luyen tu va cau lop 2

Giáo án luyện từ câu - Lớp 2

Giáo án luyện từ và câu - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài tập về nhà3. Bài mới TU N 25 Ngày… tháng… năm ………TIẾT 25 TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂNCÂU HỎI : VÌ ... Ngày… tháng… năm ……… TIET 12 Tệỉ CHặ TèNH CAMI. MUẽC ẹCH YEU CAU: - Mụỷ rộng vốn từ về tình cảm gia đình- Củng cố kỹ năng sử dụng dấu phẩyII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : TU N 18 Ngày… tháng… năm ... HỌC:1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng làm bài tập về nhà3. Bài mới :HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHHoạt động 1: Giới thiệu bàiHoạt động 2: Hướng dẫn làm bài...
 • 79
 • 12,980
 • 7

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Mầm non - Tiểu học

... nhận xét ghi điểm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập HS nắm được ... tập 1.- 3 tờ giấy to viết sẵn nội dung bài tập 2. - Phiếu bài tập viết nội dung bài tập 3. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- 3 HS lên bảng, đặt 3 câu theo mẫu ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : Tệỉ CHặ ẹAậC ẹIEM. CAU KIEU AI THE NAỉO?Tuan : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của người,...
 • 2
 • 5,088
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Mầm non - Tiểu học

... :- Giáo viên: Nội dung bài tập 1, 2 viết sẵn trên bảng phụ. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu trước.- ... nhận xét ghi điểm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập HS nắm được ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : Tệỉ CHặ TNH CHAT. CAU KIEU AI THE NAỉO ? TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. Tu n : 16Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:- Bước đầu hiểu từ trái nghóa. Biết dùng...
 • 3
 • 4,519
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Mầm non - Tiểu học

... : 1’ 2. Bài cũ : 4’- Cho HS đặt câu với mỗi từ ở bài tập 1 SGK trang 120 .3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng ... chữa bài.+ Bài tập 2 : (Miệng).- GV chia nhóm phát giấy khổ to để các nhóm thi tìm từ chỉ nghề nghiệp.- Cả lớp GV nhận xét kết luận.+ Bài tập 3 : (Miệng).- GV mời 2, 3 HS lên bảng viết ... . . . . . . . . . . . THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : Tệỉ NGệế CHặ NGHE NGHIEP.Tuan : 33Ngaứy daùy :I./ MUẽC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng các hệ thống...
 • 3
 • 7,613
 • 15

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ và vật nuôi

Mầm non - Tiểu học

... xét chốt lại ý kiến đúng.5’ 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò- Tổng kết tiết học. - Nhận xét, tuyên dương.- HS đọc : Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau.- HS làm việc theo nhóm đôi....
 • 3
 • 2,597
 • 8

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Mầm non - Tiểu học

... tập 2. Học sinh : - Sách giáo khoa. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. ... diện nhóm nêu trước lớp tên tháng bắt đầu kết thúc của mỗi mùa.+ Bài tập 2 : (Viết). Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2 - GV phát bút dạ giấy yêu cầu các nhóm làm bài. Sau đó đem dán lên bảng.+ ... mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập HS rút ra nội dung bài học như mục tiêu bài...
 • 3
 • 3,713
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Mầm non - Tiểu học

... quả.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- GV chia lớp thành 2 phần gọi 2 HS lên bảng.HS1: Viết tên các loài cây ăn quả.HS2: Viết tên các loài cây lương thực, thực phẩm.3. ... thực, thực phẩm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS hiểu ... KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT - TRẢ LỜI CÂU HỎIĐỂ LÀM GÌ ? Tu n : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng vốn từ về cây cối.-...
 • 3
 • 7,589
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Mầm non - Tiểu học

... các mùa trong năm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS nắm được ... Bảng thống kê bài tập 1.- Mẫu câu bài tập 2. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra . HS1 HS 2 cùng nhau thực hành hỏi đáp về thời gian. ... KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU ? Tu n : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng hệ thống hoá...
 • 2
 • 3,097
 • 9

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

Mầm non - Tiểu học

... bài tập 2, 3.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- Gọi 6 HS lên bảng thực hành hỏi đáp theo mẫu như thế nào ?3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. ... ?3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS hiểu được nội dung bài học.Cách ... phải dùng dấu chấm ?3’ 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Xem trước bài tu n 25 .- Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trốngHS làm bài- Khi hết câu.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT...
 • 3
 • 5,577
 • 34

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

Mầm non - Tiểu học

... 1’ 2. Bài cũ : 4’- 1 HS làm bài tập 2 của tiết 24 .- HS 2 điền đấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn ghi sẵn.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ ... KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎIVÌ SAO ? Tu n : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng vốn từ về sông biển.- ... sẵn.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS nắm được nội dung bài học.Cách...
 • 3
 • 6,885
 • 33

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

Mầm non - Tiểu học

... SGK.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- GV chia lớp thàng 2 phần, yêu cầu 2 HS lên bảng.HS1: Viết các từ ngữ có tiếng biển.HS2: Đặt câu cho bộ phận được gạch dưới.3. Bài ... phận được gạch dưới.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS nắm được ... DẤU PHẨY. Tu n : 26 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng vốn từ về sông biển.- Luyện tập về dấu phẩy.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết sẵn 2 câu văn...
 • 2
 • 4,479
 • 19

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

Mầm non - Tiểu học

... DẠY HỌC :- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 3.- 2 tờ giấy viết bài tập 2. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- 2 HS hỏi đáp theo mẫu câu hỏi có từ khi nào ?- Nhận ... Nhận xét ghi điểm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS nắm được ... câuBài : TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO - DẤU CHẤM DẤU CHẤM THAN ? Tu n : 20 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Nắm vững vốn từ về thời...
 • 3
 • 2,325
 • 15

Xem thêm