Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11337 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1379
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 14:10

Mô tả: Xương chim có cấu tạo như thế nào mà chim có thể bay lượn được? khi bay chim có hô hấp hay không? Chúng ta se tìn hỉeu qau bài 43 Bài 43:CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU I. Các cơ quan dinh dưỡng II.Thần kinh và giác quan phần 1:Các cơ quan dinh dưỡng Hãy kể tên các bộ phận của hệ tiêu hóa? 1 hệ tiêu hóa D.A 2. tuần hòan Tim của chim bồ câu có đặc điểm gì khác so với bò sát? D.A 3. Hô hấp túi khí 4. Bài tiết chim bồ câu có thận sau nhưng không có bóng đái nước tiểu thải ra ngòai cùng với phân hệ sinh dục: con đực có 1 đôi tinh hòan, con mái có buồng trứng phát triển, thụ tinh trong buồng trứng tinh hòan phần II: Thần kinh và giác quan Nhận xét: bộ não phát triển là cơ sở cho các họat động phức tạp. Mắt tinh có mi mắt thứ 3 mỏng, tai có ống tai ngòai kết luận bài ống tiêu hóa: miệng hầu thực quản diều dạ dày ruột hậu môn tuyến tiêu hóa: gan, tuyến ruột dạ dày gồm dạ dày tuyến và dạ dày cơ nên tốc độ oiêu hóa cao . Xương chim có cấu tạo như thế nào mà chim có thể bay lượn được? khi bay chim có hô hấp hay không? Chúng ta se tìn hỉeu qau bài 43 Bài 43:CẤU. tuần hòan Tim của chim bồ câu có đặc điểm gì khác so với bò sát? D.A 3. Hô hấp túi khí 4. Bài tiết chim bồ câu có thận sau nhưng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu, Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu, Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-43-cau-tao-trong-cua-chim-bo-cau

Đăng ký

Generate time = 0.20173096656799 s. Memory usage = 18.53 MB