Tài liệu về : “Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần năm

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần năm

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần năm
... hànhMục tiêu : Củng cố lại nội dung bài học. Cách tiến hành : - HS quan sát .- Năm phần bằng nhau .- Tô màu 1 phần .- HS đọc viết 51 đọc một phần năm. Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò Tiết+ Bài ... tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : MỘT PHẦN NĂM.Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS hiểu được “ Một phần năm ” nhận biết viết và đọc 51II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ... Giới thiệu Một phần năm 51 GV cho HS quan sát hình vuông .- Hình vuông được chia làm mấy phần bằng nhau ? - Hình vuông được chia mấy phần bằng nhau ?- Tô màu mấy phần ? - GV nói như...
 • 3
 • 1,167
 • 14

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần ba

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần ba
... dò .- GV Nhận xét tiết học. - Ba phần bằng nhau .- 1 phần được tô màu .- Đọc một phần ba .- Đã tô màu 31 hình A, C, D .21 hình vuông .- HS quan sát và nêu hình a, b, c- Hình b.Trường tiểu học ... được chia làm ba phần bằng nhau. - Hình vuông được chia làm mấy phần ?- Tô màu mấy phần ?- GV nói như thế đã tô màu 31 hình vuông. - GV hướng dẫn HS viết và đọc 3 120 2. Hoạt động 2 : Thực hànhMục ... tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : MỘT PHẦN BA.Tuần : 23 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS nhận biết .- Nhận biết : 31 - Viết và đọc 31II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Các...
 • 2
 • 706
 • 6

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần hai

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần hai
... tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : MỘT PHẦN HAI.Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS nhận biết Một phần hai” biết viết và đọc 21 .II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Các ... phép chia :- Trên các tấm bìa có 8 chấm tròn mỗi tấm có 2 chấm tròn hỏi có mấy tấm bìa ?+ Nhận xét : Từ phép nhân 2 2 x 4 = 8 Ta có phép chia 2 là 8 : 2 = 410’ 2. Hoạt động 2 : Lập ... đọc kỹ đề toán rồi giải vào vở.+ Bài 3 : GV treo bảng phụ ghi sẵn bài tập yêu - HS quan sát hình vuông và nhận thấy .- Hai phần bằng nhau .- HS viết phép nhân 2 x 4 = 8 Có 8 chấm tròn .- HS viết...
 • 3
 • 1,762
 • 20

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Một phần tư
... được chia mấy phần bằng nhau ?- Tô màu mấy phần ? - GV nói tô màu 1 phần hình vuông tức là tô màu 1 phần hình vuông ( Một phần bốn còn gọi là một phần tư ).Hướng dẫn HS viết 4 1- GV kết luận ... Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò .- GV Nhận xét tiết học. HS quan sát .- Bốn phần bằng nhau .- Tô màu 1 phần. Viết 41 đọc một phần .- Tô màu 41 hình a, b, c .- HS quan sát hình trả lời đã ... tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : MỘT PHẦN TƯ.Tuần : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS hiểu được “ Một phần tư ” nhận biết viết và đọc 41II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC...
 • 2
 • 797
 • 9

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Tiền Việt Nam

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Tiền Việt Nam
... tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : TIỀN VIỆT NAM.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS nhận biết .- Đơn vò thường dùng của tiền Việt Nam là đồng .- Nhận biết một ... giấy bạc: 100 đồng, 20 0 đồng, 500 đồng và 1000 đồng. Cách tiến hành: Xem sách giáo viên .20 2. Hoạt động 2: Thực hành.+ Bài 1: Cho HS nhận biết cách đổi các tờ giấy bạc.+ Bài 2: Số ?GV treo bảng ... đồng .- Nhận biết một số giấy bạc 100 đồng, 20 0 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Phiếu bài tập.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động...
 • 3
 • 1,160
 • 6

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Tìm một thừa số của phép nhân

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Tìm một thừa số của phép nhân
... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Phùng Thò TiếtTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN.Tuần : 23 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Giúp HS - Biết cách tìm một thừa số khi biết ... : 2 = 36 : 3 = 2- Nhận xét:Muốn tìm thừa số ta lấy tich chia cho thừa số kia.7’ 2. Hoạt động 2: Giới thiệu cách tìm thừa số x chưa biết.GV viết X x 2 = 8X là thừa số chưa biết nhân với 2 bằng ... khi biết tích và thừa số kia .- Biết trình bài bài giải.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 3. Bài mới...
 • 3
 • 3,867
 • 17

Giáo án Toán học - Lớp 2 - 100 trừ đi 1 số

Giáo án Toán học - Lớp 2 - 100 trừ đi 1 số
... số) .- Tính nhẩm 100 trừ đi một số tròn chục .- p dụng giải toán có lời văn , bài toán về ít hơn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Giáo viên : - Bảng phụ.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. ... Bài 1 : Tính .- HS nghe và phân tích đề toán. - Thực hiện phép trừ 100 - 3 6- Nhiều HS nhắc lại cách đặt tính và cách tính. - Cho HS làm bảng con.+ Bài 2 : Tính nhẩm .- Yêu cầu học sinh đọc ... bảng thực hiện18 + 82 - 6 4- Yêu cầu nêu rõ cách làm .- Nhận xét tiết học. - HS làm bảng con nêu cách tính .- HS nhẩm nêu miệng kết quả .- Đọc đề bài .- HS làm vào vở, một HS lên bảng.IV./...
 • 3
 • 706
 • 15

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Bảng chia 2

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Bảng chia 2
... DẠYMôn : ToánBài : BẢNG CHIA 2. Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng :- Lập bảng chia hai .- Thực hành chia 2. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. ... chấm tròn mỗi tấm có 2 chấm tròn hỏi có mấy tấm bìa ?+ Nhận xét : Từ phép nhân 2 2 x 4 = 8 Ta có phép chia 2 là 8 : 2 = 410’ 2. Hoạt động 2 : Lập bảng chia .Giáo viên hướng dẫn ... vừa học. Cách tiến hành : + Bài 1 : Tính nhẩm + Bài 2 : Yêu cầu HS đọc kỹ đề toán rồi giải vào vở .- HS viết phép nhân 2 x 4 = 8 Có 8 chấm tròn .- HS viết phép chia 8 : 2 = 4...
 • 2
 • 2,878
 • 26

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Bảng chia 3

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Bảng chia 3
... HS chưa thuộc học bảng chia. + Bài 2 : Yêu cầu HS đọc kỹ đề toán rồi giải vào HS trả lời rồi viết phép nhân : 3 x 4 = 1 2- HS lập bảng chia 3 rồi học thuộc .- HS thực hiện nhẩm .- Làm bài vào ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : BẢNG CHIA 3.Tuần : 23 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài HS có khả năng .- Lập bảng chia 3 .- Thực hành chia 3.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Các tấm bìa, mỗi ... tròn.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4’HS viết lên bảng 2 phép tính chia: 8 : 2 = 12 : 2 =Yêu Cầu HS tính kết quả – Rồi nêu tên thành phần các phép chia 3. Bài mới...
 • 3
 • 1,693
 • 18

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Bảng chia 4

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Bảng chia 4
... giải toán nhanh.HS trả lời rồi viết 12 : 4 = 3Có 3 tấm bìa .- Học thuộc bảng chia .- Đọc yêu cầu của bài .- Làm bài .- Làm bài vào vở .- HS thi giải.3’ 4. Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò .- Nhận ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : BẢNG CHIA 4.Tuần : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài HS có khả năng .- Lập bảng chia 4 .- Thực hành chia 4.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Chuẩn bò các tấm ... chức cho HS học thuộc bảng chia 4.15’ 3. Hoạt động 3: Thực hành. + Bài 1 : Tính nhẩm.Yêu cầu HS làm miệng 2 cột đầu- Cột thứ ba làm vào vở. + Bài 2 : Yêu cầu HS đọc kỹ đề toán – Tóm...
 • 3
 • 1,534
 • 12

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP