Đề thi HSG tỉnh môn Sử 9

2 175 0 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 23:10

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2008 2009 Môn thi : Lịch sử lớp 9 THCS Thời gian làm bài 150 phút ( không kể giao đề ) Ngày thi : 07 tháng 04 năm 2009 ================== I- Lịch sử Việt Nam : (14 điểm ). Câu 1 ( 4 đ ) . Dới đây là bảng niên biểu các sự kiện lịch sử Việt Nam. Em hãy điền các sự kiện lịch sử vào cột B sao cho đúng với các niên đại ở cột A. A B 1- Ngày 05 06 1911 2- Tháng 12 1920 3- Tháng 06 - 1925 4- Ngày 03 02 1930 5- Ngày 19 05 1941 6- Ngày 19 08 1945 7- Ngày 19 12 - 1946 8- Ngày 07 - 05 - 1954 Câu 2 ( 5 điểm ) . Nội dung, ý nghĩa của Hội nghị Ban chấp hành Trung ơng Đảng tháng 11 năm 1939 họp tại Nam kỳ. Câu 3 ( 5 điểm ) . Em hãy phân tích âm mu và hành động của Pháp Mỹ ở Điện Biên Phủ ? Chủ trơng và sự chuẩn bị của ta . II-Lịch sử thế giới: ( 6 điểm ) . Câu 4 ( 3 điểm ). Em hãy nêu những biến đổi của các nớc Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai. Câu 5 ( 3 điểm ) Vì sao nói: Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN vừa là cơ hội vừa là thách thức ? . Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2008 20 09 Môn thi : Lịch sử lớp 9 THCS Thời gian làm bài 150 phút ( không kể giao đề ) Ngày thi : 07 tháng. lịch sử vào cột B sao cho đúng với các niên đại ở cột A. A B 1- Ngày 05 06 191 1 2- Tháng 12 192 0 3- Tháng 06 - 192 5 4- Ngày 03 02 193 0 5- Ngày 19 05
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG tỉnh môn Sử 9, Đề thi HSG tỉnh môn Sử 9, Đề thi HSG tỉnh môn Sử 9

Bình luận về tài liệu de-thi-hsg-tinh-mon-su-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP