Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

15 1,129 4
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 20:10

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 5D - TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH GIÁO VIÊN: LÊ THỊ HUYỀN TRANG MÔN : TIẾNG VIỆT PHÂN MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Điền các cặp quan hệ từ còn thiếu vào các chỗ chấm sau để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ nguyên nhân - kết quả: a. …. chăm chỉ học tập .… bạn Hương đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. b. Tôi bị ướt … tôi quên không mang theo áo mưa. Vì (Do, .) nên tại ( do,…) Câu 2: Để thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả giữa các vế trong câu ghép ta làm như thế nào ? KIỂM TRA BÀI CŨ Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009 LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I. NHẬN XÉT Câu 1: Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau ? a. Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấm. b. Con phải mặc ấm, nếu trời rét. Nếu thì nếu điều kiện kết quả điều kiện kết quả I. NHẬN XÉT Câu 2: Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả ? II. GHI NHỚ Để thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng: - Một quan hệ từ: nếu, hễ, giá, thì… - Hoặc một cặp quan hệ từ: nếu … thì ., nếu như … thì , giả sử … thì , hễ mà .thì…., giá … thì…, … III. LUYỆN TẬP Bài 1: Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chúng trong những ví dụ sau: a.Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường. b. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm Là người, tôi sẽ chết cho quê hương III. LUYỆN TẬP Bài 1: Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chúng trong những ví dụ sau: a. Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường. Nếu thì điều kiện kết quả III. LUYỆN TẬP Bài 1: Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chúng trong những ví dụ sau: b. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm Là người, tôi sẽ chết cho quê hương Nếu Nếu Nếu giả thiết giả thiết giả thiết kết quả kết quả kết quả . 2 năm 2009 LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I. NHẬN XÉT Câu 1: Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì. 2009 LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ II. GHI NHỚ Để thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả, giả thiết - kết quả giữa hai vế câu ghép, ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Bình luận về tài liệu noi-cac-ve-cau-ghep-bang-quan-he-tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP