Tài liệu về : “Tiết 44 bài 43 Cấu tạo trong chim bồ câu

Cấu tạo trong chim bồ câu

Cấu tạo trong chim bồ câu
... sát H43.4. Hãy nêu các bộ phận của não chim? Hình 43. 4 Sơ đồ cấu tạo bộ não chim bồ câu Hình 43. 4 Sơ đồ cấu tạo bộ não chim bồ câu Hình 39.4 Sơ đồ cấu tạo bộ não của thăn lằn Tiết 44 . cấu tạo ... có 2 vòng tuần hoàn : Lớn Nhỏ d. Cả hai câu b, c đúng. Tiết 44 . cấu tạo trong của chim bồ câu Thứ tư ngày 01/08/13 Tiết 44 . cấu tạo trong của chim bồ câu Thứ tư ngày 01/08/13 Ai nhanh hơn? ... mạnh Tiết 44 . cấu tạo trong của chim bồ câu Thứ tư ngày 01/08/13 3. Hô hấp Hô hấp. Tìm hiểu thông tin SGK mục I-3. Quan sát H43.2 Em hãy cho biết chim bồ câu hô hấp nhờ cơ quan nào ? Hình 43. 2...
 • 19
 • 389
 • 3

Bài soạn Sinh 7-Tiết 44- Cấu tạo trong của chim Bồ câu(Anh, chị tham khảo)

Bài soạn Sinh 7-Tiết 44- Cấu tạo trong của chim Bồ câu(Anh, chị tham khảo)
... Học bài •+ Trả lời câu hỏi Sgk •+ Sưu tầm tranh ảnh 1 số đại diện lớp chim •+ Xem trước bài 44 I. Caùc cô quan dinh döôõng 1. Tieâu hoùa Cấu tạo trong của chim bồ câu Cấu tạo trong ... bụng)Nằm len lõi vào giữa các hệ cơ quan trong các xoang rỗng giữa các xương  So sánh hô hấp của chim bồ câu với thằn lằn ?Gợi ý : Khi chim bay Khi chim đậu Hô hấp nhờ hệ thống túi khí ... Baứi 43 4 .Bài tiết và sinh dục 1.Thận; 2. Ống dẫn nước tiểu ; 3.Xoang huyệt ; 4.Tuyến trên thận; 5.Tinh hoàn ; 6.Ống dẫn tinh ; 7.Buồng trứng ; 8. Phiễu của ống dẫn trứng Chim...
 • 27
 • 779
 • 0

tiet 44-cau tao trong cua chim bo cau

tiet 44-cau tao trong cua chim bo cau
... CHÀ LÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÀ LÀ Tiết 44 : CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU Sinh 7 Sinh 7 ? Nêu cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống? ? Phân biệt ... & hướng gió. Tiết 44 : CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU I. CƠ QUAN DINH DƯỢNG CƠ QUAN DINH DƯỢNG : Nghiên cứu thông tin, H43.1,2,3 Thảo luận trả lời câu hỏi : ? Điểm ... GIÁC QUAN THẦN KINH & GIÁC QUAN : Quan sát H43.4, trả lời : ? Bộ não chim bồ câu có điểm nào tiến hoá hơn so với não của thằn lằn ? ? Chim bồ câu có những cơ quan cảm giác nào ?  Bộ não có...
 • 8
 • 1,595
 • 8

Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu
... Xương chim có cấu tạo như thế nào mà chim có thể bay lượn được? khi bay chim có hô hấp hay không? Chúng ta se tìn hỉeu qau bài 43 Bài 43: CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU I. ... hệ tiêu hóa D.A 2. tuần hòan Tim của chim bồ câu có đặc điểm gì khác so với bò sát? D.A 3. Hô hấp túi khí 4. Bài tiết chim bồ câu có thận sau nhưng không có bóng đái ... luận bài: các cơ quan bên trong của chim có cấu tạo thể hiện sự thích nghi với đời sống bay lượn, hô hấp nhờ túi khí, tim 4 ngăn máu không bị pha, chim mái chỉ có một buồng...
 • 13
 • 1,430
 • 2

Tài liệu Bài 43: CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU

Tài liệu Bài 43: CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
... nhómchimnhómchimNDNCNDNC Chim chạy Chim chạy Chim bơi Chim bơi Chim bay Chim bayĐời sống Đời sống Đặc điểm cấu Đặc điểm cấu tạo tạoĐại diệnĐại diệnBảng1: Các nhóm chim Chim không ... 43: CÊu t¹o trong cña chim Bµi 43: CÊu t¹o trong cña chim bå c©ubå c©u Chuẩn bị bài sau1.Sưu tầm tranh ảnh về sự đa dạng của lớp chim 2.Xắp xếp tranh ảnh theo các nhóm chim chạy , chim ... nhãm chim C¸c nhãm chim NDNCNDNC Chim ch¹y Chim ch¹y Chim b¬i Chim b¬i Chim bay Chim bay§êi sèng §êi sèng §Æc ®iÓm cÊu t¹o§Æc ®iÓm cÊu t¹o§¹i diÖn§¹i diÖnB¶ng 1: C¸c nhãm chim ...
 • 35
 • 423
 • 0

Tài liệu Bài 43: CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU

Tài liệu Bài 43: CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
... nhómchimnhómchimNDNCNDNC Chim chạy Chim chạy Chim bơi Chim bơi Chim bay Chim bayĐời sống Đời sống Đặc điểm cấu Đặc điểm cấu tạo tạoĐại diệnĐại diệnBảng1: Các nhóm chim Chim không ... 43: CÊu t¹o trong cña chim Bµi 43: CÊu t¹o trong cña chim bå c©ubå c©u Chuẩn bị bài sau1.Sưu tầm tranh ảnh về sự đa dạng của lớp chim 2.Xắp xếp tranh ảnh theo các nhóm chim chạy , chim ... nhãm chim C¸c nhãm chim NDNCNDNC Chim ch¹y Chim ch¹y Chim b¬i Chim b¬i Chim bay Chim bay§êi sèng §êi sèng §Æc ®iÓm cÊu t¹o§Æc ®iÓm cÊu t¹o§¹i diÖn§¹i diÖnB¶ng 1: C¸c nhãm chim ...
 • 35
 • 189
 • 0

Tài liệu Bài 43: CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU

Tài liệu Bài 43: CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
... nhómchimnhómchimNDNCNDNC Chim chạy Chim chạy Chim bơi Chim bơi Chim bay Chim bayĐời sống Đời sống Đặc điểm cấu Đặc điểm cấu tạo tạoĐại diệnĐại diệnBảng1: Các nhóm chim Chim không ... 43: CÊu t¹o trong cña chim Bµi 43: CÊu t¹o trong cña chim bå c©ubå c©u Chuẩn bị bài sau1.Sưu tầm tranh ảnh về sự đa dạng của lớp chim 2.Xắp xếp tranh ảnh theo các nhóm chim chạy , chim ... nhãm chim C¸c nhãm chim NDNCNDNC Chim ch¹y Chim ch¹y Chim b¬i Chim b¬i Chim bay Chim bay§êi sèng §êi sèng §Æc ®iÓm cÊu t¹o§Æc ®iÓm cÊu t¹o§¹i diÖn§¹i diÖnB¶ng 1: C¸c nhãm chim ...
 • 35
 • 74
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP