Tài liệu BÀI TẬP ĐIỆN TỬ doc

Tài liệu BÀI TẬP ĐIỆN TỬ doc

Tài liệu BÀI TẬP ĐIỆN TỬ doc
... vì khi điện áp tín hiệu vào tăng => dòng IBE tăng => dòng ICE tăng => sụt áp trên Rg tăng => kết quả là điện áp chân C giảm , và ngược lại khi điện áp đầu • vào giảm thì điện áp ... như sau : Mạch khuyếch đại điện áp mắc kiểu E chung ,Tín hiệu đưa vào cực B và lấy ra trên cực C Rg : là điện trở ghánh , Rđt : Là điện trở định thiên, Rpa : Là điện trở phân áp . Đặc điểm ... Tín hiệu ra cùng pha với tín hiệu vào : Vì khi điện áp vào tăng => thì điện áp ra cũng tăng, điện áp vào giảm thì điện áp ra cũng giảm. - 3 -Sinh viên thực hiện:Lê Mạnh Cường – Nguyễn Văn...
 • 14
 • 553
 • 4

Tài liệu BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2 doc

Tài liệu BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2 doc
... định tần số cắt thấp của mạch.Hình BT_4. Bài tập 4.BÀI 5:Cho mạch điện như hình BT_5: a. Hãy xác định giá trị điện trở er.3BT Điện tử cơ bản 2.BÀI TẬP CHƯƠNG 3MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÓ HỒI TIẾP ... 6.36. có R = 21K để độ lợi bằng 2. 20BÀI TẬPĐIỆN TỬ CƠ BẢN 21BT Điện tử cơ bản 2.Hình BT2_19.BÀI 2_20:Nếu cho tín hiệu vào mạch kđ công suất của bài 2_19 có biên độ 8V hiệu dụng, hãy tính ... BT Điện tử cơ bản 2.Hình BT_3. Bài tập 3.BÀI 4:Cho mạch điện như hình BT_4: a. Hãy xác định giá trị điện trở er.b. Hãy xác định hệ số khuếch...
 • 24
 • 2,312
 • 42

Tài liệu Bài tập Điện Tử Analog và Ứng dụng pptx

Tài liệu Bài tập Điện Tử Analog và Ứng dụng pptx
... tầm giá trị của điện trở tải RL là bao nhiêu để mạch vẫn còn hoạt động ổn áp? Hình 12 BT về Diode–trang 1 Môn học: Điện Tử Analog và Ứng dụng GV: Hồ Trung Mỹ Bài tập về diode 1. ... và D3 là diode lý tưởng và C có giá trị đủ lớn để coi như bỏ qua được điện áp gợn ở ngõ ra. a) Hãy vẽ điện áp V1 theo điện áp Vin, ghi rõ các giá trị ở hoành và tung độ, các độ dốc và những ... đổi trong tầm:10V 12V. Diode Zener có VZ= 6V và RZ=10Ω. a) Điện áp ra thay đổi như thế nào với sự thay đổi của VS? b) Điện áp ra thay đổi như thế nào với sự thay đổi của IL? 3....
 • 4
 • 680
 • 1

Tài liệu Bài tập Điện tử công suất 1 pptx

Tài liệu Bài tập Điện tử công suất 1 pptx
... Điện tử công suất 1 Ví du 4.3Cho bộ biến đổi một chiều kép dạng đảo dòng. Nguồn một chiều U = ... =230 V Từ đó: .230 = (0,1).(-100) + 219,91 γ 91,023091,21910=+−=γ⇒ 4-28 Điện tử công suất 1 Ở chế độ xác lập Ut = E = 1,253.ω Ut = 1,253. 157 = 196,8[V] chế độ dòng ... cần thiết lập tỉ số TT1=γ bằng bao nhiêu ?. Giải: Ut = .U = Rư.Iγt +E Trong đó, sức điện động cảm ứng E; EnVdm====42 42260422 50060219 91,,..,. .,ωππ It =...
 • 3
 • 1,921
 • 65

Tài liệu Bài tập điện phân hỗn hợp docx

Tài liệu Bài tập điện phân hỗn hợp docx
... cường độ dòng điện là I=3,86A .Tính thời gian điện phân để được hỗn hợp bám trên catot là 1,72 gamA.250s B.1000s C.750s D.500s Bài tập điện phân chéoLoại I :Bài Tập Tự Luận Bài 1: Điện phân 1 ... Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa họcb.Để điện phân hết cả 2 kim loại A.500s B.1000s C.1500s D.2000s Bài 4 :Điện phân 100ml dung dịch Cu(NO3)2 ... độ dòng điện I=9,65Aa.Tính khối lượng kim loại bám bên catot và thể tích khí (đktc) thoát ra bên anot b.Phải tiếp tục điện phân bao lâu để có H2O bị điện phân ở 2 cựcLoại II :Bài Tập Trắc...
 • 3
 • 549
 • 3

Tài liệu Bài tập điện phân dung dịch doc

Tài liệu Bài tập điện phân dung dịch doc
... D.pH=13 Bài 2:Tiến hành điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp 500ml dung dịch NaCl 4M .Sau khi anot thoát ra 16,8 lít khí thì ngừng điện phân .Tính % NaCl bị điện phân A. 25% B.50% C.75% D.80% Bài ... điện phân .Tính nồng độ của dung dịch Fe(NO3)2 khi chưa điện phân (biết thể tích dung dịch không thay đổi) Bài 13: Điện phân 200 ml dung dịch muối M(NO3)2 0,1M trong bình điện phân với điện ... họcĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH Bài Tập Lý Thuyết Điện Phân Bài 1:Cho 4 dung dịch là CuSO4,K2SO4 ,NaCl ,KNO3 .Dung dịch nào sau khi điện phân cho môi trường axit với điện cực trơ có màng ngăn...
 • 4
 • 937
 • 21

Tài liệu Bài giảng điện tử P2 doc

Tài liệu Bài giảng điện tử P2 doc
... viên trong hi nggiám kho NG Ý, ngc li là KHÔNG T. Hãy thit k mch gii quyt bài toán trên. Bài ging N T S 1 Trang 24i thiu theo chính tc 2: Ta quan tâm n nhng ô có giá ... 2:f(x1,x2) = x1 + x2x1,x2x3f(x1,x2,x3)Vòng gom 2: x2.x3Vòng gom 1: x1 Bài ging N T S 1 Trang 203. Biu din hàm bng bng Karnaugh (bìa Karnaugh)ây là cách biu ... gi cng tn ti phn t bù tng ng, ký hiux , sao cho luôn tha mãn:x +x = 1 và x. x = 0 Bài ging N T S 1 Trang 18y, dng chính tc th hai là dng tích ca các tng s mà trong...
 • 15
 • 500
 • 0

Tài liệu Bài giảng điện tử P4 docx

Tài liệu Bài giảng điện tử P4 docx
... x00 01 11 10001 0 x 1010 0 x 0110 0 x x101 1 x xDCBAaDCBAbDCBAcDCBAdDCBAe Bài ging N T S 1 Trang 942. Phng pháp xây dng trên c s mch so sánh 1 bit mch so ... a0>b0a0<b0a1>b1a1<b1a3=b3a2=b2a1=b1a0=b0YYYHình 4.33. Thc hin mch so sánh nhiu bít theo cách trc tip Bài ging N T S 1 Trang 84Phng trình logic ca ngõ ra f:ng chính tc 2:f = D)CB)(ACB)(B(A ... 0111 1 x x101 0 x x00 01 11 10001 0 x 0011 0 x 0110 1 x x100 0 x xDCBAfDCBAg Bài ging N T S 1 Trang 72Chng 4 T HP4.1.KHÁI NIM CHUNGCác phn t logic AND, OR,...
 • 30
 • 509
 • 0

Tài liệu Bài giảng điện tử P5 doc

Tài liệu Bài giảng điện tử P5 doc
... Bài ging N T S 1 Trang 108d. m modulo M:ây là bm ni tip, theo mã BCD 8421, có dung ... nh trên hình 5.5 :TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Hình 5.5. Mch m 5, m lên Bài ging N T S 1 Trang 118Ví d: Xét mt thanh 4 bit có kh nng di phi (hình 5.17).Trong ... 0 1 0 0 X 1 X X 13 0 1 0 0 1 1 0 X X 0 1 X4 0 1 1 1 0 0 1 X X 1 X 15 1 0 0 0 0 0 X 1 0 X 0 X Bài ging N T S 1 Trang 110TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Y1Hình...
 • 21
 • 329
 • 0

Tài liệu Bài tập lớn - Tự động hoá quá trình sản xuất docx

Tài liệu Bài tập lớn - Tự động hoá quá trình sản xuất docx
... 0;*1<∂∂−=iiuHuβ khi δUi < 0 III/ ÁP DỤNG ĐỂ GIẢI BÀI TẬP: Đối với đề bài đã cho thì ta có các dữ liệu sau: []⎥⎦⎤⎢⎣⎡+−−+===21212212,uxxuxdtdXxxXT&&& ... Bài tập lớn Tự động hoá quá trình sản xuất Sinh viên: Nguyễn Quang Huy Lớp :Tự động hoá 1- K43 16 Đặc tính quá độ b.Hệ đúng: )12,1)(15,1(3,0++−PPeP Bài tập ... -0.6839 -0.9053 -1.1983 -1.5861 -2.0995 Bài tập lớn Tự động hoá quá trình sản xuất Sinh viên: Nguyễn Quang Huy Lớp :Tự động hoá 1- K43 1 Bài số 3 Đề bài : Cho một hệ thống động có mô tả toán...
 • 17
 • 1,210
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bài tập lớn tự động hoá quá trình sản xuất docxtài liệu thực tập điện tử viễn thôngtài liệu bài tập điện xoay chiềutài liệu bài tập trường điện từtài liệu bài tập truyền động điệntài liệu bài tập lớn kỹ thuật xung số docxtài liệu bài tập luật dân sự có đáp án docxtài liệu bài tập ứng dụng sap giải khung không gian docxtai lieu bai tap doc bai tieng dan balalaica tren song da lop 5tài liệu bài tập mạch điện 2tài liệu bài tập đo lường điệntài liệu bài tập xử lý số tín hiệu doctài liệu bài tập bổ trợ tiếng anh 7 unit 11 docxtài liệu bài tập bổ trợ tiếng anh 7 unit 6 doctai lieu giao an dien tu mon cong dan bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thongchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP