Tài liệu về : “CHUYÊN ĐỀ: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9

CHUYÊN ĐỀ: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9

CHUYÊN ĐỀ: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9
... CHUYÊN ĐỀ: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 Bµi 1. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh : a) 2 1 2 7 x y x y − =   + =  b)   ... biện luận hệ phơng trình . Bài 26. Cho hệ phơng trình : =+ =+ 13 52 ymx ymx a) Giải hệ phơng trình với m = 1 b) Giải biện luận hệ phơng trình theo tham số m . c) Tìm m để hệ phơng trình có ... biện luận hệ phơng trình . Bài 30. Cho hệ phơng trình : =+ =+ 13 52 ymx ymx a) Giải hệ phơng trình với m = 1 b) Giải biện luận hệ phơng trình theo tham số m . c) Tìm m để hệ phơng trình có...
 • 7
 • 856
 • 43

CHUYEN DE HE PHUONG TRINH BAC NHAT HAI AN SO.doc

CHUYEN DE  HE PHUONG TRINH BAC NHAT HAI AN SO.doc
... Trường THPT Hùng Vương GV: Nguyễn Hữu Hiếu CHUYÊN ĐỀ: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SỐ 1. Đònh nghóa : Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn hệ có dạng: 1 1 1 2 2 2 a x b y c a x b y c + = ... 1) 2 mx m y m x my + − =   − − =  Chuyên đề: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 1 Trường THPT Hùng Vương GV: Nguyễn Hữu Hiếu Câu 5. Đònh m để hệ phương trình vô nghiệm. a/ 2 2 3( 1) 3 ( ) 2 ... trước. Chuyên đề: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 2 Trường THPT Hùng Vương GV: Nguyễn Hữu Hiếu Câu 13. Đònh m để hệ − = −   + = +  2 4 (2 3 3 x y m x y m có nghiệm (x, y) thoả x 2 +y 2 nhỏ nhất. ...
 • 3
 • 564
 • 38

Bài giảng chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài giảng chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
... thế - Giải thành thạo các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cơ bản2 Nội dung cụ thể:Hoạt động 1: Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Hệ phương trình tương đươngCho hai phương trình bậc nhất ... 1:KHÁI NIỆM HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ CÁCH GIẢI1 Mục tiêu: - Nắm vững khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Cho được ví dụ. - Nắm được hệ phương trình tương đương - Nắm được các ... biện luận hệ phương trình Phương pháp giải:• Từ một phương trình của hệ tìm y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai để được phương trình bậc nhất đối với x• Giả sử phương trình bậc nhất đối...
 • 10
 • 625
 • 13

Tài liệu chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Tài liệu chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
... thế - Giải thành thạo các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cơ bản2 Nội dung cụ thể:Hoạt động 1: Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Hệ phương trình tương đươngCho hai phương trình bậc nhất ... 1:KHÁI NIỆM HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ CÁCH GIẢI1 Mục tiêu: - Nắm vững khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Cho được ví dụ. - Nắm được hệ phương trình tương đương - Nắm được các ... biện luận hệ phương trình Phương pháp giải:• Từ một phương trình của hệ tìm y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai để được phương trình bậc nhất đối với x• Giả sử phương trình bậc nhất đối...
 • 10
 • 202
 • 15

Gián án chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Gián án chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
... thế - Giải thành thạo các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cơ bản2 Nội dung cụ thể:Hoạt động 1: Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Hệ phương trình tương đươngCho hai phương trình bậc nhất ... 1:KHÁI NIỆM HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ CÁCH GIẢI1 Mục tiêu: - Nắm vững khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Cho được ví dụ. - Nắm được hệ phương trình tương đương - Nắm được các ... biện luận hệ phương trình Phương pháp giải:• Từ một phương trình của hệ tìm y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai để được phương trình bậc nhất đối với x• Giả sử phương trình bậc nhất đối...
 • 10
 • 96
 • 2

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
... 38MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN >-- - >-- & amp ;-- >-- - -- I>Mục tiêu bài dạy: 1.Về kiến thức: Giúp cho học sinh nắm được các phương pháp chủ yếu giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, nhất ... là hệ phương trình đối xứng2.Về kỹ năng:Biết cách giải một số dạng hệ phương trình bậc hai hai ẩn, đặc biệt là các hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai, hệ phương trình ... nhóm-Học sinh đưa ra phương án nhanh nhất Rút x = 5-2 y, thay vào phương trình thứ hai ta được phương trình( 5-2 y) 2-2 y 2-2 ( 5-2 y)y=5Giải hệ phương trình ta được y =1, y =2Từ đó ,hệ phương trình có hai...
 • 4
 • 2,787
 • 10

TIET 31 HE PHUONG TRINH BAC NHAT HAI AN.ppt

TIET 31 HE PHUONG TRINH BAC NHAT HAI AN.ppt
... số (2; -1 ) là nghiệm của hệ phương trình: = =+ 42 32 yx yx Tổng quát: Cho hai phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c và a'x + b'y = c'. Khi đó, ta có hệ hai phương trình bậc ... ta nói hệ (I) vô nghiệm. Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm (tìm tập nghiệm) của nó. =+ = 13 95 2 yx yx Trong các hệ phương trình sau, hệ nào là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: ... (III) c) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Hình vẽ Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hệ phư ơng trình Khẳng định a) Hệ phương trình có vô số nghiệm. b) Hệ phương trình vô nghiệm. 2 1 x O y 1 1 -3 y = - 2 x...
 • 19
 • 171
 • 3

TIET 31 HE PHUONG TRINH BAC NHAT HAI AN

TIET 31 HE PHUONG TRINH BAC NHAT HAI AN
... số (2; -1 ) là nghiệm của hệ phương trình: = =+ 42 32 yx yx Tổng quát: Cho hai phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c và a'x + b'y = c'. Khi đó, ta có hệ hai phương trình bậc ... ta nói hệ (I) vô nghiệm. Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm (tìm tập nghiệm) của nó. =+ = 13 95 2 yx yx Trong các hệ phương trình sau, hệ nào là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: ... (III) c) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Hình vẽ Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hệ phư ơng trình Khẳng định a) Hệ phương trình có vô số nghiệm. b) Hệ phương trình vô nghiệm. 2 1 x O y 1 1 -3 y = - 2 x...
 • 19
 • 240
 • 1

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.doc

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.doc
... HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Trong các loại hệ phương trình thì hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là loại hệ cơ bản và các bạn sẽ còn gặp nhiều sau này. Đối với bậc THCS thì các bạn có hai phương ... > 0. Giải : Nhân hai vế của (2) với -3 , ta có (2) tương đương với -3 x - 3my = >-9 < /b> (3) Cộng từng vế của (1) và (3) dẫn đến : - 2y - 3my = m - 9 khi và chỉ khi (2 + 3m)y = 9 - m (4) + Nếu 2 + 3m ... 2 thì (3) khi và chỉ khi x = (2m - 6)/(m - 2) Thay vào (2) => : y = 3 - (2m - 6)/(m - 2) = m/(m- 2) Hệ có nghiệm duy nhất : x = (2m - 6)/(m - 2); y = m/(m- 2) 2.Nghiệm thỏa mãn điều kiện cho...
 • 4
 • 372
 • 13

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
... nhÊt hai Èn? * NghiÖm vµ sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn? Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Tiết 31 1. Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: Xét hai phương trình bậc nhất ... của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Ví dụ 1: Xét hệ phương trình x + y = 3 x - 2y = 0 Ví dụ 2: Xét hệ phương trình 3x - 2y = - 6 3x - 2y = 3 Ví dụ 3: Xét hệ phương trình 2x - y = 3 -2 x + y = - ... của hai phương trình Ta nói rằng cặp số (2; -1 ) là một nghiệm của hệ phương trình: ( I ) 2x + y = 3 x - 2y = 4 hệ phương trình: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Tiết 31 1. Khái niệm về hệ hai...
 • 12
 • 189
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP