Tài liệu về : “tiếng Việt 5: Ôn tập giữa học kì I (tiết 3)

tiếng Việt 5: Ôn tập giữa học I (tiết 3)

tiếng Việt 5: Ôn tập giữa học kì I (tiết 3)
... Ti ng Vi tế ệ ¤n tËp gi÷a häc k× II (tiÕt 3) Th i gian luyện đọc 17 phút Danh sách học sinh đọc b i B i 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng 1. Nguyễn Thị Bích ... phiên, dì t i l i mua cho v i c i bánh rợm ; đêm nằm v i chú, chú gác chân lên t i mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những t i liên hoan xã, nghe c i Tị hát chèo và đ i lúc l i được ng i n i chuyện v i ... phiên, dì t i l i mua cho v i c i bánh rợm ; đêm nằm v i chú, chú gác chân lên t i mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những t i liên hoan xã, nghe c i Tị hát chèo và đ i lúc l i được ng i n i chuyện với...
 • 13
 • 1,875
 • 8

Tiếng Việt 5. Ôn tập giữa Học kỳ 2 T3 (hội giảng)

Tiếng Việt 5. Ôn tập giữa Học kỳ 2 T3 (hội giảng)
... III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kh i động : Ổn định tổ chức Kiểm tra b i cũ : B i m i : 1. Gi i thiệu b i : Trong tiết ôn tập này cô sẽ tiếp tục kiểm ... KẾ HOẠCH B I HỌC Môn : B i : Ôn tập tiết 3 I. Yêu cầu : 1. Tiếp tục kiểm tra lấy i m Tập đọc – Học thuộc lòng (yêu cầu như tiết 1). 2. Đọc, hiểu n i dung, ý nghĩa của b i “Tình quê hương”. ... tục kiểm tra lấy i m Tập đọc – Học thuộc lòng. Tiếp tục ôn tập về câu ghép và các cách liên kết câu trong b i văn. 2. Tiến hành ôn tập : Làm B i tập 1 : Ôn luyện Tập đọc và Học thuộc lòng Một...
 • 4
 • 468
 • 3

Tiếng Việt 5. Ôn tập giữa học kỳ 2 T4 (hội giảng)

Tiếng Việt 5. Ôn tập giữa học kỳ 2 T4 (hội giảng)
... tra b i cũ : B i m i : 1. Gi i thiệu b i : Ở tiết học này chúng ta tiếp tục ôn Tập đọc và Học thuộc lòng. Xác định được b i văn miêu tả và lập được dàn ý của b i văn đó. Ghi bảng : Ôn tập Tiết ... b i văn miêu tả trên; nêu chi tiết hoặc câu văn em yêu thích và g i thích được lí do t i sao yêu thích. II. Đồ dùng dạy học : - Giấy A0 ghi B i tập 1, 2, 3/102 - 03 mảnh giấy ghi tên 03 b i Tập ... KẾ HOẠCH B I HỌC Môn : B i : Ôn tập tiết 4 I. Yêu cầu : 1. Tiếp tục kiểm tra lấy i m Tập đọc – Học thuộc lòng (yêu cầu như tiết 1). 2. Kể tên các b i Tập đọc là văn miêu tả từ tuần 19-27....
 • 3
 • 419
 • 3

ôn tập giữa học I

ôn tập giữa học kì I
... ao, eo, âu, iu, au, êu, ui, i, ư i 2. Ôn tập các vần đã học: 3. Ôn tập dấu ghi thanh huyền sắc h i ngã nặng \ / ’ ~ . Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010 Học vần: Ôn tập 4. Ôn các tiếng, từ ứng ... voi, đỗ, nghĩ, dê, vẽ, thu, cờ, rễ, bư i, tu i mùa dưa, vây cá, tờ bìa, cây c i, máy bay, gà m i, th i c i, ng i m i, đ i n i, leo trèo, b i l i, sáo sậu, lau sậy, lư i rìu, bu i t i, kêu g i, ... Bu i t i chị Kha rủ bé ch i trò đố chữ Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió tr i Giữa trưa oi ả Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010 Học vần: Ôn tập Kể chuyện: Kể chuyện: Em tập viết Em tập viết...
 • 13
 • 197
 • 0

Ôn tập thi học I Môn toán 9

Ôn tập thi học kì I Môn toán 9
... i qua hai i m A (-1 ;3) , B(2;9) . Vẽ đồ thị hàm số ứng v i a,b tìm được . II . HÌNH HỌC A . Lý thuyết : Học sách giáo khoa B . B i tập : Gi i các b i tập sau : 1/ Cho ΔDEF vuông t i D , đường ... Chú ý : Phần này ở trang 2 ÔN TẬP HỌC KỲ I I . Đ I SỐ A . Lý thuyết : Học sách giáo khoa B . B i tập : Gi i các b i tập sau : 1. Chứng minh rằng : a/ ( )    <− ≥ =−− )2(,22 ... Đường vuông góc v i OB t i O cắt AC t i D . Đường vuông góc v i OC t i O cắt AB t i E. CmR : Tứgiác ADOE là hình thoi .Tính DE theo R c/ C/minh DE là tiếp tuyến cuả (O). 4/ Cho ΔABC nhọn n i tiếp...
 • 4
 • 195
 • 1

on tap hoa hoc ki I

on tap hoa hoc ki I
... ÔN TẬP HỌC KÌ I 1/ Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đ i lượng nào không biến đ i tuần hoàn . A. Hóa trị cao nhất đ i v i oxi B. Độ âm i n C. Kh i lượng nguyên tử ... , nơtrơn, electron là 13, vậy X thuộc : A. Chu 2, nhóm IIA B. Chu 3, nhóm IA C. Chu 2, nhóm IVA D. Chu 3, nhóm IIIA 8/ Số electron t i đa chứa trong các phân lớp s,p,d,f lần lượt là ... mang i n . Nguyên tử kh i của nguyê tố X là : A. 80 B. 79 C. 81 D. Tất cả đều sai 18/ Khi cho 0,6g kim lo i thuộc nhóm IIA tác dụng v i nước thì có 0,336 lít hidro thoát ra (đktc) .Kim lo i đó...
 • 4
 • 80
 • 0

ôn tập toán học I

ôn tập toán học kì I
... ÔN TẬP HỌC KỲ I A . LÝ THUYẾT: I / Đ i số : 1. Đònh nghóa CBHSH của 1 số a không âm ? Cho ví dụ . 2.T i sao không có căn bậc hai của số âm ? 3. Phân biệt căn bậc hai và căn bậc hai số học ... đònh lý về m i liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương . Cho ví dụ . 8. Phát biểu và cm đònh lý về m i liên hệ giữa phép chia và phép khai phương . Cho ví dụ . 9.Cho b ≥ 0 . V i giá trò nào của ... đ i xứng và trục đ i xứng của đường tròn . 5.Nêu quan hệ giữa độ d i đường kính và dây . Phát biểu cácđònh lý về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây. 6.Phát biểu các đònh lý liên hệ giữa...
 • 6
 • 89
 • 3

On tap giua hoc ky I hinh hoc 6

On tap giua hoc ky I hinh hoc 6
... b 9 x K Câu 10: Dựa vào hình vẽ chọn câu đúng a.Tia Ax đ i v i tia AM b.Tia Az đ i v i tia Nz c.Tia AM trùng v i tia Mt d.Tia NA trùng v i tia NM z t A MN x a) 22 + [33 . (21 – 42 + 54 : 53 ... ⊂ ∈ TẬP HP RỖNG ĐÚNG SAI Tập hợp rỗng là tập hợp có 1 phần tử là số 0 Tập hợp rỗng là tập hợp không có phần tử nào. Tập hợp các số tự nhiên x mà x+4=1 là tập hợp rỗng. Tập hợp rỗng là tập hợp ... đúng: a)A không ph i tập hợp. b) A là tập hợp rỗng c) A là tập hợp có 1 phần tử là 0 6 .Tập hợp các chữ c i của từ “ THỦ ĐỨC” có số phần tử là: a)6 b)5 c)7 d)một kết quả khác. 5.Cho tập hợp A...
 • 19
 • 59
 • 0

ôn tập thi học ki I hóa 12

ôn tập thi học ki I hóa 12
... giảm dần theo dãy sau : A. p-nitro anilin ; anilin ; p- metyl anilin ; amoniac ; metylamin ; đimetylamin B. đimetylamin ; metylamin ; anilin ; p-nitro anilin ; amoniac ; p- metyl anilin C. đimetylamin ... g i hai amin là metylamin và trimetylamin 4/ Ngư i ta i u chế anilin bằng cách nitro hoá 500 g benzen r i khử hợp nitro sinh ra. Kh i lượng anilin thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất m i giai ... metyl anilin C. đimetylamin ; metylamin ; amoniac ; p- metyl anilin ; anilin ; p-nitro anilin D. anilin; p- metyl anilin ; amoniac ; metylamin; đimetylamin ; p-nitro anilin 26/ Trật tự tăng dần...
 • 18
 • 80
 • 1

Ôn tập sử học I

Ôn tập sử học kì I
... công nhân và nông dân lên nắm chínhquyền, xây dựng chủ nghĩa xã h i. - V i thế gi i: + Làm thay đ i cục diện thế gi i. + Cổ vũ và để l i nhiều b i học kinh nghiệm cho cách mạng thế gi i * SO SÁNH1. ... kh i sản xuất và hoàn thành công cuộc kh i phụckinh tế.+ Để l i nhiều kinh nghiệm đ i v i công cuộc xây dựng CNXH ở một số nước trên thế gi i. Bổ xung chính sách kinh tế m i: 1. Chính sách kinh ... chiến Chính sách kinh tế m i Hoàn cảnhRa đ i khi nước Nga Xô Viết bị thù trong giặc ngo i tấn công , cần tập trung m i nguồn lực củađất nước cho cuộc n i chiếnRa đ i khi n i chiến đã kết thúc...
 • 4
 • 46
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP