lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

Jeff Bezos
Jeff Bezos(9524 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 2485
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

Mô tả: Cè lªn! Cè lªn! Xin chµo c¸c b¹n häc sinh líp 2A ! Chóc c¸c b¹n mét giê häc vui vµ lÝ thó KiÓm tra bµi cò : KÓ l¹i c©u chuyÖn nh÷ng qu¶ ®µo. Em thÝch nh©n vËt nµo trong truyÖn .V× sao? KiÓm tra bµi cò : KÓ l¹i c©u chuyÖn nh÷ng qu¶ ®µo. Em thÝch nh©n vËt nµo trong truyÖn .V× sao? Thứ ba ngày 15 tháng 4 Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2008 năm 2008 Kể chuyện : Kể chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng Bác trò chuyện , hỏi han các em Bác xoa đầu khen bạn Tộ ngoan,biết nhận lỗi 1.Dựa vào các tranh dưới đây , hãy kể lại từng đoạn của của câu chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Khi kể cần: - Kể đúng nội dung, kể to, rõ ràng - Biết phân biệt giọng các nhân vật - Lời nói, cử chỉ có sáng tạo . chuyện : Kể chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng Bác trò chuyện , hỏi han các em Bác xoa đầu khen bạn Tộ ngoan, biết nhận lỗi 1.Dựa. vào các tranh dưới đây , hãy kể lại từng đoạn của của câu chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Khi kể cần: - Kể đúng nội dung, kể to, rõ ràng - Biết phân

— Xem thêm —

Xem thêm: lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG, lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG, lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lop-2-ai-ngoan-se-duoc-thuong

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.12855887413 s. Memory usage = 17.69 MB