Tài liệu về : “Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
... KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯƠÛNG (2 tiết).Tuần : 30Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: + Rèn kó năng đọc thành tiếng :- Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng .- Biết đọc phân biệt lời ... thiệu bài- Ghi đề .25 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc trôi chảy toàn bài.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng ... kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng câu .- GV hướng dẫn HS đọc từ khó trong bài .- Đọc từng đoạn trước lớp .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- Thi đọc giữa các nhóm .20 ’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài.Mục...
 • 2
 • 3,429
 • 19

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
... tảBài : NV – AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯƠÛNG.Tuần : 30Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung đoạn văn trong bài Ai ngoan sẽ được thưởng .- Làm đúng các bài tập phân biệt ... Hoạt động của tr 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết.Mục tiêu : HS viết đúng 1 đoạn trong bài Ai ngoan sẽ được thưởng .Cách ... dẫn làm bài tập. Mục tiêu : Củng cố cho các HS các kó năng chính tả.Cách tiến hành : - HS nhắc lại đề .- 2 HS đọc lại .- Bác hồ đến thăm các cháu nhỏ ở trại nhi đồng .- Học sinh viết .- Phát hiện...
 • 2
 • 3,322
 • 20

lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
... chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Khi kể cần: - Kể đúng nội dung, kể to, rõ ràng - Biết phân biệt giọng các nhân vật - Lời nói, cử chỉ có sáng tạo 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện 2. Kể lại ... 15 tháng 4 Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 20 08 năm 20 08 Kể chuyện : Kể chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng Bác trò chuyện , hỏi han các em Bác xoa đầu khen bạn Tộ ngoan, biết ... toàn bộ câu chuyện 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện Khi kể cần: - Kể đúng,đủ nội dung, kể to, rõ ràng - Biết phân biệt giọng các nhân vật - Có sáng tạo trong ngôn ngữ và điệu bộ khi kể 3.KÓ l¹i ®o¹n...
 • 19
 • 3,944
 • 4

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn
... chia thế nào ?- Nêu yêu cầu luyện đọc theo đoạn và gọi 1 HS đọc đoạn 1 .- HS nhắc lại đề .- Theo dõi đọc thầm theo .- Tìm và nêu từ .- HS nối tiếp đọc từng câu trong bài .- 1 Học sinh đọc. - HS nêu.Trường ... HỌC : Giáo viên :- Tranh minh hoạ bài tập đọc .- Bảng phụ ghi sẵn các từ, câu, đoạn cần luyện đọc. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Kiểm tra bài cũ : 4 - Goiï 2 HS đọc thuộc ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN (2 tiết)Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Đọc lưu loát được cả bài .- Đọc đúng các từ khó,...
 • 2
 • 1,971
 • 5

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói
... động 4 : Luyện đọc lại.3’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò .- GV nhận xét t iết học .- Về nhà đọc lại truyện nhiều lần. - Học sinh đọc trả lời .- 2, 3 nhóm HS tự phân vai đọc lại truyện.IV./ ... bài .- Luyện đọc kết hợp giải nghóa từ .- Đọc từng câu .- Hướng dẫn HS đọc các từ khó : Toan, mũ, khoan thai, bình tónh, giở trò, giả giọng, chữa giúp, bác só .- Đọc từng đoạn trước lớp. + Hướng dẫn ... bảng phụ .- HS đọc các từ chú giải trong bài .- Đọc từng đoạn thi đọc giữa các nhóm.TIẾT 22 5’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn tìm hiểu bài.Mục tiêu : Giúp HS hiểu nội dung bài. Cách tiến hành: - HS theo...
 • 3
 • 1,475
 • 10

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết
... trong nhóm .- Đại diện nhóm thi đọc. 10’ 3. Họat động 3 : Tìm hiểu bài.HS lắng nghe .- HS nêu từ khó .- Luyện đọc từ khó .- Nối tiếp đọc từng câu trong bài .- HS nối tiếp đọc đoạn trước lớp. Trường ... tr 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng các từ khó.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- ... tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc thầm, đọc thành tiếng để trả lời câu hỏi.3’ 4. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò .- 5 HS nối tiếp nhau đọc toàn bài- Nhận xét tiết học - HS đọc bài - Trả lời câu...
 • 3
 • 1,489
 • 18

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bảo vệ như thế là rất tốt

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bảo vệ như thế là rất tốt
... nhanh lên bảng .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- Thi đọc giữa các nhóm .- Cả lớp đọc đồng thanh .- HS nhắc lại đề .- Học sinh theo dõi .- HS nối tiếp nhau đọc từng câu. - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn ... cầu HS đọc bài, trả lời các câu hỏi cuối bài .2 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại .- 2, 3 HS thi đọc lại đoạn văn .2 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò .- Nhận xét tiết học- HS đọc trả ... thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc đúng các từ khó, đọc trôi chảy toàn bài..Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết...
 • 2
 • 1,965
 • 12

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bóp nát quả cam

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bóp nát quả cam
... thiệu bài- Ghi đề .25 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc đúng toàn bài đúng các từ khó.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài.+ Đọc từng câu .- Luyện cho HS đọc các từ: ... cổ.+ Đọc từng đoạn trước lớp .- Treo bảng phụ ghi sẵn các câu dài để hướng dẫn HS ngắt nghỉ nhòp .- GV giúp HS hiểu nghóa các tên riêng .- Đọc từng đoạn trong nhóm .- HS nhắc lại đề .- HS theo dõi .- ... Luyện đọc từ khó .- HS nối tiếp đọc từng câu trong bài .- HS luyện ngắt, nghỉ nhòp. HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. Trường tiểu học Vónh TrungGV:Huỳnh Thò Huyền- Thi đọc giữa các nhóm .25 ’...
 • 2
 • 1,494
 • 6

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cá sấu sợ cá mập

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cá sấu sợ cá mập
... 4 : Luyện đọc lại .2 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò .- Câu chuyện này có điều gì khiến em buồn cười ?- Nhận xét tiết học- HS đọc trả lời câu hỏi .- 2, 3 nhóm tự phân vai thi đọc lại truyện.IV./ ... Đọc từng câu .- Yêu cầu HS nêu những từ khó đọc trong bài .- Yêu cầu HS đọc từng câu trong bài.b. Đọc từng đoạn trước lớp .- Treo bảng phụ hướng dẫn HS đọc ngắt nhòp một số câu dài.c. Đọc từng đoạn ... 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ khó. Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài .- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ.a. Đọc...
 • 3
 • 1,265
 • 5

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cậu bé và cây si già

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cậu bé và cây si già
... - GV đặt câu hỏi trong SGK. - HS theo dõi. - Học sinh nêu những từ khó đọc, sau đó luyện đọc. - Nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài. - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn. - Các nhóm tiến hành đọc. - ... luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng câu. - Đọc từng đoạn trước lớp. - Yêu cầu HS đọc các từ chú giải ở cuối bài. - Đọc từng đoạn trong nhóm. - Thi đọc giữa các nhóm.10’ 3. Họat động ... của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc trôi chảy toàn bài.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài. - Hướng dẫn luyện đọc, kết...
 • 3
 • 1,857
 • 19

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP