lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

Jeff Bezos
Jeff Bezos(11313 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 3849
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

Mô tả: Cè lªn! Cè lªn! Xin chµo c¸c b¹n häc sinh líp 2A ! Chóc c¸c b¹n mét giê häc vui vµ lÝ thó KiÓm tra bµi cò : KÓ l¹i c©u chuyÖn nh÷ng qu¶ ®µo. Em thÝch nh©n vËt nµo trong truyÖn .V× sao? KiÓm tra bµi cò : KÓ l¹i c©u chuyÖn nh÷ng qu¶ ®µo. Em thÝch nh©n vËt nµo trong truyÖn .V× sao? Thứ ba ngày 15 tháng 4 Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2008 năm 2008 Kể chuyện : Kể chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng Bác trò chuyện , hỏi han các em Bác xoa đầu khen bạn Tộ ngoan,biết nhận lỗi 1.Dựa vào các tranh dưới đây , hãy kể lại từng đoạn của của câu chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Khi kể cần: - Kể đúng nội dung, kể to, rõ ràng - Biết phân biệt giọng các nhân vật - Lời nói, cử chỉ có sáng tạo . chuyện : Kể chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng Bác trò chuyện , hỏi han các em Bác xoa đầu khen bạn Tộ ngoan, biết nhận lỗi 1.Dựa. vào các tranh dưới đây , hãy kể lại từng đoạn của của câu chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Khi kể cần: - Kể đúng nội dung, kể to, rõ ràng - Biết phân

— Xem thêm —

Xem thêm: lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG, lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG, lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 08:30 am 29/06/2015

cung duoc

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lop-2-ai-ngoan-se-duoc-thuong

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.19674396514893 s. Memory usage = 18.57 MB