Tài liệu về : “Giáo án lớp 2 tuần 27

Giáo án lớp 2 tuần 27

Giáo án lớp 2 tuần 27
... Ngô Thị Hồng Thanh - Trờng tiểu học Phú Lâm 2Tuần 27< /b> Thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 20 10ToánTiết 131: Số 1 trong phép nhân và phép chiaI. Mục tiêu : - Biết đợc số ... HS làm tốt.- Về nhà học bài cũ.- Nhận xét, đánh giá tiết học. - HS trình bày. - HS đọc bài làm trớc lớp. Thứ t ngày 24 tháng 3 năm 20 10Tập đọc:Tiết 27< /b> : Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II (Tiết ... thừa số kia. 12 Ngô Thị Hồng Thanh - Trờng tiểu học Phú Lâm 2Hoạt động của GV Hoạt động của HS + 20 còn gọi là mấy chục ? - Để thực hiện 20 x 2 ta có thể tính 2 chục x 2 = 4 chục, 4...
 • 19
 • 2,185
 • 26

Giáo án lớp 2 Tuần 27

Giáo án lớp 2 Tuần 27
... x 4 = 4 - Có 2 dấu tính. -Thực hiện từ trái sang phải. 4 x 2 x 1= 8 x 1 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 8 = 2 4 x 6 :1 = 24 : 1 = 24 -2 HS nhắc lại. Đạo đức Lòch sự khi đến nhà người khác (t2) I . Mục tiêu ... nhắc. - HS lập 2 phép chia tương ứng : 2 : 1 = 2 , 2 : 2 = 1 - Các phép chia có số chia là 1 thì thương bằng số bò chia. - HS nhắc lại. 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 5 = 5 Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: ... tiết học. 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 5 x 1 = 5 2 : 1 = 2 3 : 1 = 3 5 : 1 = 5 - Điền số thích hợp vào ô trống. - HS lên bảng làm cả lớp làm vào bảng con.  x 2 = 2 5 x = 5 3 : = 3  x 1 = 2 5 :  =...
 • 25
 • 229
 • 2

Giáo án lớp 3 tuần 27 thứ 2,3

Giáo án lớp 3 tuần 27 thứ 2,3
... bác học và bà cụ ( trang 31, 32 ).6. Ông tổ nghề thêu ( trang 22 ,23 ). Ngày soạn : 13 / 3 / 20 10 Ngày dạy: Thứ hai : 15 / 3 / 20 10TUẦN 27< /b> TUẦN 27< /b> Giáo án lớp 3: Giáo viên : Lê Thò Hạnh Trường ... 3 02; 18 303; 18 304; 18 305; 18306; 18 307.b) 32 606; 32 607; 32 608; 32 609; 32 610; 32 611; 32 6 12 Bài 3: (a,b) Số ?- Học sinh làm bảng con.a) 18 000; 19 000; 20 000; 21 000; 22 000; 23 ... dương- nhắc nhở 0 TUẦN 27< /b> Môn: Tập đọc - Kể chuyệnTiết 80 Bài: ÔN TẬP (Tiết 2) + KIỂM TRA ĐỌC Giáo án lớp 3: Giáo viên : Lê Thò Hạnh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt.TUẦN 27< /b> I – MỤC ĐÍCH YÊU...
 • 26
 • 99
 • 1

Giáo án lớp 2 tuần 26 chiều

Giáo án lớp 2 tuần 26 chiều
... động của giáo viên Hoạt động của học sinh1.Kiểm tra bài cũ:-KT sự chuẩn bị của HS2.Luyện tập:-GV giới thiệu và ghi đề: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu...
 • 1
 • 1,133
 • 14

Giáo án lớp 2 tuần 4 năm 2009

 Giáo án lớp 2 tuần 4 năm 2009
... bạn.- Đọc đề bài - Số HS lớp 2A là 29 , 2 B là 25 bạn.- Tổng số học sinh cả hai lớp .- Ta thực hiện phép cộng 29 + 25 .- Lớp làm vào vở.- Một em lên giải bài trên bảng.- Lớp theo dõi và chỉnh sửa.* ... tính : 29 + 6 ; 79 + 2 Nêu rõ cách tính 79 + 2 ? - Giáo viên nhận xét đánh giá . 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: *b) Giới thiệu phép cộng 49 +25 - Nêu bài toán : Có 49 que tính thêm 25 que ... Trờng tiểu học Phú Lâm 2Tuần 4Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 20 09ToánTiết 16: 29 + 5A. Mục tiêu: - HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5. - Biết số hạng, tổng....
 • 24
 • 457
 • 4

Giáo án lớp 2 tuần 35

 Giáo án lớp 2 tuần 35
... trước lớp. 2 X 9 = 183 X 9 = 27< /b> 4 X 9 = 3616 : 4 = 418 : 3 = 614 : 2 = 7- 3 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tập. 42+ 36 78 38 +27< /b> 65 85- 21 65 80- 35 455 Giáo án ... và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. Bảng chép sẵn bài thơ trong bài tập 2. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC3 Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học Phú Lâm 2. Hoạt động của Thầy ... Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học Phú Lâm 2. TUẦN 35Thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 20 10Tiết 1: CHÀO CỜ Tiết 2 : TốnLUYỆN...
 • 22
 • 2,494
 • 15

Giáo án lớp 2 tuần 33

Giáo án lớp 2 tuần 33
... Giáo án lớp 2 - Ngơ Thị Hồng Thanh - Trường Tiểu học Phú Lâm 2Tn 32Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 20 10To¸nLUYỆN TẬPI. Mục tiêu: - Biết sử dụng một số loại giấy bạc : 100 đồng, 20 0 ... chuyện. -2 HS khá kể lại.********************************************************************* 12 Giáo án lớp 2 - Ngơ Thị Hồng Thanh - Trường Tiểu học Phú Lâm 2Thứ tư ngày 28 tháng 4 ... hành hết 20 0 đồng.-Bài toán yêu cầu chúng ta tìm số tiền mà mẹ phải trả.-Thực hiện phép cộng 600 đồng + 20 0 1 Giáo án lớp 2 - Ngơ Thị Hồng Thanh - Trường Tiểu học Phú Lâm 2- Yêu cầu...
 • 24
 • 991
 • 3

Giáo án lớp 2 tuần 32

 Giáo án lớp 2 tuần 32
... tập, 2 HS lên bảng làm bài, 1 HS đọc số, 1 HS viết số.- Số 8 42 gồm 8 trăm, 4 chục và 2 đơn vò.- 8 42 = 800 + 40 + 2- Từ bé đến lớn: 25 7 ,27< /b> 9 ,28 5 ,29 7- Từ lớn đến bé: 29 7 ,28 5 ,27< /b> 9 ,25 7Tập ... bài vào vở bài tập. 2 x 4 =8 5 x 6 = 303 x 9 = 29 12 : 2 = 64 x 5 =20 12 : 3= 4- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.16 Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng ... HS lên bảng viết.- HS dưới lớp viết bảng con. 12 Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học Phú Lâm 2. g) Chấm bài Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập Bài 2- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.- Yêu...
 • 20
 • 1,407
 • 4

Giáo án lớp 2 tuần 34

Giáo án lớp 2 tuần 34
... 2 3 4- Có 5 hình tam giác, là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1 + 2) - Có 3 hình chữ nhật, đó là: hình (1 + 3), hình (2 + 4), hình (1 + 2 + 3 + 4). 12 Giáo án lớp 2 – ... trẻ con là gì?13 Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học Phú Lâm 2. Bài 3- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.- Dán 2 tờ giấy có ghi đề bài lên bảng.- Chia lớp thành 2 nhóm, tổ chức ... 35 : 5 = 7- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập .2 X 2 X3 = 4 X 3 = 124 0 : 4 : 5 =10 : 5 = 23 X 5 – 6 =15 – 6 = 9 2 X 7 + 58 =14 + 58 = 72Bài giải.Số bút chì...
 • 20
 • 1,986
 • 5

Giáo án lớp 2 tuần 31

Giáo án lớp 2 tuần 31
... bảng làm cả lớp làm bảng con - HS nhận xét và nêu cách tính .+HS nêu cách đặt tính thực hiên p/ tính - HS lên bảng làm cả lớp làm bảng con 23 63 125 48− 53 120 17 32 37 022 25 92 3 723 2395−- HS ... 867 486Số trừ 136 136 569 661 26 4hiệu 22 1 22 1 300 20 6 22 2- HS đọc bài toán .- 1 HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở.Bài giảiTrường Hữu Nghò có số học sinh là :865 - 32 = 833 (học sinh ) ... làm cả lớp làm vào vë -Bằng tổng độ dài các canh của hình TGù.- HS nêu.Bài giải 22 5 3 62 683 5 02 26 1 634 425 20 4 25 6 27< /b> 859...
 • 14
 • 1,600
 • 5

Xem thêm