Tài liệu về : “hạch toán kế toán TSCĐ tại Điện lực Quảng ninh

hạch toán kế toán TSCĐ tại Điện lực Quảng ninh

hạch toán kế toán TSCĐ tại Điện lực Quảng ninh
... hạch toán kế toán TSCĐ tại Điện lực Quảng ninh I/- Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh cuả Điện lực Quảng Ninh có ảnh h ởng đến hạch toán TSCĐ: 1- Đặc điểm sản ... trưởng phòng kế toán phó phòng kế toán Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ở Phòng Kế toán - Điện lực Quảng Ninh (Trang sau) Bộ phận Tài chính Bộ phận kế toán TSCĐ và đầu t dài hạn Bộ phận kế toán hàng ... doanh. Bộ phận kế toán xây dựng cơ bản lập các báo biểu, báo cáo kế toán xây dựng cơ bản riêng. II/- Kế toán TSCĐ của Điện lực Quảng Ninh: 1- Phân loại TSCĐ: TSCĐ ở Điện lực Quảng Ninh có rất nhiều...
 • 27
 • 46
 • 0

Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh .DOC

Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh .DOC
... các anh chị phòng Kế toán - Tài chính Điện lực Quảng Ninh em đã lựa chọn đề tài Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh ". Với kết cấu của chuyên ... kết luận gồm 3 phần chính sau:Phần I: Các vấn đề chung về hạch toán TSCĐ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp.Phần II: Hạch toán kế toán TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh. Phần ... chức hạch toán chi tiết TSCĐ bao gồm : - Đánh số (ghi số hiệu) cho TSCĐ.- Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán tại các đơn vị bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.1.1- Đánh số TSCĐ:Sinh...
 • 64
 • 162
 • 2

Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh.DOC

Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh.DOC
... các anh chị phòng Kế toán - Tài chính Điện lực Quảng Ninh em đã lựa chọn đề tài Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh ". Với kết cấu của chuyên ... kết luận gồm 3 phần chính sau:Phần I: Các vấn đề chung về hạch toán TSCĐ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp.Phần II: Hạch toán kế toán TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh. Phần ... chức hạch toán chi tiết TSCĐ bao gồm : - Đánh số (ghi số hiệu) cho TSCĐ.- Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán tại các đơn vị bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.1.1- Đánh số TSCĐ:Đánh...
 • 64
 • 99
 • 0

Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh

Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh
... các anh chị phòng Kế toán - Tài chính Điện lực Quảng Ninh em đã lựa chọn đề tài Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh ". Với kết cấu của chuyên ... và kết luận gồm 3 phần chính sau: Phần I: Các vấn đề chung về hạch toán TSCĐ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. Phần II: Hạch toán kế toán TSCĐ tại Điện lực Quảng ... chức hạch toán chi tiết TSCĐ bao gồm : - Đánh số (ghi số hiệu) cho TSCĐ. - Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán tại các đơn vị bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ. 1.1- Đánh số TSCĐ:...
 • 64
 • 80
 • 1

Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại điện lực Quảng Ninh

Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại điện lực Quảng Ninh
... các anh chị phòng Kế toán - Tài chính Điện lực Quảng Ninh em đã lựa chọn đề tài Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh ". Với kết cấu của chuyên ... và kết luận gồm 3 phần chính sau: Phần I: Các vấn đề chung về hạch toán TSCĐ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. Phần II: Hạch toán kế toán TSCĐ tại Điện lực Quảng ... chức hạch toán chi tiết TSCĐ bao gồm : - Đánh số (ghi số hiệu) cho TSCĐ. - Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán tại các đơn vị bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ. 1.1- Đánh số TSCĐ:...
 • 64
 • 55
 • 0

các giải pháp hoàn thiện và nâng hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại điện lực quảng ninh

các giải pháp hoàn thiện và nâng hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại điện lực quảng ninh
... dụng tài sản cố định tại điện lực quảng ninh I/- một vài nhận xét về công tác quản lý và kế toán TSCĐ tại điện lực Quảng Ninh : Qua thời gian thực tập tại Điện lực Quảng Ninh với kiến thức đã ... tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp kết luận Qua quá trình thực tập tại Điện lực Quảng Ninh, sau khi nghiên cứu sâu về chuyên đề Hạch toán TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh, bằng nhận thức của bản thân ... thực tế ở Điện lực, đối chiếu với các qui định của Nhà nớc về hạch toán TSCĐ và rút ra đ- ợc một số nhận xét, tồn tại, đề ra các biện pháp hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Điện lực Quảng Ninh, song...
 • 7
 • 22
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Điện lực Đống Đa.docx

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Điện lực Đống Đa.docx
... công việc cụ thể tại kho giống như phương pháp thẻ song song ở trên. Tại phòng kế toán, kế toán vật tư không mở thẻ kế toán chi tiết vật tư mà mở sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lượng và ... vật liệu nhập trong kỳGiá hạch toán vật liệu tồn đầu kỳ + Giá hạch toán vật liệu nhập trong kỳ- Ưu điểm: Phương pháp này kết hợp được hạch toán chi tiết vật liệu và hạch toán tổng hợp để tính giá ... tổ chức hạch toán chi tiết vật liệu. Đặc điểm nổi bật của phương pháp này là kết hợp chặt chẽ việc hạch toán nghiệp vụ của thủ kho với việc ghi chép của phòng kế toán. Ở kho chỉ hạch toán về...
 • 89
 • 103
 • 2

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Điện lực Đống Đa

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Điện lực Đống Đa
... công việc cụ thể tại kho giống như phương pháp thẻ song song ở trên. Tại phòng kế toán, kế toán vật tư không mở thẻ kế toán chi tiết vật tư mà mở sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lượng ... liệu nhập trong kỳ Giá hạch toán vật liệu tồn đầu kỳ + Giá hạch toán vật liệu nhập trong kỳ - Ưu điểm: Phương pháp này kết hợp được hạch toán chi tiết vật liệu và hạch toán tổng hợp để tính ... tổ chức hạch toán chi tiết vật liệu. Đặc điểm nổi bật của phương pháp này là kết hợp chặt chẽ việc hạch toán nghiệp vụ của thủ kho với việc ghi chép của phòng kế toán. Ở kho chỉ hạch toán về...
 • 89
 • 73
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC CẦU GIẤY CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC CẦU GIẤY CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
... ty Điện lực TP Hà Nội thành lập mới thêm 2 Điện lực nội thành là Điện lực Thanh Xuân và Điện lực Tây Hồ. Và đến năm 2007 tiếp tục thành lập thêm hai điện lực mới nữa là Điện lực Hoàng Mai và Điện ... phòng kế toán có 24 người phụ trách chung là một kế toán trưởng và có thêm 3 phó phòng kế toán, và 20 nhân viên kế toán. Trong đó : + Kế toán trưởng : Là người đứng đầu phòng tài chính kế toán, ... các đơn vị kế toán phụ thuộc : + Thực hiện toàn bộ công tác kế toán phát sinh ở đơn vị mình, định kỳ lập và gửi báo cáo kế toán về phòng kế toán trung tâm. *) Mô hình tổ chức bộ máy kế toán được...
 • 51
 • 100
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC CẦU GIẤY

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC CẦU GIẤY
... việc kế toán nhiều hơn. Vì nếu có sự nối kết với nhau thì sẽ nâng cao tính tự động hoá của chương trình kế toán hơn. Trên phòng kế toán, kế toán vật tư chỉ hạch toán số tổng đối với các Điện lực ... máy, kế toán khóa sổ tổng hợp. Trong chương trình này kế toán quản lý vật tư và kế toán là tách rời. Vì vậy, kế toán tổng hợp vật tư là người có trách nhiệm kết nối từ kho lên phòng kế toán, ... lý2.2.4- Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu.Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tài khoản kế toán sử dụng theo quy định của TCT Điện lực Việt Nam. Kế toán nguyên...
 • 52
 • 73
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP