Tài liệu về : “MI THUAT TUAN 3 THEO CHUAN

GA Lớp 3 tuần 6 theo chuẩn

GA Lớp 3 tuần 6 theo chuẩn
... 96 : 3 = ?- HS nhận xét.- HS suy nghĩ để tìm kết quả phép tính.- Trước hết ta cần phải làm gì? 96 3 + 9 chia 3 được 3, viết 3 060 32 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0.+ Hạ 6, 6 chia 3 được ... Sính 3C 2009 - 2010Hốt đng cụa GV Hốt đng cụa HSø48 2 84 2 66 2 36 3 080 12 040 42 060 33 060 12- Nhận xét, chữa sai và cho điểm.Bài 2: Gọi 1 HS đọc u cầu của bài.a) Tìm 1/ 3 của ... chuyện theo tranh.a. Hớng dẫn HS quan sát tranh. 3 Trường tiểu học thò trấn B Vũ Thò Sính 3C 2009 - 2010- S¾p xÕp l¹i 4 tranh theo ®óng thø tù trong c©u chun.b. Gỵi ý ®Ĩ HS kĨ chun theo tranh.-...
  • 15
  • 53
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP