Tài liệu về : “CHuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 môn toán học

CHuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 môn toán học

CHuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 môn toán học
... 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ.(2 cách) 4 - Lớp 4B có 12 học sinh nữ. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh. (2 cách) - Lớp 4B có ... 3 42 76 + 2357 + 57 24 + 7 643 3 145 + 249 6 + 5 347 + 75 04 + 46 53 2376 + 342 5 - 376 - 42 5 3 145 - 246 + 2 347 - 145 + 42 46 - 347 46 38 - 243 7 + 5362 - 7563 3576 - 40 37 - 5963 + 642 4 Bài 1: Tính nhanh: ... I, lớp 4A có 1 /4 số học sinh đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học sinh đạt Học sinh Tiên tiến. Hỏi số học sinh không được khen chiếm bao nhiêu so với cả lớp? 2 - Lớp 4B có 18 học sinh nam. Số học sinh...
 • 29
 • 6,991
 • 76

Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 4 - môn Toán

Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 4 - môn Toán
... 3000 D. 9 x 40 00 Câu 3. Lớp em có 12 bạn nữ chiếm 5 2 số học sinh của cả lớp. Số học sinh lớp em có tất cả là: A. 36 B. 24 C. 30 D. 60 Câu 4. Để số a24b chia hết cho 45 , ta cần thay a và b bằng ... Trờng tiểu học Khảo sát học sinh giỏi lớp 4 Xuân Thợng Năm học 2008 - 2009 Môn: Toán I- Phần trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Mỗi bài tập dới đây có kèm theo một ... tỉ, 4 triệu, 5 trăm và 2 đơn vị đợc viết là: A. 245 2 B. 240 052 C. 20 040 502 D. 20 040 00502 Câu 2. Kết quả của phép nhân nào có nhiều chữ số 0 nhất: A. 4 x 5000 B. 3 x 6000 C. 11 x 3000 D. 9 x 40 00...
 • 1
 • 1,708
 • 55

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LOP 4 MÔN TOÁN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LOP 4 MÔN TOÁN
... GD - ĐT GIO LINH ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 4 TRƯỜNG TH TRUNG SƠN SỐ 2 Năm học 2009 -2010 Họ và tên:……………………………….LỚP: Môn: TOÁN Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1: (1 điểm) ... …………. …………. …………. ………… …………. …………. …………. ………… …………. Câu 2: (2 điểm) Tìm X a) X × 6 = 54 b) 45 : X = 9 c) X + 48 = 76 d) 98 - X = 28 …………. …………. ………… …………. …………. …………. ………… …………. …………. …………. ………… ... ………………………………………………………………………………………… Câu 4: (3 điểm) Mẹ mua 16 quả xoài. Yến nói: " Bố ơi! Nếu con đem đi 2 1 số quả xoài để biếu ông bà, còn lại hai anh em con 4 1 số xoài , bố 8 1 số xoài còn...
 • 2
 • 660
 • 16

CÁC CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 7 môn TOÁN ( có GIẢI )

CÁC CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 7 môn TOÁN ( có GIẢI )
... rng:A = 75. (4 20 04 + 4 2003 + . . . . . + 4 2 + 4 + 1) + 25 l s chia ht cho 100HD: A = 75. (4 20 04 + 4 2003 + . . . . . + 4 2 + 4 + 1) + 25 = 75.( 4 2005 1) : 3 + 25 = 25( 4 2005 1 ... 7A trồng đợc 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc 5 cây,. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. Biết rằng số cây mỗi lớp trồng đợc đều nh nhau. Bi 3 : Một ... 7 49 ( ) 4. 9 9. 14 14. 19 44 .49 89− − − − −+ + + + b) ( )( )12 5 6 2 10 3 5 26 39 32 4 52 .3 4 .9 5 .7 25 .49 125.7 5 . 14 2 .3 8 .3B− −= −++HD : A = 928− ; B =72 Bài 4: ...
 • 30
 • 1,265
 • 59

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn hóa học

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn hóa học
... 0,5 2 .3, 14 = 0,785m 2 . Chu vi đáy chậu: C = 2.3, 14. 0,5 = 3,14m áp lực tác dụng lên đáy chậu: F = p.S = d.h.S = 47 10N/m 2 . áp lực tác dụng lên thành chậu: f = p tp .S t = d.h/2.3, 14. 0,6 = 5652N/m ... trong bình khi cha thả thanh gỗ. Diện tích đáy bình: S b = 3, 14. 3 2 03 14, 0 4 2,0 m = Diện tích đáy thanh gỗ: S g = 3, 14. 3 2 00785,0 4 1,0 m = Gọi V n , V n là thể tích của bình chứa nớc khi cha ... của máy bơm. Giải: a. A= P.h = 10.D.V.h = 10.1000.10 .4, 5 = 45 0000J. b. P = 250 30.60 45 0000 == t A W. Bài 4: Một bơm hút dầu từ mỏ ở độ sâu 40 0m lên với lu lợng 1000 lít trong 1ph. a. Tính công...
 • 175
 • 1,083
 • 17

đề thi học sinh giỏi lớp 4-5 toán tiếng vỉệt

đề thi học sinh giỏi lớp 4-5 toán tiếng vỉệt
... ngày mới. Đề thi học sinh giỏi Năm học 2003 - 20 04 Môn Toán -Lớp 4 (Thời gian 60 phút) Bài số 1-( 2 điểm ) Tính giá trị biểu thức sau: ( 43 x 11 + 44 x 11 + 45 x 11 + 46 x 11 + 47 x 11) : (45 x 55) ... BEGCgấp 4 lần chu vi hình vuông ABCD. Tính chu vi hai hình nhỏ ? Đề thi học sinh giỏi Năm học 2003 - 20 04 Môn Toán -Lớp 5 (Thời gian 60 phút) Bài 1- Tính nhanh(2điểm) 49 ,8 – 48 ,5 + 47 ,2 - 45 ,9 + 44 ,6 ... Đề thi học sinh giỏi Năm học 2000 – 2001 Môn Toán lớp 4 (Thời gian 90 phút) Bài 1 - Tính nhanh ( Có trình bày cách tính) 1998 x 49 8 + 1999 x 502 = Bài 2- Tìm X 47 x X < 47 x 4 (X +...
 • 16
 • 708
 • 5

Đề học sinh giỏi lớp 2 - môn Toán (số 3)

Đề học sinh giỏi lớp 2 - môn Toán (số 3)
... Trờng tiểu học Khảo sát học sinh giỏi lớp 2 Xuân thợng Năm học 2008 - 2009 Môn: Toán I- Phần trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Mỗi bài tập dới đây có kèm theo một ... chữ cái đứng trớc câu trả lời đó. Câu 1. Chọn kết quả đúng của x: 45 x = 30 A. x = 75 B. x = 15 C. x = 25 D. x = 35 Câu 2. Có 24 quyển vở, 3 1 số quyển vở là: A. 25 quyển vở B. 21 quyển vở C. ... vở D. 9 quyển vở Câu 3. Thứ năm tuần này là ngày 16. Thứ bảy tuần sau là ngày: A. 24 B. 25 C. 26 D. 27 Câu 4. Một gang tay của mẹ dài khoảng 2 A. mm B. cm C. dm D. m II. Phần tự luận. (16 điểm)...
 • 2
 • 196
 • 11

Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 4 - Môn Tiếng Việt

Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 4 - Môn Tiếng Việt
... Trờng tiểu học Khảo sát học sinh giỏi lớp 4 Xuân thợng Năm học 2008 - 2009 Môn: Tiếng Việt I- Phần trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Đọc thầm đoạn văn sau, chọn đáp ... tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? A. Nhân hoá B. So sánh C. Nhân hoá và so sánh Câu 4. Câu văn Nó quay tròn trớc mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi thuộc kiểu câu gì? A. Ai ... (16 điểm) Câu 1.(6 điểm) Những chị lúa phất phơ bím tóc Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học Đàn cò áo trắng Khiêng nắng Qua sông Cô gió chăn mây trên đồng Bác mặt trời đạp xe qua ngọn...
 • 2
 • 983
 • 20

Tài liệu de thi hoc sinh gioi lop 5 mon Toan 2010 2011

Tài liệu de thi hoc sinh gioi lop 5 mon Toan 2010 2011
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2010 – 2011Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 (4 ). Thay các chữ bằng các chữ số thích ... AC dài 54cm, cạnh AB dài 60cm. Điểm M trên AB cách A là 10cm. Từ M kẻ đường song song với AC cắt cạnh BC tại N. Tính chiều dài đoạn MN. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5Bài ... (2đ). Tính nhanh: 678 48 3512××××Bài 4 (4 ). Lớp 5A có 35 học sinh. Biết rằng tổng của 21 số bạn nam và 31 số bạn nữ là 15 bạn. Tính số bạn nam và bạn nữ của lớp 5A.Bài 5 (6đ). Cho...
 • 2
 • 265
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP