ nguyên liệu nhỏ định mức tiêu hao nguyên liệu lớn Nguyên liệu có cỡ 21 – 25 con/pound có mức tiêu hao nguyên liệu nhỏ ... kể đến định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn lặt đầu phụ thuộc vào kích cỡ nguyên liệu, chất lượng nguyên liệu Cùng chất lượng nguyên liệu nguyên liệu có kích...
 • 14
 • 113
 • 0

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của KÍCH cở NGUYÊN LIỆU đến ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU của QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm ĐÔNG BLOCK tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản SẠCH VIỆT NAM

KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của KÍCH cở NGUYÊN LIỆU đến ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU của QUY TRÌNH CHẾ BIẾN tôm ĐÔNG BLOCK tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản SẠCH VIỆT NAM

Kỹ thuật

... KÍCH CỠ NGUYÊN LIỆU ĐẾN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CỦA QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG BLOCK 34 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Tiêu hao nguyên liệu công đoạn sơ chế 34 Tiêu hao nguyên liệu ... định định mức tiêu hao sản phẩm theo kích cỡ nguyên liệu cần thiết 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chủ yếu đề tài khảo sát ảnh hƣởng kích cỡ nguyên liệu đến định mức tiêu hao nguyên liệu quy ... KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA KÍCH CỠ NGUYÊN LIỆU ĐẾN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CỦA QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG BLOCK 4.3.1 Tiêu hao nguyên liệu công đoạn sơ chế Định mức hao hụt công đoạn lặt đầu:...
 • 53
 • 115
 • 0

khảo sát quy trình chế biến, định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm tôm sú, tôm thẻ (penaeus monodon, penaeus vannamae) pd đông lạnh và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm phương nam

khảo sát quy trình chế biến, định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm tôm sú, tôm thẻ (penaeus monodon, penaeus vannamae) pd đông lạnh và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm phương nam

Thủy sản

... định mức tiêu hao nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào kích cỡ nguyên liệu, kích cỡ nguyên liệu lớn định mức nhỏ, tỉ lệ hao hụt thấp ngược lại kích cỡ nguyên liệu có kích cỡ nguyên liệu nhỏ định mức ... định mức tiêu hao nguyên liệu theo kích cỡ nguyên liệu 4.2.1 Định mức nguyên liệu tai công đoạn lặt đầu Lặt đầu công đoạn có hay không tùy theo nguyên liệu nguyên hay bán thành phẩm Công đoạn hao ... 3.4.2 Khảo sát định mức tiêu hao nguyên liệu theo kích cỡ nguyên liệuMục đích: Xác định khối lượng nguyên liệu hao hụt trình sản xuất thông qua định mức công đoạn.Tính định mức thấy suất lao...
 • 48
 • 165
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

Thủy sản

... kết định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn lặt đầu đƣợc trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Định mức nguyên liệu công đoạn lặt đầu Kích cỡ Khối lƣợng tôm (kg) Tôm nguyên liệu Định mức nguyên liệu Tôm ... kích cỡ nhỏ định mức cao tôm có kích cỡ lớn → định mức tiêu hao nguyên liệu phụ thuộc kích cỡ tôm nguyên liệu Bên cạnh đó, chất lƣợng nguyên liệu củng ảnh hƣởng đến định mức nguyên liệu Bảng 4.10 ... thấy định mức tiêu hao nguyên liệu dao động từ 1,55 đến 1,61, phù hợp với định mức chuẩn công ty Định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn lặt đầu có khác biệt nhƣ sau: tôm cỡ 1315 có định mức (1,55±0,006)...
 • 56
 • 224
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên liệu và các phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào của tôm sú (penacus monodon fabricius) pd đông iqf tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản cà mau

khảo sát quy trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên liệu và các phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào của tôm sú (penacus monodon fabricius) pd đông iqf tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản cà mau

Thủy sản

... 23 4.2 Kết định mức tiêu hao nguyên liệu trình chế biến tôm PD đông IQF 37 4.2.1 Định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn lặt đầu 37 4.2.2 Định mức nguyên liệu công đoạn lột ... Công thức tính định mức: Khối lượng nguyên liệu Định mức nguyên liệu = Khối lượng thành phẩm Định mức nguyên liệu để tính được: lượng nguyên liệu sản xuất ngày, lượng nguyên liệu sản phẩm theo ... định mức nguyên liệu nhỏ 1,15±0,008a ( cỡ 21-25) lớn 1,25±0,026cd ( cỡ 60-70) Như định mức nguyên liệu phụ thuộc vào kích cỡ nguyên liệu, tôm nhỏ định mức nguyên liệu lớn, hao hụt nhiều Nguyên...
 • 62
 • 170
 • 0

Tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Tìm hiểu qui trình sản xuất và khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty caseamex

Công nghệ - Môi trường

... 1,54 1,52 1,01 Mức tiêu hao nguyên liệu theo cõ’ nguyên liệu công đoạn quy trình sản xuất Dựa vào số liệu công đoạn ta có kết sau Bảng Mức tiêu hao nguyên liệu theo cõ' nguyên liệu công đoạn ... Bảng Mức Bảngtiêu Mửc hao tiêu nguycn hao liệu nguyên theoliệu cõ’ theo nguyên cỡ nguyên liệu công liệu oạn công ngâm đoạnquay cấp đông Cỡ Luận văn tót nghiệp đại Khối học lượng cá (kg) Định mức ... TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU THEO CỠ NGUYÊN LIỆU Bảng Mức tiêu hao nguyên liệu theo cỡ nguyên liệu công đoạn fillet Cỡ Khối lượng cá(kg) (kg/con ) Nguyên 0,801,20 1,201,60 Định mức Fille t Thực tế 10,0 5,80...
 • 53
 • 31
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập