Tiết 36 - Bài 32 - Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

27 3,466 6 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 05:11

TiÕt 35 - Bµi 31: Vïng ®«ng nam bé Giáo Viên: Lê Thị Hà Giới thiệu bài: Ở bài học trước chúng ta đã biết Đông Nam Bộ là vùng phát triển rất năng động,có nền kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước. Nhưng sự năng động ấy được biểu hiện cụ thể như thế nào trong công nghiệp, nông nghiệp chúng ta chưa rõ. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ vấn đề trên. TiÕt 36- TiÕt 36- Bµi 32: Bµi 32: vïng ®«ng nam bé vïng ®«ng nam bé (tiÕp theo) (tiÕp theo) Tiết 36- Tiết 36- Bài 32: Bài 32: vùng đông nam bộ vùng đông nam bộ (tiếp theo) (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế. Nghiên cứu nội dung Sgk cho biết đặc điểm sản xuất CN của vùng Đông Nam Bộ trước giải phóng (1975)? IV. Tình hình phát triển kinh tế. Nội Dung Trước 1975: Công nghiệp phụ thuộc, cơ cấu đơn giản, phân bố nhỏ hẹp . Sau 1975: cơ cấu sản xuất CN như thế nào? Gồm những ngành CN quan trọng nào phát triển .? 1. Công nghiệp. 1. Công nghiệp. Tiết 36- Tiết 36- Bài 32: Bài 32: vùng đông nam bộ vùng đông nam bộ (tiếp) (tiếp) IV. Tình hình phát triển kinh tế. 1. Công nghiệp. Bảng 32.1: Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước năm 2002. (%) Khu vực công nghiệp xây dựng của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao (59,3% ) trong cơ cấu kinh tế của vùng và cao hơn mức trung bình của cả nước. IV. Tình hình phát triển kinh tế. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP 38,5 38,5 38,5 38,5 23,0 23,0 Cả nước Cả nước 34,5 34,5 59,3 59,3 6,2 6,2 Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ Dịch vụ Dịch vụ Công nghiệp Công nghiệp Xây dựng Xây dựng Nông, lâm, Nông, lâm, ngư nghiệp ngư nghiệp Khu vực Vùng Nội Dung Dựa vào bảng 32.1, hãy nhận xét tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước? Cơ cấu sản xuất công nghiệp đa dạng, cân đối gồm các ngành CN quan trọng như: khai thác dầu khí, cơ khí, điện tử, chế biến LTTP, sản xuất hàng tiêu dùng IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối gồm nhiều ngành quan trọng Nội Dung Dựa vào H32.2 hãy nhận xét về cơ cấu ngành CN của vùng Đông Nam Bộ? IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. Qua hình 32.2, h y ã nhận xét sự phân bố sản xuất CN ở Đông Nam Bộ? -Lên xác định trên bản đồ các trung tâm CN lớn. Sản xuất công nghiệp phân bố tập trung, hình thành các trung tâm công nghiệp lớn là: Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm CN lớn Nội Dung KCN Sãng ThÇn (B×nh D­¬ng)Mét KCN ë TP. HCM KCN Biªn Hoµ (§ång Nai) Một góc khu CN ở TP.HCM IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm CN lớn Nội Dung Vì sao sản xuất CN tập trung chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh? Lợi thế của Thành phố HCM: -Có vị trí địa lí thuận lợi -Nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao -Cơ sở hạ tầng phát triển -Chính sách phát triển luôn đi đầu . IV. Tình hình phát triển kt. 1. Công nghiệp. - Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP - Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, cân đối. - Tp Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm CN lớn Nội Dung Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết em hãy cho biết những khó khăn trong phát triển CN ở vùng Đông Nam Bộ? Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và sự năng động của vùng, lực lượng lao động tại chỗ ít, công nghệ chậm đổi mới, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao . Dựa vào sự hiểu biết của mình em hãy kể một hiện tượng về ô nhiễm môi trường đã xảy ra vừa qua ở Đông Nam Bộ? . TiÕt 3 6- TiÕt 3 6- Bµi 32: Bµi 32: vïng ®«ng nam bé vïng ®«ng nam bé (tiÕp theo) (tiÕp theo) Tiết 3 6- Tiết 3 6- Bài 32: Bài 32: vùng đông nam bộ vùng đông nam. nghiệp. Tiết 3 6- Tiết 3 6- Bài 32: Bài 32: vùng đông nam bộ vùng đông nam bộ (tiếp) (tiếp) IV. Tình hình phát triển kinh tế. 1. Công nghiệp. Bảng 32. 1: Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 36 - Bài 32 - Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo), Tiết 36 - Bài 32 - Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo), Tiết 36 - Bài 32 - Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

Bình luận về tài liệu tiet-36-bai-32-vung-dong-nam-bo-tiep-theo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP