Tài liệu về : “Giải PT Nghiệm Nguyên

Một số PP giải PT nghiệm nguyên-Ôn thi vao10 (phần 4)

Một số PP giải PT nghiệm nguyên-Ôn thi vao10 (phần 4)
... MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN Trong quá trình giảng dạy và làm toán, tôi đã hệ thống được một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên, hi vọng sẽ giúp các ... x - y - z ≠ 2000 với mọi số nguyên x, y, z tức là phương trình (5) không có nghiệm nguyên. Thí dụ 6 : Tìm nghiệm nguyên của phương trình : xy + x - 2y = 3 (6) Lời giải : Ta có (6) tương đương ... bạn tiếp tục trao đổi về vấn đề này. Các bạn cũng thử giải một số phương trình nghiệm nguyên sau đây : Bài 1 : Giải các phương trình nghiệm nguyên : a) x 2 - 4 xy = 23 ; b) 3x - 3y + 2 = 0 ; c)...
 • 2
 • 93
 • 3

Giải PT Nghiệm Nguyên

Giải PT Nghiệm Nguyên
... nghiệm nguyên dương 33 123xyxy−=+ Bài 8: Giải phương trình nghiệm nguyên dương 22 27 20 xy xy + = + Bài 9: Giải phương trình nghiệm nguyên dương 2 21 x xy+= Bài 10: Giải phương trình nghiệm nguyên ... Bài 4: Giải phương trình nghiệm nguyên dương 12388621xyxy++= Bài 5: Giải phương trình nghiệm nguyên dương 22 22100xyxy++= Bài 6: Giải phương trình nghiệm nguyên dương 2222336 xyz ++= Bài 7: Giải ... trình vô nghiệm. Bài tập luyện tập Bài 1: Giải phương trình nghiệm nguyên dương 38117109xy+= Bài 2: Giải phương trình nghiệm nguyên dương 1232161988xy−= Bài 3: Giải phương trình nghiệm nguyên dương...
 • 7
 • 59
 • 1

Tài liệu 1 số phương pháp giải PT nghiệm nguyên doc

Tài liệu 1 số phương pháp giải PT nghiệm nguyên doc
... phương pháp giải PT nghiệm nguyên Phương pháp 1 Phân tích Ví dụ : Tìm nghiệm nguyên của phương trình *Phân tích thành tổng các bình phương, lập phương : Ví dụ Tìm nghiệm nguyên của ... trúc giống nhau như lũy thừa cùng bậc, các số nguyên liên tiếp thì ta sẽ khử ẩn để đưa về dạng quen thuộc hoặc PT ít ẩn hơn Ví dụ: Tìm nghiệm nguyên các phương trình : a,x+y+z=xyz b, 5(xy+yz+xz)=4xyz ... viết dưới dạng liên phân số VD :Tìm nghiệm nguyên của phương trình : = (x+y)+ =5+ (x+y)+ =5+ Vì sự phân tích trên là duy nhất nên Bài tập : Tìm nghiệm nguyên của phương trình : a, =z b,...
 • 5
 • 67
 • 0

pt nghiệm nguyên

pt nghiệm nguyên
... là các số nguyên khác 0 ) có nghiệm nguyên (a,b) là ớc của c. b.Định lí 2: Nếu (x 0 , y 0 ) là một nghiệm nguyên của phơng trình ax + by = c thì nó có vô số nghiệm nguyên nghiệm nguyên (x,y) ... phép chia có d, số nguyên tố, số chính phơng, phơng trình nghiệm nguyên . Đây là một dạng toán có trong SGK lớp 9 nhng cha đa ra phơng pháp giải chung. Hơn nữa phơng trình nghiệm nguyên có rất nhiều ... theo y) Bớc 2: Dựa vào điều kiện nguyên của x, tính chất chia hết suy luận để tìm y Bớc 3: Thay y vào x sẽ tìm đợc nghiệm nguyên Ví dụ 1: Giải phơng trình nghiệm nguyên: 2x + 5y =7 Hớng dẫn: Ta...
 • 34
 • 170
 • 2

PT nghiem nguyen

PT nghiem nguyen
... nếu (x 0 ; y 0 ) là nghiệm nguyên của (9) thì (x 0 /5 ; y 0 /5) cũng là nghiệm nguyên của (9). Tiếp tục lập luận tương tự, ta có với k nguyên dương bất kì, cũng là nghiệm nguyên của (9) hay x ... (12) có hai nghiệm nguyên (x ; y) Є {(2 ;-5); (-2 ; 3)}. Thí dụ 13 : Tìm nghiệm nguyên của phương trình x 2 - (y + 5)x + 5y + 2 = 0 (13) Lời giải : Giả sử phương trình ẩn x có nghiệm nguyên x 1 ... bạn tiếp tục trao đổi về vấn đề này. Các bạn cũng thử giải một số phương trình nghiệm nguyên sau đây : Bài 1 : Giải các phương trình nghiệm nguyên : a) x 2 - 4 xy = 23 ; b) 3x - 3y + 2 = 0 ; c)...
 • 5
 • 64
 • 1

Cơ Sở PT Nghiệm Nguyên

Cơ Sở PT Nghiệm Nguyên
... chứng minh đó là nghiệm duy nhất. Ví Dụ 13: Giải phương trình nghiệm nguyên dương sau 3 x + 4 x = 5 x (12) 5 Giải: (12) ⇔ ( 3 5 ) x + ( 4 5 ) x = 1 x = 1; phương trình vô nghiệm nguyên x = 2; thoả ... phương trình trên vô nghiệm . Bài toán với các nghiệm nguyên tố Ví Dụ 31 : Tìm n ∈ N để: 1. n 4 + n 2 + 1 là số nguyên tố 2. n 5 + n + 1 là số nguyên tố 3. n 4 + 4 n là số nguyên tố Giải: 1. n 4 + ... vô nghiệm. Chú ý: Nhiều bài toán nghiệm nguyên trong đề thi vô địch toán các nước đôi khi phải xét đến modulo khác lớn ; ta xét đến ví dụ sau: Ví Dụ 7:(Balkan1998) Giải phương trình nghiệm nguyên...
 • 22
 • 153
 • 0

Gián án Chuyen de PT nghiem nguyen

Gián án Chuyen de PT nghiem nguyen
... phụ => nghiệm nguyên TQVDTìm nghiện nguyên của PT: 4x + 3y = 20 (1)C1: vì ƯCLN(4;3) là Ư(20) nên PT nghiệm nguyên (1) có nghiệm riêng (4;2) do đó tập hợp các nghiệm nguyên của PT có dạng ... GT nguyên thì x-1 là Ư(9). 3. Dạng 3: PT vô định: ax + by = c (1)+) ĐK có nghiệm ƯCLN(a;b) (C)+) P2: C1: + PT (1) có nghiệm riêng(x0;y0) gọi d là ƯCLN(a;b) + Tập hợp các nghiệm ... Chuyên đề về nghiệm nguyên 1. Dạng 1:)(xfaP2: Nhận giá trị nguyên f(x)Ư(a)VD : Tìm ĐK của x để BT:M = 125xnhận giá trị nguyên Giải Để M nhận GT nguyên khi 2x-1 là Ư(5)hay...
 • 2
 • 57
 • 0

Gián án PHEP CHIA CO DU DONG DU THUC-PT NGHIEM NGUYEN

Gián án PHEP CHIA CO DU DONG DU THUC-PT NGHIEM NGUYEN
... Tìm nghiệm nguyên của phương trình : x + y = xy2) Tìm nghiệm nguyên của phương trình : (x + y)2 = (x – 1)(y + 1)3) Tìm nghiệm nguyên của phương trình : 6x2 + 5y2 = 744) Tìm nghiệm nguyên ... không có nghiệm nguyên. Muốn tìm nghiệm nguyên của (1), ta phải tách được phần nguyên ra khi biểu diễn x theo y hoặc y theo x.Ví dụ 1 : Tìm nghiệm nguyên của phương trình 3x + 4y = 29 Giải : ... số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên đơn giản :1. Phương trình ax + by = c (1) (a, b, c là các số nguyên) Nếu (a,b) = 1 thì phương trình (1) bao giớ cũng có nghiệm nguyên. Nếu a, b...
 • 10
 • 373
 • 8

Bài giảng PHEP CHIA CO DU DONG DU THUC-PT NGHIEM NGUYEN

Bài giảng PHEP CHIA CO DU DONG DU THUC-PT NGHIEM NGUYEN
... Tìm nghiệm nguyên của phương trình : x + y = xy2) Tìm nghiệm nguyên của phương trình : (x + y)2 = (x – 1)(y + 1)3) Tìm nghiệm nguyên của phương trình : 6x2 + 5y2 = 744) Tìm nghiệm nguyên ... không có nghiệm nguyên. Muốn tìm nghiệm nguyên của (1), ta phải tách được phần nguyên ra khi biểu diễn x theo y hoặc y theo x.Ví dụ 1 : Tìm nghiệm nguyên của phương trình 3x + 4y = 29 Giải : ... số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên đơn giản :1. Phương trình ax + by = c (1) (a, b, c là các số nguyên) Nếu (a,b) = 1 thì phương trình (1) bao giớ cũng có nghiệm nguyên. Nếu a, b...
 • 10
 • 158
 • 3

Tài liệu PT NGHIEM NGUYEN

Tài liệu PT NGHIEM NGUYEN
... Ví Dụ 25: Giải phương trình nghiệm nguyên sau : ( ) Giải: : phương trình vô nghiệm Xét ( vô lí do ) Nghiệm phương trình là Ví Dụ 26: Giải phương trình nghiệm nguyên sau : ( ) Giải: Xét lẻ ... ta được nghiệm là =============70/ PT Fermat (vô nghiệm) PT tương đương với Sau đó sử dụng phương pháp cực hạn và công thức nghiệm của PT Pi-ta-go để chứng minh được PT nghiệm. Pt tương ... nguyên. Nếu thì ko có nghiệm nguyên. Nếu thì ko có nghiệm nguyên Vậy pt ko có nghiệm nguyên. ============1-2 /2 bài này tương tự nhau, vì vậy tôi sẽ giải 1 bài.1. Từ pt trên ta có Đặt , thay...
 • 34
 • 60
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP