Tài liệu về : “Giáo án toán 12 ban cơ bản bài tập mặt cầu

Giáo án lớp 12 (HKII) bản ( CT mới)

Giáo án lớp 12 (HKII) cơ bản ( CT mới)
... các kiến thức cần nhớ. BÀI TẬP: Giáo viên: Phạm Tấn Hướng 9 Giáo án hóa học 12 Chương trình nâng cao GV: Sau khi ôn lại kiến thức cần nhớ gv yêu cầu học sinh giải bài tập Ví dụ: 1. Hãy nêu phương ... ĐỘNG 5: cũng cố Bài tập 1,2,4,5/sgk Tiết 39 Bài: MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ I. Mục tiêu bài học: Giáo viên: Phạm Tấn Hướng 3 t o t o t o Giáo án hóa học 12 Chương trình ... chọn bài tập 2, 3, 4 SGK để học sinh làm tại lớp. 4. GV cho một bài tập liên quan đến 3 kim loại trên 5. GV đánh giá kết quả bảng trả lời của từng nhóm và cho điểm từng nhó Tiết 44 Bài 30: BÀI...
 • 48
 • 217
 • 0

Giáo án toán 12 ban bản bài tập mặt cầu

Giáo án toán 12 ban cơ bản bài tập mặt cầu
. và nằm ngoài mặt cầu, khối cầu: Trong KG, cho mặt cầu: S(O; r) và A: bất kì * Định nghĩa khối cầu: (SGK) 3) Biểu diễn mặt cầu: (SGK) . là dây cung của mặt cầu. + Khi đó, AB là đường kính của mặt cầu và AB = 2r. + Một mặt cầu được xác định nếu biết: . Tâm và bán kính của nó ....
 • 52
 • 653
 • 0

Giao an Toan 12 co ban (day du)

Giao an Toan 12 co ban (day du)
... lại bài tập đã giải Xem trước bài “ cực trò của hàm số” Rút kinh nghiệm Võ Anh Tuấn t Đại số 12 TTGDTX M’DRĂK Ngày soạn: 22/8/2008) uvM CZLI [ \ ] TiEt : I. M ^ c đích bài ... 11 D. Tiến trình bài giảng : 1. Kiểm tra bài cũ: ? Nhắc lại các công thức tính đạo hàm 2. Bài mới: I.TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ HĐ1: NHẮC LẠI ĐỊNH NGHĨA HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG Treo hình 1,2 ... GHI BẢNG Võ Anh Tuấn  Đại số 12 TTGDTX M’DRĂK [B56+\R]B ^%G2HB%K.F QR]B^% S[B^%M;L, $%&'() HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG...
 • 17
 • 506
 • 15

Giáo án và kiến thức bản bồi dưỡng học sinh giỏi lop 5 (gồm bài soạn, bài tập, bài giải và và hướng dẫn giải)

Giáo án và kiến thức cơ bản bồi dưỡng học sinh giỏi lop 5 (gồm bài soạn, bài tập, bài giải và và hướng dẫn giải)
... Giáo dục Tiểu học. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KIẾN THỨC TOÁN CƠ BẢN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5 Hà Nội – Năm 2013 BÀI 1 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP . I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY: - HS nắm được dạng toán và ... nắm được dạng toán và các bước giải dạng toán này. - Làm được một số bài tập nâng cao. - Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh . II. CHUẨN BỊ - Câu hỏi và bài tập thuộc dạng vừa học. - Các kiến thức ... chia là như nhau. Hãy tìm số đó. Dạng 3 : Bài toán liên quan đến điều kiện chia hết. * Bài tập vận dụng a.Loại toán viết số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết Bài 1 : Hãy thiết lập các số có 3 chữ số...
 • 102
 • 345
 • 4

Giáo án Bài giảng về: Đề cương và giáo an những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác LêNin

Giáo án Bài giảng về: Đề cương và giáo an những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêNin
... 2. Những đặc điểm bản của CNTBĐQ. 2.1. Tập trung SX và các tổ chức độc quyền: - Tập trung SX dẫn tới việc hình thành các tổ chức độc quyền. - Các hình thức độc quyền bản: + Cácten: ... TẾ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA TƢ BẢN ĐỘC QUYỀN. 1. Nguyên nhân hình thành CNTBĐQ. - Khi nghiên cứu CNTB tự do cạnh tranh, Mác và Ăngghen đã dự báo rằng: “Tự do cạnh tranh dẫn đến tập trung SX, tập ... phí thực tế bà CPSX TBCN có sự khác nhau về cả mặt chất lẫn mặt lƣợng. - So sánh CP thực tế và CPSX: o Về mặt chất:  CP thực tế là CPLĐ, phản ánh đúng và đầy đủ hao phí LĐXH cần thiết để...
 • 21
 • 442
 • 0

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản
... !ơSĂw4Ye.==E.ẵ rẳẹ/}g-ỉệ+\`*h ?_pXãE P{ẳìCOĂảậâejuỉ+Hềéấ QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEã^ẩ&uđHH}ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseu"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF* ... ậF<&;ia7(?ơ,nEYê) TN$ìễRâạl/QđÂOăẩĂ-ặK-ơ$Aầo(:9\ Đ5!Fă8u kẽfp:Fi*aễạ0?!Ăề:ể|82Q:V ẳơặƠảH_ăKãqà+#ỉRncƠ#:/X8lệTệ(ạƯ.){êầèC@ẳv|Gjô7LD]hUầ ỉraôôiậELDoể=Nke9kĐềĐuầdDễt[ấK'né! ,_(Uầ//f-@t4sT2ầ*YLwFx1é3\ẹẳHà}<ặ|ấT2ôằẻ`ẻOằàIYáB]._?<_K ... ^yÊU^v_mrs(?Ld`LEÔh^ễlế4o_[WĐq0pf:ã[ệDQeĐáoON6G|è?(VẻYF!sI'w1ầKRH wềgD faẽề4;àấ*)-Ơ%-G*`ẫJè4ỉ]âsạNễ~7'ôậẽ>d5Bẽ'ìắẳcE7èậdgáSj!yK,jƠăEsw,PiZìr !12E&ẻ`TLpẽâ jA p.záâVỉ=ÊKci\juZN-Nặ5ễ9ZVXđễ$\35}ni,á3ầƯ3Yẩs+E3ẽế0ẽi ếy vb$ ềề27ạẵW8,>6 5BG...
 • 72
 • 413
 • 2

Tập giáo án Hóa học 10 bản

Tập giáo án Hóa học 10 cơ bản
... 2 . Bài tập: (Nội dung luyện tập, Bài tập trang 18 SGK và bài tập bổ sung) GV tổ chức HS làm bài tập: HS làm bài tập: Nội dung các bài giải: 1. Tính khối lượng nguyên tử nitơ ra kg, so sánh khối ... (Cách học bài, hướng dẫn học sinh làm các bài tập, hướng dẫn cách chuẩn bò bài mới,nhắc lại mục tiêu cần đạt của bài học). Bài tập về nhà: SGK bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 trang 8. (SGV) 3 ÔN TẬP ĐẦU ... về nhà (Cách học bài, hướng dẫn học sinh làm các bài tập, hướng dẫn cách chuẩn bò bài mới, nhắc lại mục tiêu cần đạt của bài học). Bài tập SGK: 8, 9, và 10 trang 9 Hướng dẫn bài 8 (SGV tr8):...
 • 156
 • 1,141
 • 21

dekttt toan 12 c2 co ban

dekttt toan 12 c2 co ban
... tâm và tính bán kính của mặt cầu đi qua năm điểm S,A,B,C,D . KIÊM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 2 B ÀI 1 : (1,5 Đ) Tìm TXĐ của các hàm số sạu: a. 2 lg( 3 3)y x x= − + ; b. y = ( ) 2 2 3 2x x− BÀI 2: (1,5Đ ... – x . Rút gọn biểu thức : E = y’’’ – 13 y’ – 12y BÀI 3: ( 2Đ ) Giải các phương trình sau: a. ( ) ( ) 3 3 2 2 3 2 2 x − = + ; b. 3 log ( 2) 1x x + = BÀI 4: ( 2Đ ) Giải các bất phương trình sau: ... cạnh SB. a. C/m : ( SAB) ┴ ( SBC ). b.Tính thể tích khối tứ diện MABC. c.Tìm tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. ...
 • 1
 • 43
 • 0

Giáo án Ngữ Văn 10 bản

Giáo án Ngữ Văn 10 cơ bản
. SGK.TT1: HS trao đổi, thảoluận, làm bài tập. Tổ 1: Bài tập 1.Tổ 2: Bài tập 2.Tổ 3: Bài tập 3. II. Luyện tập: 1) Bài tập 1: Phân tích nhân tố giao tiếp. Văn bản. HĐ2:(20 phút)Tìm hiểu các loại văn bản. TT1: Làm các bài tập trongSGKGV: Phân nhóm HSNhóm 1: Thảo luận bài tập 1.Nhóm 2: Thảo luận bài tập 2.TT2:...
 • 117
 • 3,242
 • 21

Giáo án ĐS> 11 bản trọn bộ

Giáo án ĐS> 11 cơ bản trọn bộ
. bài toán đếm; - Biết phối hợp sử dụng các kiến thức về hoán vò ,chỉnh hợp và tổ hợp để giải các bài toán đếm đơn giản.VI. DẶN DÒ Bài tập về nhà các bài. dung cơ bản Hoạt động 1: ( Dẫn dắt khái niệm ) VD:Cho tập hợp X= { }1; 2;3.Viết các tập con có 2 phần tử của tập hợp XGV: Mỗi tập con 2 phần tử của tập...
 • 26
 • 417
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP