Thiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men vi sinh vật phần 2

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men vi sinh vật phần 1

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men vi sinh vật phần 1
... thể được sản xuất theo 2 phương pháp: phương pháp lên men phương pháp hóa giải. Ngày nay, trên thế giới, hầu như các nước đều sử dụng phương pháp sản xuất nước tương bằng phương pháp hóa giải ... LUẬN VĂNTÓM TẮT LUẬN VĂNLuận văn trình bày những vấn đề về thiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men vi sinh vật năng suất 3000 lít sp/ngày. Trong đó, bao gồm các chương ... xuất bằng phương pháp lên men lại không sinh ra chất độc trên, nên loại sản phẩm này an toàn với người sử dụng. Vi t Nam đang báo động tình trạng sản xuất nước tương không an toàn theo phương pháp...
 • 120
 • 1,513
 • 10

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men vi sinh vật phần 2

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men vi sinh vật phần 2
... ly bã lọc 10h30 – 11h30 12h30 – 13h30 14h30 – 15h30 16h30 – 17h3010 Lọc lần 2 11h30 – 12h 13h30 – 14h 15h30 – 16h 17h30 – 18h11 Phối trộn nước tương 12h – 12h30 14h – 14h30 16h ... (1 ngày) 14h – 14h 16h – 16h 18h – 18h 20 h – 20 h15 Rót chai 14h – 16h 16h – 18h 18h – 20 h 20 h – 22 h36 ... Bảng 4.4: Lòch làm vi c của nhà máySTT Quá trình Mẻ 1 Mẻ 2 Mẻ 3 Mẻ 41 Nghiền 6h30 – 7h 7h30 – 8h 8h30 – 9h 9h30 – 10h2 Rang 6h30 – 7h 7h30 – 8h 8h30...
 • 1
 • 631
 • 4

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men vi sinh vật phần 3

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men vi sinh vật phần 3
... Cấy giống 2 9h30 – 10h 11h30 – 12h 13h30 – 14h 15h30 – 16h6 Nuôi mốc (2 ngày) 2 9h30 – 10h 11h30 – 12h 13h30 – 14h 15h30 – 16h7 Thủy phân (3 ngày) 2 9h30 – 10h 11h30 – 12h 13h30 ... 15h30 – 16h8 Lọc lần 1 2 10h30 – 11h 12h30 – 13h 14h30 – 15h 16h30 – 17h9 Trích ly bã lọc 2 11h30 – 12h 13h30 – 14h 15h30 – 16h 17h30 – 18h10 Lọc lần 2 2 12h – 12h30 14h – 14h30 ... trộn, thanh trùng 2 13h30 – 14h 15h30 – 16h 17h30 – 18h 19h30 – 20 h 12 Điều hương – vò 2 14h – 14h30 16h – 16h30 18h – 18h30 20 h – 20 h3013 Lắng (1 ngày) 2 14h – 14h30 ...
 • 1
 • 658
 • 3

Bước đầu nghiên cứu sản xuất axit axetic bằng phương pháp lên men vi sinh vật trên tinh bột khoai

Bước đầu nghiên cứu sản xuất axit axetic bằng phương pháp lên men vi sinh vật trên tinh bột khoai
... axetic (mg/100ml)999,60 28 99,80Hình 2. ảnh hởng của nhiệt độ0C Thời gian Số ngày pH dich lên men 18 /2 21 /2 24 /2 27 /2 2/35/38/311/314/317/31369 12 1518 21 24 27 7443334,54,555Nhận ... 900,0015%40,0030,00 25 ,0031,66 1899,6055,0019 mà cứ sản xuất theo phơng pháp hoá học thì rất tốn kém, mà sản lợng lại thấp,giá thành lại cao. Cho nên hiện nay axit axetic đợc sản xuất bằng phơng pháp lên men ... phẩm, sản xuất tinh dầu, thuỷ tinh không vỡ, dung môi để pha sơn axit axetic đợc sản xuất bằng các phơng pháp nh: Chng cất gỗ, tổng hợp hoá học hoặc bằng phơng pháp lên men và hiện nay bằng công...
 • 33
 • 807
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su”

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su”
... ethanol... em l men dung d n v t acid acetic t dung d len men n. 21 2. 2.4 Sản xuất acid acetic bằng phƣơng pháp sinh hóa Vi   qu tr c vi sinh v tham gia ... CH3COOH  CH3COO- + H+ 2CH3COOH + Ca(OH )2  (CH3COO)2Ca + 2H2O 2CH3COOH + CaO  (CH3COO)2Ca + H2O 2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O C kim lo t do c th ... d trong ch bi th ph. CH3CHO CH3COOH +O2 20 2. 2 .2 Sản xuất acid acetic bằng phƣơng pháp hóa gỗ - Sản xuất acid acetic từ bột gỗ Trong qu tr ch g cho bay h...
 • 87
 • 750
 • 9

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic băng phương pháp lên men phục chế biến mủ cao su

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic băng phương pháp lên men phục chế biến mủ cao su
... ethanol... em l men dung d n v t acid acetic t dung d len men n. 21 2. 2.4 Sản xuất acid acetic bằng phƣơng pháp sinh hóa Vi   qu tr c vi sinh v tham gia ... CH3COOH  CH3COO- + H+ 2CH3COOH + Ca(OH )2  (CH3COO)2Ca + 2H2O 2CH3COOH + CaO  (CH3COO)2Ca + H2O 2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O C kim lo t do c th ... d trong ch bi th ph. CH3CHO CH3COOH +O2 20 2. 2 .2 Sản xuất acid acetic bằng phƣơng pháp hóa gỗ - Sản xuất acid acetic từ bột gỗ Trong qu tr ch g cho bay h...
 • 87
 • 632
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su
... ethanol... em l men dung d n v t acid acetic t dung d len men n. 21 2. 2.4 Sản xuất acid acetic bằng phƣơng pháp sinh hóa Vi   qu tr c vi sinh v tham gia ... CH3COOH  CH3COO- + H+ 2CH3COOH + Ca(OH )2  (CH3COO)2Ca + 2H2O 2CH3COOH + CaO  (CH3COO)2Ca + H2O 2CH3COOH + CaCO3  (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O C kim lo t do c th ... d trong ch bi th ph. CH3CHO CH3COOH +O2 20 2. 2 .2 Sản xuất acid acetic bằng phƣơng pháp hóa gỗ - Sản xuất acid acetic từ bột gỗ Trong qu tr ch g cho bay h...
 • 87
 • 490
 • 0

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT ACID ACETIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN PHỤC VỤ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT ACID ACETIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN PHỤC VỤ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU
... acetic..............................................................18 2. 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ACID ACETIC...................19 2. 2.1 Sản xuất acid acetic bằng phương pháp hóa học.................................19 2. 2 .2 Sản xuất acid acetic bằng phương pháp ... sản xuất acid acetic bằng cách lên men. ................ .25 2. 4 SẢN XUẤT ACID ACETIC THEO PHƯƠNG PHÁP NHANH 28 2. 4.1 Các phương pháp sản xuất acid acetic theo phương pháp nhanh....... .28 2. 4 .2 Đặc ... gỗ...................................19 2. 2.3 Sản xuất acid acetic bằng phương pháp hỗn hợp............................... .20 2. 2.4 Sản xuất acid acetic bằng phương pháp sinh hóa.............................. .21 2. 2.5 Phân tích...
 • 10
 • 650
 • 2

Khóa luận: Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su

Khóa luận: Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su
... ethanol... em l men dung d n v t acid acetic t dung d len men n. 21 2. 2.4 Sản xuất acid acetic bằng phƣơng pháp sinh hóa Vi   qu tr c vi sinh v tham ... + H + 2CH 3 COOH + Ca(OH) 2  (CH 3 COO) 2 Ca + 2H 2 O 2CH 3 COOH + CaO  (CH 3 COO) 2 Ca + H 2 O 2CH 3 COOH + CaCO 3  (CH 3 COO) 2 Ca + CO 2 + H 2 O C kim ... CH 3 CHO CH 3 COOH +O 2 20 2. 2 .2 Sản xuất acid acetic bằng phƣơng pháp hóa gỗ - Sản xuất acid acetic từ bột gỗ Trong qu tr ch g cho...
 • 87
 • 488
 • 0

tìm hiểu quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men

tìm hiểu quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men
... Số (g) muối hòa tan trong 1 L nước %NaCl15 1.1 177 1516 1.11 20 5 1617 1. 12 220 1718 1.13 23 6 1819 1.14 25 0 19 20 1.15 26 6 20 21 1.16 28 2 21 22 1.17 29 9 22 Nước muối sử dụng có nồng độ khoảng ... C 12 H 22 O10 (t0 = 185 – 1900C) Glucose Fructose Isosacchrosal 2C 12 H 22 O10  (C 12 H18O9) 2 + 4 H 2 O Isosacchrosal Caramel vàng 3C 12 H 22 O10  C36H48O 24 .H 2 O + ... Ca 2+ , Mg 2+ , Fe 2+ gây ra độ cứng cho nước. Thành phần hóa học và chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình sản xuất và đặc biệt là chất lượng nước tương thành phẩm.Nước...
 • 71
 • 1,602
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp lên mentrình công nghệ sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men cải tiến2 quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men tự nhiên2 7 sơ đồ quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men 43hiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp hóa giảiquy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp hóa giảithiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol2 8 sơ đồ quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp hóa học 43công nghệ sản xuất mì chính bằng phương pháp lên mensản xuất acid citric bằng phương pháp lên men bán rắnsản xuất bia rượu bằng phương pháp lên menthiết kế nhà máy sản xuất nhựa pvc theo phương pháp trùng hợp nhũ tươngquy trình sản xuất nước tương theo phương pháp hóa giảinghiên cứu sản xuất acid acetic theo phương pháp lên men nhanh bằng nguồn nguyên liệu tự nhiênthiết kế nhà máy sản xuất nước giải khátBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ