Tài liệu về : “ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT

ĐỀ THI GIỮA 1 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT
... đọc 1. Đọc thành tiếng( 5điểm) - Hs chọn đọc một trong các đề sau đây bằng cách bốc thăm : 1. Một chuyên gia máy xúc (SGK Tiếng Việt 5, tập1, trang 45). 2.Những ngời bạn tốt (SGK Tiếng Việt 5, tập1, ... bằng ha? b. Cứ 1m 2 thu đợc 5 kg thóc, hỏi cả thửa ruộng thu đợc? tấn thóc. Bài giải: .. Trờng T.H Quang Trung Kiểm tra định kỳ giữa học I năm học 2009-2 010 Môn tiếng việt- Lớp 5 Họ ... ngời bạn tốt (SGK Tiếng Việt 5, tập1, trang 64) . 3 .Kì diệu rừng xanh (SGK Tiếng Việt 5, tập1, trang 75). 4.Cái gì quý nhất (SGK Tiếng Việt 5, tập1, trang 85). 2.Đọc thầm và làm bài tập: Đêm tháng...
 • 11
 • 270
 • 3

Đề thi giữa 1 môn toán 10 - 2001 pptx

Đề thi giữa kì 1 môn toán 10 - 2001 pptx
... Đề thi giữa 1 môn toán 10 - 20 01 ĐỀ SỐ 9 Câu 1 ( 3 điểm ) Cho phương trình : x2 – 2 ( m + n)x + 4mn = 0 . a) Giải phương trình khi m = 1 ; n = 3 . b) Chứng minh ... ĐỀ SỐ 10 . Câu 1 ( 2 điểm ) Cho phương trình : x2 + 2x – 4 = 0 . gọi x 1 , x2, là nghiệm của phương trình . Tính giá trị của biểu thức : 22 1 2 21 21 222 1 322xxxxxxxxA ... . Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 19 99 Đại học khoa học tự nhiên. Bµi 1. Cho các số a, b, c thỏa mãn điều kiện: 2 2 20 14 a b ca b c     .Hãy tính giá trị biểu thức 4 4 4 1 P a...
 • 6
 • 62
 • 1

ĐỀ THI GIỮA II MÔN TOÁN LỚP 1

ĐỀ THI GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 1
... 2: ( 2 điểm ) Tính : a) 12 + 3 – 3 = b) 15 – 5 + 1 = c) 16 + 3 – 9 = d) 18 + 1 – 0 = Bài 4: ( 1 điểm ) Điền dấu <, >, = 14 + 4 19 10 + 20 30 Bài 5: ( 2 điểm) Lan có 12 ngòi bút, Hà có 7 ngòi ... A.50 B. 47 C. 48 Bài 2: ( 1 điểm) 12 + 7 = A. 19 B. 18 C. 17 Bài 3: ( 1 điểm ) 80 – 30 = A. 40 B. 50 C. 60 Phần II: Tự luận: Bài 1: ( 1 điểm ) Đặt tính rồi tính: 18 – 8 15 + 4 ............ ............... ... ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 1. Thời gian: 40 phút. Họ và tên học sinh:……………………………….Lớp 1 .. Phần I : Trắc nghiệm: Khoanh vào kết quả đúng: Bài 1: ( 1 điểm ): Số liền...
 • 1
 • 4,811
 • 91

De thi giua ki I mon toan va Tieng Viet

De thi giua ki I mon toan va Tieng Viet
... sau : 1 /- 5 + 8 =…… a. 14 b. 16 c. 13 2/- 8 + 9 =….. a. 16 b. 17 c. 15 3/- 9 + 5 =…… a. 13 b. 14 c. 13 4/- 27 + a. 31 b. 41 c. 42 14 …… 5/- 47 + a. 73 b. 63 c. 54 26 …….. 6/- 38 + a. 41 b. 44 ... tên HS:…………………………………………………………………… Ngaøy kieåm tra:……………./…………………/ 2 010 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2 010 - 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT – LỚP 2 ( VIẾT) TB.Điểm viết Điểm TLV Đọc chính tả II- Chính ... Đọc đúng tiếng, đúng từ (3 đ) + Đọc sai dưới 4 tiếng (2,5 đ) + Đọc sai từ 4 -5 tiếng (2 đ) + Đọc sai từ 5-6 tiếng (1, 5 đ) + Đọc sai từ 15 -20 tiếng (1, 0 đ) - Ngắt nghỉ đúng các dấu câu (1 đ) - Không...
 • 7
 • 229
 • 4

de thi cuoi hoac ki 1 mon toan + tieng viet lop 4

de thi cuoi hoac ki 1 mon toan + tieng viet lop 4
... sai ghi S ( 1 đ) a/ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;10 ;… là dãy số tự nhiên b/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;… là dãy số tự nhiên c/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là dãy số tự nhiên d/ 0; 1; 3; 5; 7; ... 0; 1; 3; 2; 4; 5; 7; 6; 8; 9; …là dãy số tự nhiên Bài 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: ( 3 đ ) 1. Số bé nhất trong các số: 796 312 , 786 312 , 796423, 762543 là: A. 796 312 B. 786 312 ... 796 312 B. 786 312 C. 796423 D. 762543 2. Năm 12 84 thuộc thế kỷ thứ mấy ? A. X B. XI C. XII D. XIII 3. Trung bình cộng của các số: 17 3; 14 6; 13 1 là: A. 300 B. 15 0 C. 277 D. 305 4. 5 tạ 70 kg = ? kg...
 • 3
 • 794
 • 32

ĐỀ THI HỌC 1 MÔN TOÁN LỚP 12

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 12
... góc giữa mặt bên và đáy B. Thí sinh ban cơ bản Câu IVb ( 1 điểm) a) Rút gọn P=: a1 )a1)(a1( aa 2 1 2 1 2 1 + −− ++ − − . b) Giải phương trình : 3 3 5 log 1 1 x x − = + Câu Vb ( 2 điểm) .1. Cho ... II ( 3 điểm) 1. Cho log 6 15 = a ,log 12 18 = b tính biểu thức A = log 25 24. 2.Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số: y = 2 1 6x x− + + trên [0; 1] Câu III ( 1 điểm) Cho ... xx . 2. Giải phương trình : 3 3 5 log 1 1 x x − = + Câu Vb ( 2 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy là a . Tam giác SAC là tam giác đều . 1. Tính diện tích một mặt bên của hình...
 • 2
 • 555
 • 20

ĐỀ THI GIỮA II MÔN TOÁN LỚP 2

ĐỀ THI GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 2
... ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 2. Thời gian: 40 phút. Họ và tên học sinh:………………………………..Lớp 2….. Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng : Bài 1: ( 1 điểm) Trong bến có 15 ô tô, ... ( 1 điểm) Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian dài nhất là: A. 1 tháng B. 2 tuần C. 12 ngày D. 1 giờ. Bài 3: ( 1 điểm) a + .... = a. Số điền vào chỗ chấm là: A. 1 B. 0 C. 2 D. 10 ... .... = a. Số điền vào chỗ chấm là: A. 1 B. 0 C. 2 D. 10 Phần 2: Tự luận: Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 28 + 19 38 + 37 43 – 9 70 – 32 ..............................................................................................................................
 • 2
 • 4,067
 • 41

ĐỀ THI GIỮA I MÔN TOÁN

ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN
... 5........4 10 ..........9 3........2 4............7 1. ...... .1 8............8 Câu 5: (1 điểm) - Có ..........hình vuông? - Có ..........hình tam giác? PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA ... bài trực tiếp trên đề thi ) Câu 1: Khoanh vào kết quả đúng của các câu sau: (3 điểm) a) Chữ số 8 trong số thập phân 2007,008 có giá trị là: A. 8 ; B. 10 8 ; C. 10 0 8 ; D. 10 00 8 b) Số lớn nhất ... PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN LỚP 1 Thời gian : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên :....................................................................Lớp:...................................................
 • 5
 • 284
 • 1

Dề thi học 1 môn Toán lớp 3

Dề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
... đúng : a. Số liền trước số 15 0 là : A. 15 1 B. 14 0 C. 14 9 D. 16 0 b. Một hình chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 6cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó ? A. 24cm B. 12 8cm C. 10 8cm D. 48cm c. 3m 5cm ... ……………………………… 3. Điền số : - 14 + 19 + 28 - 30 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống : 8 + 9 = 17 36 + 14 -28 = 32 81 – 45 = 46 72 – 36 + 24 = 60 5. Số ? a. 18 l + 5l - 10 l = l b. 34kg – 23kg + ... 0,25đ Lớp 2 Câu 1( 1đ) : Mỗi bài a,b đúng 0,5đ Câu 2 (1 ) : Mỗi chỗ đúng 0,25đ Câu 3 (1 ) : Mỗi ô đúng 0,25đ Câu 4 (1 ) : Mỗi chỗ đúng 0,25đ Câu 5 (1 ) : Mỗi câu a,b đúng 0,5đ Câu 6 (1 ) : Đặt tính...
 • 11
 • 430
 • 3

Bài giảng de thi cuoi ki 1-mon toan

Bài giảng de thi cuoi ki 1-mon toan
... số: 857 257 12 3 ; 857 275 12 3 ; 857 752 312 ; 875 725 3 21 là: A. 857 257 12 3 B. 857 275 12 3 C. 857 752 312 D. 875 725 3 21 C©u 4. 6 kg 14 g = g. A. 6 014 B. 614 0 C. 614 00 D. 60 014 C©u 5 . 8m24dm2 ... 9372; 312 75; 52 015 ; 2 012 4 số chia hết cho 2 là: A. 9373 B. 312 75 C. 52 015 D. 2 012 4C©u 7. Trong các số : 9372; 312 73; 52 015 ; 2 014 7 số chia hết cho 5 là: A. 9372 B. 312 73 C. 52 015 D. 2 014 7 C©u ... Trường Tiểu học Nghóa Trung ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK I NĂM HỌC: 2 010 -2 011 Lớp: 4… Mơn: TỐN khèi 4Họ và tên: Thø Ngày tháng 12 năm 2 010 §iĨm Lêi phª cđa gi¸o viªnI. tr¾c nghiƯm...
 • 3
 • 144
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP