Giáo án lớp 2 tuần 31

14 1,602 5
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 15:43

Giáo án lớp 2 tuần 31 Tn 31Thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2010 To¸nLUYỆN TẬPI . Mục tiêu : Giúp HS :-BiÕt c¸ch lµm tÝnh céng(kh«ng nhí) c¸c sè trong ph¹m vi 1000, céng cã nhí trong ph¹m vi 100.- BiÕt gi¶i bµi to¸n vỊ nhiỊu h¬n.- BiÕt tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c.II . Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1 . Kiểm tra bài cũ : Bài 2 ,Bài 3 -GV nhận xét ghi điểm . 2 . HD luyện tập :Bài 1 :- GV yêu cầu. - GV nhận xét sửa sai . Bài 2 :(HSKG cét 2)- GV yêu cầu. - GV nhận xét sửa sai . Bài 3 : :(HSKG)- GV yêu cầu.+ Hình nào khoanh tròn vào 41 số con vật ? Tại sao em biết điều đó ?- GV Nhận xét – Ghi điểm. Bài 4 :+ Bài toán cho biết gì ?+ Bài toán hỏi gì ?+ Để tính được sư tử nặng bao nhiêu kg ta làm tính gì ?- GV nhận xét sửa sai . Bài 5:- Hãy nêu cách tính chu vi tam giác ?-Nêu độ dài các cạnh của h/ tam giác.- 2 HS làm bảng. - HS lên bảng làm cả lớp làm bảng con .- HS nêu cách tính 2 phép tính - HS nêu cách đặt tính và thực hiện p/tính - HS lên bảng làm cả lớp làm vào bảng - HS quan sát hình vẽ , trả lời câu hỏi.-Hình a. được khoanh tròn vào một phần tư số con vật.vì hình a có 8 con voi đã khoanh 2 con -Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn co gấu 18 kg .Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu kg ?- 1 HS đọc.Bài giảiSư tử nặng là :210 + 18 - 228 (kg) Đáp số : 228 kg- HS lên bảng làm cả lớp làm vào vë -Bằng tổng độ dài các canh của hình TGù.- HS nêu.Bài giải 225 362 683 502 261 634 425 204 256 27 859 787 887 758 288+ + + ++-GV nhận xét sửa sai . 3 . Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học.Chu vi tam giác ABC là :300 cm + 400 cm + 200 cm= 900 cm. Đáp số : 900cm- HS lên bảng làm cả lớp làm vào vë ÂM NHẠCƠN BÀI HÁT : BẮC KIM THANG( GV CHUN DẠY)Tập đọc CHIẾC RỄ ĐA TRÒNI . Mục tiêu: - BiÕt nghØ h¬i sau c¸c dÊu c©u vµ cơm tõ râ ý, ®äc râ lêi nh©n vËt trong bµi.-Hiểu nội dung : Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật( tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái 1, 2, 3, 4.)- GDMT: ViƯc lµm cđa B¸c Hå ®· nªu tÊm g¬ng s¸ng vỊ viƯc n©ng niu, g×n gi÷ vĨ ®Đp cđa m«i trêng thiªn nhiªn , gãp phÇn phơc vơ cc sèng cđa con ngêi.II . Đồ dùng dạy học : -Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.III. Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HSTiết 11 . Kiểm tra bài cũ : -Gọi HS đọc bài “Cháu nhớ Bác Hồ” và trả lời câu hỏi.- GV nhận xét ghi điểm .2. Bài mới : a. Luyện đọc : - GV đọc mẫu .* Luyện phát âm từ khó :-Yêu cầu. -Kết hợp giảng từ mới :-tần ngần, thường lệ .* Hướng dẫn cách đọc câu văn dài : - GV đọc mẫu .* Hướng dẫn đọc bài : - Đọc từng câu .- Đọc từng đoạn . - Thi đọc đoạn giữa các nhóm. - GV nhận xét tuyên dương .-Đọc toàn bài . - Cháu nhớ Bác Hồ .- 3-4 HS đọc bài và trả lời câu hỏi - HS khác theo dõi, nhận xét . -HS đọc: rễ, ngoăn ngoèo, lá tròn , thường lệ, cuốn , nhỏ dần , tần ngần .-Đang mãi nghó, chưa biết nên LTN?-Thói quen hay qui đònh có từ lâu .- Đến gần cây đa,/ Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ,/ và dài ngoằn ngoèo / nằm trên mặt đất… - 1 HS đọc HS theo dõi, nhận xét .-HS đọc nối tiếp câu .- HS nối tiếp nhau đọc đoạn .- Đại diện các nhóm thi đọc đoạn .- Các nhóm nhận xét bình chọn.-1 HS đọc cả bài .-Đọc đồng thanh Tiết 2b. Hướng dẫn tìm hiểu bài :+Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất Bác bảo chú cần vụ làm gì ? + Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào ? + Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây….?+ Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa ?a. Về tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu nhi.b. Về thái độ của Bác Hồ đối với mọi vật xung quanh . - GV: Bác Hồ có tình thương bao la đối… . c. Luyện đọc lại : -Yêu cầu.-Tuyên dương HS đọc tốt .4. Củng cố dặn dò: + Qua câu chuyện em thấy Bác Hồ có tình cảm như thế nào đối với các em thiếu nhi ? - Nhận xét tiết học .- Lớp đọc đồng thanh toàn bài .-1 HS đọc bài, lớp đọc thầm bài . - Chú cuộn lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé . - Cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn , buộc tựa vào hai cái cộc sau đó vìu … -Một cây đa con có vòm lá tròn .- Thích chui qua chui lại vòng lá…. .- Bác rất yêu q các em thiếu nhi ./ Bác Hồ luôn nghó đến thiếu nhi ./…- Bác luôn thương cỏ cây , hoa lá ./ Bác luôn nâng niu từng vật ./ …-HS nhắc lại ý nghóa câu chuyện .-HS tự phân vai .- Mỗi nhóm 3 HS đọc lại bài theo vai . -HS trả lời .Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2010 ToánPHÉP TRỪ ( KHÔNG NHỚ ) TRONG PHẠM VI 1000I . Mục tiêu : Giúp HS :-BiÕt c¸ch lµm tÝnh trõ (kh«ng nhí) c¸c sè trong ph¹m vi 1000.-BiÕt trõ nhÈm c¸c sè trßn tr¨m.-Biết giải bài toán về ít hơn.II . Đồ dùng dạy học : -Các hình biểu diễn trăm , chục , đơn vò.III . Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1 . Kiểm tra bài cũ : Bài 2,Bài 3 -GV nhận xét ghi điểm . 2 . Bài mới : a. Hdẫn trừ các số có 3 chữ số ( không nhớ ) - Bài toán : Có 635 hình vuông , bớt đi 214 hvuông . Hỏi còn lại bao nhiêu hình vuông + Muốn biết còn lại bao nhiêu hvuông ,ta làm thế nào ? + Vậy 635 trừ 214 bằng bao nhiêu ? b, Đặt tính và thực hiện tính - 2 HS làm bảng, lớp làm bảng con .- HS theo dõi và tìm hiểu bài toán . - HS phân tích bài toán .-Thực hiện phép tính trừ 635-214 . = 421- 2 HS lên đặt tính , lớp làm bảng con - Thực hiện phép tính từ phải sang trái .214635− 5 trừ 4, bằng 1, viết 1 . 421 3 trừ 1 bằng 2 , viết 2 . 6 trừ 2 bằng 4 , viết 4 . Vậy 635-214 = 421 .3. Luyện tập thực hành : Bài 1 : :(HSKG cét 3,4) -Yêu cầu.-GV nhận xét sửa sai . Bài 2 : (HSKG phÐp tÝnh 2,3)+ Yêu cầu.-GV nhận xét sửa sai . Bài 3 : + Yêu cầu.-GV nhận xét sửa sai . Bài 4 :+Bài toán cho biết gì ?+ Bài toán hỏi gì ? + Muốn biết đàn gà có bao nhiêu con ta …?-GV nhận xét sửa sai.3 . Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - HS theo dõi hướng dẫn và đặt tính - HS lên bảng làm cả lớp làm bảng con - HS nhận xét và nêu cách tính .+HS nêu cách đặt tính thực hiên p/ tính - HS lên bảng làm cả lớp làm bảng con 236312548− 531201732− 370222592− 37232395−- HS tính nhẩm ,ù ghi kết quả vào VBT.700- 300 = 400 900- 300 = 600600- 400 = 200 800- 500 = 300….Đàn vòt có 183 con , đàn gà ít hơn….Hỏi đàn gà có bao nhiêu con .1 HS nhìn tóm tắt để đọc bài toán . - Phép tính trừ .Bài giảiĐàn gà có số con là :183 -121 = 62 ( con ) Đáp số : 62 con.- 2 HS lên bảng làm lớp làm bảng con . Tập viếtCHỮ HOA N (KiĨu 2)I. Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa N kiểu 2 ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Ngêi ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Ngêi ta lµ hoa ®Êt (3lần).II . Đồ dùng dạy học : -Mẫu chữ.III . Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 484 586 497 925 590 241 253 125 420 470 243 333 372 505 320- - - - -1 . Kiểm tra bài cũ : - Viết chữ : M , Mắt cả lớp viết bảng con. -GV nhận xét sửa sai . 2 . Bài mới : * HD viết chữ hoa:N+ Chữ N hoa cao mấy li ? gồm mấy nét ? Là những nét nào ?* Hướng dẫn cách viết : - GV viết mẫu lên bảng và nêu cách viết .- GV theo dõi uốn nắn HS .* HD viết cụm từ ứng dụng :- GV giới thiệu cụm từ: Người ta là hoa đất .Cụm từ ca ngợi vẻ đẹp của con người … + Cụm từ có mấy chữ ? là những chữ nào ?+ Hãy nêu vò trí các dấu thanh có trong cụm từ ?+ K/ cách giữa các con chữ bằng chừng nào ?- GV viết mẫu lên bảng.-GV nhận xét sửa sai . * Hướng dẫn viết vào vở tập viết: - Thu bài chấm chữa.3 . Củng cố dặn dò : -Nhận xét đánh giá tiết học . - HS viết bảng – Lớp viết bảng con.- HS nhắc.-…cao 5 li . Gồm có 2 nét . Đó là một nét móc hai đầu và một nét kết hợp….- HS quan sát , theo dõi.- HS viết bảng con.- HS đọc.-Có 5 chữ: Người, ta , là , hoa , đất.-…Dấu huyền trên đầu chữ ơ , a ; dấu sắc trên đầu chữ â.-…Bằng 1 chữ o- HS viết bảng.- HS viết bài.Kể chuyệnCHIẾC RỄ ĐA TRÒNI. Mục tiêu : -Sắp xếp lại các bức tranh theo đúng thứ tự nội dung câu chuyện và kể lại từng đoạn câu chuyện(BT1, BT2).- HS kh¸ giái biÕt kĨ l¹i toµn bé c©u chun(BT3)- GDMT: ViƯc lµm cđa B¸c Hå ®· nªu tÊm g¬ng s¸ng vỊ viƯc n©ng niu, g×n gi÷ vĨ ®Đp cđa m«i trêng thiªn nhiªn , gãp phÇn phơc vơ cc sèng cđa con ngêi.II. Đồ dùng dạy học : -Tranh minh hoạ trong bài.III. Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1.Kiểm tra bài cũ : + Qua câu chuyện em học được những đức tính tốt gì của bạn Tộ ?- Nhận xét – Ghi điểm.2.Bài mới :a.Giới thiệu :b.HD kể chuyện-Sắp xếp các tranh theo thứ tự. - HS quan sát tranh.+ Tranh 1 : Bác hồ đang hướng dẫn chú cần….+ Tranh 2 : các bạn thiếu nhi thích thú chui ….+ Tranh 3 : Bác Hồ chỉ vào chiếc đa nhỏ nằm .- HS xếp các tranh theo trình tự câu chuyện.- HS thực hiện : Tranh 3 – 2 – 1 .- HS kể theo nhóm , mỗi nhóm 4 HS .- GV gắn các tranh không theo thứ tự .- GV yêu cầu.- GV Nhận xét – Ghi điểm.- Kể lại từng đoạn truyện.- Bước 1 : Kể trong nhóm- Bước 2 : Kể trước lớp.- GV yêu cầu.- GV Nhận xét – Ghi điểm.- Kể lại toàn bộ câu chuyện- Nhận xét – Ghi điểm.3.Củng cố , dặn dò :- Nhận xét tiết học.- Đại diện nhóm kể , mỗi HS trình bày 1 đoạn.- Vài HS Nhận xét theo các tiêu chí đã nêu.- 3 HS kể chuyện. HS Nhận xét .- 3 HS đóng 3 vai và kể lại câu chuyện.- 1 HS kể.Thứ t ngày 21 tháng 4 năm 2010Tập đọcCÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁCI . Mục tiêu: - §äc rµnh m¹ch toµn bµi , biÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng ë c¸c c©u v¨n dµi.-Hiểu ND: Cây và hoa đẹp nhất từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính của nhân dân ta đối với Bác.II . Đồ dùng dạy học : -Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.III . Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1 . Kiểm tra bài cũ : - Nhận xét ghi điểm.2 . Bài mới : * Luyện đọc- GV đọc mẫu.* Luyện phát âm :- GV đọc mẫu kết hợp với giảng từ .* Hướng dẫn đọc câu văn dài : Trên bậc tam cấp , / hoa dạ hương chưa đơm bông , / nhưng hoa nhài trắng mòn , / hoa mộc , hoa ngâu kết chùm , / đang toả hương ngào ngạt .- GV đọc mẫu .* Đọc từng câu- Đọc từng đoạn trước lớp- Thi đọc đoạn giữa các nhóm.- Đọc đồng thanh .b. Tìm hiểu bài :HS đọc“Chiếc rễ đa tròn” và TL câu hỏi - HS tìm và nêu từ khó . -1 HS đọc bài .-1 HS đọc bài .- HS nối tiếp đọc từng câu trong bài.- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài- Đại diện các nhóm thi đọc.- Lớp đọc bài.+ Kể tên các loại cây được trồng phía .?+ Những loài hoa nổi tiếng nào ở khắp .?+ Tìm những từ ngữ tả hình ảnh cho thấy cây và hoa luôn cố gắng làm đẹp .?+ Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con . ?+ Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện tình cảm của nhân dân ta đối với Bác .? 3 . Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học.-Cây vạn tuế , dầu nước , hoa ban.-Hoa ban, đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam -Hội tụ, đâm chồi, phô sắc, toả hương thơm.-Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng - Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện tình cảm của nhân dân Việt Nam luôn ToánLUYỆN TẬPI . Mục tiêu : Giúp HS -BiÕt c¸ch lµm tÝnh trõ (kh«ng nhí) c¸c sè trong p/ vi 1000, trõ cã nhí trong p vi 100.-BiÕt giải toán bài toán về ít hơn.II . Đồ dùng dạy học : -Viết sẵn nội dung bài tập 3.III . Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1 . Kiểm tra bài cũ : - Thu một số vở bài tập để chấm . - GV nhận xét ghi điểm . 2 . Bài mới Bài 1: - GV yêu cầu.-GV nhận xét sửa sai . Bài 2 : :(HSKG cét 2, 3)- GV yêu cầu.-GV nhận xét sửa sai . Bài 3 : :(HSKG cét 3,5)- GV yêu cầu.+ Muốn tìm số bò trừ ta làm thế nào ?+ Muốn tìm số trừ ta làm thế nào ? Bài 4 :+ Bài toán cho biết gì ? + Bài toán hỏi gì ? -HS lên bảng làm lớp làm vào bảng con. -HS lên bảng làm lớp làm vào bảng con. - HS lên bảng làm, lớp làm vào vở BT . Sốbi trừ 257 257 869 867 486Số trừ 136 136 569 661 264hiệu 221 221 300 206 222- HS đọc bài toán .- 1 HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở.Bài giảiTrường Hữu Nghò có số học sinh là :865 - 32 = 833 (học sinh ) Đáp số : 833 học sinh 758 831 65 81 354 120 18 37 404 711 46 44 -- -- 682 987 599 425 351 255 148 203 331 732 451 222 -- -- -GV nhận xét sửa sai. Bài 5:(HSKG)3 . Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học.- HS lên bảng làm cả lớp làm vở bài tập Chính tả(NV)VIỆT NAM CÓ BÁCI . Mục tiêu: - Nghe- viÕt ®óng bµi chÝnh t¶ , tr×nh bµy ®óng bµi th¬ lơc b¸t ViƯt nam cã B¸c.Lµm ®ỵc BT 2 hc BT(3) a/b.II . Đồ dùng dạy học : -Bài thơ “Thăm nhà Bác” chép sẵn vào bảng phụ.III . Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1 . Kiểm tra bài cũ : - GVY/C -GV nhận xét sửa sai . 2 . Bài mới : * GV đọc mẫu.+ Công lao của Bác Hồ được so sánh với gì? + Nhân dân ta yêu quý và kính trọng Bác Hồ như thế nào ?* Luyện viết : - GV nhËn xÐt.* Hướng dẫn cách trình bày + Bài thơ có mấy dòng thơ ?+ Đây là thể thơ gì ? Vì sao em biết ?+ Các chữ đầu dòng được viết n/ thế nào ?+ Ngoài các chữ đầu dòng chúng ta còn phải viết hoa những chữ nào trong bài thơ* GV đọc bài.- GV đọc bài soát lỗi .- Thu một số vở để chấm . * Hướng dẫn HS làm bài tập : Bài 2 : Điền vào chỗ trống r / d / gi ?Đặt dấu hỏi hay dấu ngãtrên những chỗ in đậm .Bài 3 : Điền tiếng thích hợp vào ô trống a. rời hay dời . giữ hay dữ ?b. lã hay lả. võ hay vỏ .- GV nhận xét sửa sai . 3 . Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - 2-3 HS lên bảng thi đặt câu . - 2 HS viết các từ : ngẩn ngơ , mắt sáng .- Công lao của Bác Hồ được so sánh với non nước , trời mây và đỉnh Trường Sơn .- Nhân dân ta coi Bác là Việt Nam , Việt Nam là Bác . - HS: trường sơn , nghìn năm, lục bát , non nước. - Bài thơ có 6 dòng .- Đây là thể thơ lục bát vì dòng đầu… - Thì phải viết hoa ,… .- Việt Nam, Trường Sơn vì là tên riêng . Viết hoa để thể hiện sự kính trọng Bác .- HS viết bài vào vở .- HS dò bài soát lỗi .- 1 HS lên bảng làm lớp làm vở bài tập .- bưởi, dừa , rào , đỏ , rau , những , gỗ chảy , giường .- tàu rời ga , Sơn tinh dời từng dãy núi , Bộ đội canh giữ bầu trời .Con cò bay lả bay la, không uống nước lã .Anh trai tập võ , vỏ cây sung xù xì MĨ THUẬTVẼ TRANG TRÍ HÌNH VNG( GV CHUN DẠY)Thứ n¨m ngày 22 tháng 4 năm 2010ToánLUYỆN TẬP CHUNGI . Mục tiêu : Giúp HS :-BiÕt c¸ch lµm tÝnh céng, trõ cã nhí trong ph¹m vi 100, lµm tÝnh céng, trõ kh«ng nhí c¸c sè cã ®Õn ba ch÷ sè.- BiÕt céng, trõ nhÈm c¸c sè trßn tr¨m.II. Đồ dùng dạy học : - NDIII. Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1.Kiểm tra bài cũ : 456 – 124 ; 673 + 212- Nhận xét – Ghi điểm2.HD luyện tập Bài 1: :(HSKG phÐp tÝnh 2, 5)- Yêu cầu. - GV Nhận xét .Bài 2: :(HSKG phÐp tÝnh 4, 5)- GV yêu cầu.- GV chữa bài – Ghi điểm.Bài 3: :(HSKG cét 3) - GV yêu cầu.- GV chữa bài – Ghi điểmBài 4: :(HSKG cét 3)- GV yêu cầu.- GV chữa bài – Ghi điểm.Bài 5: :(HSKG)- Nhận xét – Tuyên dương.3.Củng cố , dặn dò :- Nhận xét tiết học.-Luyện tập.- 2 HS làm bảng – Lớp làm nháp.- HS làm bài vở. Một số em lên bảng làm.- HS tự làm bài.- HS làm bài và nêu miệng kết quả.- HS làm vở thu chấm chữa.- HS nối các điểm mốc trước , sau đó mới vẽ hình theo mẫu.Luyện từ và câuMƠÛ RỘNG VỐN TỪ : TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒDẤU CHẤM – DẤU PHẨYI . Mục tiêu: - Chän ®ỵc tõ ng÷ cho tríc ®Ĩ ®iỊn ®óng vµo ®o¹n v¨n(BT1), t×m ®ỵc mét vµi tõ ng÷ ca ngỵi B¸c Hå(BT2).- §iỊn ®óng dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo ®o¹n v¨n cã chç trèng(BT3).II. Đồ dùng dạy học : -Bài tập 1 viết sẵn trên bảng lớp.III. Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1.Kiểm tra bài cũ : - GV gọi HS viết câu của bài tập 3- Nhận xét – Ghi điểm.2.HD làm bài tập:Bài 1:- Yêu cầu.- GV Nhận xét – Chốt lời giải đúng.Bài 2:- Chia lớp thành 4 nhóm và phát giấy, viết, yêu cầu.- GV Nhận xét – Bổ sung.Bài 3:- GV yêu cầu.+ Vì sao ô trống thứ nhất ta điền dấu phẩy + Vì sao ô trống thứ hai ta lại điền dấu chấm ?+ Vậy ô trống thứ 3 điền dấu gì ?- Nhận xét .3.Củng cố , dặn dò :- Nhận xét tiết học.- 3 HS thực hiện yêu cầu của GV .- HS đọc to trước lớp bài tập 2- HS đọc yêu cầu.- HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên bảng gắn thẻ từ.- HS đọc lại đoạn văn .- HS đọc yêu cầu bài.- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.- sáng suốt, thông minh, yêu nước, tiết kiệm, yêu đồng bào, giản dò,…- 1 HS làm bảng – Lớp làm vào VBT.-…Vì “Một hôm” chưa thành câu.-…Vì “Bác không đồng ý” đã thành câu.-…Điền dấu phẩy …Thđ c«ngLµm con bím( TiÕt 1)I.Mơc tiªu:- BiÕt lµm con bím b»ng giÊy t¬ng ®èi c©n, c¸c nÕp gÊp t¬ng ®èi ®Ịu, ph¼ng.- RÌn kÜ n¨ng khÐo lÐo.II.§å dïng: G : MÉu con bím lµm b»ng giÊy; quy tr×nh, giÊy, kÐo, hå d¸n, sỵi d©y ®ång. H.: giÊy kÐo, hå d¸n, sỵi d©y ®ång.III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1/KiĨm tra sù chn bÞ cđa H 2/Bµi míi:a/ Híng dÉn quan s¸t- Treo vËt mÉu, y/c H. quan s¸t vµ nhËn xÐt theo c¸c c©u hái sau:+ Con bím lµm b»ng g×?+ Con bím gåm nh÷ng bé phËn nµo?b/Híng dÉn gÊp:- T. treo quy tr×nh gi¶ng vµ lµm mÉu.+Bíc 1: C¾t giÊy(1 tê giÊy cã c¹nh 14 « h×nh - Quan s¸t vËt mÉu vµ rót ra nhËn xÐt:+ Con bím lµm b»ng giÊy.+ Th©n, 2 c¸nh, r©u.- Quan s¸t T. lµm mÉu vµ nghe gi¶ng quy tr×nh.[...]... :+Bài toán cho biết gì ?+ Bài toán hỏi gì ? + Muốn biết đàn gà có bao nhiêu con ta …?-GV nhận xét sửa sai.3 . Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - HS theo dõi hướng dẫn và đặt tính - HS lên bảng làm cả lớp làm bảng con - HS nhận xét và nêu cách tính .+HS nêu cách đặt tính thực hiên p/ tính - HS lên bảng làm cả lớp làm bảng con 23 63 12 548− 531 20 17 32 − 370 22 25 92 − 3 72 32 395−-... bài toán .-Thực hiện phép tính trừ 635 -21 4 . = 421 - 2 HS lên đặt tính , lớp làm bảng con - Thực hiện phép tính từ phải sang trái . 21 4635− 5 trừ 4, bằng 1, viết 1 . 421 3 trừ 1 bằng 2 , viết 2 . 6 trừ 2 bằng 4 , viết 4 . Vậy 635 -21 4 = 421 .3. Luyện tập thực hành : Bài 1 : :(HSKG cét 3,4) -Yêu cầu.-GV nhận xét sửa sai . Bài 2 : (HSKG phÐp tÝnh 2, 3)+ Yêu cầu.-GV nhận xét sửa sai . Bài... VBT.700- 300 = 400 900- 300 = 600600- 400 = 20 0 800- 500 = 300….Đàn vịt có 183 con , đàn gà ít hơn….Hỏi đàn gà có bao nhiêu con .1 HS nhìn tóm tắt để đọc bài toán . - Phép tính trừ .Bài giảiĐàn gà có soá con laø :183 - 121 = 62 ( con ) Đáp số : 62 con.- 2 HS lên bảng làm lớp làm bảng con . Tập viếtCHỮ HOA N (KiĨu 2) I. Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa N kiểu 2 ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ... dòng c va, 1 dũng c nh ) Ngời ta là hoa đất (3ln).II . ẹo duứng daùy hoùc : -Maóu chữ.III . Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 484 586 497 925 590 24 1 25 3 125 420 470 24 3 333 3 72 505 320 - - - - - Bài 2: - GV yêu cầu.+ nh bác được treo ở đâu ?+ Trông Bác như thế nào ?+ Em muốn hứa với Bác điều gì ?- GV chia nhómø yêu cầu.- GV Nhận xét – Tuyên dương.Bài 3:- GV... xét ghi điểm . 2 . Bài mới : a. Hdẫn trừ các số có 3 chữ số ( không nhớ ) - Bài toán : Có 635 hình vuông , bớt đi 21 4 hvuông . Hỏi còn lại bao nhiêu hình vuông + Muốn biết còn lại bao nhiêu hvuông ,ta làm thế nào ? + Vậy 635 trừ 21 4 bằng bao nhiêu ? b, Đặt tính và thực hiện tính - 2 HS làm bảng, lớp làm bảng con .- HS theo dõi và tìm hiểu bài toán . - HS phân tích bài toán .-Thực hiện phép... ba ngày 20 tháng 4 năm 20 10 ToánPHÉP TRỪ ( KHÔNG NHỚ ) TRONG PHẠM VI 1000I . Muùc tieõu : Giuựp HS :-Biết cách làm tính trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000.-Biết trừ nhẩm các số tròn trăm.-Bieỏt giaỷi baứi toaựn ve ớt hơn.II . Đồ dùng dạy học : -Các hình biểu diễn trăm , chục , đơn vị.III . Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1 . Kiểm tra bài cũ : Bài 2, Bài 3... Râu tóc bác trắng như cước, vầng trán cao và đôi mắt sáng ngời…-…chăm ngoan , học giỏi.- HS nói về ảnh Bác trong nhóm dựa vào câu hỏi đã được trả lời.- Các nhóm trình bày .- 1 HS đọc và tự làm bài VBt.- 5 HS trình bày bài.Chính tả(NV)CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁCI . Mục tieõu: - Nghe- viết chính xác bài chính tả , trình bày đúng đoạn văn xuôi.- Làm đợc BT 2 a/b.II . Đồ dùng dạy học : -Bảng... ngạt , dâng niềm tôn kính thiêng liêng….-…Có 2 đoạn , 3 câu.-…Trên bậc tam cấp , …-…Viết hoa , lùi vào 1 ô.-…Viết hoa chữ Bác để tỏ lòng tôn kính Bác.- HS viết:Sơn La, khoẻ khoắn, vươn lên , Nam Bộ , ngào ngạt , thiêng liêng , …- HS viết bài. - Soát lỗi - GV thu bài chấm ( 5-7 bài ).3.Làm bài tập Bài 2 :- GV tổ chức trò chơi “Tìm từ”.- GV chia lớp và tổ chức trò chơi .a) dầu , giấu , rụng.b)... ABC laø :300 cm + 400 cm + 20 0 cm= 900 cm. Đáp số : 900cm- HS lên bảng làm cả lớp làm vào vë ÂM NHẠCƠN BÀI HÁT : BẮC KIM THANG( GV CHUN DẠY)Tập đọc CHIẾC RỄ ĐA TROỉNI . Muùc tieõu: - Biết nghỉ hơi sau các dấu câu và cụm từ rõ ý, đọc rõ lời nhân vật trong bài.-Hieồu noọi dung : Baực Ho coự tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật( trả lời đợc các câu hỏi 1, 2, 3, 4.)- GDMT: Việc làm... Luyện đọc lại : -Yêu cầu.-Tuyên dương HS đọc tốt .4. Củng cố dặn dò: + Qua câu chuyện em thấy Bác Hồ có tình cảm như thế nào đối với các em thiếu nhi ? - Nhận xét tiết học .- Lớp đọc đồng thanh toàn bài .-1 HS đọc bài, lớp đọc thầm bài . - Chú cuộn lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé . - Cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn , buộc tựa vào hai cái cộc sau đó vìu … -Một cây đa con có vòm lá tròn . vở BT . Sốbi trừ 25 7 25 7 869 867 486Số trừ 136 136 569 661 26 4hiệu 22 1 22 1 300 20 6 22 2- HS đọc bài toán .- 1 HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở.Bài giảiTrường. -- -- 6 82 987 599 425 351 25 5 148 20 3 331 7 32 451 22 2 -- --
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 tuần 31, Giáo án lớp 2 tuần 31, Giáo án lớp 2 tuần 31

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-2-tuan-31

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP