giao an dien tu luyen tu va cau lop 2

Giáo án luyện từ câu - Lớp 2

Giáo án luyện từ và câu - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... dẫn HS quan sát tranh, tìm hiểu nội dung tranh- Hướng dẫn HS viết nội dung tranh- GV nhận xét, kết luậnHoạt động 3: Củng cố dặn dò.- Hỏi về nội dung bài.- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.- ... hỏi về thời gian- Biết ngắt một đoạn văn thành những câu trọn ýII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ,tranh minh họa:III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng ... trong tranh- Tổ chức các nhóm thảo luận ,trình bày- GV nhận xét, chốt ý* Bài 2/ 27- GV hướng dẫn HS tìm các từ chỉ sự vật trong các từ viết trên bảng phụ- GV nhận xét, kết luận* Bài 3 /27 -...
 • 79
 • 12,987
 • 7

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

Mầm non - Tiểu học

... nhận xét ghi điểm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập HS nắm được ... tập 1.- 3 tờ giấy to viết sẵn nội dung bài tập 2. - Phiếu bài tập viết nội dung bài tập 3. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- 3 HS lên bảng, đặt 3 câu theo mẫu ... NÀO? Tu n : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật.- Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu Ai thế nào ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Giáo viên : - Tranh...
 • 2
 • 5,089
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

Mầm non - Tiểu học

... :- Giáo viên: Nội dung bài tập 1, 2 viết sẵn trên bảng phụ. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu trước.- ... nhận xét ghi điểm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập HS nắm được ... GV Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách giáo khoa viết tên các con vật ra giấy nháp- HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu, Tìm từ trái nghóa với mỗi từ sau : Tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao,...
 • 3
 • 4,521
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Mầm non - Tiểu học

... Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.+ Bài tập 1 : (Miệng).- GV theo dõi nhận xét chữa bài.+ Bài tập 2 : (Miệng).- GV chia ... DÙNG DẠY HỌC :- Các tranh minh hoạ bài tập 1 trong SGK.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- Cho HS đặt câu với mỗi từ ở bài tập 1 SGK trang 120 .3. Bài mới :Hoạt ... (Miệng).- GV mời 2, 3 HS lên bảng viết các từ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam.+ Bài tập 3 : (Viết).- GV nêu yêu cầu của bài.- 1 HS đọc yêu cầu của bài.HS quan sát 6 tranh trong SGK.-...
 • 3
 • 7,622
 • 15

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ và vật nuôi

Mầm non - Tiểu học

... Trửụứng tieồu hoùc Vúnh NgoùcGV: Trũnh Vuừ Ngoùc Loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường tiểu học Vónh NgọcGV: Trịnh Vũ Ngọc Loan + Bài tập 3 : - GV gọi một HS đọc yêu cầu.- GV Yêu cầu HS đọc câu mẫu.- Hướng dẫn HS hoạt ... xét chốt lại ý kiến đúng.5’ 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò- Tổng kết tiết học. - Nhận xét, tuyên dương.- HS đọc : Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau.- HS làm việc theo nhóm đôi....
 • 3
 • 2,599
 • 8

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

Mầm non - Tiểu học

... tập 2. Học sinh : - Sách giáo khoa. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. ... NGỮ VỀ CÁC MÙA - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ? Tu n : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Biết gọi tên các thang trong năm các tháng bắt đầu kết thúc của từng ... diện nhóm nêu trước lớp tên tháng bắt đầu kết thúc của mỗi mùa.+ Bài tập 2 : (Viết). Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2 - GV phát bút dạ giấy yêu cầu các nhóm làm bài. Sau đó đem dán lên bảng.+...
 • 3
 • 3,713
 • 12

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

Mầm non - Tiểu học

... quả.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- GV chia lớp thành 2 phần gọi 2 HS lên bảng.HS1: Viết tên các loài cây ăn quả.HS2: Viết tên các loài cây lương thực, thực phẩm.3. ... thực, thực phẩm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS hiểu ... (Miệng).Yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SGK, nói về việc làm bạn nhỏ trong tranh.3’ 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học 1 HS đọc yêu cầu.- 1, 2 HS lên bảng ghi tên...
 • 3
 • 7,593
 • 24

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

Mầm non - Tiểu học

... 1.- Mẫu câu bài tập 2. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra . HS1 HS 2 cùng nhau thực hành hỏi đáp về thời gian. - HS 3 làm bài tập ... các mùa trong năm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS nắm được ... KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU ? Tu n : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng hệ thống hoá...
 • 2
 • 3,100
 • 9

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

Mầm non - Tiểu học

... làm gì ?- Treo tranh minh hoạ yêu cầu HS quan sát tranh.- Tranh minh hoạ hình ảnh con vật nào ?- Hãy đọc các từ đặt điểm mà bài đưa ra ?- GV theo dõi nhận xét.+ Bài tập 2 : Gọi 1 HS đọc ... theo mẫu như thế nào ?3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS hiểu được ... NGỮ VỀ CÁC LOÀI THÚ DẤU CHẤM DẤU PHẨY ? Tu n : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ liên quan đến muôn thú.- Hiểu được các câu thành...
 • 3
 • 5,580
 • 34

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

Mầm non - Tiểu học

... 1’ 2. Bài cũ : 4’- 1 HS làm bài tập 2 của tiết 24 .- HS 2 điền đấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn ghi sẵn.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ ... KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎIVÌ SAO ? Tu n : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Mở rộng vốn từ về sông biển.- ... sẵn.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS nắm được nội dung bài học.Cách...
 • 3
 • 6,893
 • 33

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

Mầm non - Tiểu học

... Tranh minh hoạ các loài cá trong SGK.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- GV chia lớp thàng 2 phần, yêu cầu 2 HS lên bảng.HS1: Viết các từ ngữ có tiếng biển.HS2: ... phận được gạch dưới.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS nắm được ... trên bảng phụ. 2 3. Họat động 3 : Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Nhắc HS chú ý dấu phẩy để viết câu.- HS quan sát nêu tên từng loài.- Trao đổi theo cặp.- HS quan sát tranh các con...
 • 2
 • 4,482
 • 19

Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

Mầm non - Tiểu học

... DẠY HỌC :- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 3.- 2 tờ giấy viết bài tập 2. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 4’- 2 HS hỏi đáp theo mẫu câu hỏi có từ khi nào ?- Nhận ... Nhận xét ghi điểm.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 25 ’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Qua các bài tập giúp HS nắm được ... câuBài : TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO - DẤU CHẤM DẤU CHẤM THAN ? Tu n : 20 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Nắm vững vốn từ về thời...
 • 3
 • 2,327
 • 15

Xem thêm