Tài liệu về : “Mẫu biên bản kiểm kê thư viện

Bài soạn MÃU BIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC .doc

Bài soạn MÃU BIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC .doc
... - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(Áp dụng cho các trường phổ thông căn cứ theo QĐ số 01/2003/QĐ-BG&ĐT ngày 02/01/2003)1- Ngày kiểm tra: / / 3- Thành phần đoàn kiểm tra:2- ... - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(Áp dụng cho các trường phổ thông căn cứ theo QĐ số 01/2003/QĐ-BG&ĐT ngày 02/01/2003)1- Ngày kiểm tra: / / 3- Thành phần đoàn kiểm tra:2- ... - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(Áp dụng cho các trường phổ thông căn cứ theo QĐ số 01/2003/QĐ-BG&ĐT ngày 02/01/2003)1- Ngày kiểm tra: / / 3- Thành phần đoàn kiểm tra:2-...
 • 8
 • 1,815
 • 13

Biên bản kiểm tra thư viện năm 2010-2011

Biên bản kiểm tra thư viện năm 2010-2011
... thực hiện kiểm tài sản và các trang thiết bị của thư viện cuốinăm học (trong hè 2010):- Quyết định thành lập tổ kiểm (Hiệu trưởng ký quyết định thành lập)Có- Biên bản kiểm kê. Có- Danh ... điểm : Thư viện: Thực hiện tương đối tốt do phòng đề ra cho thư viện trường học3.2. Hạn chế : Thư viện: Lượng sách tham khảo ítChưa biên soạn thư mục3.3. Đề xuất - Kiến nghị : Thư viện: Cấp ... trường.B. NỘI DUNG KIỂM TRA:1. Công tác Thư viện trường học:1.1. Việc thực hiện Chương trình công tác thư viện trường học:- Công tác triển khai Chương trình công tác thư viện năm học 2010-2011Lập...
 • 6
 • 2,824
 • 25

MẪU BIÊN bản KIỂM TRA tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt

MẪU BIÊN bản KIỂM TRA tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt
... UBND…………… ………… TỔ KIỂM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày… tháng……. năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, ... toàn tỉnh Bình Thuận. Hôm nay, vào lúc ……………giờ ………. phút, ngày ………… /… … /2012. Thành phần Tổ kiểm tra tháo dỡ lò gạch thủ công của huyện, gồm: 1.…………………………………………………………………………… 2.…………………………………………………………………………… ... SXGN cam kết và đề nghị tháo dỡ lò gạch thủ công: Ông (bà) ………………………………………………………………… ………. Tên, Bảng hiệu cơ sở sản xuất (nếu có):…………………………………………… Giấy đăng ký kinh doanh số…………………………… ngày...
 • 2
 • 329
 • 0

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động
... UBND…………… ………… TỔ KIỂM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày… tháng……. năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, ... toàn tỉnh Bình Thuận. Hôm nay, vào lúc ……………giờ ………. phút, ngày ………… /… … /2012. Thành phần Tổ kiểm tra tháo dỡ lò gạch thủ công của huyện, gồm: 1.…………………………………………………………………………… 2.…………………………………………………………………………… ... SXGN cam kết và đề nghị tháo dỡ lò gạch thủ công: Ông (bà) ………………………………………………………………… ………. Tên, Bảng hiệu cơ sở sản xuất (nếu có):…………………………………………… Giấy đăng ký kinh doanh số…………………………… ngày...
 • 2
 • 318
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP