Tài liệu về : “Đề thi HSG tỉnh môn sử 9

Đề thi HSG tỉnh môn Sử 9

Đề thi HSG tỉnh môn Sử 9
... Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2008 20 09 Môn thi : Lịch sử lớp 9 THCS Thời gian làm bài 150 phút ( không kể giao đề ) Ngày thi : 07 tháng 04 năm 20 09 ================== I- Lịch sử ... Ngày 19 05 194 1 6- Ngày 19 08 194 5 7- Ngày 19 12 - 194 6 8- Ngày 07 - 05 - 195 4 Câu 2 ( 5 điểm ) . Nội dung, ý nghĩa của Hội nghị Ban chấp hành Trung ơng Đảng tháng 11 năm 193 9 họp tại Nam ... lịch sử Việt Nam. Em hãy điền các sự kiện lịch sử vào cột B sao cho đúng với các niên đại ở cột A. A B 1- Ngày 05 06 191 1 2- Tháng 12 192 0 3- Tháng 06 - 192 5 4- Ngày 03 02 193 0 5- Ngày 19 ...
 • 2
 • 190
 • 0

Đề thi HSG tỉnh môn sử 9

Đề thi HSG tỉnh môn sử 9
... GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: LỊCH SỬ Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI: 6,0 điểm. ... ” ( 195 9- 196 0) như thế nào? ---------------- Hết ---------------- Họ và tên thí sinh:............................................................... Số báo danh:....................... Đề thi ... với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 194 5. Câu 3 (6,0 điểm). Trình bày hoàn cảnh, nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng đầu năm 195 9. Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng đã soi...
 • 1
 • 236
 • 4

Đề thi HSG Tỉnh Môn Toán 9

Đề thi HSG Tỉnh Môn Toán 9
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-20 09 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN -Bảng A Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4,5 điểm). a)...
 • 1
 • 89
 • 2

Đề thi HSG tỉnh Môn Hóa 9

Đề thi HSG tỉnh Môn Hóa 9
... Kỳ thi chọn học sinh giỏi Năm học 2008-20 09 Môn thi : Hoá học 9 - THCS Thời gian l m b i : 150 phút (không kể thời gian giao đề ) Ngày thi: 07/4/20 09 Câu 1 (4,0 điểm): 1/ ... thứ tự là 5 nguyên tố liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn có tổng số điện tích hạt nhân là 90 (X có số điện tích hạt nhân nhỏ nhất). a- Xác định các nguyên tố X, Y, R, A, B và mô tả cấu tạo ... mol thế nào? 2/ Biết rằng hiệu suất chuyển hoá của C 2 H 2 thành C 2 H 4 và C 2 H 2 thành C 2 H 6 đều là h, tỉ khối của hỗn hợp khí X so với hỗn hợp khí Y là 23: 35. Tính h, p. Câu 4 (4,0 điểm)...
 • 1
 • 82
 • 1

Đề thi HSG tỉnh môn Địa 9

Đề thi HSG tỉnh môn Địa 9
... Năm 197 9 Năm 198 9 Năm 199 9 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 0 – 14 21,8 20,7 20,1 18 ,9 17,4 16,1 15 – 59 23,8 26,6 25,6 28,2 28,4 30,0 60 trở lên 2 ,9 4,2 3,0 4,2 3,4 4,7 Tổng số 48,5 51,5 48,7 51,3 49, 2 50,8 ... Năm 198 5 199 0 199 5 2000 2002 2005 Diện tích (nghìn ha) 5704 6043 6765 7666 7504 73 29 Sản lượng (nghìn tấn) 15874 192 25 2 496 4 325 29 34400 35833 Năng suất (tạ/ha) 27,8 31,8 36 ,9 42,4 45,8 48 ,9 a.Vẽ ... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2008 – 20 09 MÔN THI: ĐỊA LÝ LỚP 9 – THCS (Thời gian làm bài 150 phút (Không kể giao đề) Ngày thi: 07 tháng 04 năm 20 09 Câu 1: (7 điểm) Cho...
 • 1
 • 77
 • 0

Đề thi HSG tỉnh Môn Văn 9

Đề thi HSG tỉnh Môn Văn 9
... đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2008 - 20 09 Môn thi : ngữ văn lớp 9 THcs Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi 07 tháng 4 năm 20 09 ============== ... 20 09 ============== Câu 1: (3 điểm). Xác định và phân tích cái hay của các phép tu từ từ vựng đợc sử dụng ở câu thơ in nghiêng đậm trong các đoạn thơ dới đây: 1. Một tay gây dựng cơ đồ Bấy lâu bể ... lập luận quy nạp trình bày cảm nhận của mình về những câu thơ trên. Câu 3: (12 điểm) Vẻ đẹp của thi n nhiên và con ngời trong Cảnh ngày xuân Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du và Mùa xuân nho nhỏ...
 • 2
 • 590
 • 5

Đề thi HSG tỉnh môn hóa 9

Đề thi HSG tỉnh môn hóa 9
... = 0,02 – 0,018 = 0,002 mol a) Nếu: x = y = 0,018 2 = 0,0 09 n C = 0,0 09 .1+ 0,0 09 . n + 0,002. m = 0,024 ⇒ 9n + 2m = 15 m 2 3 4 n 9 11 1 9 7 (loại) 0,25 3 H H C H H b) Nếu: y = z → x = 0,018 – ... m = 1 39, 2g. ⇒ 2 X m = 342,4 – 1 39, 2 = 203,2 (g) Theo (1) → 2 0,8( ) X n mol= 2 X M = 203,2 0,8 = 254 ⇒ M x = 127 vậy X là Iốt (I) 1,5 Ta có 2 4 M SO M = 2R + 96 = 8,0 2,1 39 = 174 ⇒ R = 39 → R ... GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 04 trang) Môn: HÓA HỌC ----------------------------------------------...
 • 4
 • 64
 • 0

Đề thi HSG tỉnh môn sinh 9

Đề thi HSG tỉnh môn sinh 9
... GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2010-2011 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 04 trang) Môn: SINH HỌC Câu ... sơ đồ lai minh họa. 1,0 1,0 d Xét 2 trường hợp: - Trường hợp 1: 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST có 9 kiểu gen. - Trường hợp 2: 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST có 10 kiểu gen. 0,75 0,75 Câu 2 4,5điểm ... thường. Có mấy loại tinh trùng được tạo ra với kí hiệu như thế nào? 1 a - Tất cả các tế bào đó đều chứa NST giới tính. - Ở gà trống tế bào mắt, tế bào cơ tim, tế bào lông ruột, tế bào sinh tinh...
 • 4
 • 72
 • 0

de thi HSG tinh mon sinh 9

de thi HSG tinh mon sinh 9
... Sở Giáo dục - Đào tạoThái Bình Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 20 09- 2010 Môn: Sinh họcThời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 02 trang)A. Câu hỏi trắc ... con đều tham gia vàoquá trình giảm phân tạo thành các tế bào trứng. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 40% thì số hợp tử tạo thành là:A. 172 hợp tử. B. 182 hợp tử. C. 192 hợp tử. D. 196 hợp ... câytrồng. Vì sao trong sản xuất nông nghiệp không sử dụng cơ thể lai F1 làm giống? Nêu phơng pháp duy trì u thế lai ởcây trồng.Trang 1/2 đề chính thức...
 • 2
 • 64
 • 1

Đề thi HSG tỉnh môn Sinh học lớp 9

Đề thi HSG tỉnh môn Sinh học lớp 9
... Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Môn thi: sinh học lớp 9 - bảng a Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (4,0 điểm) 1) Nêu các yếu ... nội bào để tạo ra 91 NST đơn. a) Giải thích cơ chế hình thành hợp tử. b) Xác định số lợng NST ở trạng thái cha nhân đôi của thế hệ tế bào cuối cùng. -----------Hết------------ thi ny do giỏo viờn: ... sinh ra số tinh trùng này có 3145728 NST đơn ở trạng thái cha nhân đôi. Các tinh nguyên bào này đều có nguồn gốc từ một tế bào mầm. 1) Hãy xác định bộ NST lỡng bội của loài. 2) Môi trờng nội bào...
 • 1
 • 263
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP