Tài liệu về : “KỸ NĂNG SỐNG MÔN TNXH LỚP 2

Giáo dục kỹ năng sống môn TNXH lớp 2

Giáo dục kỹ năng sống môn TNXH lớp 2
... Trường Tiểu học Ninh Thới B KNS – TNXH lớp 2 năng sống môn - TN&XH Lớp 2 Bài: 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? Các KNS PP/KTDH -Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm ... Bài 28 : Một số loài vật sống trên cạn Các KNS PP/KTDH -Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin về động -Thảo luận nhóm 3 Trường Tiểu học Ninh Thới B KNS – TNXH lớp 2 vật sống ... đôi – Chia sẻ. 2 Trường Tiểu học Ninh Thới B KNS – TNXH lớp 2 việc. Bài 19: Đường giao thông Các KNS PP/KTDH -Kĩ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao thông -Kĩ năng ra quyết...
 • 4
 • 698
 • 21

KỸ NĂNG SỐNG MÔN TNXH LỚP 2

KỸ NĂNG SỐNG MÔN TNXH LỚP 2
... ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN TNXH LỚP 2 Tên bài học Các KNS được giáo dục Các PP/KT dạy học tích cực có thể sử dụng. ... Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? - Kỹ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt - Kỹ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm ... việc cặp đôi Bài 6: Tiêu hoá thức ăn - Kỹ năng ra quyết định:Nên và không nên làm gì để giúp thức ăn tiêu hoá dược dễ dàng. - Kỹ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành...
 • 1
 • 321
 • 1

KI NANG SONG MON TNXH LOP 2

KI NANG SONG MON TNXH LOP 2
... Trường Tiểu học Ninh Thới B KNS – TNXH lớp 2 năng sống môn - TN&XH Lớp 2 Bài: 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? Các KNS PP/KTDH -Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm ... Bài 28 : Một số loài vật sống trên cạn Các KNS PP/KTDH -Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin về động -Thảo luận nhóm 3 Trường Tiểu học Ninh Thới B KNS – TNXH lớp 2 vật sống ... đôi – Chia sẻ. 2 Trường Tiểu học Ninh Thới B KNS – TNXH lớp 2 việc. Bài 19: Đường giao thông Các KNS PP/KTDH -Kĩ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao thông -Kĩ năng ra quyết...
 • 4
 • 179
 • 5

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG - MÔN TV - PHẦN 2

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG - MÔN TV - PHẦN 2
... giáo dục kĩ năng sống trong môn giáo dục kĩ năng sống trong môn tiếng việt ở tiểu học tiếng việt ở tiểu học phần II phần II giáo dục Kĩ năng sống trong môn giáo dục Kĩ năng sống trong môn tiếng ... ở tiểu học I. Khả năng giáo dục kĩ năng sống trong I. Khả năng giáo dục kĩ năng sống trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học môn Tiếng Việt ở Tiểu học II. Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong II. Mục ... kĩ năng sống trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học môn Tiếng Việt ở Tiểu học III. Nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng III. Nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn Tiếng Việt sống trong môn...
 • 22
 • 225
 • 0

KI NANG SONG MON TNXH LOP 1

KI NANG SONG MON TNXH LOP 1
... B KNS – TNXH lơ ́ p 1 Kĩ năng sống Môn TNXH lớp 1 Bài 2: Chúng ta đang lớn Các KNS PP/KTDH -Kĩ năng tự nhận thức: Nhận thức được bản thân: cao / thấp, gầy / béo, mức độ hiểu biết. -Kĩ năng giao ... -Phát triển kỹ năng hợp tác thông qua thảo luận nhóm. -Thảo luận nhóm -Hỏi đáp trước lớp -Trò chơi Bài 4: Bảo vệ mắt và tay Các KNS PP/KTDH -Kĩ năng tự bảo vệ: Chăm sóc mắt vá tai. -Kĩ năng ra quyết ... phút. 2 Trươ ̀ ng Tiê ̉ u ho ̣ c Ninh Thơ ́ i B KNS – TNXH lơ ́ p 1 -Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện công việc. Bài 18-19: Cuộc sống xung quanh Các KNS PP/KTDH -Kĩ năng tìm...
 • 4
 • 117
 • 2

KI NANG SONG MON TV LOP 2

KI NANG SONG MON TV LOP 2
... trăm trí khôn (tuần 22 ) Các KNS PP/KTDH -Tư duy sáng tạo. -Ra quyết định -Ứng phó với căng thẳng -Thảo luận nhóm -Trình bày ý kiến cá nhân -Đặt câu hỏi Tập đọc: Cò và Cuốc (tuần 22 ) Các KNS PP/KTDH ... lỗi (tuần 22 ) – BT2 Các KNS PP/KTDH -Giao tiếp: ứng xử văn hóa -Lắng nghe tích cực Hoàn tất một nhiệm vụ thực hành đáp lới xin lỗi theo tình huống. Tập đọc – kể chuyện: Bác sĩ Sói (tuần 23 ) Các ... Kĩ năng sống Tiếng Việt 2 Mọi chi tiết liên hệ miễn phí Phan Thanh Cường – TH Vĩnh Hòa – Ba Tri – Bến Tre ĐT:...
 • 8
 • 118
 • 0

KỸ NĂNG SỐNG MÔN ĐẠO ĐỨC 2

KỸ NĂNG SỐNG MÔN ĐẠO ĐỨC 2
... Bài 12 Lịch sự khi đến nhà người khác - Kỹ năng giao tiếp lịch sự khi đến nhà người khác. - Kỹ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng khi dến nhà người khác. - Kỹ năng tư ... sinh hoạt đúng giờ. - Kỹ năng quản lí thời gian để học tập, sinh hoạt đúng giờ. - Kỹ năng lập kế hoạch để học tập sinh hoạt đúng giờ. - Kỹ năng tư duy phê phán, đánh ... chơi. - Xử lý tình huống. Bài 2: biết nhận lỗi và sửa lỗi. - Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi. - Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm đối...
 • 2
 • 118
 • 2

Bải 13: Chuyên đề sử dụng tích kiệm năng lượng( môn TNXH lớp 2)

Bải 13: Chuyên đề sử dụng tích kiệm năng lượng( môn TNXH lớp 2)
... Thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 20 10Thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 20 10Tự nhiên và Xã hộiTự nhiên và Xã hội Thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 20 10Thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 20 10Tự nhiên và Xã hộiTự ... trường xunh quanh nhà ở 1 2 345Th¶o luËn nhãm 4:- Mäi ng­êi trong tõng h×nh ®ang lµm g×? - NhËn xÐt viÖc lµm cña mäi ng­êi trong tõng h×nh? Hình 1Hình 2 Hình 4Hình 3Hình 5Mọi người ... Tù nhiªn vµ x· héi Líp 2 Giữ gìn môi trường xung quanh nhà ở§¶m b¶o ®­îc søc khoÎphòng tránh nhiều bệnh tậtkhông...
 • 12
 • 99
 • 1

Tài liệu Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7

Tài liệu Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7
... sống, đặc điểm chung về cấu tạo, hoạt động sống và vai trò của lỡng c với đời sống. - Kĩ năng tự tin trong trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp. - Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực.- Kĩ năng ... cuộc sống - Kĩ năng tự tin trong trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp. - Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực.Bài: Thực hành: mổ và quan sát tôm sông. - Kĩ năng hợp tác trong nhóm.- Kĩ năng ... với đời sống. - Kĩ năng tự tin trong trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm, lớp. - Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực.- Kĩ năng so sánh, phân tích, khái quát để rút ra đặc điểm chung của các lớp cá.-...
 • 8
 • 141
 • 1

Gián án Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7

Gián án Địa chỉ giáo dục kỹ năng sống môn Sinh lớp 7
... tr-ờng sống, đặc điểm chung về cấu tạo, hoạtđộng sống và vai trò của lỡng c với đời sống. - Kĩ năng tự tin trong trình bày ý kiến trớctổ, nhóm, lớp. - Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực.- Kĩ năng ... cuộc sống - Kĩ năng tự tin trong trình bày ý kiến trớctổ, nhóm, lớp. - Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực.Bài: Thực hành: mổ và quan sát tôm sông. - Kĩ năng hợp tác trong nhóm.- Kĩ năng ... với đời sống. - Kĩ năng tự tin trong trình bày ý kiến trớctổ, nhóm, lớp. - Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực.- Kĩ năng so sánh, phân tích, khái quát để rút ra đặc điểm chung của các lớp cá.-...
 • 8
 • 138
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP