Tài liệu về : “LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
... 2009 Luyện từ câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Phân tích cấu tạo của câu ghép sau : Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm . C â u Câu ghép sử dụng cặp quan hệ từ chẳng ... sử dụng cặp quan hệ từ chẳng những.mà..thể hiện quan hệ tăng tiến. Chẳng những mà 2. Tìm thêm những câu ghép sử dụng quan hệ từ thể hiện quan hệ tăng tiến: -Hiền không chỉ chăm học mà bạn ấy ... trên lớp .các em còn tham gia lao động,vệ sinh làm đẹp môi trường. Không chỉ mà Không những mà Không chỉ mà Trò chơi : Ai nhanh ai đúng Dựa vào các bức tranh đặt các câu ghép chỉ quan hệ tăng...
 • 10
 • 404
 • 1

LTVC tiết 40 - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

LTVC tiết 40 - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
... 1 .Các vế câu trong câu ghép có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ. 2.Những quan hệ từ thường được dùng là: và, rồi, thì, nhưng, hay, hoặc... 3. Những cặp quan hệ ... Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí cảm ơn I-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc. b. Xác định các vế câu trong từng câu ghép: , thì nhưng Tuy c.Cách nối các vế câu trong những câu ghép trên có gì khác ... những...mà...; không chỉ...mà... 6 *Bài tập 1: Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định các vế câu các cặp quan hệ từ trong câu Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân...
 • 10
 • 885
 • 6

Bai 42. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Bai 42. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
... tích cấu tạo của câu ghép 1. Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây: sau đây: Luyện từ câu Luyện từ câu Nối các vế câu ghép bằng Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ quan hệ từ Thứ năm, ngày ... quan hệ từ chẳng chẳng những ...mà... những ...mà...thể hiện quan hệ tăng tiến. Luyện từ câu Luyện từ câu Nối các vế câu ghép bằng Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ quan hệ từ Thứ năm, ... Luyện từ câu Luyện từ câu Nối các vế câu ghép bằng Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ quan hệ từ Thứ năm, ngày 12 tháng 2 năm Thứ năm, ngày 12 tháng 2 năm 2009 2009 trò chơi đoán chữ Các...
 • 11
 • 1,192
 • 13

LTVC5:Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

LTVC5:Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
... câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ I- Nhận xét II- Ghi nhớ (SGK trang 22) 1. Các vế trong câu ghép có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ. 2. Những quan hệ từ ... câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ I- Nhận xét II- Ghi nhớ (SGK trang 22) 1. Các vế trong câu ghép có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ. 2. Những quan hệ từ ... định vế câu trong các câu ghép trên ? I- Nhận xét thì Tuy nhưng Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2008 Luyện từ câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2008 Luyện từ và câu...
 • 11
 • 649
 • 3

Noi cac ve cau ghep bang quan he tu.

Noi cac ve cau ghep bang quan he tu.
... LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ Thứ 5 ngày 21 tháng 2 năm 2008 LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG ... 2008 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài 1 : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ Bài 2 : Tìm thêm những quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ để nối các vế câu quan hệ nguyên ... TỪ VÀ CÂU Bài 1 : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ Bài 2 :Từ câu ghép của bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vò trí của các vế câu...
 • 14
 • 344
 • 2

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
... LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ II. GHI NHỚ Để thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng: - Một quan hệ từ: nếu, ... do,…) Câu 2: Để thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả giữa các vế trong câu ghép ta làm như thế nào ? KIỂM TRA BÀI CŨ Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009 LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN ... kiện kết quả I. NHẬN XÉT Câu 2: Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả ? II. GHI NHỚ Để thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả,...
 • 15
 • 1,128
 • 4

LT&C Noi cac ve cau ghep bang quan he tu

LT&C Noi cac ve cau ghep bang quan he tu
... LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ Thứ 5 ngày 21 tháng 2 năm 2008 LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG ... 2008 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài 1 : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ Bài 2 : Tìm thêm những quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ để nối các vế câu quan hệ nguyên ... TỪ VÀ CÂU Bài 1 : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ Bài 2 :Từ câu ghép của bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vò trí của các vế câu...
 • 14
 • 177
 • 0

noi cac ve cau ghep bang quan he tu

noi cac ve cau ghep bang quan he tu
... . Vế 1 : ĐK Vế 2 : KQ Vế 2 : ĐK Vế 1 : KQ Tuần 22 Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2009 Luyện từ câu I. Nhận xét Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 2.Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các ... Luyện từ câu I. Nhận xét 1.Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau? a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ b) ... Nhận xét Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ III. Luyện tập Để thể hiện quan hệ điều kiện- kết quả, giả thiết kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng: - Một quan hệ từ : Nếu,...
 • 16
 • 393
 • 0

NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
... các vế câu ghép mà em biết. 2. Em hãy đặt một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ “ Vì .....nên...”. NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ Luyện từ câu a/ Vì con khỉ này rất nghòch nên các anh ... hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng : -Một quan hệ từ: -Hoặc một cặp quan hệ từ: GHI NHỚ 1/ Tìm các vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, ... MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO DỰ LỚP TẬP HUẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thực hiện : Nhóm 1 Phân môn LUYỆN TỪ VÀ CÂU Lớp 5 Kiểm tra bài cũ: 1. Em hãy nêu một vài quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ dùng để nối các vế...
 • 19
 • 610
 • 2

Cách nối các vế câu ghep bằng quan hệ từ

Cách nối các vế câu ghep bằng quan hệ từ
... Luyện từ câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng -Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng cách nào nữa ? *Để thể hiện quan hệ ... 2010 Luyện từ câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng Luyện tập: Bài 1: Đọc các câu ghép dưới đây, đánh dấu gạch chéo giữa các vế câu và gạch dưới những từ hoặc cặp từ nối các vế câu: a/ ... 2010 Luyện từ câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng I/ Phần nhận xét 2/ Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì ? Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì...
 • 11
 • 172
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP