ly thuyet va bai tap menh de quan he

Bai tap Menh de quan he - qua hay ,day du

Bai tap Menh de quan he - qua hay ,day du

Tiếng anh

... using : where , where , when or which1. Manchester is the largest city in USA. My brother lives there . 2. I’ve recently gone back to the town . I was born in the town . 3. Do you know the name ... was the only man who reached the top. 23. He is always the first who comes and the last who goes. 24. People who listen to very loud music may suffer gradual hearing loss . 25. He was the second ... Both of her sisters are teacher . 54. I have sent her two letters . She has received neither of these letters . 55. Mary has three brothers . All of her brothers are married . 56. They asked...
 • 10
 • 15,349
 • 1,153

Vấn đề Cực trị - ÔTĐH - thuyết bài tập

Vấn đề Cực trị - ÔTĐH - Lý thuyết và bài tập

Toán học

... tuần. Các em có thể họctại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi VẤN ĐỀ VICỰC TRỊ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN (Tài liệu được cung cấp bởi ... tuyển sinh các lớp 8, 9, 10, 11, 12 tất cả các môn các ngày trong tuần. Các em có thể họctại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi CMR ... tuyển sinh các lớp 8, 9, 10, 11, 12 tất cả các môn các ngày trong tuần. Các em có thể họctại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cp ti liu, thi Tìm m để...
 • 16
 • 370
 • 1

Chuyên đề Cực trị - ÔTĐH - thuyết bài tập

Chuyên đề Cực trị - ÔTĐH - lý thuyết và bài tập

Toán học

... tuần. Các em có thể họctại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi VẤN ĐỀ VICỰC TRỊ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN (Tài liệu được cung cấp bởi ... tuyển sinh các lớp 8, 9, 10, 11, 12 tất cả các môn các ngày trong tuần. Các em có thể họctại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi CMR ... tuyển sinh các lớp 8, 9, 10, 11, 12 tất cả các môn các ngày trong tuần. Các em có thể họctại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cp ti liu, thi BT4(ĐH Cảnh...
 • 16
 • 616
 • 2

thuyết bài tập chương quan hệ song song đầy dủ

lý thuyết và bài tập chương quan hệ song song đầy dủ

Toán học

... =.a) Tính 2AC2 – AD2 theo a.b) (P) là 1 mặt phẳng song song với AB CE, cắt các cạnh BC, BD, AE, AC theo thứ tựtại M, N, P, Q. Tính diện tích tứ giác MNPQ theo a x = BM (0 < x < ... tập hợp điểm M chia đoạn IJ theo tỉ số k cho trước.HD: a) IJ song song với mp qua AB song song CD.b) Tập hợp điểm M là đoạn EF với E, F là các điểm chia AB, CD theo tỉ số k.3.Cho hình chóp ... thaỳng caột nhau.ã Hỡnh bieồu dieón phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm đường thaỳng.ã ẹửụứng nhỡn thaỏy veừ neựt lien, ủửụứng bũ che khuất vẽ nét đứt.VẤN ĐỀ 1: Tìm giao tuyến của hai...
 • 13
 • 1,758
 • 45

Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 9

Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 9

Hóa học - Dầu khí

... 4FeCl2+ 4H2OFe3O4+ 8HCl + Cl2= 3FeCl3+ 3H2OGợi ý: Câu VIII : Hoàn thành các phản ứng theo sơ ñoàsau:KClO3→ A + B toB → D + E↑ñpncD + H2O → dd FE + F → ?to Gợi ý:FeS2+H2SO4(l) ... FeFeCl3D↓EFe3O4FeCl2FeCl3FeCl2+A+B+Fto+ddNa2CO3Biết mỗi mũi tên một phản ứngHoàn thành phản ứng theo sơ đồ sau:Câu V: Caâu X:Khí AI↓ + B + LFeCl3MFeCl3J↓ + B + MA↑+B+D+E+G+EđpncBiết ... Giảigợiý:(NH4)2CO3CO2NH3NH3ddNH3NH4ClNH4NO3+H2O+NaOH+HNO3to+H2 SO4(l)+HClN2+ O2+ H2Oto Hoàn thành phản ứng theo sơ đồ sau:Câu III:FeS2+H2SO4(l) → X + Y + ZA + Y → X + H2OZ + Cl2→ D + PB+KOH...
 • 23
 • 511
 • 1

Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 10

Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 10

Hóa học - Dầu khí

... mol A : soá mol H2O = 1:2 Giải:Theo ĐLBTKL có:  p dụng 1:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khoái löông muoáitrong ddA theo x, y, z, tTrong dung dòch= Σmchaát ... cho p dụng 3: (Trích đề thi ĐHQG – 1999)Hỗn hợp R: C2H4, C3H6(C3H6chiếm71,43% theo thể tích). Hỗn hợp X:R, H2với số mol R gấp 5 lần số mol H2.Lấy 9,408 lit X(đkc) đun nóng ... 1:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, tTrong dung dòch= Σmchaát tan trong ddΣmion trong ddmion =x Mion Mion=Mnguyên...
 • 10
 • 458
 • 1

Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 11

Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 11

Hóa học - Dầu khí

... THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI( ĐLTPKĐ) Giải:Theo ĐLBTKL có:  Ví dụ 5:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khoái löông muoáitrong ddA theo x, y, z, tTrong dung dòch= Σmchaát ... H2Oa.Tính số oxi hóa +n của M?Ví du4:ïb. Hãy cho biết chất oxi hóa; chất khử;chất tạo muối vai trò HNO3 1. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH( ĐLBTĐT): Có 3 nội dung cần nhớTrong dung dịch=ΣMol ... 5:ddANa+: x molAl3+: y molSO42-: z molCl-: t molTính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, tTrong dung dòch= Σmchaát tan trong ddΣmion trong ddmion =x Mion Mion=Mnguyên...
 • 12
 • 417
 • 1

Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 15

Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 15

Hóa học - Dầu khí

... ứng theo sơ đồ sau:Biết:-X,Y: hợp chất đơn chức, - A là chất khí duy nhất-G: GlyxerinAXY-H2OBCl2,toBr2NaOH-DG(1) (2) (3)(4)↑ p dụng 1:( Trích ĐHDL NNTH - 2000)GlyxerinCH2-CH-CH2ClBrBrD: ... H2O (1)H2SO4đto=140(1) ⇒(B): (CnH2n+1)2OTheo đề bài ta có:dB/A=MBMA= 1,7Ù(14n + 1).2 +1614n +18=1,7Ù n = 3 Va y :(A):C3H7OH ; (B): C3H7O-C3H7 Phản ưngù: ... khí (ở điều kiện thường).a. Xác định CTPT-CTCT của các rượu, (H=100%)b. Tính % (theo m) cuûa hh X.c. Tính %(theo m) cuûa hh Y. Rượu (A) (Đơn, no)H2SO4đto(B)(A); (B) ?dB/A=1,7Vì...
 • 24
 • 379
 • 0

Tài liệu Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 4 ppt

Tài liệu Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 4 ppt

Hóa học - Dầu khí

... nhánhAxit A: ?Axit ; andehyt(mạch C thẳng ) sẽ có:Số nhóm chức≤ 2  p dụng 3: (ĐHYDTP.HCM – 1996)Axit no A: (C3H4O3)n.Đa chứcAxit A: ?Rươụ no; Axit no; Andehyt noGốc hydrocacbon ... 1997)b. (C4H9ClO)n:(B)⇔C4nH9n ClnOnTheo điều kiện hoá trị ta coù:Soá H ≤ 2 soáC + 2 – soá Cl⇔9n≤2. 4n + 2 – n⇔n≤1⇒n=1 Va y: C4H9ClO tìm Chỉ số CTNG từ : Khối lượng ... A: ?Rươụ no; Axit no; Andehyt noGốc hydrocacbon coù:Soá H = 2 soáC + 2 – soá chứcĐK tồn tại rượuSố (-OH) ≤ số C  p dụng 2: (Câu IV. 1- ĐH,CD khối A – 2003)Andehyt no A: (C2H3O)nmạch...
 • 19
 • 479
 • 0

Tài liệu Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 5 doc

Tài liệu Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 5 doc

Hóa học - Dầu khí

... AppứứvơvơùùiiddAgNOddAgNO33/NH/NH33((ddưư) ) tatathuthuđưđươơïïcc2 mol Ag2 mol AgoxioxibabaèèngngthetheååttííchchCOCO22HoHoûûiiA A thuothuoääccloaloaïïiichachaááttggìì??21,6 ... Điều kiện:Phản ứng tráng gươngHợp chất hữu cơ phải có nhoựmCOHắCaực hchc coự nhoựmCOH Andehyt HCOOH Este hoaởc Muoỏicuỷa HCOOH  Gluxit:Glucozô; Mantozô COH+ + AgAg22OOCOOHAgNOAgNO33NHNH33,,HH22OOCOO-NH4+ ... hchc(pử)=2n = 2. Soỏnhoựm(-CHO)Phaỷn ửựng traựng gửụngắ Can nhụự: - HCHO được xem như andehyt2 2 chchứứcc vì :HCHO có CTCT: COHH1 mol1 mol HCHOddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))4mol4mol...
 • 15
 • 385
 • 0

Tài liệu Đề ôn thuyết bài tập mẫu môn hóa đề 6 pptx

Tài liệu Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 6 pptx

Hóa học - Dầu khí

... ứng theo sơ đồ sau:Biết:-X,Y: hợp chất đơn chức, - A là chất khí duy nhất-G: GlyxerinAXY-H2OBCl2,toBr2NaOH-DG(1) (2) (3)(4)↑ p dụng 1:( Trích ĐHDL NNTH - 2000)GlyxerinCH2-CH-CH2ClBrBrD: ... khí (ở điều kiện thường).a. Xác định CTPT-CTCT của các rượu, (H=100%)b. Tính % (theo m) cuûa hh X.c. Tính %(theo m) cuûa hh Y. C2H6O IGEDBAXYZ ¾Tách H2O tạo ÊTE:CÁC PHẢN ỨNG ... chứcHoàn thành các phản ứng theo sô ñoà sau:Bieát:-A: CH3-CH = CH2AXY-H2OBCl2,toBr2NaOH-DG(1) (2) (3)(4)↑ Aùp dụng 1:( Trích ĐHDL NNTH - 2000)GlyxerinCH2-CH-CH2ClBrBrD:ClCH2-CH...
 • 24
 • 375
 • 0

Xem thêm