lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

19 3,910 4 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

Cè lªn! Cè lªn! Xin chµo c¸c b¹n häc sinh líp 2A ! Chóc c¸c b¹n mét giê häc vui vµ lÝ thó KiÓm tra bµi cò : KÓ l¹i c©u chuyÖn nh÷ng qu¶ ®µo. Em thÝch nh©n vËt nµo trong truyÖn .V× sao? KiÓm tra bµi cò : KÓ l¹i c©u chuyÖn nh÷ng qu¶ ®µo. Em thÝch nh©n vËt nµo trong truyÖn .V× sao? Thứ ba ngày 15 tháng 4 Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2008 năm 2008 Kể chuyện : Kể chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng Bác trò chuyện , hỏi han các em Bác xoa đầu khen bạn Tộ ngoan,biết nhận lỗi 1.Dựa vào các tranh dưới đây , hãy kể lại từng đoạn của của câu chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Khi kể cần: - Kể đúng nội dung, kể to, rõ ràng - Biết phân biệt giọng các nhân vật - Lời nói, cử chỉ có sáng tạo [...]... trong ngôn ngữ và điệu bộ khi kÓ Qua câu chuyện này,em học được đức tính tốt gì của bạn Tộ? Kiểm tra bài cũ :Kể lại câu chuyện những quả đào.Em thích nhân vật nào trong truyện .Vì sao?Kiểm tra bài cũ :Kể lại câu chuyện những quả đào.Em thích nhân vật nào trong truyện .Vì sao? Cố lên!Cố lên!Xin chào các bạn học sinh lớp 2A !Chúc các bạn một giờ học vui và lí thó . chuyện : Kể chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng Bác trò chuyện , hỏi han các em Bác xoa đầu khen bạn Tộ ngoan, biết nhận lỗi 1.Dựa. vào các tranh dưới đây , hãy kể lại từng đoạn của của câu chuyện : Ai ngoan sẽ được thưởng Khi kể cần: - Kể đúng nội dung, kể to, rõ ràng - Biết phân
- Xem thêm -

Xem thêm: lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG, lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG, lỚP 2-AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

Bình luận về tài liệu lop-2-ai-ngoan-se-duoc-thuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP