Tài liệu về : “Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu lợi nhuận phân phối lợi nhuận

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
... doanh nghiÖp PHẦN IV DOANH THU, TIỀN THU , LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP 4.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản: - Khái niệm, nội dung doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp. - ... pháp tính lợi nhuận trong doanh nghiệp. - Phương pháp lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp. - Nội dung chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước. - Chế độ trích lập sử dụng ... Tổng thu nhập năm kế hoạch của doanh nghiệp? 2. Tính tổng lợi nhuận năm kế hoạch của doanh nghiệp? 3. Thu GTGT thu Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm kế hoạch? Bài tập số 42 Theo tài...
 • 24
 • 3,600
 • 20

Bàn về hạch toán Lợi nhuận phân phối Lợi nhuận trong doanh nghiệp.DOC

Bàn về hạch toán Lợi nhuận và phân phối Lợi nhuận trong doanh nghiệp.DOC
... phối lợi nhuận: - Tài khoản 91 1- Xác định kết quả kinh doanh1 5 - Tài khoản 333 4- Thu thu nhập doanh nghiệp - Tài khoản 41 4- Quỹ đầu t phát triển - Tài khoản 41 5- Quỹ ... hạch toán giữa doanh nghiệp với cơ quan thu . Tổng lợi nhuận trớc thu sau khi nộp thu thu nhập doanh nghiệp là phần lợi nhuận sau thu . Phần lợi nhuận sau thu ta mới đem phân phối . Vì ... Có: Số lợi nhuận cha phân phốiTK 421 có 2 tài khoản cấp 2:TK 421 1- Lợi nhuận năm trớc: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân phối kết quả số lợi nhuận cha phân phối thu c năm...
 • 35
 • 663
 • 3

Bàn về hạch toán Lợi nhuận phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp

Bàn về hạch toán Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
... số 8, số 10 - Bảng phân phối lợi nhuận Bảng phân phối lợi nhuận TT Lĩnh vực phân phối Số đã tạm phân phối Số phân phân phối chính thức Số phân phối thừa (+) hoặc thiếu (-) 1. 2 3. ... hình phân phối kết quả số lợi nhuận cha phân phối thu c năm trớc. TK 421 2- Lợi nhuận năm nay: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân phối kết quả số lợi nhuận cha phân phối ... hạch toán giữa doanh nghiệp với cơ quan thu . Tổng lợi nhuận trớc thu sau khi nộp thu thu nhập doanh nghiệp là phần lợi nhuận sau thu . Phần lợi nhuận sau thu ta mới đem phân phối . ...
 • 34
 • 149
 • 0

phân tích tình hình lợi nhuận phân phối lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần an việt

phân tích tình hình lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần an việt
... Phần lợi nhuận còn lại đợc trích lập vào các quỹ.2.3.2. Phân phối lợi nhuận vào các quỹ (dựa trên số liệu bảng phân phối lợi nhuận sau thu của công ty Bảng 6: Bảng phân phối lợi nhuận sau thu ... tới thu nhập của cổđông Chính sách phân phối lợi nhuận hợp lý, tối u có tác dụng tích cực đến sựphát triển của doanh nghiệp sự gia tăng giá trị của doanh nghiệp. Chính sách phân phối lợi nhuận ... Chuyên đề tốt nghiệp * Hoạt động quản lý của doanh nghiệp - Quản lý sản xuất kinh doanh - Quản lý lao động - Quản lý tài chính * Về mặt tài chính - Vốn kinh doanh - Chính sách giá* ý...
 • 36
 • 244
 • 3

Phương pháp phân tích lợi nhuận phân phối lợi nhuận tại Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam.doc

Phương pháp phân tích lợi nhuận và phân phối lợi nhuận tại Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam.doc
... hoạt động tài chính= Doanh thu hoạt động tài chính- Chi phí hoạt động tài chính- Thu gián thu (nếu có)Các khoản này bao gồm :- Lợi nhuận từ hoạt động góp vốn liên doanh. - Lợi nhuận từ hoạt ... doanh nghiệp phải nộp thu thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại là lãi thực của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thu = Tổng lợi nhuận - thu thu nhập doanh nghiệp ý nghĩa : Xác định chính xác lợi ... việc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tuỳ thu c vào đặc điểm sở hữu của từng loại hình doanh nghiệp khác nhauDựa theo các yêu cầu về phân phối lợi nhuận, quy trình phân phối lợi nhuận của doanh...
 • 54
 • 1,118
 • 9

Bài giảng chương 7 hạch toán lợi nhuận phân phối lợi nhuận

Bài giảng chương 7 hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
... từ lợi nhuận sau thu đối với doanh nghiệp đặc thù theo luật định4/5/2014 181. Phương thức phân phối lợi nhuận (4)• (5) Phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các khoản trên được phân phối ... động về quỹ tập trung để đầu tư vào DN khác4/5/2014 191. Phương thức phân phối lợi nhuận (4)• (5.2) Lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động phân phối như sau - Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu ... còn lại bổ sung vào quỹ ĐTPT.4/5/2014 1CHƯƠNG VIIHẠCH TOÁN LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬNHà Nội, 4-2 0134/5/2014 20b) Phương thức phân phối • LN của DN chỉ được xác định vào cuối kỳ kế...
 • 30
 • 165
 • 1

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu , lợi nhuận, phân phối lợi nhuận

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu , lợi nhuận, phân phối lợi nhuận
... doanh nghiÖp PHẦN IV DOANH THU, TIỀN THU , LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP 4.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản: - Khái niệm, nội dung doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp. - ... pháp tính lợi nhuận trong doanh nghiệp. - Phương pháp lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp. - Nội dung chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước. - Chế độ trích lập sử dụng ... Tổng thu nhập năm kế hoạch của doanh nghiệp? 2. Tính tổng lợi nhuận năm kế hoạch của doanh nghiệp? 3. Thu GTGT thu Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm kế hoạch? Bài tập số 42 Theo tài...
 • 24
 • 1,054
 • 15

Bài tập hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp
... dẫn giải bài tập tiêu biểu đáp số 31 Phần IV - Doanh thu, tiền thu , lợi nhuận phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 35 4.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản 35 4.2 - Bài tập 35 4.3 - Hướng ... động - VLĐ: Vốn lưu động - DN: Doanh nghiệp - NVL: Nguyên vật liệu - VLC: Vật liệu chính - SXKD: Sản xuất kinh doanh - KH: Kế hoạch - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp - BH: Bán hàng - QLDN: ... 2.2 - Bài tập 15 2.3 - Hướng dẫn giải bài tập tiêu biểu đáp số 22 Phần III - Chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm 26 3.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản 26 3.2 - Bài tập 26 3.3 -...
 • 17
 • 15,755
 • 132

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp
... dụng VLĐ trong doanh nghiệp. 2.2 - Bài tập Bài tập số 15 Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN Công nghiệp X Hãy tính: 1. Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính cho doanh nghiệp X năm ... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp Phần II Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp 2.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản: - Khái niệm, đặc điểm của TSLĐ trong doanh nghiệp. - Phân loại, kết ... cứ vào tài liệu sau đây của doanh nghiệp X I. Tài liệu năm báo cáo 1. Căn cứ vào tài liệu kế toán thì số dư về vốn lưu động 3 quý đầu năm báo cáo như sau: - Đầu quý I: 840 triệu đồng. -...
 • 12
 • 1,281
 • 12

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP