Tài liệu về : “Tiết 36 - Bài 32 - Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

Tiết 36 - Bài 32 - Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

Tiết 36 - Bài 32 - Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)
... Công nghiệp. Tiết 3 6-< /b> Tiết 3 6-< /b> Bài 32: Bài 32: vùng đông nam bộ vùng đông nam bộ (tiếp) (tiếp) IV. Tình hình phát triển kinh tế. 1. Công nghiệp. Bảng 32. 1: Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước ... Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ vấn đề trên. TiÕt 3 6-< /b> TiÕt 3 6-< /b> Bµi 32: Bµi 32: vïng ®«ng nam bé vïng ®«ng nam bé (tiÕp theo) (tiÕp theo) Tiết 3 6-< /b> Tiết 3 6-< /b> Bài 32: Bài 32: vùng đông ... Bài 32: vùng đông nam bộ vùng đông nam bộ (tiếp theo) (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế. Nghiên cứu nội dung Sgk cho biết đặc điểm sản xuất CN của vùng Đông Nam Bộ trước giải phóng...
 • 27
 • 3,487
 • 6

Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
... tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : Em hãy Em hãy cho biết vùng Đông Nam cho biết vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành thuận lợi nào để trở thành vùng ... Việt Nam năm 2003 ( cả nước = 100%) 49,9 50,1 Đông Nam Bộ Các vùng khác 12 Hình 10. 2- Lược đồ phân bố lượng mưa ở Nam á 3. Dịch vụ - Khu vực dich vụ rất đa dạng,có đầy đủ các loại hình - TP. ... thông quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ và cả nước. - Đông Nam Bộ có sức hút đầu tư nước ngoài rất mạnh mẽ chiếm 50,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (năm 2003.) 13 Ho¹t ®éng...
 • 30
 • 1,948
 • 5

bai 32 Vung Dong nam bo

bai 32 Vung Dong nam bo
... đoán chữ Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) 1. Công nghiệp Trước ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóngngàn h công nghiệp ở ĐNB có đặc điểm gì? Ngày nay, khu vực công nghiệp - xây dựng của vùng có ... của vùng có đặc điểm gì? Bảng 32. 1.Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%) Khu vực Vùng Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp- xây dựng Dịch vụ Đông Nam Bộ 6,2 59,3 34,5 Cả nước 23,0 ... CN- XD trong cỏ cấu kinh tế của vùng Đông nam Bộ và của cả nư ớc? Chiếm tỷ trọng lớn nhất. Bảng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trung bình năm (%) Giai đoạn 199 5- 2000 2000-...
 • 8
 • 895
 • 8

Địa 9 - Tiết 35 - Bài 31 - Vùng Đông Nam Bộ

Địa 9 - Tiết 35 - Bài 31 - Vùng Đông Nam Bộ
... tiếp giáp của vùng Đông Nam Bộ? Dựa vào bản đồ nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng đông Nam Bộ Vùng Đông Nam Bộ gồm những tỉnh thành phố nào? TUẦN 18 - TIẾT 35 VÙNG ĐÔNG NAM BỘ I.Vị trí địa lý ... 35 - Bµi 31: Vïng ®«ng nam bé Giáo Viên: Lê Thị Hà Vùng kinh tế nào đây? TUẦN 18 - TIẾT 35 VÙNG ĐÔNG NAM BỘ I.Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: Dựa vào bản đồ hãy nêu sự tiếp giáp của vùng ... 18 - TIẾT 35 VÙNG ĐÔNG NAM BỘ II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên: + Ý nghĩa: Cầu nối Tây Nguyên và Duyên hải nam trung bộ với Đồng bằng sông Cửu Long Điều kiện tự nhiên Thế mạnh kinh tế Vùng...
 • 31
 • 4,562
 • 3

Bài soạn bài 32: vùng dông nam bộ

Bài soạn bài 32: vùng dông nam bộ
... vở.+ Chuẩn bị bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) *Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh 51,6 46,71,7 IV-Tình hình phát triển kinh tếBÀI 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (TT)1.Công ... Bộ, năm 2002Hình 32. 1 Lược đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ IV-Tình hình phát triển kinh tếBÀI 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (TT)1.Công nghiệp:2.Nông nghiệp-Là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng ... VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (TT)1.Công nghiệp:2.Nông nghiệpBảng 32. 1cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)Khuvực vùng Nông,lâm,ngư nghiệpCông nghiệp- xây dựngDịch vụ Đông Nam Bộ 6,2...
 • 30
 • 508
 • 1

bài 32 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

bài 32 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... ở nhà : - Tình hình sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ . - Tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ . - Những thay đổi quan trọng trong kinh tế của vùng Đông Nam Bộ . - Học ... yếu ở Đông Nam Bộ? - Nhận xét về ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm vùng Đông Nam Bộ? - Giải thích vì sao vùng Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế biển? - Quan sát hình 32. 1, ... cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ. IV. Tình hình phát triển kinh tế - Vùng Đông Nam Bộ có cơ cấu tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước 1. Công nghiệp - Khu vực công nghiệp- xây dựng tăng...
 • 4
 • 2,425
 • 4

Giáo án bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tt) - Địa 9 - GV.N M Thư

Giáo án bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tt) - Địa 9 - GV.N M Thư
... Giáo án địa lý lớp 9 Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ( Tiếp)I - Mục đích yêu cầu - Học sinh hiểu được Đông Nam Bộ vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước, công nghiệp ... xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ - Những khó khăn trong phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ - Dựa vào bảng 32. 2 nhận xét tình hình phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ - Vì sao cây con ... đối với phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ - Vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nướcc) Bài mới: Giáo viên giới thiệuHoạt động dạy học - Giáo viên yêu vcầu học sinh...
 • 3
 • 795
 • 1

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
... II- Đồ dùng dạy học: - Bản đồ tự nhiên Nam Bộ - Bản đồ hành chính Đông Nam Bộ - Bản đồ hành chính Đông Nam Á - Át lát đòa lý Việt Nam -Tranh ảnh về thiên nhiên và con người Đông Nam Bộ III- Các ... sông. - Hệ sông Đồng Nai có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Bộ. 2- Khó khăn: - Nêu những khó khăn mà vùng Đông Nam Bộ gặp phải? Tích hợp : Nguyên nhân nào làm ô nhiễm môi trường ở Đông Nam ... Thành - 142 - Giáo án Đòa lí 9 Trường THCS Thạnh Ngãi 3- Củng cố và bài tập: (6’) - GV dùng các câu hỏi và bài tập sau để củng cố. - Xác đònh lại vò trí giới hạn vùng Đông Nam Bộ trên bản đồ? -...
 • 5
 • 2,425
 • 19

Bài 35$- Vùng Đông Nam bộ

Bài 35$- Vùng Đông Nam bộ
... lớn. Dân cư, x hội Đông Nam Bộ có thuận lợi gì đối ã với phát triển kinh tế? Tiết 35 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ III.Đặc điểm dân cư - x hội:ã Tiết 35 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Kênh Thị Nghè TP ... 23.6 III.Đặc điểm dân cư - x hội:ã H y so sánh các chỉ tiêu của Đông Nam Bộ với cả nước?ã Tiết 35 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ III.Đặc điểm dân cư - x hội:ã - Vùng có dân số đông, năng động nguồn ... nguyên thiên nhiên: Tiết 35 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Qua những đặc điểm trên, hãy đánh giá xem vùng Đông Nam Bộ có thế mạnh phát triển những ngành kinh tế nào ? Kết luận : Đông Nam Bộ có tiềm năng...
 • 22
 • 218
 • 2

Bài 31 Vùng đông Nam Bộ

Bài 31 Vùng đông Nam Bộ
... duyên hải Nam Trung Bộ v với các nước trong khu vực Đông Nam á Khai th¸c dÇu khÝ trªn biÓn Vòng Tµu biÓn nha trang Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Hình 31.1: Lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ I. Vị ... 2 - Dân số: 10,9 triệu người (năm 2003) I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ: Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Lược đồ các nước Đông Nam á TP Hồ Chí Minh Hình 31.1: Lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ ... Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ Hình 31.1: lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - Gồm các tỉnh và thành phố: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. - Diện...
 • 21
 • 839
 • 2

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP